Wijzigingshistorie
DatumOnderdeelWijziging

 

record 0015 Relatieindelingen

Op 12 augustus wordt het BRIN voor onderwijsinstellingen toegevoegd. 

Daartoe worden de velden als volgt gevuld:

 • 0129 BR
 • 0130 BRIN
 • 0138 BRIN
Voorbeeld School met BRIN
#00012#00206#01006726571#0101Basisschool De Helmstok#01060320 255 280#019065566
#00013#0120AFG#0121Volkerakstraat#012230#01248226 GS#0125LELYSTAD#0127NL
#00013#0120COR#0121Volkerakstraat#012230#01248226 GS#0125LELYSTAD#0127NL
#00013#0120FKT#0121Volkerakstraat#012230#01248226 GS#0125LELYSTAD#0127NL
#00013#0120VST#0121Volkerakstraat#012230#01248226 GS#0125LELYSTAD#0127NL
#00015#0129BC#01308010#0138Basisonderwijs NL#013120230704
#00015#0129DV#0130BTI#0138Business to Institutions#013120230706
#00015#0129BR#013006RU00#013806RU00#013120230615 

Zoekadvies 

Zoeken kan het best vanuit de inhoudsopgave op hoofd- en sub-pagina of door gebruik te maken van de functietoets F3 of CTRL + F op de betreffende pagina en niet het zoekveld rechts bovenaan in het CB Wiki scherm (zie onderstaande schermprint). Het document is opgebouwd uit diverse componenten, bij zoeken via het zoekveld wordt er gezocht in de componenten database en verlaat u het document en daarmee ook het overzicht op de structuur van de gebruikershandleiding en berichtdefinitie.

Algemene info

Het bericht wordt beschikbaar gesteld in Digicom formaat.

In dit document wordt het relatiebericht bericht beschreven. Het bericht geeft relatiegegevens van relaties waaraan geleverd is en gegevens van nieuw opgevoerde relaties zodat die gebruikt kunnen worden in orders.

Het Relatiebericht kent twee varianten,

 • een initieel bericht wat alle relaties bevat waaraan de eigenaar de laatste 3 jaar heeft geleverd, berichttype REL_IK
 • een mutatie bericht wat enkel mutaties op bestaande relaties en nieuw opgevoerde relaties bevat, dit is niet eigenaar specifiek, dat wil zeggen dat het alle mutaties bevat ongeacht of de eigenaar heeft geleverd aan deze relatie.  REL_MA

Niet alle relaties in het initiële relatie bericht

Niet alle relatie-id's waaraan geleverd wordt worden opgenomen in het initiële relatie bericht (REL_IK). In het REL_IK bericht staan relaties waarvoor er de afgelopen drie jaar een verkoop heeft plaatsgevonden. En onder verkoop verstaan we gefactureerde leveringen. Enige uitzondering is opdrachttype LGEENF. Ook relatie's die geleverd zijn met dit opdrachttype zijn terug te vinden.

Relaties met leveringen van één van onderstaande opdrachttypes worden opgenomen in het REL_IK bericht:

CLADM

LRAMSJ

FCONS

FKLDEP

FOO

FRL

FRR

LADM

LNORM

LPROM

LNAFN

LTHUIS

LEBOEK

LEPROM

Unable to render {include} The included page could not be found.

FCTG

FCTGC

LABOMF

LNEIMF

LGEENF

Digicom

De berichten van digitale communicatie, Digicom, hebben als voornaamste kenmerk de gelaagde opbouw en de gebruikte veld identificatie (attributen). Gegevens worden gegroepeerd rondom de diverse transactiegegevens. Op deze wijze wordt de informatie in een logische combinatie gepresenteerd en worden zo min mogelijk gegevens herhaald. Verder is er sprake van een opbouw die controle op compleetheid en uniekheid van het bericht mogelijk maakt door middel van een header, footer en unieke berichtidentificatie.

Tekenset

De tekenset is ISO 8859-1.

Veld identificatie - CB-id

In de berichten worden de attributen gespecificeerd door middel van attribuut nummers (4-cijferig). Ter herkenning wordt ieder attribuutnummer (CB-id) vooraf gegaan door een #. Dit teken kan of zal op geen enkele andere wijze in het bericht worden gebruikt. 

