Wijzigingshistorie
DatumOnderdeel Wijziging

 

P.3.2 ProductFormMet ingang van 29-07-2021 kunnen uitgevers ISBN's registreren met verschijningsvorm  Spiraalboek  (Codelist 150 waarde BE) en Puzzel (Codelist 150 waarde ZJ) . Vanaf dat moment kan ProductForm de waarde BE en ZJ bevatten. 

 

P14.6 en 15.4 SourceTitle - BronnenLijst met bronnen met ingang van 30-08-2020 uitgebreid

 

SubjectSchemeVersionCB ondersteunt versie 1.4, daartoe is t.b.v. Thema versie 1.3 aangepast naar 1.4. Versie 1.4 en alle voorgaande versies worden ondersteunt

Met ingang van 

 

Product AvailabilityArtikelen waarvoor de uitgever een Bestel- en Informatierestrictie heeft vastgelegd, worden in het ONIX bericht wat CB verstrekt aan de retailers en eigenaren doorgegeven met waarde 44 (Niet bestelbaar door de boekhandel) in element ProductAvailability. Deze waarde overrulet de feitelijke ProductAvailability, bijvoorbeeld, 10 Not yet available/Aangekondigd en 21 In stock/Verschenen, verschillende klanten ondervinden hiervan hinder.  Een Bestel- en Informatierestrictie wordt opgenomen in het SalesRestriction composite, daarmee is ProductAvailability 44 onnodig en zal dan ook vervallen.

Begin maart 2020


TAX - BTW e-books

Zoals u hier kunt lezen is met ingang van 1 januari 2020 is de btw op e-books verlaagd naar het lage btw- tarief. Om die reden is voor e-books die uitzonderlijk een hoog BTW hebben, het hoge btw tarief op e-books, classificatie DL_ABOEKH, toegevoegd aan de beschikbare  btw classificaties, element P.3.23 ProductClassificationCode.

 

Subject - THEMA

Toegevoegd bij P.12 Subject:  lijst met THEMA's welke door de retail als onvoldoende specifiek bestempeld zijn

Retailers hebben een aantal THEMA's bestempeld als onvoldoende specifiek, om die reden zullen deze niet worden opgenomen in de ONIX berichten die CB verstrekt. Alle door uitgevers aangeleverde THEMA's zullen wel bij CB worden vastgelegd.

P.12 THEMA's onvoldoende specifiek voor retail

 

Pallet quantity

Op 4 januari 2020 wordt element P.26.41a Pallet quantity toegevoegd aan het ONIX Product record in de ONIX berichten die CB voor u klaar zet. Dit element bevat het aantal exemplaren van één artikel op een CB Pallet. Het element volgt na P.26.41 Pack quantity waaarin het aantal exemplaren in een bindersverpakking is opgenomen.

Dit element wordt enkel opgenomen als de waarde betrouwbaar is en niet wijzigt.

 

TAX - BTW e-books

BTW op e-books en downloadbare luisterboeken van BTW Hoog 21% naar BTW Laag 9%

Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor e-books en downloadbare luisterboeken het lage btw tarief van 9%. Nu is dat nog 21%. 

Zie voor uitgebreide informatie gebruikershandleidingen ONIX 3.0 en Assortimentgegevens en afspraken e-books 

 

Uitgangsdocumentatie

Upgrade Uitgangsdocumentatie (XSD) 

Onix for Books Product Information Format Specification van Release 3.0 revision 4, September 2018 naar Release 3.0 revision 5, Oktober 2018 

Versie ONIX Code Lists 42 naar Versie ONIX Code Lists 45

ProductIdentifier -ProductIDType

Uit de door uitgevers ingediende ONIX Product records selecteerde CB bij het ProductIDType enkel waarde '03'  GTIN-13 (code list 5). In het ONIX bericht wat uitgevers en retail ontvangen werd ook enkel waarde '03' opgenomen.

