Zoekadvies 

Zoeken kan het best vanuit de inhoudsopgave op hoofd- en sub-pagina of door gebruik te maken van de functietoets F3 of CTRL + F op de betreffende pagina en niet het zoekveld rechts bovenaan in het CB Wiki scherm (zie onderstaande schermprint). Het document is opgebouwd uit diverse componenten, bij zoeken via het zoekveld wordt er gezocht in de componenten database en verlaat u het document en daarmee ook het overzicht op de structuur van de gebruikershandleiding en berichtdefinitie.

Inleiding

Voor het kenbaar maken van elektronische facturen maakt CB gebruik van de Unified Business Language standaard.

Dit document is gebaseerd op versie 2.0 van Unified Business Language, 12 december 2006 (http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.0).

Gebruik van dit document

Een standaard UBL factuur is opgedeeld in composites. Een composite is een groepering van verwante elementen. Een composite kan ook andere, onderliggende composites bevatten. Dit document volgt de groepering van verwante velden en composites zoals beschreven in UBL versie 2.0, 12 cecember 2006.

Voor elk besproken veld (data element) van het bestand worden in een tabel volgende punten aangegeven:  

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Data element

 

 

 

 

Composite

 

 

 

 

ElementDe logische naam voor het Data element of de Composite
UBL elementNaam van het Data element of de Composite zoals gebruikt binnen het bericht
AttribuutNaam en waarde van attribuut zoals gebruikt binnen het UBL element
CardinaliteitHier wordt aangegeven of een Data element of Composite verplicht is en hoe vaak deze mag voorkomen. 
0..1Optioneel en mag maximaal één keer voorkomen
0..nOptioneel en mag maximaal meerdere keren voorkomen
1..1Verplicht en mag maximaal één keer voorkomen
1..nVerplicht en mag maximaal meerdere keren voorkomen
VoorbeeldBevat een voorbeeld waarde voor het Data element
OpmerkingBevat eventueel toelichtende opmerkingen bij het Data element of de Composite zoals bijvoorbeeld het formaat

Niet elk Data element of Composite moet worden opgenomen in de UBL factuur. Optionele Data elementen en Composites welke niet door CB gebruikt worden zijn niet opgenomen in deze definitie. 

In de tabel worden Data elementen in een witte rij weergegeven. Composites worden in een gearceerde rij weergegeven te teken dat deze Composite later verder wordt uitgewerkt in Data elementen en eventueel geneste Composites. De naam van de Composite is een hyperlink naar de verdere uitwerking ervan.

Uitgangspunten

CB volgt de UBL standaard volledig, hetgeen betekent dat alle verplichte velden volgens de UBL standaard ook overgenomen worden.

 

Ondersteunde processen

Dit document beschrijft de berichtdefinities voor het volgende proces:

 • Het kenbaar maken van een selfbilling factuur

Definitie UBL selfbilling factuur

Voor het kenbaar maken van de selfbilling factuur wordt gebruikt gemaakt van het UBL documenttype “SelfbilledInvoice”.

Invoice

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Versienummer van UBL

cbc:UBLVersionID

0..1

2.0


Factuurnummer

cbc:ID

1..1

CBF-7400001-ERS-69


Kopie Indicator

cbc:CopyIndicator

0..1

false

De waarde hiervan is altijd false

Factuurdatum

cbc:IssueDate

1..1

2012-11-07

Formaat YYYY-MM-DD

Factuurtype

cbc:InvoiceTypeCode

0..1

D

D = Debet / C = Credit

Valuta

cbc:DocumentCurrencyCode

0..1

EUR


Aantal factuurregels

cbc:LineCountNumeric

0..1

2


Document referentie

cac:BillingReference/

0..nAfnemer

cac:AccountingCustomerParty/

1..1Leverancier

cac:AccountingSupplierParty/

1..1Betalingsgegevens

cac:PaymentMeans/

0..nBTW totalen

cac:TaxTotal/

0..1Factuurtotaal

cac:LegalMonetaryTotal/

1..1Factuurregel

cac:InvoiceLine/

1..nDocument referentie

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

PDF referentie

cac:BillingReference/ cac:SelfBilledInvoiceDocumentReference/cbc:ID

1..1

7400001_CBF_SB_201211_01.pdf

Verwijzing naar het leesbare PDF document waarin deze selfbilling factuur is opgenomen

Afnemer

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

KvK nummer CB

cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID

1..1

30276460


Naam afnemer (CB)

cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name

1..1

CB Facturatie B.V.


