Hoofd NUR

Indeling van het werk in productcategorieën, zoals wordt gebruikt in het Nederlandse boekenvak. Wordt door veel webwinkels gebruikt in de search engine om te filteren. Met NUR kan niet exact het onderwerp worden aangegeven, maar de NUR is bedoeld om boeken te groeperen binnen de productcategorie waarbinnen een eindgebruiker in geïnteresseerd is. 

Hoofd NUR

Let op dat aan alle verschijningsvormen van hetzelfde werk dezelfde NUR of combinatie van hoofdNUR en additionele NUR wordt toegekend. Dit zorgt er voor dat alle verschijningsvormen van hetzelfde werk ook bij dezelfde filtering worden geselecteerd

Additionele NUR

Indien een werk onder meerdere productcategorieën valt kunnen additionele NUR-codes worden toegekend.

THEMA

Naast NUR wordt in de loop van 2019 ook het wereldwijde classificatiesysteem Thema in gebruik genomen. Omdat het aanbod titels exponentieel groeit, boeken veel langer leverbaar kunnen blijven als e-boek of dankzij printing on demand, en de markt internationaliseert, is er een verfijnder zoeksysteem nodig om precies te vinden wat consumenten willen. Thema stelt uitgevers in staat om veel specifieker te classificeren, zodat consumenten verfijnder kunnen zoeken. 

Thema bestaat uit drie delen: een onderwerp, een qualifier en een nationale extensie. Het onderwerp is vergelijkbaar met de huidige NUR. F is dan 'fictie', FL 'science fiction' en FLR voor 'militaire science fiction'. Een qualifier is nog het best te vergelijken met een trefwoord die je aan het onderwerp toevoegt. Er zijn zes soorten qualifiers: locatie, taal, periode, educatief doel, interesse (zoals vakantie of een bepaald feest) en stijl. Zo wordt FL+1DDN science fiction die zich in Nederland afspeelt. En als je daar een nationale extensie aan toevoegt kun je dat specificeren tot wáár in Nederland. Ook typische Nederlandse dingen als Sinterklaas en Elfstedentocht krijgen een nationale extensie. 

De kracht van Thema zit hem in de combinatie van 2970 onderwerpen en qualifiers. Er zijn 3016 plaats-, 278 taal-, 211 periode-, 369 educatief doel-, 126 interesse- en 174 stijl-qualifiers. Dat betekent dat er zonder nationale extensies in theorie circa vier triljoen (!) aparte categorieën mogelijk zijn. 

Zie voor meer informatie: https://www.editeur.org/151/Thema/

 NUR maar ook BISAC zullen nog lang parallel naast Thema gebruikt worden.

  • No labels