Inhoudsopgave

Inleiding

Dit document is bedoeld voor webshops die e-commerce orders willen in dienen of uitgevers die hun recensie zendingen als e-commerce order willen laten uitvoeren. Het bevat de berichtdefinitie van het orderbericht voor Eigenaren, Secundaire eigenaren en Boekverkopers. 

Voor het indienen van e-commerce orders kent CB twee dienstenpakketten waarbij gekozen kan worden voor een:

Indien uw webshop al beschikt over een e-commerce koppeling maar u wilt overstappen naar de groene optie treft u verderop de berichtdefinitie t.b.v. de transitie.

Bovengenoemde opties worden verderop toegelicht. 

Wijzigingshistorie

DatumOnderdeelWijziging

 

Handleiding

Met ingang van 01-01-2022 is er de mogelijkheid om de e-commerce zendingen zonder document (pakbon of factuur) te versturen, standaard wordt er een document pakbon of factuur gevoegd.

Daartoe is de handleiding uitgebreid en zijn er 3 berichtdefinities opgenomen:

 • Groene optie - verzending van bestelling zonder document
 • Standaard optie - verzending van bestelling met een document (pakbon of factuur) 
 • Transitie van Standaard optie naar Groene optie indien de webshop wil overstappen van de standaard optie naar de groene optie

 

0419 Acceptgiro_indTer voorbereiding op de uitfasering van de acceptgirokaart is CB-id/veld 0419 optioneel gemaakt. De default waarde is 'Nee', het veld hoeft niet meer te worden opgenomen in het OPDNAW bericht

 

0124 PostcodeTabel toegevoegd voor vullen van postcodes bij landen die geen postcode gebruiken

 

0435 Deellever_ indicator

Ingeval van Van Ditmar assortiment en Boek op Verzoek titels dient als veld 0435, de deellever indicator, wordt opgenomen in het OPDNAW bericht, de waarde 'J' te bevatten.

Vanaf heden worden orders met deellevering indicatie ‘N’ afgewezen (veld #0435, record type 4). De reden dat deze orders worden afgewezen is te voorkomen dat in het logistieke proces orders onbedoeld blijven wachten op voorraad die niet meer gaat komen of alsnog volledig geannuleerd worden omdat er onvoldoende voorraad beschikbaar is. Daarnaast kunnen ongewenste voorraden ontstaan voor de aantallen die wel geleverd konden worden door de betreffende leverancier.

In CB Online was het al langer niet mogelijk deellevering ‘Nee’ mee te geven, dit is nu ook voor het OPDNAW bericht doorgevoerd.

 

Recordtype 3 ONTV regel
 • Veldlengte aangepast van veld #0013 (naam) van 55 naar 45 posities
 • Veldlengte aangepast van veld #0014 (tav) van 55 naar 45 posities
 • Veldlengte aangepast van veld #0137 (extra tav) van 24 naar 42 posities

Aanpassing gedaan naar maximaal aantal karakters die op de adreslabel kunnen worden afgedrukt

Algemene informatie 

Indienen/plaatsen van het bericht

Besteltijden

Digicom formaat

Het bericht is opgesteld in Digicom formaat.

Wie mag welke attributen/velden indienen?

Berichttype, bestandsnaam en extensie

BerichttypeOPDNAW
Bestandsnaam

Door u zelf te bepalen, bestaande uit letters en/of cijfers

Extensie.opd (kleine letters)

Opties

Groen - zonder document van de webshop bij zending

Informatie over orderstatus naar uw consument

De consument ontvangt de factuur en relevante informatie digitaal, direct van de webshop en wordt door de webshop geïnformeerd over de orderstatus. Er wordt geen document bij de zending gevoegd.

Standaard - met document van de webshop bij zending

Document bij zending met uw logo en standaard tekst 

Bij het gereedmaken van de bestelling voor verzending wordt er een pakbon of factuur geprint en bijgevoegd. De templates voor deze documenten worden voorzien van uw logo en indien gewenst een standaard tekst op de achterzijde van deze documenten. 