Postadres

cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/ cac:PostalAddress/

0..1


Postadres CB

BTW schema

cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/

0..1


BTW schema CB

Contactgegevens

cac:AccountingCustomerParty/cac:AccountingContact/

0..1Postadres

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Postbus

cac:PostalAddress/cbc:Postbox

0..1

125

Postbusnummer van CB

Plaats

cac:PostalAddress/cbc:CityName

0..1

Culemborg


Postcode

cac:PostalAddress/cbc:PostalZone

0..1

4100 AC


Landcode

cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode

0..1

NL


Land

cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:Name

0..1

Nederland


BTW schema

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

BTW nummer afnemer

cac:PartyTaxScheme/ cbc:CompanyID

0..1

NL807654321B01


BTW schema naam

cac:PartyTaxScheme/ cac:TaxScheme/cbc:Name

1..1

NL VAT


Contactgegevens

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Telefoonnummer

cac:AccountingContact/cbc:Telephone

0..1

0345-475888


Faxnummer

cac:AccountingContact/cbc:Telefax

0..1

0345-475898


Email

cac:AccountingContact/cbc:ElectronicMail

0..1

ebooks@cb-logistics.nl

Dit element is alleen gevuld in geval van facturatie door eBoekhuis b.v.

Leverancier

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

CB relatie ID van uitgever

cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID

1..1

7400001

Relatie ID waarmee de uitgever binnen CB geïdentificeerd wordt

Naam uitgever

cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name/

1..1

Uitgever ABCD


Postadres

cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/

1..1


Postadres Uitgever

BTW schema

cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/

0..1


BTW schema Uitgever

Postadres

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Adres

cac:PostalAddress/cbc:StreetName

0..1

Staatweg 123

Straat + huisnummer van het postadres

Ter attentie van

cac:PostalAddress/cbc:InhouseMail

0..1

Dhr. J. Jansen


Plaats

cac:PostalAddress/cbc:CityName

0..1

Amsterdam


Postcode

cac:PostalAddress/cbc:PostalZone

0..1

1000 AA


Landcode

cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode

0..1

NL


Land

cac:PostalAddress/cac:Country/cbc:Name

0..1

Nederland


BTW schema

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

BTW nummer uitgever

cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

0..1

NL801234267B01


BTW schema naam

cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name

0..1

NL VAT


Betalingsgegevens

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Betaalwijze

cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode

1..1

AO

Mogelijke waarden: AO of VO

Vervaldatum

cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate

0..1

2013-01-30

Formaat YYYY-MM-DD

Omschrijving betaalwijze

cac:PaymentMeans/cbc:InstructionNote

0..n

Totaal af te dragen omzet

Mogelijke waarden:

 • Totaal af te dragen omzet
 • Totaal te verrekenen omzet

Bankgegevens

cac:PaymentMeans/ cac:PayerFinancialAccount/

0..1Bankgegevens

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

IBAN Banknummer CB

cac:PayerFinancialAccount/cbc:ID

0..1

NL76RABO0108242927

IBAN Banknummer CB

BIC code bank CB

cac:PayerFinancialAccount/cac:FinancialInstitionBranch/cbc:ID

0..1

RABONL2U

BIC code bank CB

Naam bank CB

cac:PayerFinancialAccount/cac:FinancialInstitionBranch/cbc:Name

0..1

Rabobank

Naam bank CB

BTW totalen

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Totaal BTW bedrag

cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR”

0..1

3.95

Totale bedrag BTW berekend op deze factuur

Totalen per BTW percentage

cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/

0..n


Repeterende groep per BTW percentage

Totalen per BTW percentage

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

BTW grondslag

cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount currencyID=”EUR”

0..1

65.85


BTW bedrag

cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR”

1..1

3.95


BTW percentage

cac:TaxSubtotal/cbc:Percent

0..1

6


Wettekst

cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReason

0..1

Exempt intracommunity supply - article 138 of the EC VAT directive

Dit element wordt alleen opgenomen wanneer er sprake is van een wettekst

Regime BTW totaal

cac:TaxSubtotal/ cac:TaxCategory/ cac:TaxScheme/cbc:Name

1..1

NL VAT


Factuurtotaal

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Totaal excl. BTW

cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount currencyID=”EUR”

0..1

65.85


Totaal incl. BTW

cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount currencyID=”EUR”

1..1

13.89


Factuurregel

Een factuurregel kan zowel een gefactureerd artikel betreffen als doorbelastte verzendkosten.

