Zoekadvies 

Zoeken kan het best vanuit de inhoudsopgave op hoofd- en sub-pagina of door gebruik te maken van de functietoets F3 of CTRL + F op de betreffende pagina en niet het zoekveld rechts bovenaan in het CB Wiki scherm (zie onderstaande schermprint). Het document is opgebouwd uit diverse componenten, bij zoeken via het zoekveld wordt er gezocht in de componenten database en verlaat u het document en daarmee ook het overzicht op de structuur van de gebruikershandleiding en berichtdefinitie.

Inleiding

Voor het kenbaar maken van elektronische facturen maakt CB gebruik van de Unified Business Language standaard.

Dit document is gebaseerd op versie 2.0 van Unified Business Language, 12 december 2006 (http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.0).

Gebruik van dit document

Een standaard UBL factuur is opgedeeld in composites. Een composite is een groepering van verwante elementen. Een composite kan ook andere, onderliggende composites bevatten. Dit document volgt de groepering van verwante velden en composites zoals beschreven in UBL versie 2.0, 12 cecember 2006.

Voor elk besproken veld (data element) van het bestand worden in een tabel volgende punten aangegeven:  

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Data element

 

 

 

 

Composite

 

 

 

 

ElementDe logische naam voor het Data element of de Composite
UBL elementNaam van het Data element of de Composite zoals gebruikt binnen het bericht
AttribuutNaam en waarde van attribuut zoals gebruikt binnen het UBL element
CardinaliteitHier wordt aangegeven of een Data element of Composite verplicht is en hoe vaak deze mag voorkomen. 
0..1Optioneel en mag maximaal één keer voorkomen
0..nOptioneel en mag maximaal meerdere keren voorkomen
1..1Verplicht en mag maximaal één keer voorkomen
1..nVerplicht en mag maximaal meerdere keren voorkomen
VoorbeeldBevat een voorbeeld waarde voor het Data element
OpmerkingBevat eventueel toelichtende opmerkingen bij het Data element of de Composite zoals bijvoorbeeld het formaat

Niet elk Data element of Composite moet worden opgenomen in de UBL factuur. Optionele Data elementen en Composites welke niet door CB gebruikt worden zijn niet opgenomen in deze definitie. 

In de tabel worden Data elementen in een witte rij weergegeven. Composites worden in een gearceerde rij weergegeven te teken dat deze Composite later verder wordt uitgewerkt in Data elementen en eventueel geneste Composites. De naam van de Composite is een hyperlink naar de verdere uitwerking ervan.

Uitgangspunten

CB volgt de UBL standaard volledig, hetgeen betekent dat alle verplichte velden volgens de UBL standaard ook overgenomen worden.

 

Ondersteunde processen

Dit document beschrijft de berichtdefinities voor het volgende proces:

 • Het kenbaar maken van een verkoopfactuur

Definitie UBL selfbilling factuur

Voor het kenbaar maken van de verkoopfactuur wordt gebruikt gemaakt van het UBL documenttype “Invoice”.

Invoice

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

UBL versienummer

cbc:UBLVersionID

0..1

2.0


Factuurnummer

cbc:ID

1..1

80001234


Kopie Indicator

cbc:CopyIndicator

0..1

False

De waarde hiervan is altijd false

Factuurdatum

cbc:IssueDate

1..1

2012-06-22

Formaat YYYY-MM-DD

Factuurtype

cbc:InvoiceTypeCode

0..1

D

D = Debet / C = Credit

Valuta

cbc:DocumentCurrencyCode

0..1

EUR


Aantal factuurregels

cbc:LineCountNumeric

0..1

1


Document referentie

cac:BillingReference/

0..nLeverancier

cac:AccountingSupplierParty/

1..1Afnemer

cac:AccountingCustomerParty/

1..1Afleveradres

cac:Delivery/

0..nBetalingsgegevens

cac:PaymentMeans/

0..nBTW totalen

cac:TaxTotal/

0..1Factuurtotaal

cac:LegalMonetaryTotal/

1..1Factuurregel

cac:InvoiceLine/

1..nDocument referentie

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

PDF referentie

cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID

1..1

7000002_CBF_DV_201206_80001234.pdf

Verwijzing naar het leesbare PDF document waarin deze factuur is opgenomen

Leverancier

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

KvK nummer

cac:Party/ cac:PartyIdentification/ cbc:ID

1..1

30276460


Naam

cac:Party/ cac:PartyName/ cbc:Name

1..1

CB Facturatie B.V.

