Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

In dit document wordt het bericht Beschikbaarheid artikelen voor 24-uurslevering t.b.v. eigenaren boekverkopers beschreven. 

Niet alle beschikbare artikelvoorraad is beschikbaar voor de 24-uursdienstverlening. Het BHDART bericht geeft een overzicht van de artikelen welke wel beschikbaar zijn voor 24-uurslevering. Aan de hand van dit bericht kan op uw website, bij de in het bericht opgenomen titels, worden aangegeven dat een bestelling voor deze titel de volgende werkdag afgeleverd kan worden.

...

Expand
titleKlik hier om de algemene informatie rondom het ftp account te openen

 

Include Page
Algemene informatie FTP account - Data exchange via FTP
Algemene informatie FTP account - Data exchange via FTP

Berichttype, bestandsnaam en extensie

...