Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents

Include Page
Zoekadvies
Zoekadvies

Ondersteunde processen

Dit document beschrijft de berichtdefinities voor het volgende proces:

...

Voor het kenbaar maken van de transportfactuur wordt gebruikt gemaakt van het UBL documenttype “Invoice”.

Invoice

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

UBL versienummer

cbc:UBLVersionID

0..1

2.0

 


Factuurnummer

cbc:ID

1..1

T1712922

 


Kopie Indicator

cbc:CopyIndicator

0..1

False

De waarde hiervan is altijd false

Factuurdatum

cbc:IssueDate

1..1

2017-11-08

Formaat YYYY-MM-DD

Factuurtype

cbc:InvoiceTypeCode

0..1

D

D = Debet / C = Credit

Periodecbc:Note0..nPer 01-10-2017 t/m 31-10-2017
 

Valuta

cbc:DocumentCurrencyCode

0..1

EUR

 


Aantal factuurregels

cbc:LineCountNumeric

0..1

692

 


Orderreferentiecac:OrderReference/
   Document referentie

cac:BillingReference/

0..n

 

 Leverancier

cac:AccountingSupplierParty/

1..1

 

 Afnemer

cac:AccountingCustomerParty/

1..1

 

 Betalingsgegevens

cac:PaymentMeans/

0..n

 

 BTW totalen

cac:TaxTotal/

0..1

 

 Factuurtotaal

cac:LegalMonetaryTotal/

1..1

 

 Factuurregel

cac:InvoiceLine/

1..n

 

 Orderreferentie

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

PO nummer

cac:OrderReference/cbc:ID/

1..1

PO12345678

De door de klant opgegeven inkoop- c.p. purchase ordernummer

Document referentie

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

PDF referentie

cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID

1..1

T1712922.pdf

Verwijzing naar het leesbare PDF document waarin deze factuur is opgenomen


Leverancier

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

KvK nummer

cac:Party/ cac:PartyIdentification/ cbc:ID

1..1

11011108

 


Naam

cac:Party/ cac:PartyName/ cbc:Name

1..1

Centraal Boekhuis B.V.

Naam van de facturerende partij

Postadres

cac:Party/cac:PostalAddress/

1..1

 


Postadres facturerende partij

BTW schema

cac:Party/cac:PartyTaxScheme/

0..1

 


BTW schema facturerende partij

Contactgegevens

cac:AccountingContact/

0..1

 


Contactgegevens facturerende partij

Postadres

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Postbus

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cbc:Postbox

0..1

125

 


Plaats

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cbc:CityName

0..1

Culemborg

 


Postcode

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cbc:PostalZone

0..1

4100 AC

 


Landcode

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cac:Country/cbc:IdentificationCode

0..1

NL

 


Land

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cac:Country/cbc:Name

0..1

Nederland

 


BTW schema

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

BTW Nummer

cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/ cbc:CompanyID

0..1

NL001482403B01

 


BTW schema naam

cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/ cac:TaxScheme/cbc:Name

1..1

NL VAT

 


Contactgegevens

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Telefoonnummer

cac:AccountingContact/cbc:Telephone

0..1

0345-475911

 


Afnemer

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Relatie ID Afnemer

cbc:SupplierAssignedAccountID

1..1

6005993

Relatie ID waarmee de afnemer binnen CB geïdentificeerd wordt

Afnemernaam

cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name

1..1

XYZ, Uitgeverij

 


Factuuradres

cac:Party/ cac:PostalAddress/

0..1

 


Factuuradres

BTW schema

cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/

0..1

 


BTW schema afnemer

Factuuradres

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Adres

cac:Party/ cac:PostalAddress/cbc:StreetName

0..1

Straatweg 1

Straat + Huisnummer van het factuuradres

Ter attentie van

cac:Party/ cac:PostalAddress/cbc:InhouseMail

0..1

Financiële admnistratie

Wordt alleen gevuld indien deze van toepassing is bij de betreffende factuur

Plaats

cac:Party/ cac:PostalAddress/cbc:CityName

0..1

Amsterdam

 


Postcode

cac:Party/ cac:PostalAddress/cbc:PostalZone

0..1

1000 AA

 


Landcode

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cac:Country/cbc:IdentificationCode

0..1

NL

 


Land

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cac:Country/cbc:Name

0..1

 


Wordt alleen gevuld wanneer het niet Nederland is

BTW schema

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

BTW nummer afnemer

cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/ cbc:CompanyID

0..1

NL807654321B01

 


BTW schema naam

cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/ cac:TaxScheme/cbc:Name

1..1

NL VAT

Wordt alleen gevuld als in het vorige element een BTW-nummer is opgenomen

Dit is het belastingregime waaronder het BTW nummer van de afnemer valt.

Betalingsgegevens

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Code betaalwijze

cbc:PaymentMeansCode

1..1

AI

AI - Verrekening via automatische incasso (credit)        

AI - Automatische incasso (debet)

ZV - Door u zelf te verrekenen (credit)

ZV - Door u te voldoen (debet)

Vervaldatum

cbc:PaymentDueDate

0..1

2017-12-15

Formaat YYYY-MM-DD

Omschrijving betaalwijze

cbc:InstructionNote

0..n

Automatische Incasso

 


Bankgegevens facturerende partij

cac:PayeeFinancialAccount/

0..1

 


Bankgegevens facturerende partij

Bankgegevens facturerende partij

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

IBAN Banknummer

cbc:ID

0..1

NL99RABO0111556677

IBAN nummer van de  facturerende partij

BIC code bank

cac:FinancialInstitionBranch/cbc:ID

0..1

RABONL2U

BIC code van de bank van de facturerende partij

Naam bank

cac:FinancialInstitionBranch/cbc:Name

0..1

Rabobank

Naam van de bank van de facturerende partij

BTW totalen

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Totaal BTW bedrag

cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR”