Naam van de facturerende partij

Postadres

cac:Party/cac:PostalAddress/

1..1


Postadres facturerende partij

BTW schema

cac:Party/cac:PartyTaxScheme/

0..1


BTW schema facturerende partij

Contactgegevens

cac:AccountingContact/

0..1


Contactgegevens facturerende partij

Postadres

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Postbus

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cbc:Postbox

0..1

125


Plaats

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cbc:CityName

0..1

Culemborg


Postcode

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cbc:PostalZone

0..1

4100 AC


Landcode

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cac:Country/cbc:IdentificationCode

0..1

NL


Land

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cac:Country/cbc:Name

0..1

Nederland


BTW schema

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

BTW Nummer

cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/ cbc:CompanyID

0..1

NL821679648B01


BTW schema naam

cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/ cac:TaxScheme/cbc:Name

1..1

NL VAT


Contactgegevens

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Telefoonnummer

cac:AccountingContact/cbc:Telephone

0..1

0345-475888


Faxnummer

cac:AccountingContact/cbc:Telefax

0..1

0345-475898


Email

cac:AccountingContact/cbc:ElectronicMail

0..1

ebooks@cb-logistics.nl

Dit element is alleen gevuld in geval van facturatie door eBoekhuis b.v.

Afnemer

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Relatie ID Afnemer

cbc:SupplierAssignedAccountID

1..1

7000002

Relatie ID waarmee de afnemer binnen CB geïdentificeerd wordt

Afnemernaam

cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name

1..1

XYZ, Literaire Boekhandel


Factuuradres

cac:Party/ cac:PostalAddress/

0..1


Factuuradres

BTW schema

cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/

0..1


BTW schema afnemer

Factuuradres

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Adres

cac:Party/ cac:PostalAddress/cbc:StreetName

0..1

Straatweg 1

Straat + Huisnummer van het factuuradres

Ter attentie van

cac:Party/ cac:PostalAddress/cbc:InhouseMail

0..1

afdeling crediteuren

Wordt alleen gevuld indien deze van toepassing is bij de betreffende factuur

Plaats

cac:Party/ cac:PostalAddress/cbc:CityName

0..1

Amsterdam


Postcode

cac:Party/ cac:PostalAddress/cbc:PostalZone

0..1

1000 AA


Landcode

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cac:Country/cbc:IdentificationCode

0..1

NL


Land

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cac:Country/cbc:Name

0..1


Wordt alleen gevuld wanneer het niet Nederland is

BTW schema

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

BTW nummer afnemer

cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/ cbc:CompanyID

0..1

NL807654321B01


BTW schema naam

cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/ cac:TaxScheme/cbc:Name

1..1

NL VAT

Wordt alleen gevuld als in het vorige element een BTW-nummer is opgenomen

Dit is het belastingregime waaronder het BTW nummer van de afnemer valt.

Afleveradres

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Adres

cac:DeliveryAddress/cbc:StreetName

0..1

Straatweg 1

Straat + Huisnummer van het afleveradres

Ter attentie van (levering)

cac:DeliveryAddress/cbc:InhouseMail

0..1

Dhr. J. Jansen

Wordt alleen gevuld indien deze van toepassing was bij de betreffende levering

Plaats

cac:DeliveryAddress/cbc:CityName

0..1

Amsterdam


Postcode

cac:DeliveryAddress/cbc:PostalZone

0..1

1000 AA


Landcode

cac:DeliveryAddress/ cac:Country/cbc:IdentificationCode

0..1

NL


Land

cac:DeliveryAddress/ cac:Country/cbc:Name

0..1


Wordt alleen gevuld wanneer het niet Nederland is

Relatie ID levering

cac:DeliveryParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID

1..1

7000002.00

Dit is  een samentrekking van het relatie ID en het stroomnummer van het afleveradres.

Standaardwaarde voor stroomnummer is 00. klanten kunnen meerdere stroomnummers hebben (01,02 enz.) om orderstromen aan te sturen naar bv: ander fysiek adres en verschillende afdelingen binnen de winkel.

