Inleiding

Ondersteunde processen

Dit document beschrijft de berichtdefinities voor het volgende proces:

Definitie UBL selfbilling factuur

Voor het kenbaar maken van de selfbilling factuur wordt gebruikt gemaakt van het UBL documenttype “SelfbilledInvoice”.

Invoice

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Versienummer van UBL

cbc:UBLVersionID

0..1

2.0


Factuurnummer

cbc:ID

1..1

CBF-7400001-ERS-69


Kopie Indicator

cbc:CopyIndicator

0..1

false

De waarde hiervan is altijd false

Factuurdatum

cbc:IssueDate

1..1

2012-11-07

Formaat YYYY-MM-DD

Factuurtype

cbc:InvoiceTypeCode

0..1

D

D = Debet / C = Credit

Valuta

cbc:DocumentCurrencyCode

0..1

EUR


Aantal factuurregels

cbc:LineCountNumeric

0..1

2


Document referentie

cac:BillingReference/

0..nAfnemer

cac:AccountingCustomerParty/

1..1Leverancier

cac:AccountingSupplierParty/

1..1Betalingsgegevens

cac:PaymentMeans/

0..nBTW totalen

cac:TaxTotal/

0..1Factuurtotaal

cac:LegalMonetaryTotal/

1..1Factuurregel

cac:InvoiceLine/

1..nDocument referentie

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

PDF referentie

cac:BillingReference/ cac:SelfBilledInvoiceDocumentReference/cbc:ID

1..1

7400001_CBF_SB_201211_01.pdf

Verwijzing naar het leesbare PDF document waarin deze selfbilling factuur is opgenomen

Afnemer

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

KvK nummer CB

cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID

1..1

30276460


Naam afnemer (CB)

cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name

1..1

CB Facturatie B.V.


Postadres

cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/ cac:PostalAddress/

0..1


Postadres CB

BTW schema

cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/

0..1


BTW schema CB

Contactgegevens

cac:AccountingCustomerParty/cac:AccountingContact/

0..1Postadres

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Postbus

cac:PostalAddress/cbc:Postbox

0..1

125

Postbusnummer van CB

Plaats

cac:PostalAddress/cbc:CityName

0..1

Culemborg


Postcode

cac:PostalAddress/cbc:PostalZone

0..1

4100 AC


Landcode

cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode

0..1

NL


Land

cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:Name

0..1

Nederland


BTW schema

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

BTW nummer afnemer

cac:PartyTaxScheme/ cbc:CompanyID

0..1

NL807654321B01


BTW schema naam

cac:PartyTaxScheme/ cac:TaxScheme/cbc:Name

1..1

NL VAT


Contactgegevens

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Telefoonnummer

cac:AccountingContact/cbc:Telephone

0..1

0345-475888


Faxnummer

cac:AccountingContact/cbc:Telefax

0..1

0345-475898


Email

cac:AccountingContact/cbc:ElectronicMail

0..1

ebooks@cb-logistics.nl

Dit element is alleen gevuld in geval van facturatie door eBoekhuis b.v.

Leverancier

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

CB relatie ID van uitgever

cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID

1..1

7400001

Relatie ID waarmee de uitgever binnen CB geïdentificeerd wordt

Naam uitgever

cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name/

1..1

Uitgever ABCD


Postadres

cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/

1..1


Postadres Uitgever

BTW schema

cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/

0..1


BTW schema Uitgever

Postadres

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Adres

cac:PostalAddress/cbc:StreetName

0..1

Staatweg 123

Straat + huisnummer van het postadres

Ter attentie van

cac:PostalAddress/cbc:InhouseMail

0..1

Dhr. J. Jansen


Plaats

cac:PostalAddress/cbc:CityName

0..1

Amsterdam


Postcode

cac:PostalAddress/cbc:PostalZone

0..1

1000 AA


Landcode

cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode

0..1

NL


Land

cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:Name

0..1

Nederland


BTW schema

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

BTW nummer uitgever

cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

0..1

NL801234267B01


BTW schema naam

cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name

0..1

NL VAT


Betalingsgegevens

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Betaalwijze

cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode

1..1

AO

Mogelijke waarden: AO of VO

Vervaldatum

cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate

0..1

2013-01-30

Formaat YYYY-MM-DD

Omschrijving betaalwijze

cac:PaymentMeans/cbc:InstructionNote

0..n

Totaal af te dragen omzet

Mogelijke waarden:

 • Totaal af te dragen omzet
 • Totaal te verrekenen omzet

Bankgegevens

cac:PaymentMeans/ cac:PayerFinancialAccount/

0..1Bankgegevens

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

IBAN Banknummer CB

cac:PayerFinancialAccount/cbc:ID

0..1

NL76RABO0108242927

IBAN Banknummer CB

BIC code bank CB

cac:PayerFinancialAccount/cac:FinancialInstitionBranch/cbc:ID

0..1

RABONL2U

BIC code bank CB

Naam bank CB

cac:PayerFinancialAccount/cac:FinancialInstitionBranch/cbc:Name

0..1

Rabobank

Naam bank CB

BTW totalen

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Totaal BTW bedrag

cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR”

0..1

3.95

Totale bedrag BTW berekend op deze factuur

Totalen per BTW percentage

cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/

0..n


Repeterende groep per BTW percentage

Totalen per BTW percentage

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

BTW grondslag

cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount currencyID=”EUR”

0..1

65.85


BTW bedrag

cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR”

1..1

3.95


BTW percentage

cac:TaxSubtotal/cbc:Percent

0..1

6


Wettekst

cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReason

0..1

Exempt intracommunity supply - article 138 of the EC VAT directive

Dit element wordt alleen opgenomen wanneer er sprake is van een wettekst

Regime BTW totaal

cac:TaxSubtotal/ cac:TaxCategory/ cac:TaxScheme/cbc:Name

1..1

NL VAT


Factuurtotaal

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Totaal excl. BTW

cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount currencyID=”EUR”

0..1

65.85


Totaal incl. BTW

cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount currencyID=”EUR”

1..1

13.89


Factuurregel

Een factuurregel kan zowel een gefactureerd artikel betreffen als doorbelastte verzendkosten.

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Identificatie van de factuurregel

cac:InvoiceLine/cbc:ID

1..1

123


Aantal

cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity

0..1

5


Netto totaalbedrag excl. BTW

cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount currencyID=”EUR”

1..1

65.85


Orderregelreferentie

cac:InvoiceLine/(0..n) cac:OrderLineReference/

0..nKorting

cac:InvoiceLine/(0..n) cac:AllowanceCharge/

0..n


Deze groep wordt in geval van doorbelaste verzendkosten niet opgenomen

BTW totalen factuurregel

cac:InvoiceLine/(0..n) cac:TaxTotal/

0..nGefactureerde item

cac:InvoiceLine/(1..1) cac:Item/

1..1Consumentenprijs

cac:InvoiceLine/(0..1) cac:Price/

0..1Orderregelreferentie

Deze groep kan binnen een factuurregel meerdere keren voorkomen. Bijvoorbeeld bij de facturatie van e-book leveringen worden e-book leveringen van dezelfde titel met dezelfde condities gesommeerd op zelfde condities gesommeerd op één factuurregel. Aan de betreffende factuurregel liggen dus meerdere orders en leveringen ten grondslag.

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

CB factuurregelreferentie

cac:OrderLineReference/cbc:LineID

1..1

57216

Dit betreft een interne CB regel referentie waarmee een link gelegd kan worden naar een regel in het uitgevoerde opdrachtbericht (UITOPD)

Korting

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Toeslag indicatie

cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator

1..1

false

Indicatie welke aangeeft dat het om een korting gaat. De waarde “false” geeft altijd aan dat het om een korting gaat.

Kortingspercentage

cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric

0..1

0.3

De korting wordt getoond in decimalen notatie, een korting van 30% wordt dus getoond als “0.30”.

