Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


DATA ELEMENT

FIELD

XML REFERENCE NAME

M/O
Onix

A/S
CB

LIST

A | N

POS.

Toelichting

Product Composition

P3.1

<ProductComposition>

M

M

2

A

2

Bevat '00' als het een enkelvoudig product betreft of '10'indien het product begeleidend materiaal heeft

Product Form Code

P.3.2

<ProductForm>

M

A

150

A


Code voor de verschijningsvorm van het product

Note

Voor een fysiek (gedrukt) boek wordt de verschijningsvorm in het ONIX 3.0 bericht gedefinieerd door de ProductForm.  Voor een e-book wordt de verschijningsvorm in het ONIX 3.0 bericht gedefinieerd door de combinatie van de tags ProductForm, ProductFormDetail, ProductFormFeature en EpubTechnicalProtection

Product Form Detail

P.3.3

<ProductFormDetail>

O

S

175

A

5

Nadere specificaties van de verschijningsvorm van het product (bijvoorbeeld technisch platform bij ebooks)

Product Form Feature Composite


<ProductFormfeature>

O


ProductFormFeatureType Code

P.3.4

<ProductFormFeatureType>

M

A

79

N

2

Wordt gevuld met waarde 10 (alleen bij epubs)

ProductFormFeatureValue

P.3.5

<ProductFormfeatureValue>

M

A


N

1

geeft aan of een epub versie 2 of versie 3 is

Einde ProductFormFeature Composite


</ProductFormFeature>ProductForm Description

P.3.8

ProductFormdescription

O

S


A

255

Vrij tekstveld t.b.v. omschrijving begeleidend materiaal

Epub technical Protection

P. 3.16

<EpubtechnicalProtection>

O

O

144

N

2

Type beveiliging bij een ebook
Expand
titleKlik hier voor mogelijke verschijningsvormen

Include Page
Product Form fysieke boeken
Product Form fysieke boeken

Note

Voor een fysiek (gedrukt) boek wordt de verschijningsvorm in het ONIX 3.0 bericht gedefinieerd door de ProductForm.  Voor een e-book wordt de verschijningsvorm in het ONIX 3.0 bericht gedefinieerd door de combinatie van de tags ProductForm, ProductFormDetail, ProductFormFeature en EpubTechnicalProtection

Include Page
Product Form e-books
Product Form e-books

...