Naast waarde '03' GTIN-13 wordt nu ook '15' ISBN-13 geselecteerd uit het door uitgevers ingediende Product record. Hierbij geldt dat als '15' - ISBN-13 aanwezig is dit als ISBN wordt vastgelegd, als deze niet aanwezig is wordt '03' GTIN-13 genomen. 

In het ONIX bericht wat de retail ontvangt worden zowel GTIN als ISBN doorgegeven als het  GTIN ook een ISBN is.

 

RelatedProduct - ProductRelationCode

CB ondersteunt uit code list 51 nu ook de volgende waarden:

 • 16 POD-vervangend werk van - POD replacement for (door uitgever op te geven)
 • 17 Wordt vervangen door POD - replaced by POD (opgenomen in het ONIX bericht wat uitgevers en retail ontvangen) 

 

ProductComposition

Uit code list 2 ondersteunt CB nu ook waarde '10.

Wanneer het product bestaat uit delen wordt waarde '10' - Multiple-component product retailed as a whole". Wanneer dit product besteld wordt, worden de delen geleverd.

 

ProductPart

De ‘samenstelling' van de ProductComposition wordt doorgegeven in ProductPart composites maar daar kregen alle ProductParts de ProductForm SA (Samengesteld Artikel). 

Dit is gewijzigd, doorgegeven wordt de ProductForm van het betreffende artikel.

Subject BISAC

BISAC code list, versie november 2018 geimplementeerd, zie aankondiging  

 

Prize compositeP.17.3 PrizeCountry verwijderd uit ONIX bericht, deze wordt niet gecommuniceerd

 

Subject BISAC

Aankondiging: Deze maand zal CB de jaarlijkse update van de BISAC codes implementeren, versie november 2018. Dit gebeurt o.a. op verzoek van verschillende marktpartijen en is een jaarlijks terugkerende handeling.

Advies aan uitgevers en retail is om op termijn ook de nieuwste versie te gaan gebruiken.

Wanneer een uitgever een BISAC code indient die niet (meer) voorkomt in deze nieuwste versie wordt, na het indienen van het ONIX-bericht, een foutmelding voor deze titel teruggegeven.

Wanneer een BISAC code is komen te vervallen waarbij door BISG een één op één alternatief wordt voorgesteld zal deze worden geconverteerd naar het voorgestelde alternatief. Als er meer dan één alternatief wordt voorgesteld kan de uitgever zelf de keuze maken.

 
THEMA Subject en SubjectSchemeVersionToegevoegd: Overgangssituatie Thema en toelichting Versie nummer van Thema codes in Subject en SubjectSchemeVersionNumber
 
ProductComposition - ProductPartWaarde 10 uit de handleiding gehaald. Wordt niet gebruikt. Alles wordt gecommuniceerd als enkelvoudig artikel, voor de vertegenwoordigers pakketten zie onderstaande wijziging.
 
ProductForm's welke zich niet lenen voor tonen op webshops voor eindconsumenten

Toegevoegd aan de ProductForm's die zich niet lenen voor opname in webshops voor eindconsumenten

 • XL (Vertegenwoordigerspakket in krimpfolie met een eigen productcode, bedoelt voor de retail waarbij de onderliggende artikelen afzonderlijk verkocht kunnen worden. Orders op de vertegenwoordigerspakket productcode 'exploderen' naar orders op de onderliggende ISBN's/EAN's
 • XM (Vertegenwoordigerspakket in een doos met een eigen productcode, bedoelt voor de retail waarbij de onderliggende artikelen afzonderlijk verkocht kunnen worden. Orders op de vertegenwoordigerspakket productcode 'exploderen' naar orders op de onderliggende ISBN's/EAN's)
 
Update BISAC lijstDe BISAC lijst die CB gebruikt is die van 2017. In de handleiding stond nog 2015
 
Aankondiging <Subject> Onderwerpscodering THEMA toegevoegd

NUR bestaat sinds 2002 maar is inmiddels een verouderd systeem. Het wordt niet meer onderhouden en biedt alleen een summiere classificatie. Zie daarom ook THEMA.