Veld met decimale scheiding

In velden met een decimale scheiding (bij valuta en korting) wordt als scheiding een punt gebruikt.

Verplicht of Optioneel

In de berichtdefinitie is aangegeven of een veld Verplicht of Optioneel is, dit wordt aangeduid door opname van een V of O in kolom V/O.

Format

In de berichtdefinitie is aangegeven wat het format van een veld is, dit wordt als volgt aangeduid:

Mogelijke waardeToelichting
NNumeriek
ANAlfanumeriek

Levering van het bericht

Het bericht wordt dagelijks op vaste tijdstippen in de out map van het FTP account geplaatst. Het bestand heeft betrekking op de activiteiten die de voorgaande werkdag zijn uitgevoerd.

 

Englisch version -  Data exchange via FTP

Data files will be exchanged through the FTP(S) protocol. Encryption of the messages based on the protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is mandatory. To use secure ftp, your ftp client software has to support it. 

Webservices and websites are secure as soon as confidential data is transferred.

Supported SSL/TLS protocols

TLS Protocols

TLS1.0 

As of March 4, 2022, CB will no longer support TLS 1.0 and 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

For the digital communication, a FTP account is created on ftp1.boekhuis.

Via this account, files can be put on the ftp server by the customer and the desired files will be put by CB. Login credentials will be sent by CB to you after activating the FTP account.

A FTP account has the following characteristics:

 • /Relation Id/in/ (folder where orderfiles, pdf and jpg files can be put);
 • /Relation Id/out/ (folder where CB puts the files for you);
 • The home directory is /Relation id/.

Directories en subdirectories

It is not allowed to create directories or subdirectories.

The naming of a file consists of two parts, the part before the dot and the part after the dot:

 • the file name which is placed before the dot (filename.ext);
 • the extension which is placed after the dot.

The file name may contain number 0-9, characters a-z (uppercase and/or lowercase) and the special characters “dot” (.), “dash” (-) and “underscore” (_). All other characters like spaces, trema, &, <, >, {, }, etc. are not allowed. 

For the extensions the use of uppercase is not allowed.

Files that are put in the /in/ folder are instantly moved and processed after receipt by CB. Files can only be put in the directory, it is not allowed to edit them or change the name etc. Automatically a receipt confirmation is placed. The frequency of login should not be more than once every 10 minutes.

Files that are downloaded by you from the /out/ folder on the FTP server are automatically deleted by the FTP server. Files that are not downloaded will be deleted by CB after some time for reasons of saving space.

Transfer mode

For the connection the command PASV (passive mode) should be used.

The transfer mode Binary/ASCII to be used for different kind of files put/downloaded is the following:

 • Binary: all files with extension ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ or ‘.zip’
 • ASCII: all other extensions.

Regular maintenance window every Friday between 08:00 and 09:00 UTC/GMT +1

To keep the CB infrastructure as safe as possible, security patches are increasingly required. Some of the patches require a server restart, which means that the ftp server will be unavailable for a few minutes for placing and retrieving files. To keep the inconvenience to a minimum, this maintenance will take place at a fixed time.

Bestanden worden uitgewisseld middels het FTP(S) protocol. Versleuteling van de berichten op basis van het protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is verplicht. Om gebruik te maken van versleuteld ftp, dient uw ftp cliënt software dit wel te ondersteunen.

Webservices en websites zijn secure zodra daar vertrouwelijke gegevens over gaan.

Ondersteuning door CB

TLS Protocols

TLS1.0 

Met ingang van 4 maart 2022 stopt CB met de ondersteuning TLS 1.0 en 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie wordt er een FTP account op de ftp1.boekhuis.nl aangemaakt. Via dit account kunnen de orderbestanden geplaatst worden en zullen de gewenste bestanden door CB worden klaargezet. De inloggegevens voor het ftp account worden u door CB toegestuurd na activeren van het het FTP account.

Een FTP account heeft de volgende kenmerken:

 • /Relatie id/in/       (map waar de orderbestanden, pdf en jpg bestanden geplaatst worden);
 • /Relatie id/out/     (map waar CB de bestanden voor u plaatst);
 • De home directory is /Relatie id/;

Directories en subdirectories

Er mogen geen directories en subdirectories aangemaakt worden!

