Overzicht foutmeldingen uit verwerking aangeleverde ONIX berichten

ResultaatMeldtekstWat is de oorzaak?
Foutmeldingen uit algemene verwerking ONIX berichtEr is een fout opgetreden bij de uniciteit-check voor bericht (intern berichtnummer). Er is eerder een bericht met de berichtreferentie (MessageNumber) ontvangen (en DAT bericht is al verwerkt in CB-systemen). Dit bericht is niet verwerktEr is meerdere malen achter elkaar binnen een periode van 2 weken door dezelfde afzender een ONIX bericht ingediend met een identiek MessageNumber. Een van de eerdere berichten is succesvol verwerkt. Het is mogelijk dat recentere metadata die in de CB-systemen aanwezig zijn onbedoeld overschreven zouden worden als de uitgever onbedoeld een ouder bericht opnieuw indient. Daarom wordt gecontroleerd op de uniciteit van het MessageNumber in de Header van het bericht

Er is een fout opgetreden bij het bepalen van de afzender van het bericht. Het bericht is niet verwerkt.Het relatie_jd van de afzender van het bericht dat in de MessageHeader staat is niet bekend in de CB-systemen

Er is een fout opgetreden bij de autorisatie-check voor bericht (intern berichtnummer). Er zijn onvoldoende product-afspraken aanwezig voor relatie (relatie_id van de afzender van het bericht) om bericht-type ONIX30 te sturen. Het bericht is niet verwerktEr ontbreekt een afspraak in de CB-systemen dat de afzender van het ONIX bericht ONIX berichten mag indienen. Neem contact op met Customer Service van CB om deze afspraak te laten opvoeren.

Fout uit XSD controle (met vermelding van regel/regels uit het bericht waarin de fout is opgetreden).Het bericht is niet XSD valid. Verbeter het bericht en dien opnieuw in. Als het bericht groter is dan 1 MB wordt er geen XSD validatie uitgevoerd.

ONIX code (...) is niet toegestaan bij (....). (...) werd verwacht

De volgende controles worden uitgevoerd:

NotificationType moet '03'of '04' zijn

DateFormat bij oorspronkelijk jaar van uitgave moet '05' zijn

DateFormat bij recensie moet '00' zijn

Illustrated moet '01'of '02' zijn

ISBN-registratie voor artikel x is niet verwerktNiet alle verplichte velden zijn gevuld (VERSCHIJNINGSVORM_KD)De ProductForm is leeg, of de ingevulde waarde voor ProductForm of de combinatie van ProductForm, ProductFormDetail,, EpubTechnicalProtection en EpubVersionNumber is niet bekend bij CB
Assortimentaanmelding voor artikel x is afgewezen door CB
Geen ProductSupply/SupplyDetail/Price Amount opgegeven met PriceType in (02 of 12 voor e-books, 04 of 14 voor fysieke boeken)De verwerking controleert op de onderlinge consistentie van BTW classificatie, Price composite en Tax composite. Als er wel een Price composite met de juiste PriceType aanwezig is in het ProductRecord, dan is mogelijk ofwel de BTW classificatie verkeerd of deze ontbreekt, of de TaxRateCode is verkeerd of ontbreekt
Wijziging huidige prijs niet mogelijk bij artikelDe prijs die is opgegeven in het block ProductSupply wijkt af van de huidige prijs die is vastgelegd in het CB assortiment, EN heeft een ingangsdatum in het verleden. Of de prijs is WEL gelijk aan de huidige prijs die is vastgelegd in het CB assortiment en heeft een ingangsdatum in het verleden, maar de BTW classificatie in het block ProductSupply wijkt af van de BTW classificatie in het CB assortiment.
Ongeldige nieuwe ProductAvailabilityDe verwerking controleert of de ProductAvailability die in het ONIX bericht staat is toegestaan ten opzicht van de huidige ProductAvailability die in het CB assortiment staat. Zie het schema toegestane statusovergangen.
Stadium Dienstverlening is GestoptCB doet geen dienstverlening meer voor dit product, en titelinformatie mag niet meer worden onderhouden
Niet alle verplichte velden zijn ingevuld ()De SupplyDate ontbreekt. Deze is verplicht in het ONIX bericht voor producten die in het CB assortiment als actuele status Aangekondigd of Herdruk hebben.
De verwachte uitleverdatum (ProductSupply/SupplyDetail/SupplyDate/Date met SupplyDateRole 08) dient een werkdag te zijn.De logistiek van CB is zo ingericht dat eerste uitlevering van een nieuwe titel aan de boekhandel op maandag t/m vrijdag mogelijk is. Hierop wordt in de verwerking van het block ProductSupply gecontroleerd.
De verwachte verschijningsdatum (SupplyDate) moet in de toekomst liggen.Voor een product met ProductAvailability 10, 12 of 32 is een SupplyDate/Date met SupplyDateRole 08 opgegeven die ligt op de systeemdatum of in het verleden. Deze moet minimaal 1 dag in de toekomst liggen.
Een actieprijs (ProductSupply/SupplyDetail/Price met PriceType 12 of 14) moet een einddatum (PriceDate met PriceDateRole 15) hebben.Het block ProductSupply bevat een actieprijs met alleen een begindatum zonder einddatum
De cover en/of boekbeschrijving ontbreekt. Externe distributie platforms stellen het aanleveren van de cover en boekbeschrijving verplicht.Er zijn 1 of meerdere ProductSupply blocks in het ProductRecord aanwezig voor externe distributieplatformen, en er is in het ONIX bericht geen cover of boekbeschrijving aangeleverd EN die bestaan ook nog niet in de CB systemen. Geen enkele van de ProductSupply blocks in het ProductRecord is verwerkt, ook niet het ProductSupply block met Supplier CB.
Indiener is niet de eigenaar of commissionair van het artikelHet relatie_id dat als afzender in de MessageHeader is opgegeven is niet identiek aan het relatie_id dat in de PublisherIdentifier composite is opgegeven EN er is in de CB systemen geen geldige commissionair afspraak aanwezig dat de afzender namens de eigenaar mag handelen.

