Zoekadvies 

Zoeken kan het best vanuit de inhoudsopgave op hoofd- en sub-pagina of door gebruik te maken van de functietoets F3 of CTRL + F op de betreffende pagina en niet het zoekveld rechts bovenaan in het CB Wiki scherm (zie onderstaande schermprint). Het document is opgebouwd uit diverse componenten, bij zoeken via het zoekveld wordt er gezocht in de componenten database en verlaat u het document en daarmee ook het overzicht op de structuur van de gebruikershandleiding en berichtdefinitie.

Ondersteunde processen

Dit document beschrijft de berichtdefinities voor het volgende proces:

 • Het kenbaar maken van een dienstenfactuur

Definitie UBL dienstenfactuur factuur

Voor het kenbaar maken van de dienstenfactuur wordt gebruikt gemaakt van het UBL documenttype “Invoice”.

Invoice

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

UBL versienummer

cbc:UBLVersionID

0..1

2.0


Factuurnummer

cbc:ID

1..1

K1734987


Kopie Indicator

cbc:CopyIndicator

0..1

False

De waarde hiervan is altijd false

Factuurdatum

cbc:IssueDate

1..1

2017-10-09

Formaat YYYY-MM-DD

Factuurtype

cbc:InvoiceTypeCode

0..1

D

D = Debet / C = Credit

Periodecbc:Note0..nPeriode: 01-09-2017 t/m 30-09-2017

Valuta

cbc:DocumentCurrencyCode

0..1

EUR


Aantal factuurregels

cbc:LineCountNumeric

0..1

692


Orderreferentiecac:OrderReference/0..1

Document referentie

cac:BillingReference/

0..nLeverancier

cac:AccountingSupplierParty/

1..1Afnemer

cac:AccountingCustomerParty/

1..1Betalingsgegevens

cac:PaymentMeans/

0..nBTW totalen

cac:TaxTotal/

0..1Factuurtotaal

cac:LegalMonetaryTotal/

1..1Factuurregel

cac:InvoiceLine/

1..nOrderreferentie

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

PO nummer

cac:OrderReference/cbc:ID/

1..1

PO12345678

De door de klant opgegeven inkoop- c.p. purchase ordernummer

Document referentie

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

PDF referentie

cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID

1..1

K1734987.pdf

Verwijzing naar het leesbare PDF document waarin deze factuur is opgenomen


Leverancier

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

KvK nummer

cac:Party/ cac:PartyIdentification/ cbc:ID

1..1

11011108


Naam

cac:Party/ cac:PartyName/ cbc:Name

1..1

Centraal Boekhuis B.V.

Naam van de facturerende partij

Postadres

cac:Party/cac:PostalAddress/

1..1


Postadres facturerende partij

BTW schema

cac:Party/cac:PartyTaxScheme/

0..1


BTW schema facturerende partij

Contactgegevens

cac:AccountingContact/

0..1


Contactgegevens facturerende partij

Postadres

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Postbus

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cbc:Postbox

0..1

125


Plaats

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cbc:CityName

0..1

Culemborg


Postcode

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cbc:PostalZone

0..1

4100 AC


Landcode

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cac:Country/cbc:IdentificationCode

0..1

NL


Land

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cac:Country/cbc:Name

0..1

Nederland


BTW schema

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

BTW Nummer

cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/ cbc:CompanyID

0..1

NL001482403B01


BTW schema naam

cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/ cac:TaxScheme/cbc:Name

1..1

NL VAT


Contactgegevens

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Telefoonnummer

cac:AccountingContact/cbc:Telephone

0..1

0345-475911


Email

cac:AccountingContact/cbc:ElectronicMail

0..1

ebooks@cb.nl

Dit element is alleen gevuld in geval van facturatie door eBoekhuis b.v.

Afnemer

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Relatie ID Afnemer

cbc:SupplierAssignedAccountID

1..1

7000007

Relatie ID waarmee de afnemer binnen CB geïdentificeerd wordt

Afnemernaam

cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name

1..1

XYZ, Uitgeverij


Factuuradres

cac:Party/ cac:PostalAddress/

0..1


Factuuradres

BTW schema

cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/

0..1


BTW schema afnemer

Factuuradres

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Adres

cac:Party/ cac:PostalAddress/cbc:StreetName

0..1

Straatweg 1

Straat + Huisnummer van het factuuradres

Ter attentie van

cac:Party/ cac:PostalAddress/cbc:InhouseMail

0..1

FInanciële admnistratie

Wordt alleen gevuld indien deze van toepassing is bij de betreffende factuur

Plaats

cac:Party/ cac:PostalAddress/cbc:CityName

0..1

Amsterdam


Postcode

cac:Party/ cac:PostalAddress/cbc:PostalZone

0..1

1000 AA


Landcode

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cac:Country/cbc:IdentificationCode

0..1

NL


Land

cac:Party/ cac:PostalAddress/ cac:Country/cbc:Name

0..1


Wordt alleen gevuld wanneer het niet Nederland is

BTW schema

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

BTW nummer afnemer

cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/ cbc:CompanyID

0..1

NL807654321B01


BTW schema naam

cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/ cac:TaxScheme/cbc:Name

1..1

NL VAT

Wordt alleen gevuld als in het vorige element een BTW-nummer is opgenomen

Dit is het belastingregime waaronder het BTW nummer van de afnemer valt.