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Identificatie van de factuurregel

cac:InvoiceLine/cbc:ID

1..1

123


Aantal

cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity

0..1

5


Netto totaalbedrag excl. BTW

cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount currencyID=”EUR”

1..1

65.85


Orderregelreferentie

cac:InvoiceLine/(0..n) cac:OrderLineReference/

0..nKorting

cac:InvoiceLine/(0..n) cac:AllowanceCharge/

0..n


Deze groep wordt in geval van doorbelaste verzendkosten niet opgenomen

BTW totalen factuurregel

cac:InvoiceLine/(0..n) cac:TaxTotal/

0..nGefactureerde item

cac:InvoiceLine/(1..1) cac:Item/

1..1Consumentenprijs

cac:InvoiceLine/(0..1) cac:Price/

0..1Orderregelreferentie

Deze groep kan binnen een factuurregel meerdere keren voorkomen. Bijvoorbeeld bij de facturatie van e-book leveringen worden e-book leveringen van dezelfde titel met dezelfde condities gesommeerd op zelfde condities gesommeerd op één factuurregel. Aan de betreffende factuurregel liggen dus meerdere orders en leveringen ten grondslag.

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

CB factuurregelreferentie

cac:OrderLineReference/cbc:LineID

1..1

57216

Dit betreft een interne CB regel referentie waarmee een link gelegd kan worden naar een regel in het uitgevoerde opdrachtbericht (UITOPD)

Korting

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Toeslag indicatie

cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator

1..1

false

Indicatie welke aangeeft dat het om een korting gaat. De waarde “false” geeft altijd aan dat het om een korting gaat.

Kortingspercentage

cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric

0..1

0.3

De korting wordt getoond in decimalen notatie, een korting van 30% wordt dus getoond als “0.30”.

Kortingsbedrag

cac:AllowanceCharge/cbc:Amount currencyID=”EUR”

1..1

28.25

Het kortingsbedrag excl. BTW

BTW totalen factuurregel

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Totaal BTW factuurregel

cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount currencyID="EUR"

0..1

3.95


BTW regeltotalen per BTW percentage

cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/

0..n


Repeterende groep per BTW percentage

BTW regeltotalen per BTW percentage

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Nettobedrag excl. BTW

cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount currencyID=”EUR”

0..1

65.85

Het netto regelbedrag exclusief BTW waarover het betreffende BTW percentage geheven wordt.

BTW bedrag

cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR”

1..1

3.95


BTW percentage

cac:TaxSubtotal/cbc:Percent

0..1

6


Brutoprijs excl. BTW

cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount currencyID=”EUR”

0..1

18.82

De brutoprijs excl. BTW per artikel voor het betreffende BTW percentage

Regime regeltotaal

cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:Name

1..1

NL VAT


Gefactureerde item

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Omschrijving

cac:Item/cbc:Description

0..n

Auteur*De titel van het boek

Omschrijving van hetgeen gefactureerd wordt. Bij artikelen is de de auteur*titel, bij doorbelaste verzendkosten is dit "VERZENDKOSTEN" met een aanduiding van de afnemer

Item identificatie

cac:Item/cac:StandardItemIdentification/Deze groep wordt in geval van doorbelaste verzendkosten niet opgenomen

Identificatie

cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID

1..1

9780123456789

Identificatie van hetgeen gefactureerd wordt, het EAN

Extra elementen

cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/

0..n


Repeterende groep voor extra elementen

Naam extra element

cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name

1..1

Afnemer


Waarde extra element

cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value

1..1

XYZ, Literaire boekhandel


Extra elementen

cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/

0..n


Repeterende groep voor extra elementen

Naam extra element

cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name

1..1

Afn_relatie_id


Waarde extra element

cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value

1..1

7519291


Extra elementen

cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/

0..n


Repeterende groep voor extra elementen

Naam extra element

cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name

1..1

Voorwaarde


Waarde extra element

cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value

1..1

DUD


Voor een aantal elementen die we op willen nemen in de UBL factuur is geen ruimte binnen de standaard definitie. Om deze elementen op te kunnen nemen wordt gebruikt gemaakt van het element AdditionalItemProperty, Deze maakt het mogelijk een naam van een element op te geven en de waarde van het element. Onderstaande tabel geeft een overzicht van extra elementen die we onderkennen.