Naam relatie

cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name

1..1

XYZ, Literaire Boekhandel

  

Betalingsgegevens

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Code betaalwijze

cbc:PaymentMeansCode

1..1

AI

AI = Automatische Incasso,

VD = Door u te voldoen,

VR = Door u te verrekenen

Vervaldatum

cbc:PaymentDueDate

0..1

2012-09-30

Formaat YYYY-MM-DD

Omschrijving betaalwijze

cbc:InstructionNote

0..n

Automatische Incasso

Automatische incasso, Door u te voldoen of Door u zelf te verrekenen

Bankgegevens facturerende partij

cac:PayeeFinancialAccount/

0..1


Bankgegevens facturerende partij

Bankgegevens facturerende partij

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

IBAN Banknummer

cbc:ID

0..1

NL76RABO0108242927

IBAN nummer van de  facturerende partij

BIC code bank

cac:FinancialInstitionBranch/cbc:ID

0..1

RABONL2U

BIC code van de bank van de facturerende partij

Naam bank

cac:FinancialInstitionBranch/cbc:Name

0..1

Rabobank

Naam van de bank van de facturerende partij

BTW totalen

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Totaal BTW bedrag

cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR”

0..1

3.95


Totalen per BTW percentage

cac:TaxTotal/ cac:TaxSubtotal/

0..n


Repeterende groep per BTW %

Totalen per BTW percentage

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

BTW grondslag

cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount currencyID=”EUR”

0..1

65.85


BTW bedrag

cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR”

1..1

3.95


BTW percentage

cac:TaxSubtotal/cbc:Percent

0..1

6


Wettekst

cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReason

0..1

Exempt intracommunity supply - article 138 of the EC VAT directive

Dit element wordt gevuld als er een specifieke wettekst op de factuur van toepassing is 

BTW schema naam

cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name

1..1

NL VAT


Factuurtotaal

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Totaal factuurbedrag excl. BTW

cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount currencyID=”EUR”

0..1

65.85


Totaal factuurbedrag incl. BTW

cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount currencyID=”EUR”

1..1

69.80


Factuurregel

Een factuurregel kan zowel een gefactureerd artikel betreffen als doorbelaste verzendkosten.

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Identificatie van de factuurregel

cac:InvoiceLine/(1..1) cbc:ID

1..1

12345


Factuurregelopmerking

cac:InvoiceLine/(0..1) cbc:Note

0..1

Embargo t/m 22-12-2012


Aantal

cac:InvoiceLine/(0..1) cbc:InvoicedQuantity

0..1

5


Netto regelbedrag excl. BTW

cac:InvoiceLine/(1..1) cbc:LineExtensionAmount currencyID=”EUR”

1..1

65.85


Orderregelreferentie

cac:InvoiceLine/(0..n) cac:OrderLineReference/

0..nLevering

cac:InvoiceLine/(0..n) cac:Delivery/

0..n


Wordt opgenomen wanneer het  een levering door CB  betreft

Korting

cac:InvoiceLine/(0..n) cac:AllowanceCharge/

0..nBTW totalen factuurregel

cac:InvoiceLine/(0..n) cac:TaxTotal/

0..nGefactureerde item

cac:InvoiceLine/(1..1) cac:Item/

1..1Consumentenprijs

cac:InvoiceLine/(0..1) cac:Price/

0..1Orderregelreferentie

Deze groep kan binnen een factuurregel meerdere keren voorkomen. Bijvoorbeeld bij de facturatie van e-book leveringen worden e-book leveringen van dezelfde titel met dezelfde condities gesommeerd op één factuurregel. Aan de betreffende factuurregel liggen dus meerdere orders en leveringen ten grondslag.

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

CB factuurregelreferentie

cac:OrderLineReference/cbc:LineID

1..1

57216

Dit betreft een interne CB regel referentie waarbij een link gelegd kan worden naar een regel in het uitgevoerde opdrachtbericht (UITOPD).

Afnemer orderreferentie

cac:OrderLineReference/ cac:OrderReference/cbc:ID

0..1

38-9374-0

Wordt gevuld met de orderregel referentie welke door de afnemer bij het indienen van de opdrachtregel is opgegeven. Wanneer geen afnemer orderregel referentie is opgegeven wordt de afnemer order referentie getoond (mits opgegeven).