Betalingsgegevens

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Code betaalwijze

cbc:PaymentMeansCode

1..1

AI

AI - Verrekening via automatische incasso (credit)        

AI - Automatische incasso (debet)

ZV - Door u zelf te verrekenen (credit)

ZV - Door u te voldoen (debet)

Vervaldatum

cbc:PaymentDueDate

0..1

2017-11-15

Formaat YYYY-MM-DD

Omschrijving betaalwijze

cbc:InstructionNote

0..n

Automatische Incasso

Automatische incasso, Verrekening met afdracht of Door u over te maken

Bankgegevens facturerende partij

cac:PayeeFinancialAccount/

0..1


Bankgegevens facturerende partij

Bankgegevens facturerende partij

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

IBAN Banknummer

cbc:ID

0..1

NL14RABO0153558563

IBAN nummer van de  facturerende partij

BIC code bank

cac:FinancialInstitionBranch/cbc:ID

0..1

RABONL2U

BIC code van de bank van de facturerende partij

Naam bank

cac:FinancialInstitionBranch/cbc:Name

0..1

Rabobank

Naam van de bank van de facturerende partij

BTW totalen

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Totaal BTW bedrag

cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR”

0..1

16768.91


Totalen per BTW percentage

cac:TaxTotal/ cac:TaxSubtotal/

0..n


Repeterende groep per BTW %

Totalen per BTW percentage

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

BTW grondslag

cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount currencyID=”EUR”

0..1

79851.91


BTW bedrag

cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR”

1..1

16768.91


BTW percentage

cac:TaxSubtotal/cbc:Percent

0..1

21


Wettekst

cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReason

0..1

No Dutch VAT due on this service - article 44 of the EC VAT directive

Dit element wordt gevuld als er een specifieke wettekst op de factuur van toepassing is 

BTW schema naam

cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name

1..1

NL VAT


Factuurtotaal

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Totaal factuurbedrag excl. BTW

cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount currencyID=”EUR”

0..1

79851.91


Totaal factuurbedrag incl. BTW

cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount currencyID=”EUR”

1..1

96620.82


Factuurregel

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Identificatie van de factuurregel

cac:InvoiceLine/(1..1) cbc:ID

1..1

VR7 - 4


Aantal

cac:InvoiceLine/(0..1) cbc:InvoicedQuantity

0..1

56


Netto regelbedrag excl. BTW

cac:InvoiceLine/(1..1) cbc:LineExtensionAmount currencyID=”EUR”

1..1

94.08


BTW totalen factuurregel

cac:InvoiceLine/(0..n) cac:TaxTotal/

0..n


 Deze geldt niet voor de transportfactuur

Gefactureerde item

cac:InvoiceLine/(1..1) cac:Item/

1..1Tarief

cac:InvoiceLine/(0..1) cac:Price/

0..1BTW totalen factuurregel

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Totaal BTW regelbedrag

cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR”

0..1

19.76


BTW regeltotalen per BTW percentage

cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/

0..n


Repeterende groep per BTW percentage

BTW regeltotalen per BTW percentage 

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Nettobedrag excl. BTW

cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount currencyID=”EUR”

0..1

94.08

Het netto regelbedrag exclusief BTW waarover het betreffende BTW percentage geheven wordt.

BTW bedrag

cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR”

1..1

19.76


BTW percentage

cac:TaxSubtotal/cbc:Percent

0..1

21


BTW schema naam

cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name

1..1

NL VAT


Gefactureerde item

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Omschrijving

cbc:Description

0..n

Zending aangeslotene BE (<0,5 kg), zending

Omschrijving van hetgeen gefactureerd wordt.