Naam extra element

Voorbeeld waarde extra element

Opmerking

Afnemer

XYZ, Literaire boekhandel

De naam van de afnemer

Type

CORRECTIE

Betreft typering van CORRECTIE of RETOUR (mogelijke waarden). Bij reguliere facturatie wordt dit element niet opgenomen.

Afn_relatie_id7519291Identificatie van de afnemer
VoorwaardeDUDDe Transactie VoorWaarde Categorie (TVWC), mogelijke waarde DIG, DUD, DIO of AANB

Consumentenprijs

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Consumentenprijs

cac:Price/cbc:PriceAmount currencyID=”EUR”

0..1

19.95

Adviesverkoopprijs  incl. Nederlandse  BTW ( vaste boekprijs)

Voorbeeld van een UBL Selfbilling Factuur

Voorbeeld van een UBL Selfbilling Factuur
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?><SelfBilledInvoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:SelfBilledInvoice-2" xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2" xmlns:ccts="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CoreComponentParameters-2" xmlns:stat="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DocumentStatusCode-1.0" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:draft:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2">
 <cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
 <cbc:ID>CBF-7500909-ERS-1981</cbc:ID>
 <cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator>
 <cbc:IssueDate>2017-01-20</cbc:IssueDate>
 <cbc:InvoiceTypeCode>D</cbc:InvoiceTypeCode>
 <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
 <cbc:LineCountNumeric>1</cbc:LineCountNumeric>
 <cac:BillingReference>
  <cac:SelfBilledInvoiceDocumentReference>
   <cbc:ID>7500909_CBF_SB_201701_01.pdf</cbc:ID>
  </cac:SelfBilledInvoiceDocumentReference>
 </cac:BillingReference>
 <cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
   <cac:PartyIdentification>
    <cbc:ID>30276460</cbc:ID>
   </cac:PartyIdentification>
   <cac:PartyName>
    <cbc:Name>CB Facturatie B.V.</cbc:Name>
   </cac:PartyName>
   <cac:PostalAddress>
    <cbc:Postbox>125</cbc:Postbox>
    <cbc:CityName>Culemborg</cbc:CityName>
    <cbc:PostalZone>4100 AC</cbc:PostalZone>
    <cac:Country>
     <cbc:IdentificationCode>NL</cbc:IdentificationCode>
     <cbc:Name>Nederland</cbc:Name>
    </cac:Country>
   </cac:PostalAddress>
   <cac:PartyTaxScheme>
    <cbc:CompanyID>NL821679648B01</cbc:CompanyID>
    <cac:TaxScheme>
     <cbc:Name>NL VAT</cbc:Name>
    </cac:TaxScheme>
   </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:Party>
  <cac:AccountingContact>
   <cbc:Telephone>0345-475888</cbc:Telephone>
   <cbc:Telefax>0345-475898</cbc:Telefax>
  </cac:AccountingContact>
 </cac:AccountingCustomerParty>
 <cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
   <cac:PartyIdentification>
    <cbc:ID>7500909</cbc:ID>
   </cac:PartyIdentification>
   <cac:PartyName>
    <cbc:Name>ANWB Media</cbc:Name>
   </cac:PartyName>
   <cac:PostalAddress>
    <cbc:StreetName>Postbus 93340 </cbc:StreetName>
    <cbc:InhouseMail>ANWB B.V. SCC Crediteuren Kostenplaats 33411</cbc:InhouseMail>
    <cbc:CityName>S Gravenhage</cbc:CityName>
    <cbc:PostalZone>2509 AH</cbc:PostalZone>
    <cac:Country>
     <cbc:IdentificationCode>NL</cbc:IdentificationCode>
     <cbc:Name>Nederland</cbc:Name>
    </cac:Country>
   </cac:PostalAddress>
   <cac:PartyTaxScheme>
    <cbc:CompanyID>NL008841202B01</cbc:CompanyID>
    <cac:TaxScheme>
     <cbc:Name>NL VAT</cbc:Name>
    </cac:TaxScheme>
   </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:Party>
 </cac:AccountingSupplierParty>
 <cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>AO</cbc:PaymentMeansCode>
  <cbc:PaymentDueDate>2017-03-30</cbc:PaymentDueDate>
  <cbc:InstructionNote>Totaal af te dragen omzet</cbc:InstructionNote>