Levering

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Levereenheid

cac:InvoiceLine/ cac:Delivery/cbc:ID

0..1

6071752524

Nummer van de levereenheid (pakbon)

Korting

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Toeslag indicatie

cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator

1..1

false

Indicatie welke aangeeft dat het om een korting gaat. De waarde “false” geeft altijd aan dat het om een korting gaat.

Kortingspercentage

cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric

0..1

0.30

De korting wordt getoond in decimalen notatie, een korting van 30% wordt dus getoond als “.30”.

Kortingsbedrag

cac:AllowanceCharge/cbc:Amount currencyID=”EUR”

1..1

28.25

Het kortingsbedrag excl. BTW

BTW totalen factuurregel

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Totaal BTW regelbedrag

cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR”

0..1

3.95


BTW regeltotalen per BTW percentage

cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/

0..n


Repeterende groep per BTW percentage

BTW regeltotalen per BTW percentage 

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Nettobedrag excl. BTW

cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount currencyID=”EUR”

0..1

65.85

Het netto regelbedrag exclusief BTW waarover het betreffende BTW percentage geheven wordt.

BTW bedrag

cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR”

1..1

3.95


BTW percentage

cac:TaxSubtotal/cbc:Percent

0..1

6


Brutoprijs excl. BTW

cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount currencyID=”EUR”

0..1

18.82

De brutoprijs excl. BTW per artikel voor het betreffende BTW percentage

BTW schema naam

cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name

1..1

NL VAT


Gefactureerde item

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Omschrijving

cbc:Description

0..n

Auteur*De titel van het boek

Omschrijving van hetgeen gefactureerd wordt. Bij artikelen is de de auteur*titel, bij doorbelaste verzendkosten is dit "VERZENDKOSTEN NAMENS UITGEVER " met een aanduiding van de uitgever

Identificatie

cac:StandardItemIdentification/cbc:ID

1..1

9780123456789

Identificatie van hetgeen gefactureerd wordt, het EAN

Extra elementen

cac:AdditionalItemProperty/

0..n


Repeterende groep voor extra elementen

Naam extra element

cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name

1..1

Opdrachttype


Waarde extra element

cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value

1..1

Leveren normale koop


Voor een aantal elementen die we op willen nemen in de UBL factuur is geen ruimte binnen de standaard definitie. Om deze elementen op te kunnen nemen wordt gebruikt gemaakt van het element AdditionalItemProperty, Deze maakt het mogelijk een naam van een element op te geven en de waarde van het element. Onderstaande tabel geeft een overzicht van extra elementen die we onderkennen.

Naam extra element

Vorbeeld waarde extra element

Opmerking

Opdrachttype

Leveren normale koop

Dit element is alleen van toepassing bij facturatie door CBF

Uitgever

ABCD

Naam van de eigenaar(uitgever)  van het artikel

Voorwaarde

DIO

Dit element is alleen van toepassing bij facturatie door CBF. De transactie voorwaarde categorie: Mogelijke waarden: AANB / DIO / DUD / DIG

Boeksoort

O

Dit element is alleen van toepassing bij facturatie door CBF. Mogelijke waarden:  A /O/ S/ W

Uit nota

Ja

Dit element is alleen van toepassing bij facturatie door CBF. Mogelijke waarden: Ja / Nee

Consumentenprijs

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Consumentenprijs

cac:Price/cbc:PriceAmount currencyID=”EUR”