Identificatie

cac:StandardItemIdentification/cbc:ID

1..1

VR7 - 4

Identificatie van hetgeen gefactureerd wordt

BTW classificatiecac:ClassifiedTaxCategory0..1

BTW categoriecac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID0..1H
BTW schema naamcac:ClassifiedTaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name1..1NL VAT

Extra elementen

cac:AdditionalItemProperty/

0..n


Repeterende groep voor extra elementen

Naam extra element

cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name

1..1

Bijlage naam


Waarde extra element

cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value

1..1

OVERZICHT KOSTEN VERVOER


 

Voor een aantal elementen die we op willen nemen in de UBL factuur is geen ruimte binnen de standaard definitie. Om deze elementen op te kunnen nemen wordt gebruikt gemaakt van het element AdditionalItemProperty, Deze maakt het mogelijk een naam van een element op te geven en de waarde van het element. Onderstaande tabel geeft een overzicht van extra elementen die we onderkennen.

Naam extra element

Vorbeeld waarde extra element

Opmerking

Bijlage identificatieVR7

Bijlage naam

OVERZICHT KOSTEN VERVOER


Factuurrubriekregel

Vervoer  -  Vervoer naar Belgie


Bijlagerubriek

AFLEVERING GEREGULEERDE ONTVANGER


Bijlage specificatie

DATUM ZENDINGEN TOTAAL GEWICHT

Nadere specificatie van de betreffende factuurregel. Deze kan vaker voorkomen

Bijlage specificatie

01-09-2017 1 0,401


Bijlage specificatie04-09-2017 4 1,560Tarief

Element

UBL element

Cardinaliteit

Voorbeeld

Opmerking

Tarief

cac:Price/cbc:PriceAmount currencyID=”EUR”

0..1

1.680Kanalen om de elektronische dienstenfactuur te ontvangen

De elektronische dientenfactuur wordt altijd in twee formaten uitgereikt, in leesbaar PDF formaat en in het UBL formaat t.b.v. geautomatiseerde verwerking.

Er zijn drie kanalen beschikbaar via welke een afnemer de elektronische dienstenfactuur van CB kan ontvangen. Bij CB aangesloten klanten krijgen de elektronische factuur altijd via CB Online (media) afgeleverd. Een klant kan de factuur hiervandaan downloaden en kan daarbij zelf bepalen of de PDF factuur en/of de UBL factuur wordt gebruikt voor verdere verwerking. Voor klanten die facturen volledig geautomatiseerd willen verwerken is er de mogelijkheid de elektronische facturen via FTP of via email te ontvangen. De drie kanalen worden hieronder verder toegelicht

CB online 

In CB Online is een pagina beschikbaar waar een klant de PDF en/of de UBL factuur kan downloaden.

Email

Wanneer een klant er voor kiest facturen via email te ontvangen krijgt deze per factuur twee bestanden aangeleverd, één in PDF formaat, het andere in UBL formaat. Beide bestanden worden in een aparte email verstuurd.

De naamgeving van deze bestanden is als volgt:

Naamgeving bestand

<Relatie ID klant>_<Factuurnummer>.<Formaat>

<Relatie ID> 
Het Relatie ID van ontvanger van de factuur
<Factuurnummer>Het factuurnummer van de betreffende factuur

<Formaat> 

Het formaat van de facturen (PDF of UBL)

Voorbeeld

 • 7000123_K1734987.pdf
 • 7000123_K1734987.xml

FTP

Wanneer een klant er voor kiest facturen via FTP te ontvangen krijgt deze per factuur twee bestanden aangeleverd, één in PDF formaat, het andere in UBL formaat.

De naamgeving van deze bestanden is als volgt:

Naamgeving bestand

<Relatie ID klant>_<Factuurnummer>.<Formaat>

<Relatie ID> 
Het Relatie ID van ontvanger van de factuur
<Factuurnummer>Het factuurnummer van de betreffende factuur

<Formaat> 

Het formaat van de facturen (PDF of UBL)

Voorbeeld

 • 7000123_K1734987.pdf
 • 7000123_K1734987.xml

Algemene informatie FTP account

Englisch version -  Data exchange via FTP

Data files will be exchanged through the FTP(S) protocol. Encryption of the messages based on the protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is mandatory. To use secure ftp, your ftp client software has to support it. 

Webservices and websites are secure as soon as confidential data is transferred.

Supported SSL/TLS protocols

TLS Protocols

TLS1.0 

As of March 4, 2022, CB will no longer support TLS 1.0 and 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

For the digital communication, a FTP account is created on ftp1.boekhuis.

Via this account, files can be put on the ftp server by the customer and the desired files will be put by CB. Login credentials will be sent by CB to you after activating the FTP account.

A FTP account has the following characteristics:

 • /Relation Id/in/ (folder where orderfiles, pdf and jpg files can be put);
 • /Relation Id/out/ (folder where CB puts the files for you);
 • The home directory is /Relation id/.

Directories en subdirectories

It is not allowed to create directories or subdirectories.

The naming of a file consists of two parts, the part before the dot and the part after the dot:

 • the file name which is placed before the dot (filename.ext);
 • the extension which is placed after the dot.