0..1

16768.91

 


Totalen per BTW percentage

cac:TaxTotal/ cac:TaxSubtotal/

0..n

 


Repeterende groep per BTW %

Totalen per BTW percentage

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

BTW grondslag

cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount currencyID=”EUR”

0..1

79851.91

 


BTW bedrag

cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR”

1..1

16768.91

 


BTW percentage

cac:TaxSubtotal/cbc:Percent

0..1

21

 


Wettekst

cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReason

0..1

No Dutch VAT due on this service - article 44 of the EC VAT directive

Dit element wordt gevuld als er een specifieke wettekst op de factuur van toepassing is 

BTW schema naam

cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name

1..1

NL VAT

 


Factuurtotaal

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Totaal factuurbedrag excl. BTW

cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount currencyID=”EUR”

0..1

79851.91

 


Totaal factuurbedrag incl. BTW

cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount currencyID=”EUR”

1..1

96620.82

 


Factuurregel

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Identificatie van de factuurregel

cac:InvoiceLine/(1..1) cbc:ID

1..1

20171002#10640632

 


Aantal

cac:InvoiceLine/(0..1) cbc:InvoicedQuantity

0..1

56

 


Netto regelbedrag excl. BTW

cac:InvoiceLine/(1..1) cbc:LineExtensionAmount currencyID=”EUR”

1..1

94.08

 


Afzendercac:InvoiceLine/(0..1) cac:OriginatorParty/0..1
 

Afzender wordt alleen vermeld als deze beschikbaar is, dat is het geval bij bijlagen V1, V2, V3 en V4.
Zendingcac:InvoiceLine/(0..n) cac:Delivery/0..1
 

Zending wordt alleen vermeld als deze beschikbaar is, dat is het geval bij bijlagen V1, V2, V3 en V4.

Gefactureerde item

cac:InvoiceLine/(1..1) cac:Item/

1..1

 

 Tarief

cac:InvoiceLine/(0..1) cac:Price/

0..1

 

 Afzender

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Afzender relatie IDOriginatorParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/

1..1

6000002

 

 Afzender naamOriginatorParty/cac:PartyName/cbc:Name/

1..1

<naam van de afzender>

 


Zending

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Identificatie van de zending

cac:Delivery/cbc:ID/

0..1

10639251

 


Uitleverdatum

cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate/

0..1

2017-10-06
 


Postcode afleveradrescac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:PostalZone/0..12640
 

Landkode afleveradrescac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/0..1BE
 

Relatie ID ontvangercac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/1..16000001
 

Naam ontvangercac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name/1..1<naam van de ontvanger>
 

Gefactureerde item

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Omschrijving

cbc:Description

0..n

VCA Colli - FRAN-VCA

 


Omschrijving van hetgeen gefactureerd wordt.

Identificatie

cac:StandardItemIdentification/cbc:ID

1..1

20171002#10640632

Identificatie van hetgeen gefactureerd wordt

BTW classificatiecac:ClassifiedTaxCategory0..1
  


BTW categoriecac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID0..1H
 

BTW schema naamcac:ClassifiedTaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name1..1NL VAT
 

Extra elementen

cac:AdditionalItemProperty/

0..n

 


Repeterende groep voor extra elementen

Naam extra element

cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name

1..1

Bijlage naam

 


Waarde extra element

cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value

1..1

OVERZICHT KOSTEN VERVOER

 


 

Voor een aantal elementen die we op willen nemen in de UBL factuur is geen ruimte binnen de standaard definitie. Om deze elementen op te kunnen nemen wordt gebruikt gemaakt van het element AdditionalItemProperty, Deze maakt het mogelijk een naam van een element op te geven en de waarde van het element. Onderstaande tabel geeft een overzicht van extra elementen die we onderkennen.

Naam extra element

Vorbeeld waarde extra element

Opmerking

Bijlage naamVervoer ContractVervoer

 


Bijlage aanduiding

VR4

 • VR1: VCA colli
 • VR2: VCA pallet
 • VR3: Vervoer buitenland
 • VR4: Vervoer contractvervoer - Contractvervoer (1)
 • VR11: Vervoer contractvervoer - Contractvervoer (2)

Transport type

24-uurs transport


 Transport opdracht

Contractvervoer (1)  - VAN NAAR BELGIË – NEDERLAND


 Gewicht

54,9

Gewicht in kilogrammen

Items

11

 


TypeKG_ZENDType toeslag of type eenheid
 


Tarief

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Tarief

cac:Price/cbc:PriceAmount currencyID=”EUR”

0..1

1.680

 


Kanalen om de elektronische transportfactuur te ontvangen

...

De naamgeving van deze bestanden is als volgt:

Naamgeving bestand

<Relatie ID klant>_<Factuurnummer>.<Formaat>

<Relatie ID> 

Het Relatie ID van ontvanger van de factuur

<Factuurnummer>Het factuurnummer van de betreffende factuur

<Formaat> 

Het formaat van de facturen (PDF of UBL)

Voorbeeld

 • 7000123_T1734987.pdf
 • 7000123_T1734987.xml

...

De naamgeving van deze bestanden is als volgt:

Naamgeving bestand

<Relatie ID klant>_<Factuurnummer>.<Formaat>

<Relatie ID> 

Het Relatie ID van ontvanger van de factuur

<Factuurnummer>Het factuurnummer van de betreffende factuur

<Formaat> 

Het formaat van de facturen (PDF of UBL)

Voorbeeld

 • 7000123_T1734987.pdf
 • 7000123_T1734987.xml

...

Include Page
Algemene informatie FTP account - Data exchange via FTP
Algemene informatie FTP account - Data exchange via FTP