Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

AttribuutVerplicht VeldlengteRedactionele controle J/NBrondocument voor de controle Waarop wordt gecontroleerd
HoofdtitelJ2000J Titelpagina, cover

Klopt de geregistreerde hoofdtitel met de hoofdtitel zoals vermeld in de brondocumenten? Is de geregistreerde hoofdtitel wel een titel en bevat het geen andere elementen die in andere velden thuishoren? Indien ja, dan worden die elementen verplaatst naar de daarvoor bestemde velden in de ISBN registratie dan wel verwijderd als ze niet tot de ISBN registratie behoren. Voorbeeld:  een reeksvermelding in de titel wordt verplaatst naar het reeksveld. Een promotionele tekst in de hoofdtitel wordt verwijderd.

Note
titleOptie

Het is ook mogelijk om gegevens die niet behoren tot de ISBN registratie te verplaatsen naar de daarvoor bestemde velden. Dit is momenteel onderwerp van discussie.

DeeltitelN2000J Titelpagina, coverBetreft het een onzelfstandig deel van een meerdelig werk, en bevat de hoofdtitel zowel gemeenschappelijke elementen als titelspecifieke elementen? Indien ja, dan wordt de hoofdtitel gevuld met de gemeenschappelijke delen van de titel, en de titelspecifieke elementen van dit werk worden verplaatst naar deeltitel. Indien de titelspecifieke elementen ook zijn onder te verdelen in verschillende onderdelen waarvan een deel gemeenschappelijk is en een deel specifiek, dan wordt deeltitel gevuld met het gemeenschappelijk deel en sectietitel met het specifieke deel.
SectietitelN2000J Titelpagina, cover Zie deeltitel
OndertitelN200J Titelpagina, coverIs de ondertitel maximaal 200 tekens lang? Klopt de geregistreerde ondertitel met de ondertitel zoals vermeld in de brondocumenten? Bevat het brondocument een ondertitel die moet worden aangevuld in de registratie?
Commerciële titel 255NCommerciële ondertitel 2000NOriginele titelN 2000N

Auteur*titelN47N
Indien de uitgever zelf bij de aanmelding van de titel in het CB assortiment de auteur*titel niet samenstelt, wordt deze automatisch gegenereerd door het systeem op basis van de achternaam van de 1e auteur + reeksnaam + hoofdtitel + deeltitel + sectietitel
Betrokkene achternaam (auteurs, redacteuren, bewerkers, illustratoren, fotografen, voorlezerscorporaties)J (indien van toepassing) 255JTitelpagina, cover, keerzijde titelpagina, colofonKloppen de vermeldingen van de betrokkenen zoals ze geregistreerd zijn met de vermeldingen in de brondocumenten, en zijn alle betrokkenen vermeld met de juiste rollen?
Betrokkene voornaam (auteurs, redacteuren, bewerkers, illustratoren, fotografen, voorlezers)J (indien van toepassing) 255J

Betrokkene voorvoegsels ((auteurs, redacteuren, bewerkers, illustratoren, fotografen, voorlezers)J (indien van toepassing) 255J

Betrokkene rol domeinJ

Druk/Editie 100JTitelpagina, cover, keerzijde titelpagina, colofonIs het druknummer dat in het boek vermeld staat het juiste druknummer dat bij de ISBN registratie is opgenomen?
Commercieel druknummer N 3N

ReeksnaamJ (indien van toepassing)  255JTitelpagina, cover, keerzijde titelpagina, colofon, back cover, informatie van de uitgeverBehoort de titel tot een reeks? is de reeksvermelding correct en consistent over alle titels die tot dezelfde reeks behoren? Zijn alle andere titels die tot dezelfde reeks behoren gekoppeld aan dezelfde reeksvermelding?
Nummer in de reeksJ(indien van toepassing)  255JTitelpagina, cover, keerzijde titelpagina, colofon, back cover, informatie van de uitgeverIs er een reeksnummer in de registratie aanwezig en klopt deze met het daadwerkelijke reeksnummer?
Taal J 3 (domein)J Het hele boek Klopt de geregistreerde taal met de daadwerkelijke taal?
Leeftijdscategorie (minimum leeftijd en maximum leeftijd)N 3N

Boekbeschrijving32000 N

NUR 3N

Additionele NURN 3N

THEMA

N
N

NSTCnvt 10J Het hele boekHeeft dit werk al een NSTC? Indien ja, koppel dit ISBN dan aan dit werk_id en indien nee, ken een nieuw werk_id toe.
Plaats van uitgave 100N

ISBNJ13 Back cover, keerzijde titelpagina, colofonKlopt het ISBN waarmee dit boek is geregistreerd met het ISBN dat op het boek staat, is het ISBN rekenkundig correct, behoort het bij de juiste prefixhouder, bij de juiste titel en bij de juiste verschijningsvorm?
Bibliografische imprint 80
Klopt de naam van de uitgever/het merk zoals in het boek staat met de naam van de uitgever/het merk zoals in de bibliografische imprint geregistreerd staat, en is deze consistent geregistreerd over alle boeken heen waar deze merknaam in voorkomt?
Commerciële imprintN 80N

Uitgever/prefixhouder 80J
zie ISBN
VerschijningsvormJ 50J
zie ISBN 
VerschijningsdatumJdd-mm-yyyy J
Klopt de verschijningsdatum van het boek met de verschijningsdatum zoals voorkomt in de ISBN-registratie?
Omvang/aantal paginas 20J
Indien te vinden/bekend wordt dit aangevuld
PrijsJ
N

Boeksoort 1N

Verwachte aanleverdatum bij CBdd-mm-yyyyN

Annotatie (ultrakorte beschrijving) 32000

Feature 50

Promotionele tekst 32000

AVI-code 10

BISAC-codes J(voor e-books) 9N

Recensies


Vervangend werkN 13

Vergelijkbaar werk 13

Inkijktekst/leesfragmentN nvtN

Front cover nvtFront cover Is de front cover aanwezig en klopt deze met de titel van het boek? Indien afwezig, dan wordt de front cover overgenomen van de gescande brondocumenten
Back coverN nvtN
 Indien de back cover afwezig is, dan wordt de back cover overgenomen van de gescande brondocumenten
Kort verhaal kenmerk 1

Editietype nnbnnvt

Dyslexie editie nnbnnvt 

Reekbeschrijving nnbnnvt

Hoofdpersonen nnbnnvt 

Auteurs_idnvt  10
Wordt door CB toegekend 
Auteursbiografie N
N

AuteursfotoN
N

AuteursbibliografieNnnbN

Begeleidend materiaal 255JHet hele boek + informatie van de uitgeverIs er begeleidend materiaal aanwezig bij het boek en is dit geregistreerd bij het ISBN?
Illustraties J/N 1JHet hele boek Is het boek wel of niet geillustreerd en klopt dit met de registratie?
Trefwoord50 

Literaire prijzennnb  N

...