Kortingsbedrag

cac:AllowanceCharge/cbc:Amount currencyID=”EUR”

1..1

28.25

Het kortingsbedrag excl. BTW

BTW totalen factuurregel

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Totaal BTW factuurregel

cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount currencyID="EUR"

0..1

3.95


BTW regeltotalen per BTW percentage

cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/

0..n


Repeterende groep per BTW percentage

BTW regeltotalen per BTW percentage

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Nettobedrag excl. BTW

cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount currencyID=”EUR”

0..1

65.85

Het netto regelbedrag exclusief BTW waarover het betreffende BTW percentage geheven wordt.

BTW bedrag

cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR”

1..1

3.95


BTW percentage

cac:TaxSubtotal/cbc:Percent

0..1

6


Brutoprijs excl. BTW

cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount currencyID=”EUR”

0..1

18.82

De brutoprijs excl. BTW per artikel voor het betreffende BTW percentage

Regime regeltotaal

cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:Name

1..1

NL VAT


Gefactureerde item

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Omschrijving

cac:Item/cbc:Description

0..n

Auteur*De titel van het boek

Omschrijving van hetgeen gefactureerd wordt. Bij artikelen is de de auteur*titel, bij doorbelaste verzendkosten is dit "VERZENDKOSTEN" met een aanduiding van de afnemer

Item identificatie

cac:Item/cac:StandardItemIdentification/Deze groep wordt in geval van doorbelaste verzendkosten niet opgenomen

Identificatie

cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID

1..1

9780123456789

Identificatie van hetgeen gefactureerd wordt, het EAN

Extra elementen

cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/

0..n


Repeterende groep voor extra elementen

Naam extra element

cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name

1..1

Afnemer


Waarde extra element

cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value

1..1

XYZ, Literaire boekhandel


Extra elementen

cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/

0..n


Repeterende groep voor extra elementen

Naam extra element

cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name

1..1

Afn_relatie_id


Waarde extra element

cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value

1..1

7519291


Extra elementen

cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/

0..n


Repeterende groep voor extra elementen

Naam extra element

cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name

1..1

Voorwaarde


Waarde extra element

cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value

1..1

DUD


Voor een aantal elementen die we op willen nemen in de UBL factuur is geen ruimte binnen de standaard definitie. Om deze elementen op te kunnen nemen wordt gebruikt gemaakt van het element AdditionalItemProperty, Deze maakt het mogelijk een naam van een element op te geven en de waarde van het element. Onderstaande tabel geeft een overzicht van extra elementen die we onderkennen.

Naam extra element

Voorbeeld waarde extra element

Opmerking

Afnemer

XYZ, Literaire boekhandel

De naam van de afnemer

Type

CORRECTIE

Betreft typering van CORRECTIE of RETOUR (mogelijke waarden). Bij reguliere facturatie wordt dit element niet opgenomen.

Afn_relatie_id7519291Identificatie van de afnemer
VoorwaardeDUDDe Transactie VoorWaarde Categorie (TVWC), mogelijke waarde DIG, DUD, DIO of AANB

Consumentenprijs

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Consumentenprijs

cac:Price/cbc:PriceAmount currencyID=”EUR”

0..1

19.95

Adviesverkoopprijs  incl. Nederlandse  BTW ( vaste boekprijs)