  <cac:PayerFinancialAccount>
   <cbc:ID>NL76RABO0108242927</cbc:ID>
   <cac:FinancialInstitutionBranch>
    <cbc:ID>RABONL2U</cbc:ID>
    <cbc:Name>Rabobank</cbc:Name>
   </cac:FinancialInstitutionBranch>
  </cac:PayerFinancialAccount>
 </cac:PaymentMeans>
 <cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1.34</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
   <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">6.40</cbc:TaxableAmount>
   <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1.34</cbc:TaxAmount>
   <cbc:Percent>21</cbc:Percent>
   <cac:TaxCategory>
    <cac:TaxScheme>
     <cbc:Name>NL VAT</cbc:Name>
    </cac:TaxScheme>
   </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
 </cac:TaxTotal>
 <cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">6.40</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">7.74</cbc:PayableAmount>
 </cac:LegalMonetaryTotal>
 <cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>2522113</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity>1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6.40</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:OrderLineReference>
   <cbc:LineID>3088375</cbc:LineID>
  </cac:OrderLineReference>
  <cac:AllowanceCharge>
   <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
   <cbc:MultiplierFactorNumeric>0.38</cbc:MultiplierFactorNumeric>
   <cbc:Amount currencyID="EUR">3.93</cbc:Amount>
  </cac:AllowanceCharge>
  <cac:TaxTotal>
   <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1.34</cbc:TaxAmount>
   <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">6.40</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1.34</cbc:TaxAmount>
    <cbc:Percent>21</cbc:Percent>
    <cbc:PerUnitAmount currencyID="EUR">10.33</cbc:PerUnitAmount>
    <cac:TaxCategory>
     <cac:TaxScheme>
      <cbc:Name>NL VAT</cbc:Name>
     </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
   </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
  <cac:Item>
   <cbc:Description>*WATERKAART I VECHTPLASSEN 2011/2012</cbc:Description>
   <cac:StandardItemIdentification>
    <cbc:ID>9789018031404</cbc:ID>
   </cac:StandardItemIdentification>
   <cac:AdditionalItemProperty>
    <cbc:Name>Afn_relatie_id</cbc:Name>
    <cbc:Value>7519291</cbc:Value>
   </cac:AdditionalItemProperty>
   <cac:AdditionalItemProperty>
    <cbc:Name>Afnemer</cbc:Name>
    <cbc:Value>BOL.COM BV</cbc:Value>
   </cac:AdditionalItemProperty>
  </cac:Item>
  <cac:AdditionalItemProperty>
   <cbc:Name>Voorwaarde</cbc:Name>
   <cbc:Value>DIO</cbc:Value>
  </cac:AdditionalItemProperty>
  <cac:Price>
   <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">12.50</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
 </cac:InvoiceLine>
</SelfBilledInvoice>

Kanalen om de elektronische factuur te ontvangen

De elektronische factuur wordt altijd in twee formaten uitgereikt, in leesbaar PDF formaat en in het UBL formaat t.b.v. geautomatiseerde verwerking.

Er zijn twee kanalen beschikbaar via welke een uitgever de elektronische factuur van CB kan ontvangen. Bij CB aangesloten uitgevers krijgen de elektronische factuur altijd via CB Online afgeleverd. Een uitgever kan de factuur hiervandaan downloaden en kan daarbij zelf bepalen of de PDF factuur en/of de UBL factuur wordt gebruikt voor verdere verwerking. Voor uitgevers die facturen volledig geautomatiseerd willen verwerken is er de mogelijkheid de elektronische facturen via FTP te ontvangen. Beide kanalen worden hieronder verder toegelicht.

CB Online

In CB Online is een tabblad Facturatie beschikbaar waar een uitgever de PDF en/of de UBL selfbilling factuur kan downloaden.