The file name may contain number 0-9, characters a-z (uppercase and/or lowercase) and the special characters “dot” (.), “dash” (-) and “underscore” (_). All other characters like spaces, trema, &, <, >, {, }, etc. are not allowed. 

For the extensions the use of uppercase is not allowed.

Files that are put in the /in/ folder are instantly moved and processed after receipt by CB. Files can only be put in the directory, it is not allowed to edit them or change the name etc. Automatically a receipt confirmation is placed. The frequency of login should not be more than once every 10 minutes.

Files that are downloaded by you from the /out/ folder on the FTP server are automatically deleted by the FTP server. Files that are not downloaded will be deleted by CB after some time for reasons of saving space.

Transfer mode

For the connection the command PASV (passive mode) should be used.

The transfer mode Binary/ASCII to be used for different kind of files put/downloaded is the following:

 • Binary: all files with extension ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ or ‘.zip’
 • ASCII: all other extensions.

Regular maintenance window every Friday between 08:00 and 09:00 UTC/GMT +1

To keep the CB infrastructure as safe as possible, security patches are increasingly required. Some of the patches require a server restart, which means that the ftp server will be unavailable for a few minutes for placing and retrieving files. To keep the inconvenience to a minimum, this maintenance will take place at a fixed time.

Bestanden worden uitgewisseld middels het FTP(S) protocol. Versleuteling van de berichten op basis van het protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is verplicht. Om gebruik te maken van versleuteld ftp, dient uw ftp cliënt software dit wel te ondersteunen.

Webservices en websites zijn secure zodra daar vertrouwelijke gegevens over gaan.

Ondersteuning door CB

TLS Protocols

TLS1.0 

Met ingang van 4 maart 2022 stopt CB met de ondersteuning TLS 1.0 en 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie wordt er een FTP account op de ftp1.boekhuis.nl aangemaakt. Via dit account kunnen de orderbestanden geplaatst worden en zullen de gewenste bestanden door CB worden klaargezet. De inloggegevens voor het ftp account worden u door CB toegestuurd na activeren van het het FTP account.

Een FTP account heeft de volgende kenmerken:

 • /Relatie id/in/       (map waar de orderbestanden, pdf en jpg bestanden geplaatst worden);
 • /Relatie id/out/     (map waar CB de bestanden voor u plaatst);
 • De home directory is /Relatie id/;

Directories en subdirectories

Er mogen geen directories en subdirectories aangemaakt worden!

De naamgeving van een bestand bestaat uit twee delen, het gedeelte voor en na de punt;

 • de bestandsnaam, welke voor de “punt” geplaatst is (bestandsnaam.ext);
 • de extensie, welke na de “punt” geplaatst is.

Bestandsnaam

De bestandsnaam mag opgebouwd worden m.b.v. cijfers 0 t/m 9, de letters a t/m z (hoofdletters en/of kleine letters) en de speciale karakters “punt “ (.), dash (-) en underscore (_). Alle andere karakters zoals spatie, trema, &, <, >, {, } etc. zijn niet toegestaan. Voor de extensie is het gebruik van hoofdletters niet toegestaan. 

Parallelle inlogsessies voor hetzelfde bestand zijn niet toegestaan.

Bestanden die door u worden geplaatst in de map /in/ worden direct na binnenkomst door CB verplaatst en verder verwerkt. Bestanden mogen alleen geplaatst worden en daarna niet meer bewerkt, naam veranderen etc.. Van geplaatste orderberichten wordt automatisch een ontvangstbevestiging teruggeplaatst. De frequentie om in te loggen op de server mag niet vaker zijn dan 1 keer per 10 minuten. 

Bestanden die door u worden opgehaald (gedownload) van de FTP server uit de /out map, worden automatisch verwijderd door de FTP server. Bestanden die niet worden opgehaald, worden i.v.m. ruimtebesparing na enige tijd door het CB verwijderd.

Transfer modus

Voor de verbinding dient van commando PASV (passive mode) gebruik gemaakt te worden.

De transfer modus Binair/ASCII waarin bestanden worden geplaatst/ opgehaald is de volgende:

Binair: alle bestanden met de extensies ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ en ‘.zip’

ASCII: alle overige extensies

Regulier onderhoudswindow iedere vrijdag tussen 08:00 en 09:00 uur UTC/GMT +1

Om de CB infrastructuur zo veilig mogelijk te houden zijn steeds vaker security patches noodzakelijk. Dit geldt in het bijzonder voor de ftp-server. Voor sommige van de patches is herstarten van de server noodzakelijk wat inhoudt dat de ftp server dan enkele minuten niet bereikbaar is voor plaatsen en ophalen van bestanden.  

Om het ongemak tot een minimum te beperken zal dit onderhoud plaatsvinden op een vast moment.

 • No labels