Naast NUR wordt in de loop van 2019 ook het wereldwijde classificatiesysteem Thema in gebruik genomen. Omdat het aanbod titels exponentieel groeit, boeken veel langer leverbaar kunnen blijven als e-boek of dankzij printing on demand, en de markt internationaliseert, is er een verfijnder zoeksysteem nodig om precies te vinden wat consumenten willen. Thema stelt uitgevers in staat om veel specifieker te classificeren, zodat consumenten verfijnder kunnen zoeken.

NUR maar ook BISAC zullen nog lang parallel naast Thema gebruikt worden.

 

<Prize> composite toegevoegd

Literaire prijzen en onderscheidingen

Uitgevers kunnen via ONIX en CB Online literaire prijzen en onderscheidingen vermelden bij hun titels.

Prizes - Literaire prijzen en onderscheidingen

Uitgevers kunnen via ONIX en CB Online literaire prijzen en onderscheidingen vermelden bij hun titels. Voorheen was er enkel functionaliteit om nominaties door te geven via Mijn ISBN. Dit is uitgebreid met volledig ondersteuning voor het Prize component in ONIX. Alle literaire prijzen en type vermeldingen kunnen worden aangemeld. Met de retail is echter afgesproken dat uitsluitend de prijswinnaars van een voor gedefinieerde lijst met literaire prijzen worden doorgestuurd. Voor uitgevers die literaire prijzen en nominaties door willen geven via ONIX is het belangrijk dat zij dezelfde genormaliseerde lijst gebruiken om er zeker van te zijn dat de retail deze informatie ontvangt. Prijzen en nominaties die via ONIX zijn aangemeld kunnen vervolgens in CB Online worden ingezien en onderhouden in het tabblad “Metadata” van de betreffende titel.

In de ONIX berichtdefinities is in Block 2 Collateral Detail - Content het onderstaande Prize composite opgenomen:

 
Nieuwe vormgeving ONIX bericht voor eigenaren en aanleveren door eigenaren

De ONIX handleidingen zijn op een andere wijze opgezet zodat deze meer aansluit bij het ONIX for Books Format Specification document van EDItEUR. Dit maakt het voor 'anders-talige' software ontwikkelaars makkelijker om de gebruikershandleiding te volgen.

www.editeur.org

 
Collateral DetailComposite t.b.v. literaire prijs of onderscheiding toegevoegd
 
TitleDetailDe commerciële titel en commerciële ondertitel komen te vervallen. Dit is in overleg met uitgevers en retailers afgestemd omdat het veld niet of nauwelijks door de retail gebruikt wordt en juist voor verwarring zorgt.
 
ONIX30 Boekverkopers

Binnenkort vindt er een kleine aanpassing plaats in het Onix 3.0 bericht voor boekverkopers. Het gaat om het bericht met buitenlandse titels dat u dagelijks van CB ontvangt.

 • De Supplier Role zal voortaan gevuld worden met de waarde 00. Daarmee komt de waarde 04 voor Groothandel te vervallen.
 • De Supplier Name zal voortaan altijd gevuld worden met de waarde CB. Daarmee komt de waarde CBH te vervallen.
Aan uw kant hoeft u geen actie te ondernemen, maar we wilden u wel informeren. Alle detail-informatie rondom dit Onix 3.0 bericht vindt u op onze wiki.
 

ONIX30 aanmelden:

 • TitleDetail -  Ondertitel
 • CollateralDetail - TextContent - Annotatie
 • CollateralDetail - TextContent - Recensie


CB hanteert de standaard ONIX richtlijnen om er voor te zorgen dat nieuwe partijen, die ook via ONIX gegevens uitwisselen en hierbij volgens de ONIX standaard werken, zonder problemen kunnen aansluiten bij CB. 