0..1

19.95

Adviesverkoopprijs  incl. Nederlandse  BTW

Voorbeeld van een verkoop factuur

Voorbeeld van een Verkoop Factuur
 <?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?><Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2" xmlns:ccts="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CoreComponentParameters-2" xmlns:stat="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DocumentStatusCode-1.0" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:draft:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2">
 <cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
 <cbc:ID>12658531</cbc:ID>
 <cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator>
 <cbc:IssueDate>2017-06-09</cbc:IssueDate>
 <cbc:InvoiceTypeCode>D</cbc:InvoiceTypeCode>
 <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
 <cbc:LineCountNumeric>1</cbc:LineCountNumeric>
 <cac:BillingReference>
  <cac:InvoiceDocumentReference>
   <cbc:ID>7116003_CBF_DV_201706_12658531.pdf</cbc:ID>
  </cac:InvoiceDocumentReference>
 </cac:BillingReference>
 <cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
   <cac:PartyIdentification>
    <cbc:ID>30276460</cbc:ID>
   </cac:PartyIdentification>
   <cac:PartyName>
    <cbc:Name>CB Facturatie B.V.</cbc:Name>
   </cac:PartyName>
   <cac:PostalAddress>
    <cbc:Postbox>125</cbc:Postbox>
    <cbc:CityName>Culemborg</cbc:CityName>
    <cbc:PostalZone>4100 AC</cbc:PostalZone>
    <cac:Country>
     <cbc:IdentificationCode>NL</cbc:IdentificationCode>
     <cbc:Name>Nederland</cbc:Name>
    </cac:Country>
   </cac:PostalAddress>
   <cac:PartyTaxScheme>
    <cbc:CompanyID>NL821679648B01</cbc:CompanyID>
    <cac:TaxScheme>
     <cbc:Name>NL VAT</cbc:Name>
    </cac:TaxScheme>
   </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:Party>
  <cac:AccountingContact>
   <cbc:Telephone>0345-475888</cbc:Telephone>
   <cbc:Telefax>0345-475898</cbc:Telefax>
  </cac:AccountingContact>
 </cac:AccountingSupplierParty>
 <cac:AccountingCustomerParty>
  <cbc:SupplierAssignedAccountID>7116003</cbc:SupplierAssignedAccountID>
  <cac:Party>
   <cac:PartyName>
    <cbc:Name> Boek- en kantoorvakhandel Messink &amp; Prinsen</cbc:Name>
   </cac:PartyName>
   <cac:PostalAddress>
    <cbc:StreetName>Landstraat 39</cbc:StreetName>
    <cbc:CityName>Aalten</cbc:CityName>
    <cbc:PostalZone>7121 CP</cbc:PostalZone>
    <cac:Country>
     <cbc:IdentificationCode>NL</cbc:IdentificationCode>
    </cac:Country>
   </cac:PostalAddress>
   <cac:PartyTaxScheme>
    <cbc:CompanyID>NL004691611B01</cbc:CompanyID>
    <cac:TaxScheme>
     <cbc:Name>NL VAT</cbc:Name>
    </cac:TaxScheme>
   </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:Party>
 </cac:AccountingCustomerParty>
 <cac:Delivery>
  <cac:DeliveryAddress>
   <cbc:StreetName>Erasmusweg 10</cbc:StreetName>
   <cbc:CityName>CULEMBORG</cbc:CityName>
   <cbc:PostalZone>4104 AK</cbc:PostalZone>
   <cac:Country>
    <cbc:IdentificationCode>NL</cbc:IdentificationCode>
   </cac:Country>
  </cac:DeliveryAddress>
  <cac:DeliveryParty>
   <cac:PartyIdentification>
    <cbc:ID>7116003.00</cbc:ID>
   </cac:PartyIdentification>
   <cac:PartyName>
    <cbc:Name> Boek- en kantoorvakhandel Messink &amp; Prinsen</cbc:Name>
   </cac:PartyName>
  </cac:DeliveryParty>
 </cac:Delivery>
 <cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>VD</cbc:PaymentMeansCode>
  <cbc:PaymentDueDate>2017-08-15</cbc:PaymentDueDate>
  <cbc:InstructionNote>Door u te voldoen</cbc:InstructionNote>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
   <cbc:ID>NL76RABO0108242927</cbc:ID>
   <cac:FinancialInstitutionBranch>
    <cbc:ID>RABONL2U</cbc:ID>
    <cbc:Name>Rabobank</cbc:Name>
   </cac:FinancialInstitutionBranch>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
 </cac:PaymentMeans>
 <cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.82</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
   <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">13.65</cbc:TaxableAmount>
   <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.82</cbc:TaxAmount>
   <cbc:Percent>6</cbc:Percent>
   <cac:TaxCategory>
    <cac:TaxScheme>
     <cbc:Name>NL VAT</cbc:Name>
    </cac:TaxScheme>
   </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
 </cac:TaxTotal>
 <cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">13.65</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">14.47</cbc:PayableAmount>
 </cac:LegalMonetaryTotal>
 <cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>98575394</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity>1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">13.65</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:OrderLineReference>
   <cbc:LineID>102960531</cbc:LineID>
   <cac:OrderReference>
    <cbc:ID>v diepen</cbc:ID>
   </cac:OrderReference>
  </cac:OrderLineReference>
  <cac:Delivery>
   <cbc:ID>6530360628</cbc:ID>
  </cac:Delivery>
  <cac:AllowanceCharge>
   <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
   <cbc:MultiplierFactorNumeric>0.42</cbc:MultiplierFactorNumeric>
   <cbc:Amount currencyID="EUR">9.89</cbc:Amount>
  </cac:AllowanceCharge>
  <cac:TaxTotal>
   <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.82</cbc:TaxAmount>
   <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">13.65</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.82</cbc:TaxAmount>
    <cbc:Percent>6</cbc:Percent>
    <cbc:PerUnitAmount currencyID="EUR">23.54</cbc:PerUnitAmount>
    <cac:TaxCategory>
     <cac:TaxScheme>
      <cbc:Name>NL VAT</cbc:Name>
     </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
   </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
  <cac:Item>
   <cbc:Description>WELINK*PLATTELANDERS 2</cbc:Description>
   <cac:StandardItemIdentification>
    <cbc:ID>9789491172403</cbc:ID>
   </cac:StandardItemIdentification>
   <cac:AdditionalItemProperty>
    <cbc:Name>Uitgever</cbc:Name>
    <cbc:Value>VELTMAN EDICOLA</cbc:Value>
   </cac:AdditionalItemProperty>
   <cac:AdditionalItemProperty>
    <cbc:Name>Opdrachttype</cbc:Name>
    <cbc:Value>Levering thuisbezorgservice boekhandel</cbc:Value>
   </cac:AdditionalItemProperty>
   <cac:AdditionalItemProperty>
    <cbc:Name>Voorwaarde</cbc:Name>
    <cbc:Value>DUD</cbc:Value>
   </cac:AdditionalItemProperty>
   <cac:AdditionalItemProperty>
    <cbc:Name>Boeksoort</cbc:Name>
    <cbc:Value>A</cbc:Value>
   </cac:AdditionalItemProperty>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
   <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">24.95</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
 </cac:InvoiceLine>
</Invoice>

