Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Aankondiging: Vanaf half augustus 2023 worden product afbeeldingen en inkijkbestanden aangeboden via een Cloud omgeving, daarmee komt de harde downloadlimiet van 3600 bestanden per uur te vervallen
Info

Aankondiging: Vanaf half augustus 2023 worden product afbeeldingen en inkijkbestanden aangeboden via een Cloud omgeving, daarmee komt de harde downloadlimiet van 3600 bestanden per uur te vervallen

Afbeeldingen van covers en backcovers 

...

Het downloaden van de afbeeldingen uit de ONIX bestanden is gelimiteerd tot 3.600 3600 downloads per uur.

Dit wordt als volgt geteld:

Per uur loopt er een teller waarin elke download per IP adres wordt bijgehouden, waarbij een uur altijd van xx:00 uur tot xx:59 uur loopt ( bijvoorbeeld 08:00 uur – 08:59 uur).

Zodra er 3.600 3600 downloads in één uur gedaan zijn blokkeert het downloaden voor de resterende minuten binnen xx:00 uur tot xx:59 uur.

Wanneer er één afbeelding per seconde wordt gedownload ontstaan er geen problemen. Als er 3.600 3600 afbeeldingen in 1 minuut worden gedownload kan er in de volgende 59 minuten niets meer worden gedownload.

...