FTP

Wanneer een uitgever er voor kiest facturen via FTP te ontvangen krijgt deze per maand via FTP twee ZIP bestanden aangeleverd met daarin alle selfbilling facturen voor de betreffende uitgever. 

De naamgeving van dit ZIP bestand is als volgt:

Naamgeving Zip bestand<Relatie ID Uitgever>_SELFB_<Formaat>_<JJJJMMDD>.zip
<Relatie ID Uitgever> Het Relatie ID van de uitgever
<Formaat> Het formaat van de facturen (PDF of UBL)
<JJJJMMDD>De dag waarop CB de facturen verstrekt (is niet factuurdatum)

Voorbeeld

Dit voorbeeld bevat de volgende facturen:

 • Maandoverzicht eBoekhuis (7000123_EBH_SB_201211_01.pdf) met daarin de volgende dagfacturen: EB-7000123-ERS-17, EB-7000123-ERS-18 en EB-7000123-ERS-19
 • Maandoverzicht CB Facturatie (7000123_CBF_SB_201211_01.pdf) met daarin de volgende dagfacturen: CBF-7000123-ERS-185, CBF-7000123-ERS-186 en CBF-7000123-ERS-187

Voorbeeld inhoud van de ZIP bestanden met hierboven genoemde selfbillingfacturen:

7000123_FACT_PDF_20121201.zip

\7000123_EBH_SB_201211_01.pdf

\7000123_CBF_SB_201211_01.pdf

7000123_FACT_UBL_20121201.zip

\7000123_EBH_SB_201211_01_17_UBL.xml

\7000123_EBH_SB_201211_01_18_UBL.xml

\7000123_EBH_SB_201211_01_19_UBL.xml

\7000123_CBF_SB_201211_01_185_UBL.xml

\7000123_CBF_SB_201211_01_186_UBL.xml

\7000123_CBF_SB_201211_01_187_UBL.xml

Toelichting naamgeving factuurbestanden

Bij het verstrekken van PDF facturen onderkennen we volgende factuurbestanden:

 • Maandoverzicht eBoekhuis         
  <Relatie ID Afnemer>_EBH_SB_<JJJJMM>_<volgnr>.pdf
 • Maandoverzicht CB Facturatie
  <Relatie ID Afnemer>_CBF_SB_<JJJJMM>_<volgnr>.pdf    

Bij het verstrekken van XML facturen onderkennen we volgende factuurbestanden:

 • Factuur eBoekhuis                         
  <Relatie ID Afnemer>_EBH_SB_<JJJJMM>_<volgnr>_<factuurnummer>_UBL.xml

Factuur CB facturatie
<Relatie ID Afnemer>_CBF_SB_<JJJJMM>_<volgnr>_<factuurnummer>_UBL.xml

Algemene informatie FTP account

Englisch version -  Data exchange via FTP

Data files will be exchanged through the FTP(S) protocol. Encryption of the messages based on the protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is mandatory. To use secure ftp, your ftp client software has to support it. 

Webservices and websites are secure as soon as confidential data is transferred.

Supported SSL/TLS protocols

TLS Protocols

TLS1.0 

As of March 4, 2022, CB will no longer support TLS 1.0 and 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

For the digital communication, a FTP account is created on ftp1.boekhuis.

Via this account, files can be put on the ftp server by the customer and the desired files will be put by CB. Login credentials will be sent by CB to you after activating the FTP account.

A FTP account has the following characteristics:

 • /Relation Id/in/ (folder where orderfiles, pdf and jpg files can be put);
 • /Relation Id/out/ (folder where CB puts the files for you);
 • The home directory is /Relation id/.

Directories en subdirectories

It is not allowed to create directories or subdirectories.

The naming of a file consists of two parts, the part before the dot and the part after the dot:

 • the file name which is placed before the dot (filename.ext);
 • the extension which is placed after the dot.

The file name may contain number 0-9, characters a-z (uppercase and/or lowercase) and the special characters “dot” (.), “dash” (-) and “underscore” (_). All other characters like spaces, trema, &, <, >, {, }, etc. are not allowed. 

For the extensions the use of uppercase is not allowed.

Files that are put in the /in/ folder are instantly moved and processed after receipt by CB. Files can only be put in the directory, it is not allowed to edit them or change the name etc. Automatically a receipt confirmation is placed. The frequency of login should not be more than once every 10 minutes.