Kanalen om de elektronische factuur te ontvangen

De elektronische factuur wordt altijd in twee formatie uitgereikt, in leesbaar PDF formaat en in het UBL formaat t.b.v. geautomatiseerde verwerking.

Vanaf 1 oktober 2022 is het bedrag op het voorblad van de factuur (Totaal netto excl btw) het totaal van alle niet afgeronde regelbedragen. Dit bedrag is de basis voor de berekening van de btw.

Er zijn twee kanalen beschikbaar via welke een afnemer de elektronische factuur van CB kan ontvangen. Bij CB aangesloten afnemers krijgen de elektronische factuur altijd via CB Online afgeleverd. Een afnemer kan de factuur hiervandaan downloaden en kan daarbij zelf bepalen of de PDF factuur en/of de UBL factuur wordt gebruikt voor verdere verwerking. Voor afnemers die facturen volledig geautomatiseerd willen verwerken is er de mogelijkheid de elektronische facturen via FTP te ontvangen. Beide kanalen worden hieronder verder toegelicht

CB online

In CB Online is een tabblad Facturatie beschikbaar waar een afnemer de PDF en/of de UBL factuur kan downloaden.

FTP

Wanneer een afnemer er voor kiest facturen via FTP te ontvangen krijgt deze per dag via FTP twee ZIP bestanden aangeleverd met daarin alle facturen voor de betreffende afnemer. Het ene ZIP bestand bevat de facturen in PDF formaat, het andere ZIP bestand bevat de facturen in UBL formaat.

