Op ieder bij CB aangeboden Digicom bericht vindt een syntactische controle plaats. Het resultaat van deze syntactische controle wordt teruggekoppeld in de vorm van een ontvangstbevestigingsbericht. In dit document wordt de berichtdefinitie beschreven. 

Het kan voorkomen dat een bij CB aangeboden Digicom dermate corrupt is dat er geen ontvangstbevestigingsbericht kan worden aangemaakt, ik dat geval zal er een xml error bestand worden aangeboden.

Digicom formaat

Het bericht is opgesteld in Digicom formaat.

Algemene informatie FTP account

 

Berichttype, bestandsnaam en extensie

BerichttypeONTBEV
Bestandsnaam

prefix relatie nummer

u

4-cijferige codering

datum notatie

Extensie.ont (kleine letters)

Berichtdefinitie

Header informatie
   Partij specificatie afzender
   Partij specificatie ontvanger
     Transactiegegevens
       Foutmeldingsregels
Footer informatie
Headerinformatie (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting

V

N0
VANONTBEV
VAN9908A
VN
VN

VN 
VN0
VN0
Partijspecificatie - Bij communicatie betrokken partijen (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
VN1
VANAFZ
VN
VANCB
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
VN1
VANONTV
VN 
VANCB
Transactiegegevens (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
VN2
VAN  waarop de terugkoppeling betrekking heeft.
VN 
VAN 
VN 
VN
VN
Foutmeldingen (optioneel, alleen opgenomen als er fouten te melden zijn)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
ON3
O/VN 
O/VAN 
Footerinformatie (verplicht)
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
VN9
VN 
VN 
VAN 

Voorbeelden van een ONTBEV bericht met foutmeldingen

#00010#0002ONTBEV#00039908A#000420170102#00052120#000624327309#00070#00080
#00011#0009AFZ#00108894126#0011CB
#00011#0009ONTV#00107979797#0011CB
#00012#0002OPDNAW#00030010A#0006212017211509#002124327305#002220170102#00232120
#00013#00244#0025Betrokkenen_bij_opdracht ontbreken
#00013#00244#0025Opdrachtregels ontbreken
#00013#00244#0025AFN-betrokkenen_bij_opdracht ontbreekt
#00019#00151#00163#000624327309
 
#00010#0002ONTBEV#00039908A#000420170103#00050926#000624332309#00070#00080
#00011#0009AFZ#00108894126#0011CB
#00011#0009ONTV#00107979797#0011CB
#00012#0002RRAU#00031106#000620170103092410#002124332306#002220170103#00230926
#00013#002459#0025Indiener heeft geen rechten voor het artikel op regel 59
#00013#002480#0025Het bericht bevat fouten en wordt afgekeurd
#00019#00151#00162#000624332309

#00010#0002ONTBEV#00039908A#000420160823#00051005#000622726646#00070#00080
#00011#0009AFZ#00108894126#0011CB
#00011#0009ONTV#00107979797#0011CB
#00012#0002ANNOPD#00031#0006VW8NA4r#002122726640#002220160823#00231005
#00013#00244#0025ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error: character to number conversion error regel 4 veld 12
#00019#00151#00161#000622726646

Voorbeeld van een ONTBEV bericht zonder foutmelding

#00010#0002ONTBEV#00039908A#000420161221#00051757#000624206066#00070#00080
#00011#0009AFZ#00108894126#0011CB
#00011#0009ONTV#00107979797#0011CB
#00012#0002OPDNAW#00030010A#000600000918#002124206061#002220161221#00231757
#00019#00151#00160#000624206066