Voorbeeld van een UBL Selfbilling Factuur

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?><SelfBilledInvoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:SelfBilledInvoice-2" xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2" xmlns:ccts="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CoreComponentParameters-2" xmlns:stat="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DocumentStatusCode-1.0" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:draft:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2">
 <cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
 <cbc:ID>CBF-7500909-ERS-1981</cbc:ID>
 <cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator>
 <cbc:IssueDate>2017-01-20</cbc:IssueDate>
 <cbc:InvoiceTypeCode>D</cbc:InvoiceTypeCode>
 <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
 <cbc:LineCountNumeric>1</cbc:LineCountNumeric>
 <cac:BillingReference>
  <cac:SelfBilledInvoiceDocumentReference>
   <cbc:ID>7500909_CBF_SB_201701_01.pdf</cbc:ID>
  </cac:SelfBilledInvoiceDocumentReference>
 </cac:BillingReference>
 <cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
   <cac:PartyIdentification>
    <cbc:ID>30276460</cbc:ID>
   </cac:PartyIdentification>
   <cac:PartyName>
    <cbc:Name>CB Facturatie B.V.</cbc:Name>
   </cac:PartyName>
   <cac:PostalAddress>
    <cbc:Postbox>125</cbc:Postbox>
    <cbc:CityName>Culemborg</cbc:CityName>
    <cbc:PostalZone>4100 AC</cbc:PostalZone>
    <cac:Country>
     <cbc:IdentificationCode>NL</cbc:IdentificationCode>
     <cbc:Name>Nederland</cbc:Name>
    </cac:Country>
   </cac:PostalAddress>
   <cac:PartyTaxScheme>
    <cbc:CompanyID>NL821679648B01</cbc:CompanyID>
    <cac:TaxScheme>
     <cbc:Name>NL VAT</cbc:Name>
    </cac:TaxScheme>
   </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:Party>
  <cac:AccountingContact>
   <cbc:Telephone>0345-475888</cbc:Telephone>
   <cbc:Telefax>0345-475898</cbc:Telefax>
  </cac:AccountingContact>
 </cac:AccountingCustomerParty>
 <cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
   <cac:PartyIdentification>
    <cbc:ID>7500909</cbc:ID>
   </cac:PartyIdentification>
   <cac:PartyName>
    <cbc:Name>ANWB Media</cbc:Name>
   </cac:PartyName>
   <cac:PostalAddress>
    <cbc:StreetName>Postbus 93340 </cbc:StreetName>
    <cbc:InhouseMail>ANWB B.V. SCC Crediteuren Kostenplaats 33411</cbc:InhouseMail>
    <cbc:CityName>S Gravenhage</cbc:CityName>
    <cbc:PostalZone>2509 AH</cbc:PostalZone>
    <cac:Country>
     <cbc:IdentificationCode>NL</cbc:IdentificationCode>
     <cbc:Name>Nederland</cbc:Name>
    </cac:Country>
   </cac:PostalAddress>
   <cac:PartyTaxScheme>
    <cbc:CompanyID>NL008841202B01</cbc:CompanyID>
    <cac:TaxScheme>
     <cbc:Name>NL VAT</cbc:Name>
    </cac:TaxScheme>
   </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:Party>
 </cac:AccountingSupplierParty>
 <cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>AO</cbc:PaymentMeansCode>
  <cbc:PaymentDueDate>2017-03-30</cbc:PaymentDueDate>
  <cbc:InstructionNote>Totaal af te dragen omzet</cbc:InstructionNote>
  <cac:PayerFinancialAccount>
   <cbc:ID>NL76RABO0108242927</cbc:ID>
   <cac:FinancialInstitutionBranch>
    <cbc:ID>RABONL2U</cbc:ID>
    <cbc:Name>Rabobank</cbc:Name>
   </cac:FinancialInstitutionBranch>
  </cac:PayerFinancialAccount>
 </cac:PaymentMeans>
 <cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1.34</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
   <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">6.40</cbc:TaxableAmount>
   <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1.34</cbc:TaxAmount>
   <cbc:Percent>21</cbc:Percent>
   <cac:TaxCategory>
    <cac:TaxScheme>
     <cbc:Name>NL VAT</cbc:Name>
    </cac:TaxScheme>
   </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
 </cac:TaxTotal>
 <cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">6.40</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">7.74</cbc:PayableAmount>
 </cac:LegalMonetaryTotal>
 <cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>2522113</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity>1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6.40</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:OrderLineReference>
   <cbc:LineID>3088375</cbc:LineID>
  </cac:OrderLineReference>
  <cac:AllowanceCharge>
   <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
   <cbc:MultiplierFactorNumeric>0.38</cbc:MultiplierFactorNumeric>
   <cbc:Amount currencyID="EUR">3.93</cbc:Amount>
  </cac:AllowanceCharge>
  <cac:TaxTotal>
   <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1.34</cbc:TaxAmount>
   <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">6.40</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1.34</cbc:TaxAmount>
    <cbc:Percent>21</cbc:Percent>
    <cbc:PerUnitAmount currencyID="EUR">10.33</cbc:PerUnitAmount>
    <cac:TaxCategory>
     <cac:TaxScheme>
      <cbc:Name>NL VAT</cbc:Name>
     </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
   </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
  <cac:Item>
   <cbc:Description>*WATERKAART I VECHTPLASSEN 2011/2012</cbc:Description>
   <cac:StandardItemIdentification>
    <cbc:ID>9789018031404</cbc:ID>
   </cac:StandardItemIdentification>
   <cac:AdditionalItemProperty>
    <cbc:Name>Afn_relatie_id</cbc:Name>
    <cbc:Value>7519291</cbc:Value>
   </cac:AdditionalItemProperty>
   <cac:AdditionalItemProperty>
    <cbc:Name>Afnemer</cbc:Name>
    <cbc:Value>BOL.COM BV</cbc:Value>
   </cac:AdditionalItemProperty>
  </cac:Item>
  <cac:AdditionalItemProperty>
   <cbc:Name>Voorwaarde</cbc:Name>
   <cbc:Value>DIO</cbc:Value>
  </cac:AdditionalItemProperty>
  <cac:Price>
   <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">12.50</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
 </cac:InvoiceLine>
</SelfBilledInvoice>