Logo, één of meerdere

Het logo dient in jpg formaat te worden aangeleverd, géén transparantie. Omdat de pakbon of factuur en dus ook het logo worden geprint op een zwart-wit printer verdient een logo in grijswaarden de voorkeur, dit levert het beste resultaat. 
CB biedt u de mogelijkheid om binnen één relatie ID (koppeling) de pakbonnen en facturen van verschillende logo’s te voorzien. Wanneer u meerdere (web(winkels gaat inrichten die u koppelt aan één database, kunt u ervoor kiezen om de orders van deze verschillende (web)winkels te voorzien van een pakbon of factuur met het voor de (web)winkel specifieke logo. Bij de inrichting van de templates worden de verschillende logo’s gekenmerkt door een letter. Als op termijn de orders worden ingediend zal de opgenomen letter in het orderbericht bepalen welk logo zal worden geprint op de pakbon of factuur.
Bij het aanleveren van meerdere logo’s geeft u aan onder welke letter, startend met A, u de verschillende logo’s wilt laten vastleggen:

 • A dit logo zal tevens dienen als standaard logo, mocht er bij het indienen van een order geen letter zijn meegegeven in de opdracht zal dit logo worden geprint op de pakbon of factuur
 • B tweede logo
 • C derde logo
 • enz.

Lettertypes font voor template

CB biedt u de keus uit drie lettertypes (font) waarmee de tekst op de pakbon / factuur afgedrukt wordt. de keuze bestaat uit:

 • Liberation Mono
 • Liberation Serif
 • Liberation Sans

Tekst op de achterzijde van pakbon en factuur

CB biedt u de mogelijkheid om op de achterzijde van de pakbon en factuur een tekst te laten printen. U kunt hier bijvoorbeeld informatie over retourzending opnemen. Indien u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid dient u de gewenste tekst tegelijkertijd met het logo aan te leveren.
De gewenste tekst dient als Word bestand of jpg bestand (indien picto of objectjes zijn opgenomen)  aangeleverd te worden.

Transitie van Standaard optie naar Groene optie

Algemene informatie zending en pakketten

Adresgegevens voor het verzendetiket

Het te verzenden pakket wordt voorzien van een verzendetiket met daarop de adresgegevens van uw klant. Op dit etiket wordt ook uw bedrijfsnaam en -adres opgenomen welke dient als retouradres ingeval uw klant de zending wil retourneren. Indien er met meerdere logo’s/bedrijfsnamen gewerkt wordt dient u er rekening mee te houden dat er één retouradres van toepassing is. Het is niet mogelijk om per logo/bedrijfsnaam een apart retouradres vast te leggen.
De bedrijfsnaam kan maximaal 24 karakters bevatten.

Adresgegevens voor het verzendetiket naar België

Te verzenden pakketten naar België worden, i.v.m. wettelijk kader, voorzien van verzendetiket erop met een postbusnummer van CB

<uw klantnaam> p/a CB
postbus 125
4104 AC Culemborg

Dit wordt gedaan i.v.m. een wettelijk kader vanuit België waarbij een onbezorgbaar pakket retour moet naar het adres waar het vandaan verzonden

Procedure afhandeling onbezorgbare pakketten

Het kan gebeuren dat de vervoerder een pakket niet afgeleverd krijgt bij de ontvanger. In geval van pakketten in Nederland worden deze gestuurd naar het adres van de (web)winkel die op het verzendetiket staat. Gaat het om een onbezorgaar pakket naar Belgie dan komt hij retour naar CB. CB handelt die als volgt af:

Uw website en de koppeling met CB

Ten behoeve van de uitwisseling van gegevens tussen uw (web)winkel en CB v.v. wordt er een account aangemaakt op de ftp server van CB. U ontvangt van CB de inloggegevens van uw FTP account.

Algemene informatie FTP account

 

Boekverkopers - Uw (web)winkel en de artikelgegevens

De ontwikkeling en vormgeving van uw (web)winkel doet u in eigen beheer. Om uw (web)winkel te voeden met actuele artikel- en titelgegevens ontvangt u een initieel artikelbestand van CB. Dit bestand bevat alle artikelen welke voorkomen in het assortiment van CB en wordt geleverd worden in ONIX 3.0 formaat. Hiermee krijgt u eveneens de beschikking over de afbeeldingen van covers, backcovers en flapteksten, welke u kunt tonen op uw (web)winkel. Nadat u het initiële artikelbestand hebt ingelezen in uw database dient u de dagelijkse artikelmutatiebestanden te verwerken. Deze worden dagelijks voor u klaargezet op uw FTP account waar u ze zelf dient op te halen.

Beschikbaarheid voor levering binnen 24 uur

Om uw klanten de mogelijkheid te bieden hun bestelling binnen 24 uur in huis te hebben, kunt u in uw (web)winkel een koppeling maken met de webservice getStockAvailability, met deze webservice kan de actuele fysieke beschikbare voorraad van één of meerdere artikelen worden opgevraagd. Op basis hiervan kan de juiste indicatie aan de consument verschaffen omtrent de leversnelheid.

Naast de webservice biedt CB berichten in Digicom formaat met 24-uurs en/of 48-uur beschikbaarheid.