De naamgeving van een bestand bestaat uit twee delen, het gedeelte voor en na de punt;

 • de bestandsnaam, welke voor de “punt” geplaatst is (bestandsnaam.ext);
 • de extensie, welke na de “punt” geplaatst is.

Bestandsnaam

De bestandsnaam mag opgebouwd worden m.b.v. cijfers 0 t/m 9, de letters a t/m z (hoofdletters en/of kleine letters) en de speciale karakters “punt “ (.), dash (-) en underscore (_). Alle andere karakters zoals spatie, trema, &, <, >, {, } etc. zijn niet toegestaan. Voor de extensie is het gebruik van hoofdletters niet toegestaan. 

Parallelle inlogsessies voor hetzelfde bestand zijn niet toegestaan.

Bestanden die door u worden geplaatst in de map /in/ worden direct na binnenkomst door CB verplaatst en verder verwerkt. Bestanden mogen alleen geplaatst worden en daarna niet meer bewerkt, naam veranderen etc.. Van geplaatste orderberichten wordt automatisch een ontvangstbevestiging teruggeplaatst. De frequentie om in te loggen op de server mag niet vaker zijn dan 1 keer per 10 minuten. 

Bestanden die door u worden opgehaald (gedownload) van de FTP server uit de /out map, worden automatisch verwijderd door de FTP server. Bestanden die niet worden opgehaald, worden i.v.m. ruimtebesparing na enige tijd door het CB verwijderd.

Transfer modus

Voor de verbinding dient van commando PASV (passive mode) gebruik gemaakt te worden.

De transfer modus Binair/ASCII waarin bestanden worden geplaatst/ opgehaald is de volgende:

Binair: alle bestanden met de extensies ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ en ‘.zip’

ASCII: alle overige extensies

Regulier onderhoudswindow iedere vrijdag tussen 08:00 en 09:00 uur UTC/GMT +1

Om de CB infrastructuur zo veilig mogelijk te houden zijn steeds vaker security patches noodzakelijk. Dit geldt in het bijzonder voor de ftp-server. Voor sommige van de patches is herstarten van de server noodzakelijk wat inhoudt dat de ftp server dan enkele minuten niet bereikbaar is voor plaatsen en ophalen van bestanden.  

Om het ongemak tot een minimum te beperken zal dit onderhoud plaatsvinden op een vast moment.

Berichttype, bestandsnaam en extensie

BerichttypeREL_MA (mutaties) / REL_IK (initieel)
Bestandsnaam

prefix relatie nummer

u

4-cijferige codering

datum notatie yyyymmdd

Extensie.rel (kleine letters)

Berichtdefinitie

Opzet van het Relatie bericht
Header informatie
  Partij specificatie afzender
  Partij specificatie ontvanger
    Relatiegegevens
Footer informatie
Headerinformatie
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type

V

N
1
0
Recordtype
0002
Bericht_type
VAN
6
REL_MA / REL_IK
Berichttype
0003
Versie_nr
VAN
5
0105A
Versie van het bericht
0004
Verzend_dat
VN
8
yyyymmdd
Datum van verzenden
0005
Verzend_tijd
VN
4
uu24mm

Tijdstip van verzenden

0006
Bericht_referentie
VAN
14

Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer dient identiek te zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht.
0007
Acknowledgement_ind
VN
1
0
Verzendbevestiging t.b.v. controle CB
0008
Test_ind
VN
1
0
Geeft aan of het om een testbericht gaat, altijd waarde 0. Testen wordt niet op de productieomgeving gedaan.
Partijspecificatie - Bij communicatie betrokken partijen
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type
VN
1
1
Recordtype
0009
Partij_type
VAN
4
AFZ
De afzender van het bericht
0010
Partij_id
VN
13
8894126
Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011
Partij_id_type
VAN
3
CB
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type
VN
1
1
Recordtype
0009
Partij_type
VAN
4
ONTV
De ontvanger van het bericht
0010
Partij_id
VN
13

Het relatie id wat bij CB is vastgelegd
0011
Partij_id_type
VA
3
CB
Het type van de betrokken partij
Relatie gegevens
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type
VN
1
2
Recordtype
0020
Berichtfunctie
VN
6
6
Bevestigen (synchronisatie van relatie/artikel gegevens)
0100
Relatie_id
VN
7