In de huidige verwerking van deze gegevens vindt er controle plaats op het maximaal aantal tekens. Als dit aantal wordt overschreden wordt dit gemeld. 

Afnemers en uitgevers in Nederland (en BE/LU) hebben andere wensen; zij gebruiken deze gegevens alleen als ze het “bruikbare aantal tekens” niet overschrijden. Dit is als volgt voor een 3-tal attributen gedefinieerd:

 • Bibliografische ondertitel maximaliseren op 200 karakters
 • Annotatie maximaliseren op 200 karakters
 • Recensie maximaliseren op 500 karakters

Indien het attribuut langer is dan het “bruikbare aantal” maar kleiner dan maximaal is toegestaan, dan wordt bij overschrijding van het “bruikbare aantal” tekens de volgende meldingen geretourneerd:

 • ART-00758: Voor recensies overschrijdt U het maximum van 500 tekens dat retailers doorgaans voor dit veld hanteren. Zij zullen de tekst daarom niet overnemen.

 • TIS-00759: Voor ondertitel overschrijdt U het maximum van 200 tekens dat retailers doorgaans voor dit veld hanteren. Zij zullen de tekst daarom niet overnemen

 • ART-00758: Voor annotaties overschrijdt U het maximum van 200 tekens dat retailers doorgaans voor dit veld hanteren. Zij zullen de tekst daarom niet overnemen.

 
Validatie schema'sLink naar DTD-schema en XSD schema aangepast
 
Ingebruikname versie 3.0.3productie-oplevering uitgevoerd
 

Aankondiging Aanpassingen in ONIX release 2016-2.

Overgang naar versie 3.0.3.

Verwachte productie-oplevering  

 
Contributor AuteursvermeldingVerwijderd: Note Unnamed Persons (Z98) en Combinatie van betrokkenevermelding met ContibutorRole Z99 en Unnamed persons tag

 

ProductForm  e-booksVerwijderd: ProductForm EB (online lezen)
 
Opbouw van een Product RecordToegevoegd aan Block : Oorspronkelijke titel
 
Interpretatie van het ONIX 3.0 bericht

De gehele standaard wordt aanvaard door CB. Er komt nog wel een Best practices guide

 

OX30 Assortimenten

Toegevoegd: Informatie over de Webservice voor metadata van individuele ISBN's.

 

OX30 Block 1 Auteursvermelding – Contributor

Verwijderd: Tekst over samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek, is niet meer relevant.
 

OX30 Block 1 Commerciële titel, Auteur-titel, Verkortte titel en Oorspronkelijke titel - TitleDetail

Toegevoegd: Advies aan boekhandel en webwinkels aangepast, advies is de bibliografische titel in te lezen ten behoeve van het presenteren op de website en de commerciële titel in te lezen ten behoeve van zoekargumenten in de zoekmachine.
 

OX30 Block 1 Druk/editie, taal, pagina’s en illustraties

Tekstuele aanpassing in Taal-Language

 

Uitfasering Online lezen

CB stopt met online lezen, Product From EB zal uitgefaseerd worden

Beschikbaarstelling van het bericht

Als de boekverkoper hiervoor een afspraak heeft, wordt dagelijks iedere ochtend, met uitzondering van zaterdag, een zip file geplaatst in de out-map van het FTP account wat voor de boekverkoper is ingericht. Dit bevat de mutaties van titels die gedurende de voorgaande dag(en) zijn opgetreden in de artikelgegevens of in de beschikbaarheid van een artikel. De zip file bevat 1 of meerdere bestanden met Product records, maximaal 2.500 per bestand.

Tips en trucs

Welke titels lees ik in?

