Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Inleiding

Dit document beschrijft het assortimentsbericht bestemd voor eigenaren die hun artikelen laten distribueren via CB, dit betreft zowel fysieke artikelen én e-books. Het bericht is gebaseerd op de internationale ONIX 3.0 standaard die wordt beheerd door EDItEUR. 

Eigenaren" is de term die bij CB in gebruik is voor uitgevers die een contract hebben met CB om hun titels te laten distribueren. Deze uitgevers ontvangen het volledige Product record van hun titels terug ontvangen in ONIX 3.0 formaat. Dit bericht bevat alle titels die op de datum van aanmaak een commerciële aanmelding hebben in het actuele CB assortiment.

Het doel van het bericht

Statusoverzicht van de titels van de uitgever in het CB assortiment (titels die alleen zijn aangemeld bij Bureau ISBN worden niet opgenomen in het bericht).  Het bericht is de ONIX equivalent van CB Online Uitgever 'Uw titel bij de boekhandel' en bevat enkel de gegevens die de retail ontvangt. Het bericht is een momentopname van de titelgegevens zoals die op het tijdstip van het genereren van het bericht in het CB assortiment staan.  De uitgever kan mogelijk nog nieuwe aanmeldingen of mutaties op bestaande titels hebben ingediend die nog in het verwerkingsproces zitten. Deze zijn dan nog niet opgenomen in het ONIX 3.0 bericht van die dag.

In de Product records worden o.a. de volgende gegevens niet opgenomen in het ONIX bericht wat de retail ontvangt en welke dan ook niet opgenomen zijn in dit bericht:

  • Price composite bij titels met een SalesRestriction (Informatie- en Bestelrestrictie) 
  • Actieprijzen van platforms
  • PriceStatus 02 (Vrijgave akkoord) 
  • TitleSource (Recensies) recensies die niet voor komen op gedefinieerde lijst 
  • Prizes (Literaire prijzen/onderscheidingen) die niet voor komen op gedefinieerde lijst 
  • THEMA coderingen die door retail als niet specifiek genoeg bestempeld zijn 

Wel opgenomen in het bericht is een url naar cover opgenomen. De door de uitgever aangeleverde covers worden opgeslagen daarvan worden voor verschillende doeleinden andere formaten gemaakt. De in het ONIX bericht opgenomen url naar de cover is en 

De originele door de uitgever aangeleverde (back)cover afbeeldingen worden door CB opgeslagen. In diverse processen worden de beelden gebruikt, daartoe converteert CB de origineel ontvangen afbeelding ook naar andere formaten om een ideale afmeting te hebben voor het proces waarin deze getoond worden.  In het ONIX bericht wat de uitgever en de retail van CB ontvangt wordt voor e-books en fysieke artikelen het formaat met 800 pixels op de lange zijde opgenomen.

Gebruik document

De volledige ONIX 3.0 berichtdefinitie is zo opgebouwd dat de geneste structuur, met blocks, composites en elementen (tags) zichtbaar is in de inhoudsopgave. Hiermee wordt tevens de volgorde van de composites en elementen weergegeven. Vanuit de inhoudsopgave kan eenvoudig worden doorgeklikt naar het betreffende onderdelen.

Zoekadvies 

Zoeken kan het best vanuit de inhoudsopgave op hoofd- en sub-pagina of door gebruik te maken van de functietoets F3 of CTRL + F op de betreffende pagina en niet het zoekveld rechts bovenaan in het CB Wiki scherm (zie onderstaande schermprint). Het document is opgebouwd uit diverse componenten, bij zoeken via het zoekveld wordt er gezocht in de componenten database en verlaat u het document en daarmee ook het overzicht op de structuur van de gebruikershandleiding en berichtdefinitie.

Beschikbaarstelling van het bericht

Als de uitgever hiervoor een afspraak heeft, wordt op alle werkdagen rond 03:15 uur een zip file geplaatst in de out-map van het FTP account wat voor de uitgever is ingericht. 