Files that are downloaded by you from the /out/ folder on the FTP server are automatically deleted by the FTP server. Files that are not downloaded will be deleted by CB after some time for reasons of saving space.

Transfer mode

For the connection the command PASV (passive mode) should be used.

The transfer mode Binary/ASCII to be used for different kind of files put/downloaded is the following:

 • Binary: all files with extension ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ or ‘.zip’
 • ASCII: all other extensions.

Regular maintenance window every Friday between 08:00 and 09:00 UTC/GMT +1

To keep the CB infrastructure as safe as possible, security patches are increasingly required. Some of the patches require a server restart, which means that the ftp server will be unavailable for a few minutes for placing and retrieving files. To keep the inconvenience to a minimum, this maintenance will take place at a fixed time.

Bestanden worden uitgewisseld middels het FTP(S) protocol. Versleuteling van de berichten op basis van het protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is verplicht. Om gebruik te maken van versleuteld ftp, dient uw ftp cliënt software dit wel te ondersteunen.

Webservices en websites zijn secure zodra daar vertrouwelijke gegevens over gaan.

Ondersteuning door CB

TLS Protocols

TLS1.0 

Met ingang van 4 maart 2022 stopt CB met de ondersteuning TLS 1.0 en 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie wordt er een FTP account op de ftp1.boekhuis.nl aangemaakt. Via dit account kunnen de orderbestanden geplaatst worden en zullen de gewenste bestanden door CB worden klaargezet. De inloggegevens voor het ftp account worden u door CB toegestuurd na activeren van het het FTP account.

Een FTP account heeft de volgende kenmerken:

 • /Relatie id/in/       (map waar de orderbestanden, pdf en jpg bestanden geplaatst worden);
 • /Relatie id/out/     (map waar CB de bestanden voor u plaatst);
 • De home directory is /Relatie id/;

Directories en subdirectories

Er mogen geen directories en subdirectories aangemaakt worden!

De naamgeving van een bestand bestaat uit twee delen, het gedeelte voor en na de punt;

 • de bestandsnaam, welke voor de “punt” geplaatst is (bestandsnaam.ext);
 • de extensie, welke na de “punt” geplaatst is.

Bestandsnaam

De bestandsnaam mag opgebouwd worden m.b.v. cijfers 0 t/m 9, de letters a t/m z (hoofdletters en/of kleine letters) en de speciale karakters “punt “ (.), dash (-) en underscore (_). Alle andere karakters zoals spatie, trema, &, <, >, {, } etc. zijn niet toegestaan. Voor de extensie is het gebruik van hoofdletters niet toegestaan. 

Parallelle inlogsessies voor hetzelfde bestand zijn niet toegestaan.

Bestanden die door u worden geplaatst in de map /in/ worden direct na binnenkomst door CB verplaatst en verder verwerkt. Bestanden mogen alleen geplaatst worden en daarna niet meer bewerkt, naam veranderen etc.. Van geplaatste orderberichten wordt automatisch een ontvangstbevestiging teruggeplaatst. De frequentie om in te loggen op de server mag niet vaker zijn dan 1 keer per 10 minuten. 

Bestanden die door u worden opgehaald (gedownload) van de FTP server uit de /out map, worden automatisch verwijderd door de FTP server. Bestanden die niet worden opgehaald, worden i.v.m. ruimtebesparing na enige tijd door het CB verwijderd.

Transfer modus

Voor de verbinding dient van commando PASV (passive mode) gebruik gemaakt te worden.

De transfer modus Binair/ASCII waarin bestanden worden geplaatst/ opgehaald is de volgende:

Binair: alle bestanden met de extensies ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ en ‘.zip’

ASCII: alle overige extensies

Regulier onderhoudswindow iedere vrijdag tussen 08:00 en 09:00 uur UTC/GMT +1

Om de CB infrastructuur zo veilig mogelijk te houden zijn steeds vaker security patches noodzakelijk. Dit geldt in het bijzonder voor de ftp-server. Voor sommige van de patches is herstarten van de server noodzakelijk wat inhoudt dat de ftp server dan enkele minuten niet bereikbaar is voor plaatsen en ophalen van bestanden.  

Om het ongemak tot een minimum te beperken zal dit onderhoud plaatsvinden op een vast moment. • No labels