De naamgeving van dit ZIP bestand is als volgt:

Naamgeving Zip bestand

<Relatie ID Uitgever>_SELFB_<Formaat>_<JJJJMMDD>.zip

<Relatie ID Afnemer> 

Het Relatie ID van de afnemer

<Formaat> 

Het formaat van de facturen (PDF of UBL)

<JJJJMMDD>

De dag waarop CB de facturen verstrekt (is niet factuurdatum)

Voorbeeld

Dit voorbeeld bevat de volgende facturen:

 • Maandoverzicht eBoekhuis (7000123_EBH_MV_201211_01) met daarin de volgende dagfacturen: 80004321, 80005678 en 80008765
 • Creditfactuur eBoekhuis (80001234)
 • De volgende dagfacturen van CBF: 10001234, 10001258 en 10001265

Voorbeeld inhoud van de ZIP bestanden met hierboven genoemde verkoopfacturen:

7000123_FACT_PDF_20121201.zip

\7000123_EBH_MV_201211_01.pdf

\7000123_EBH_DV_201211_80001234.pdf

\7000123_CBF_DV_201211_10001234.pdf

\7000123_CBF_DV_201211_10001258.pdf

\7000123_CBF_DV_201211_10001265.pdf

7000123_FACT_UBL_20121201.zip

\7000123_EBH_MV_201211_01_80004321_UBL.xml

\7000123_EBH_MV_201211_01_80005678_UBL.xml

\7000123_EBH_MV_201211_01_80008765_UBL.xml

\7000123_EBH_DV_201211_80001234_UBL.xml

\7000123_CBF_DV_201211_10001234_UBL.xml

\7000123_CBF_DV_201211_10001258_UBL.xml

\7000123_CBF_DV_201211_10001265_UBL.xml

Toelichting naamgeving factuurbestanden

Bij het verstrekken van PDF facturen onderkennen we volgende factuurbestanden:

 • Maandoverzicht eBoekhuis         
  <Relatie ID Afnemer>_EBH_MV_<JJJJMM>_<volgnr>.pdf
 • Creditfactuur eBoekhuis               
  <Relatie ID Afnemer>_EBH_DV_<JJJJMM>_<factuurnummer>.pdf
 • Dagfactuur CB Facturatie
  <Relatie ID Afnemer>_CBF_DV_<JJJJMM>_<factuurnummer>.pdf
 • Maandoverzicht CB Facturatie
  <Relatie ID Afnemer>_CBF_MV_<JJJJMM>_<volgnr>.pdf    

Bij het verstrekken van XML facturen onderkennen we volgende factuurbestanden:

 • Factuur eBoekhuis                         
  <Relatie ID Afnemer>_EBH_MV_<JJJJMM>_<volgnr>_<factuurnummer>_UBL.xml
 • Creditfactuur eBoekhuis               
  <Relatie ID Afnemer>_EBH_DV_<JJJJMM>_<factuurnummer>_UBL.xml
 • Dagfactuur CB Facturatie
  <Relatie ID Afnemer>_CBF_DV_<JJJJMM>_<factuurnummer>_UBL.xml
 • Maandoverzicht CB Facturatie
  <Relatie ID Afnemer>_CBF_MV_<JJJJMM>_<volgnr>_<factuurnummer>_UBL.xml    

Algemene informatie FTP account

Englisch version -  Data exchange via FTP

Data files will be exchanged through the FTP(S) protocol. Encryption of the messages based on the protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is mandatory. To use secure ftp, your ftp client software has to support it. 

Webservices and websites are secure as soon as confidential data is transferred.

Supported SSL/TLS protocols

TLS Protocols

TLS1.0 

As of March 4, 2022, CB will no longer support TLS 1.0 and 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

For the digital communication, a FTP account is created on ftp1.boekhuis.

Via this account, files can be put on the ftp server by the customer and the desired files will be put by CB. Login credentials will be sent by CB to you after activating the FTP account.

A FTP account has the following characteristics:

 • /Relation Id/in/ (folder where orderfiles, pdf and jpg files can be put);
 • /Relation Id/out/ (folder where CB puts the files for you);
 • The home directory is /Relation id/.

Directories en subdirectories

It is not allowed to create directories or subdirectories.

The naming of a file consists of two parts, the part before the dot and the part after the dot:

 • the file name which is placed before the dot (filename.ext);
 • the extension which is placed after the dot.

The file name may contain number 0-9, characters a-z (uppercase and/or lowercase) and the special characters “dot” (.), “dash” (-) and “underscore” (_). All other characters like spaces, trema, &, <, >, {, }, etc. are not allowed. 

For the extensions the use of uppercase is not allowed.

Files that are put in the /in/ folder are instantly moved and processed after receipt by CB. Files can only be put in the directory, it is not allowed to edit them or change the name etc. Automatically a receipt confirmation is placed. The frequency of login should not be more than once every 10 minutes.