Relatie-id van het distributiepunt. Altijd het relatie-id van CB.
0101
Relatie_nm
VAN
80

De naam van de relatie
0102
Rechtsvorm
OAN
5

De rechtsvorm van de relatie, mits deze is vastgelegd
0103
Btw_nr
OAN
20

Het BTW nummer van de relatie, mits deze is vastgelegd
0104
Opheffings_dat
ON
8
yyyymmdd
Datum ingeval van een opgeheven/ beëindigde relatie
0105
Opheffings_reden
OAN
20

De reden van opheffen/beeindigen van de relatie
0106
Telefoon_nr
OAN
40

Telefoonnummer, mits dit is vastgelegd
0107
Fax_nr
OAN
40

Faxnummer, mits dit is vastgelegd
0190
Oud_Klant_Nr
ON
5

Nummer bedoelt voor een intern proces bij CB
Adres Informatie Afgifte goederen adres
0001
Record_type
VN
1
3
Recordtype
0120
Adres_srt
VA
3
AFG
Adrestypering voor Afgifte van goederen
0121
Straat_nm
OAN
43

Straatnaam
0122
Huis_nr
VN
6

Huisnummer
0123
Toevoeging
OAN
10

Huisnummer toevoeging
0124
Postcode
OAN
10

Postcode
0125
Woonplaats
VAN
40

Woonplaats
0126
Provincie
OAN
40

Provincie
0127
Land_kd
OA
2

ISO Landcode
0128
EAN_adres_kd
OAN
13

EAN adrescode
Adres Informatie Vestigingsadres
0001
Record_type
VN
1
3
Recordtype
0120
Adres_srt
VA
3
VST
Adrestypering voor Officiële identificatie/Vestigingsadres
0121
Straat_nm
OAN
43

Straatnaam
0122
Huis_nr
VN
6

Huisnummer
0123
Toevoeging
OAN
10

Huisnummer toevoeging
0124
Postcode
OAN
10

Postcode
0125
Woonplaats
VAN
40

Woonplaats
0126
Provincie
OAN
40

Provincie
0127
Land_kd
OA
2

ISO Landcode
0128
EAN_adres_kd
OAN
13

EAN adrescode
Adres Informatie Factuuradres
0001
Record_type
VN
1
3
Recordtype
0120
Adres_srt
VA
3
FKT
Adrestypering voor Facturering
0121
Straat_nm
OAN
43

Straatnaam
0122
Huis_nr
VN
6

Huisnummer
0123
Toevoeging
OAN
10

Huisnummer toevoeging
0124
Postcode
OAN
10

Postcode
0125
Woonplaats
VAN
40

Woonplaats
0126
Provincie
OAN
40

Provincie
0127
Land_kd
OA
2

ISO Landcode
0128
EAN_adres_kd
OAN
13

EAN adrescode
Adres Informatie Correspondentieadres      
0001
Record_type
VN
1
3
Recordtype
0120
Adres_srt
VA
3
COR
Adrestypering voor Correspondentie
0121
Straat_nm
OAN
43

Straatnaam
0122
Huis_nr
VN
6

Huisnummer
0123
Toevoeging
OAN
10

Huisnummer toevoeging
0124
Postcode
OAN
10

Postcode
0125
Woonplaats
VAN
40

Woonplaats
0126
Provincie
OAN
40

Provincie
0127
Land_kd
OA
2

ISO Landcode
0128
EAN_adres_kd
OAN
13

EAN adrescode
Relatie indelingen
Geeft informatie over de indeling waarbinnen de relatie is gecategoriseerd bij CB
0001
Record_type
VN
1
5
Recordtype
0129
Indeling_type
VA
3

BV

C

DH

DV

IC

IKC

UC

BR

BC

Branchevereniging (samenwerkingsverband)

Concern (samenwerkingsverband)

Detailhandelsketen (samenwerkingsverband)

Dienstverlening CB

ISBN combinatie  (samenwerkingsverband)

Inkoopcombinatie (samenwerkingsverband)

Uigeverscombinatie (samenwerkingsverband)