ISBN reeds bekend met verschijningsvorm voor fysiek product


Bij de bibliografische registratie van het ISBN is een verschijningsvorm voor een fysiek product doorgegeven. Het is dan niet mogelijk om het ISBN met een verschijningsvorm voor een digitaal product commercieel aan te melden.
Mutaties verrijkte bibliografische gegevens niet verwerkt

Deze NUR-code is al aanwezig in de basis- of verrijkte titelgegevens en mag slechts één keer voorkomenHet boek is al verschenen en al redactioneel gecontroleerd. Daardoor kan de hoofd NUR van het boek niet meer worden gewijzigd. In het ProductRecord staat een additionele NUR die identiek is aan de hoofd NUR die al bij het boek geregistreerd staat. Oplossing: de hoofd NUR handmatig laten aanpassen door Team ISBN
Niet alle verplichte velden zijn ingevuld (WOORD)Er is een <Subject> composite opgenomen met een <SubjectHeadingText> tag, maar deze bevat geen trefwoorden
Trefwoord uit SubjectHeadingText is te langEr is een <Subject> composite opgenomen met een <SubjectHeadingTag> die 1 of meerdere trefwoorden bevat die langer zijn dan 200 posities


De mutaties in bibliografische gegevens voor ISBN ... zijn niet verwerktReeks (....) komt niet voor in TitelbankDe reeksnaam die in het ProductRecord staat komt niet voor in de reeksnamentabel van CB of is anders gespeld dan in de reeksnamentabel van CB. Oplossing: de reeksnaam laten opvoeren of aanpassen door Team ISBN
De ISBN-Mutatie is niet verwerkt.De afzender is niet (gerechtigd door) de prefixhouder van dit artikel.

Het relatie_id van de indiener van het bericht is een andere dan het relatie_id van de eigenaar die in het bericht staat, en er is in de CB afsprakensystemen geen afspraak aanwezig dat de indiener voor deze eigenaar titelinformatie mag onderhouden.

Oplossing: Neem contact op met CB om een commisisonair afspraak te laten opvoeren.

Redactionele controle heeft al plaatsgevonden, de ISBN mutaties zijn niet verwerktJuistheid en volledigheid van ISBN, titel, ondertitel, deeltitel, sectietitel, bibliografische imprint, reeksnaam, nummer uit de reeks, bibliografische druk, verschijningsvorm, aantal pagina's, begeleidend materiaal, illustraties J/N, hoofd NUR, bibliografische verschijningsdatum en betrokkenen zijn gecontroleerd aan de hand van het boek zelf en hebben een eindstatus. Verzoeken tot hercontrole of aanvulling van deze gegevens kunnen per email worden gedaan aan Team ISBN
Content verwerking"Text - Flaptekst" bevat tekst/code die niet wordt toegestaan door het CBIn tekstvelden is tekst of code opgenomen die als risicovol is bestempeld en door CB niet wordt geaccepteerd. Hierbij is uitgegaan van de Best Practice A.7 Reference list of allowed HTML/XHTML tags van EDItEUR.
  • No labels