De structuur van de bestandsnaam is: ONIX30ieigyyyymmdd_ini_xvanx.zip. De zip file bevat 1 of meerdere bestanden met Product records, maximaal 2.500 per bestand. De bestandsnaam van de deelbestanden is: 

Bij 2 deelbestanden is de bestandsnaam bijvoorbeeld:

  • ONIX30ieig20180815_ini_1van2.onx
  • ONIX30ieig20180815_ini_2van2.onx


Opbouw Product record

Een Product record bestaat uit 1 of meerdere blokken en bevat :

<Product>
Record metadata

Group P.1

Deze blokken geven aan wat het type wijziging is er over welk ISBN de volgende gegevens uit het ProductRecord betrekking hebben

Product numbersGroup P.2
<DescriptiveDetail> ...............</DescriptiveDetail>Block 1

Bevat de verschijningsvorm van het ISBN en de basistitelgegevens zoals titel, reeks, auteursvermeldingen, druk/editievermeldingen, de taal waarin de publicatie is uitgegeven, de omvang, en de verschillende onderwerpcoderingen zoals NUR, BISAC en AVI leesniveau (voor kinderboeken)

<CollateralDetail> ...............</CollateralDetail>Block 2

Bevat vermeldingen van cover, backcover, flapteksten en andere promotionele teksten, verwijzingen naar bestanden met leesfragmenten, filmpjes, gesproken teksten die gerelateerd zijn aan de publicatie

<ContentDetail>  ...............</ContentDetail>Block 3Bevat vermeldingen over individuele hoofdstukken uit een publicatie, wordt volgens de afspraken van de ONIX Werkgroep niet gebruikt in Nederland/Vlaanderen.
<PublishingDetail> ............... </PublishingDetail>Block 4Bevat gegevens over de imprints, de eigenaar, het stadium levenscyclus en de verschijningsdatum van het artikel in de markt.
<RelatedMaterial> ...............  </RelatedMaterial>Block 5Bevat gegevens over NSTC, vervangende ISBN’s en ISBN’s van een fysiek boek, waarvan een ebook is afgeleid
<ProductSupply>...............  </ProductSupply>Block 6Bevat alle commerciële gegevens rondom de dienstverlening van de distributeur, zoals stadium dienstverlening, prijsgegevens, BTW en boeksoorten .
</Product>

Beschrijving van een Data element 

Ieder Block is opgedeeld in één of meer composites, een composite is een groepering van verwante velden (data elements). Een composite kan ook andere onderliggende composites bevatten. Elk veld (data element/composite) wordt als volgt beschreven:

Element of composite - de naam van het veld
Uitleg - beschrijving waarvoor het veld dient.
Format/Posities

Alfanumeriek of Numeriek.

Voor de individuele velden wordt verklaard welke gegevens deze moeten bevatten en het formaat van het veld, numeriek, alfanumeriek. In Onix zelf worden slechts zeer beperkt veldtypes gedefinieerd; binnen CB gelden hierop echter wel bepaalde beperkingen. Wanneer CB afwijkt van een richtlijn wordt dat opgemerkt bij het veld.

In velden waar getallen worden ingevuld mogen in ONIX 3.0.3. geen 0-waardes of negatieve getallen meer voorkomen. Als die er wel staan, dan is het ONIX bericht niet XSD valid.
Dit geldt bijvoorbeeld voor het aantal pagina’s en ook voor de prijzen.

Reference nameNaam van het veld/element zoals gebruikt binnen het bericht
Short tagDe codering van het veld/element zoals gebruikt binnen het bericht
Code listVerwijziging naar een waarde uit Code list nummer in 'ONIX Book Product Code Lists' van Editeur
ONIX M/O
Verplicht (Mandatory) of optioneel (Optioneel) volgens ONIX 3.0
CB M/O
Verplicht (Mandatory) of optioneel (Optioneel) volgens CB

Verplichtheid geldt op twee niveaus; een composite kan zelf optioneel zijn, maar indien toegevoegd in het bericht, moeten specifieke velden binnen die composite wel ingevuld worden. Daarom staat bij deze composite een ‘O’, maar voor velden binnen de composite een ‘M’. Ditzelfde geldt voor de waarden 'M' en 'O' van het CB.

  • No labels