Kanalen om de elektronische factuur te ontvangen

De elektronische factuur wordt altijd in twee formaten uitgereikt, in leesbaar PDF formaat en in het UBL formaat t.b.v. geautomatiseerde verwerking.

Er zijn twee kanalen beschikbaar via welke een uitgever de elektronische factuur van CB kan ontvangen. Bij CB aangesloten uitgevers krijgen de elektronische factuur altijd via CB Online afgeleverd. Een uitgever kan de factuur hiervandaan downloaden en kan daarbij zelf bepalen of de PDF factuur en/of de UBL factuur wordt gebruikt voor verdere verwerking. Voor uitgevers die facturen volledig geautomatiseerd willen verwerken is er de mogelijkheid de elektronische facturen via FTP te ontvangen. Beide kanalen worden hieronder verder toegelicht.

CB Online

In CB Online is een tabblad Facturatie beschikbaar waar een uitgever de PDF en/of de UBL selfbilling factuur kan downloaden.

FTP

Wanneer een uitgever er voor kiest facturen via FTP te ontvangen krijgt deze per maand via FTP twee ZIP bestanden aangeleverd met daarin alle selfbilling facturen voor de betreffende uitgever. 

De naamgeving van dit ZIP bestand is als volgt:

Naamgeving Zip bestand<Relatie ID Uitgever>_SELFB_<Formaat>_<JJJJMMDD>.zip
<Relatie ID Uitgever> Het Relatie ID van de uitgever
<Formaat> Het formaat van de facturen (PDF of UBL)
<JJJJMMDD>De dag waarop CB de facturen verstrekt (is niet factuurdatum)

Voorbeeld

Dit voorbeeld bevat de volgende facturen:

Voorbeeld inhoud van de ZIP bestanden met hierboven genoemde selfbillingfacturen:

7000123_FACT_PDF_20121201.zip

\7000123_EBH_SB_201211_01.pdf

\7000123_CBF_SB_201211_01.pdf

7000123_FACT_UBL_20121201.zip

\7000123_EBH_SB_201211_01_17_UBL.xml

\7000123_EBH_SB_201211_01_18_UBL.xml

\7000123_EBH_SB_201211_01_19_UBL.xml

\7000123_CBF_SB_201211_01_185_UBL.xml

\7000123_CBF_SB_201211_01_186_UBL.xml

\7000123_CBF_SB_201211_01_187_UBL.xml

Toelichting naamgeving factuurbestanden

Bij het verstrekken van PDF facturen onderkennen we volgende factuurbestanden:

Bij het verstrekken van XML facturen onderkennen we volgende factuurbestanden:

Factuur CB facturatie
<Relatie ID Afnemer>_CBF_SB_<JJJJMM>_<volgnr>_<factuurnummer>_UBL.xml

Algemene informatie FTP account