Mogelijk zijn niet alle titels relevant voor uw webwinkel. Er kunnen titels in het bestand zitten die niet (meer) leverbaar zijn en die u wilt uitsluiten van het tonen op uw website. Hiervoor kunt u filteren op de waarde in de tag <ProductAvailability> .Titels met ProductAvailability 21, 22 of 23 zijn direct leverbaar. Bij ProductAvailability 10, 12, 30, 31, 32 en 34 worden orders in nota genomen. Alle overige ProductAvailabilities betekenen dat de titels niet (meer) leverbaar zijn.

Het is van belang om alle mutaties in zijn geheel te verwerken, ook van titels die u nog niet hebt opgenomen.

Hoe verwerk ik mutaties?

Mutaties kunnen bijvoorbeeld zijn: het aanvullen of bijwerken van de titelgegevens of auteurs, het wijzigen van de beschikbaarheid, het wijzigen van de prijs, het toevoegen of wijzigen van een cover, een leesfragment, boekbeschrijving of promotionele tekst, het toevoegen van trefwoorden. Om de gegevens op uw website actueel te houden is het van belang dat u de mutaties dagelijks verwerkt.
Een ONIX 3.0 bericht is opgebouwd uit blokken. Mutaties worden doorgegeven als block update. Dat betekent dat u bij een mutatie op een titel GEEN volledig record krijgt aangeleverd. U krijgt alleen het block /de blocks door waarin wijzigingen zijn opgetreden. Hiermee overschrijft u de identieke blocks in uw database.

Voorbeeld: de prijs van een boek wijzigt.
De prijs is opgenomen in het block ProductSupply.
U krijgt in het ONIX bericht een Block update door van het Block ProductSupply. Dit bevat alle gegevens in het Block ProductSupply en bevat de volledige nieuwe waarheid van dat block. U overschrijft het block ProductSupply in uw eigen aritkelbestand met het aangeleverde block. De overige blocks blijven ongewijzigd in uw database want deze krijgt u niet opnieuw aangeleverd.

Block updates, hoe verwerk ik een ONIX 3.0 mutatie bericht?

Hoe toon ik een titel op mijn website?

Het is voor de vindbaarheid van een titel van belang dat u de titelgegevens juist en volledig opneemt en dat de klant van de webwinkel kan zoeken op herkenbare woorden uit de titel en de serie. Vooral de naam van een serie is het meest herkenbare deel van de titel waar de klant het eerst op zal zoeken. De serie/reekstitel staat in een aparte  <Collection> composite. Het is dus van groot belang dat u deze betrekt bij de opbouw van de titel op uw website.

Ons advies is om van de serie/reeks titel een apart veld te maken waar op gezocht kan worden en waar de klant ook alle titels uit dezelfde serie gemakkelijk bij elkaar kan zien.
Als uw database geen apart veld heeft voor de serie/reeks dan adviseren wij om de volgende logica te 
gebruiken:

 1. Check of er een <Collection> composite met bijbehorend <TitleText> en evt. <PartNumber> in het ProductRecord aanwezig is.  Zo ja plaats deze dan altijd vooraan in de titelopbouw . Als hij afwezig is wordt deze natuurlijk weggelaten.
 2. Check daarna hoeveel TitleElementLevels in de <TitleDetail> composite met <TitleType> 01 zitten.
  1. Is er alleen een <TitleElementLevel> 01 dan neemt u daar de <TitleText> van. 
  2. Is er een <TitleElementLevel> 01 en 02, dan neemt u eerst de <TitleText> van TitleElementLevel 02 en daarachter de <TitleText van TitleElementLevel 01.
  3. Is er een <TitleElementLevel 01, 02 en 03 dan neemt ue eerst de <titleText> van TitleElementLevel 03, daarna die van 02 en daarna die van 01.

De titelopbouw is dus dat het meest specifieke element het laagste <TitleElementLevel> krijgt.
Als u bovengenoemde logica volgt gaat het in alle gevallen goed.