BRIN voor onderwijsinstellingen

Branchecode

Indeling waardeIndeling toelichting
2211Uitgeverijen van Boeken (Uitg.v.B.)
5247Detailh boeken tijdschriften kranten
8010Basisonderwijs NL
8021Algemeen voortgezet onderwijs NL
8030Hoger onderwijs NL
9400Bedrijven  / Instellingen NL
9500Bedrijven  / Instellingen NL
9600 Aangesloten uitgevers en  afnemers B
96001Bedrijven/Instellingen BE
96002Basisonderwijs BE
96003Particulieren BE
96004Algemeen Voortgezet Onderwijs BE
96005Hoger Onderwijs BE
9700Bedrijven/Instellingen OVERIG
97001Particulieren  OVERIG
97002Basisonderwijs OVERIG
97003Algemeen Voortgezet Onderwijs OVERIG
97004Hoger Onderwijs OVERIG

0130
Indeling_waarde
VAN
40

Wanneer indeling_type een samenwerkingsverband is (zie domeinwaarden) => relatie-id van het samenwerkingsverband. In andere gevallen bevat het de waarde van een indeling
0138
Indeling_toelichting
VAN
80

Wanneer indeling_type een samenwerkingsverband is (zie domeinwaarden) => relatie-naam van het samenwerkingsverband. In andere gevallen bevat het de naam van een indeling
0131
Indeling_ingang_dat
VN
8

De ingangsdatum van de indeling code
0132
Indeling_einde_dat
ON
8

De einddatum van de indeling code
0133
Indeling_extra_info
OAN
20

Optioneel: Kan bijvoorbeeld het lidnummer zijn wanneer indeling_type een samenwerkingsverband is.
0134
Indeling_rol
OAN
20

Optioneel: Wanneer indeling_type een samenwerkingsverband is, bevat dit veld de 'rol' die de relatie daarin speelt.
Stroomnummer(s)
0001
Record_type
VN
1
6
Recordtype
0160
Stroom_nr
VN
2

Stroomnummer van het relatie-id
0161
TAV_stroom_nr
OAN
24

De "ter attentie van"  mits deze is opgenomen bij het stroomnummer.
Footerinformatie
CB-idAttribuut naamV/OFormatMaximale veldlengte

Standaard waarde

Toelichting
0001
Record_type
VN
1
9
Recordtype
0015
Aant_detail_2
VN
6

Totaal aantal regels van recordtype 2 in dit bericht
0006
Bericht_referentie
VAN
14

Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer dient identiek te zijn.
Dient als controle op het compleet zijn van het bericht.