Files that are downloaded by you from the /out/ folder on the FTP server are automatically deleted by the FTP server. Files that are not downloaded will be deleted by CB after some time for reasons of saving space.

Transfer mode

For the connection the command PASV (passive mode) should be used.

The transfer mode Binary/ASCII to be used for different kind of files put/downloaded is the following:

 • Binary: all files with extension ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ or ‘.zip’
 • ASCII: all other extensions.

Regular maintenance window every Friday between 08:00 and 09:00 UTC/GMT +1

To keep the CB infrastructure as safe as possible, security patches are increasingly required. Some of the patches require a server restart, which means that the ftp server will be unavailable for a few minutes for placing and retrieving files. To keep the inconvenience to a minimum, this maintenance will take place at a fixed time.

Bestanden worden uitgewisseld middels het FTP(S) protocol. Versleuteling van de berichten op basis van het protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is verplicht. Om gebruik te maken van versleuteld ftp, dient uw ftp cliënt software dit wel te ondersteunen.

Webservices en websites zijn secure zodra daar vertrouwelijke gegevens over gaan.

Ondersteuning door CB

TLS Protocols

TLS1.0 

Met ingang van 4 maart 2022 stopt CB met de ondersteuning TLS 1.0 en 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie wordt er een FTP account op de ftp1.boekhuis.nl aangemaakt. Via dit account kunnen de orderbestanden geplaatst worden en zullen de gewenste bestanden door CB worden klaargezet. De inloggegevens voor het ftp account worden u door CB toegestuurd na activeren van het het FTP account.

Een FTP account heeft de volgende kenmerken:

 • /Relatie id/in/       (map waar de orderbestanden, pdf en jpg bestanden geplaatst worden);
 • /Relatie id/out/     (map waar CB de bestanden voor u plaatst);
 • De home directory is /Relatie id/;

Directories en subdirectories

Er mogen geen directories en subdirectories aangemaakt worden!

De naamgeving van een bestand bestaat uit twee delen, het gedeelte voor en na de punt;

 • de bestandsnaam, welke voor de “punt” geplaatst is (bestandsnaam.ext);
 • de extensie, welke na de “punt” geplaatst is.

Bestandsnaam

De bestandsnaam mag opgebouwd worden m.b.v. cijfers 0 t/m 9, de letters a t/m z (hoofdletters en/of kleine letters) en de speciale karakters “punt “ (.), dash (-) en underscore (_). Alle andere karakters zoals spatie, trema, &, <, >, {, } etc. zijn niet toegestaan. Voor de extensie is het gebruik van hoofdletters niet toegestaan. 

Parallelle inlogsessies voor hetzelfde bestand zijn niet toegestaan.

Bestanden die door u worden geplaatst in de map /in/ worden direct na binnenkomst door CB verplaatst en verder verwerkt. Bestanden mogen alleen geplaatst worden en daarna niet meer bewerkt, naam veranderen etc.. Van geplaatste orderberichten wordt automatisch een ontvangstbevestiging teruggeplaatst. De frequentie om in te loggen op de server mag niet vaker zijn dan 1 keer per 10 minuten. 

Bestanden die door u worden opgehaald (gedownload) van de FTP server uit de /out map, worden automatisch verwijderd door de FTP server. Bestanden die niet worden opgehaald, worden i.v.m. ruimtebesparing na enige tijd door het CB verwijderd.

Transfer modus

Voor de verbinding dient van commando PASV (passive mode) gebruik gemaakt te worden.

De transfer modus Binair/ASCII waarin bestanden worden geplaatst/ opgehaald is de volgende:

Binair: alle bestanden met de extensies ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ en ‘.zip’

ASCII: alle overige extensies

Regulier onderhoudswindow iedere vrijdag tussen 08:00 en 09:00 uur UTC/GMT +1

Om de CB infrastructuur zo veilig mogelijk te houden zijn steeds vaker security patches noodzakelijk. Dit geldt in het bijzonder voor de ftp-server. Voor sommige van de patches is herstarten van de server noodzakelijk wat inhoudt dat de ftp server dan enkele minuten niet bereikbaar is voor plaatsen en ophalen van bestanden.  

Om het ongemak tot een minimum te beperken zal dit onderhoud plaatsvinden op een vast moment. • No labels