Het tonen van een auteursnaam op een website

Een klant die in een webwinkel een titel zoekt op auteur kan last hebben met verschillende schrijfwijzes van een identieke auteursnaam (Annie Schmidt, Annie M.G. Schmidt, A.M.G. Schmidt) .
Dit kan een webwinkel oplossen door bij voorkeur de gestandaardiseerde vorm van de auteursnaam in te lezen. De webwinkel kan hiermee alle titels van dezelfde auteur onder één naamsvermelding vindbaar maken en titels van dezelfde auteur bij elkaar plaatsen. Omdat nog niet alle titels zijn voorzien van gestandaardiseerde auteursnamen wordt de volgende logica aangeraden:

 1. Toon <Contributor> composite met <PrimaryNameType> 02 – authority controlled – als deze aanwezig is. Dit is de gestandaardiseerde auteursnaam
 2. Als er geen <Contributor> composite aanwezig is met <PrimaryNameType> 02, toon de auteursnaam uit de <ContributorComposite> zonder <NameType>. Dit is de auteursvermelding zoals die bij de redactionele controle door Bureau ISBN in het boek is aangetroffen.

Het tonen van de naam van de uitgever op een website

Een boek wordt uitgegeven door een uitgever en de naam van de uitgever zoals die in het boek staat is de “merknaam” (in boekjargon: imprint) en vergroot de herkenbaarheid van het boek. De uitgever zal dus zeker willen dat zijn naam wordt opgenomen bij de titelgegevens op de website. In het ONIX 3.0 record wordt de <PublisherName> (de naam van de uitgever die het boek laat distribueren via CB) opgenomen en daar waar de naam van de uitgever in het boek afwijkt van de <PublisherName> wordt ook de <ImprintName> opgenomen.

Ons advies is om voor het tonen van de uitgeversnaam op de website de volgende logica te hanteren:

 1. Toon de <ImprintName>
 2. Als deze niet aanwezig is, toon de <PublisherName>

Het interpreteren van prijsinformatie

Het is van belang dat het boek met de juiste prijs wordt getoond in de webwinkel. Daarvoor is het goed om u te realiseren dat in het ONIX file er meerdere prijsperioden voor kunnen komen. Er is echter altijd maar één prijs geldig in de tijd.
Het is ook goed om u te realiseren dat een ONIX record naast een standaard prijs ook een tijdelijke actieprijs kan bevatten.

De aanbevolen logica is:

 1. Als er op de systeemdatum een actieprijs geldig is, vermeld dan de actieprijs. Een actieprijs is herkenbaar aan PriceType 14 (voor fysieke boeken) of PriceType 12 (voor ebooks)
 2. Als er op de systeemdatum geen actieprijs van toepassing is, vermeld dan de bruto vaste boekenprijs (PriceType 04) of de bruto adviesprijs (PriceType 02).

Het interpreteren van beschikbaarheidsinformatie

De klant die zoekt op de site van een webwinkel moet juist worden geïnformeerd over de beschikbaarheid van een titel, al was het alleen al omdat hij vaak vooruit moet betalen en hij het boek al helemaal niet had besteld als hij had geweten dat het niet leverbaar was. Het is dus van belang om dagelijks de mutaties in de beschikbaarheid te verwerken. Voor de bepaling van leverbaar/niet leverbaar en wat er gebeurt met de orders kan de beschikbaarheidsstatus gebruikt worden.

 

Verschillende uitgaven met dezelfde inhoud bij elkaar tonen

Een klant die op zoek is naar een bepaald boek (werk) vindt het prettig als hij bij elkaar kan zien in welke uitvoeringen dit boek beschikbaar is. Bijvoorbeeld een paperback, een hardback, een ebook en een luisterboek. Dit zijn vier verschillende ISBN’s, maar het zelfde werk. De koppeling tussen verschillende uitvoeringen van het zelfde werk op uw website kunt u leggen via het NSTC. (zie Block 5 RelatedMaterial).