Voorbeeld bericht

Voorbeeld REL_MA bericht
#00010#0002REL_MA#00030105A#000420161227#00050017#000624256355#00070#00080
#00011#0009AFZ#00108894126#0011CB
#00011#0009ONTV#00107200469#0011CB
#00012#00206#01006875707#0101BOKO#010420161226#0105OUD
#00013#0120AFG#0121Westknollendam#0122120#0123-AA#01241525 PT#0125WESTKNOLLENDAM#0127NL
#00013#0120COR#0121Westknollendam#0122120#0123-AA#01241525 PT#0125WESTKNOLLENDAM#0127NL
#00013#0120FKT#0121Westknollendam#0122120#0123-AA#01241525 PT#0125WESTKNOLLENDAM#0127NL
#00013#0120VST#0121Westknollendam#0122120#0123-AA#01241525 PT#0125WESTKNOLLENDAM#0127NL
#00012#00206#01006875875#0101Galerie Delfi Form#010420161226#0105OUD
#00013#0120AFG#0121Praubstraat#01224#01248011 PN#0125ZWOLLE#0127NL
#00013#0120COR#0121Praubstraat#01224#01248011 PN#0125ZWOLLE#0127NL
#00013#0120FKT#0121Praubstraat#01224#01248011 PN#0125ZWOLLE#0127NL
#00013#0120VST#0121Praubstraat#01224#01248011 PN#0125ZWOLLE#0127NL
#00012#00206#01006675730#0101Incentive Europe#010420161226#0105OUD
#00013#0120AFG#0121Pieter Braaijweg#0122101#01241114 AJ#0125AMSTERDAM-DUIVENDRECHT#0127NL
#00013#0120COR#0121Pieter Braaijweg#0122101#01241114 AJ#0125AMSTERDAM-DUIVENDRECHT#0127NL
#00013#0120FKT#0121Pieter Braaijweg#0122101#01241114 AJ#0125AMSTERDAM-DUIVENDRECHT#0127NL
#00013#0120VST#0121Pieter Braaijweg#0122101#01241114 AJ#0125AMSTERDAM-DUIVENDRECHT#0127NL
#00012#00206#01007900004#0101Kluitman Alkmaar B.V., Uitgeverij#0103NL009340312B01#0106072-5275075#0107072-5209400#01904
#00013#0120AFG#0121Schelphoek#01222#01241813 SE#0125ALKMAAR#0127NL
#00013#0120COR#0121Postbus#01229000#01241800 GR#0125ALKMAAR#0127NL
#00013#0120FKT#0121Postbus#01229000#01241800 GR#0125ALKMAAR#0127NL
#00013#0120VST#0121Schelphoek#01222#01241813 SE#0125ALKMAAR#0127NL
#00015#0129BC#01302211#0138Uitgeverijen van Boeken (Uitg.v.B.)#013119970123
#00015#0129UC#01306303873#0138L&M books Verslaglegging#013120120807#013220161231#0134LID
#00015#0129UC#01306730936#0138Uitg.Com. Carrefour stroom 40 klantbestelling#013120160809#013220161231#0134LID
#00015#0129UC#01307098314#0138L&M Books#013120120809#013220161231#0134LID
#00016#01600
#00012#00206#01006026097#0101National Geographic Society#010420161226#0105OUD
#00013#0120AFG#012117th Street, NW#01221145#0124DC 20036#0125WASHINGTON#0127US
#00013#0120COR#012117th Street, NW#01221145#0124DC 20036#0125WASHINGTON#0127US
#00013#0120FKT#012117th Street, NW#01221145#0124DC 20036#0125WASHINGTON#0127US
#00013#0120VST#012117th Street, NW#01221145#0124DC 20036#0125WASHINGTON#0127US
#00012#00206#01006575816#0101POLITIEZONE 5342#010420161226#0105OUD
#00013#0120AFG#0121Rue de Stallestraat#012263#01241180#0125BRUSSEL#0127BE
#00013#0120COR#0121Square Marlowsquare#01223#01241180#0125BRUSSEL#0127BE
#00013#0120FKT#0121Square Marlowsquare#01223#01241180#0125BRUSSEL#0127BE
#00013#0120VST#0121Square Marlowsquare#01223#01241180#0125BRUSSEL#0127BE
#00012#00206#01006539139#0101Stichting Beter Boek#010420161226#0105OUD
#00013#0120AFG#0121Ketellapperpad#01224#01243828 DM#0125HOOGLAND#0127NL
#00013#0120COR#0121Ketellapperpad#01224#01243828 DM#0125HOOGLAND#0127NL
#00013#0120FKT#0121Ketellapperpad#01224#01243828 DM#0125HOOGLAND#0127NL
#00013#0120VST#0121Ketellapperpad#01224#01243828 DM#0125HOOGLAND#0127NL
#00012#00206#01006272658#0101Stichting Ithaka Inzake SN 270205#010420161226#0105OUD
#00013#0120AFG#0121Weltevredenstraat#01229#01242022 VA#0125HAARLEM#0127NL
#00013#0120COR#0121Postbus#0122145#01247620 AC#0125BORNE#0127NL
#00013#0120FKT#0121Postbus#0122145#01247620 AC#0125BORNE#0127NL
#00013#0120VST#0121Weltevredenstraat#01229#01242022 VA#0125HAARLEM#0127NL
#00012#00206#01006661887#0101Studio la Coppelia#010420161226#0105OUD
#00013#0120AFG#0121Marie Curielaan#01221#01241341 BA#0125ALMERE#0127NL
#00013#0120COR#0121Marie Curielaan#01221#01241341 BA#0125ALMERE#0127NL
#00013#0120FKT#0121Marie Curielaan#01221#01241341 BA#0125ALMERE#0127NL
#00013#0120VST#0121Drijfanker#012228#01241319 DB#0125ALMERE#0127NL
#00019#00159#001636#00184#00191#000624256355
 • No labels