Wijzigingshistorie
DatumOnderdeel Wijziging

 

Prize

Toegevoegd aan de voor gedefinieerde lijst:

 • Goodreads Choice Award
 • Boekenbon Literatuurprijs
 • De Boon kinder- en jeugdliteratuur
 • De Boon fictie en non-fictie
 • Knack Hercule Poirotprijs

 

Subject ThemaOndersteuning van Thema versie 1.5 in gebruik genomen

 

Subject BisacOp 16-05-2022 implementatie Bisac versie 2021

 

P.26 SupplyDetail  - SupplierName BS (Bookshelf)

Met ingang van 01-07-2022 zal CB Bookshelf niet meer ondersteunen, daarmee verdwijnt SupplierName BS uit het bericht.

 

ONIX upgrade 3.0.8 

ONIX upgrade 3.0.8, Code lists versie 54. Toegevoegd xsd schema's.

 

P.26 SupplyDetail composite 

Uitbreiding van distributieplatforms met IMMR - Immer t.b.v. beschikbaar stellen (activeren) en terugtrekken dé-activeren) e-books bij deze platforms

 

P.3.2 ProductForm

Met ingang van 29-07-2021 worden Spiraalboek  (Codelist 150 waarde BE) en Puzzel (Codelist 150 waarde ZJ) toegevoegd.

Spiraalboek, code BE, werd al geaccepteerd maar in Titelbank omgezet naar Paperback / Softback (code BC), Deze omzetting wordt met ingang van 29-07-2021 niet meer uitgevoerd.  

 

P.26 SupplyDetail composite 

Audioboeken

Eerder kondigden wij aan dat CB de mogelijkheid gaat ondersteunen om de beschikbaarheid van audioboeken voor webwinkels en verkoopplatformen via ONIX door te geven, zoals dat nu al het geval is voor e-books.

Bij het ontwikkelen is echter gebleken dat het onderhouden van de beschikbaarheid voor de verkoopplatformen vanwege een nog niet volledig afgeronde transitie van audioboeken dermate omslachtig zou worden. Om die reden is dan ook besloten om enkel de beschikbaarheid van webwinkels via ONIX te gaan ondersteunen.

Opname van het P.26 SupplyDetail composite met Supplier CB zal leiden tot het activeren van de beschikbaarheid van de retailers die bij CB Luisterhuis als retailer zijn geregistreerd. Desgewenst kan voor een specifieke webwinkel via CB online de beschikbaarheid gedeactiveerd worden.

Het onderhouden van de beschikbaarheid voor de Verkoop- én Abonnement platformen dient in CB Online te gebeuren.

  Met ingang van  

P.26.5 SupplierName

Uitbreiding van distirbutieplatforms met CTCT - Cultuurconnect, EYBK - Everybook, SDBL - Standaard Boekhandel.

T.b.v. Beschikbaarstellen  (activeren) en terugtrekken de-activeren) e-books bij deze platforms

 

P14.6 en 15.4 SourceTitle - BronnenLijst met bronnen met ingang van 30-08-2020 uitgebreid

 

P.3.2 ProductForm en P.9.1 EditionTypeToegevoegd: Verplicht ingeval van Downloadable luisterboek, dan dient de waarde UBR of ABR te zijn

 

SubjectSchemeVersionCB ondersteunt versie 1.4, daartoe is t.b.v. Thema versie 1.3 aangepast naar 1.4. Versie 1.4 en alle voorgaande versies worden ondersteunt

Met ingang van 

 

Product AvailabilityArtikelen waarvoor de uitgever een Bestel- en Informatierestrictie heeft vastgelegd, worden in het ONIX bericht wat CB verstrekt aan de retailers en eigenaren doorgegeven met waarde 44 (Niet bestelbaar door de boekhandel) in element ProductAvailability. Deze waarde overrulet de feitelijke ProductAvailability, bijvoorbeeld, 10 Not yet available/Aangekondigd en 21 In stock/Verschenen, verschillende klanten ondervinden hiervan hinder.  Een Bestel- en Informatierestrictie wordt opgenomen in het SalesRestriction composite, daarmee is ProductAvailability 44 onnodig en zal dan ook vervallen.

Begin maart 2020


TAX - BTW e-books

Zoals u hier kunt lezen is met ingang van 1 januari 2020 is de btw op e-books verlaagd naar het lage btw- tarief. Om die reden is voor e-books die uitzonderlijk een hoog BTW hebben, het hoge btw tarief op e-books, classificatie DL_ABOEKH, toegevoegd aan de beschikbare  btw classificaties, element P.3.23 ProductClassificationCode.

 

Subject - THEMA

Toegevoegd bij P.12 Subject:  lijst met THEMA's welke door de retail als onvoldoende specifiek bestempeld zijn

Retailers hebben een aantal THEMA's bestempeld als onvoldoende specifiek, om die reden zullen deze niet worden opgenomen in de ONIX berichten die CB verstrekt. Alle door uitgevers aangeleverde THEMA's zullen wel bij CB worden vastgelegd.

P.12 THEMA's onvoldoende specifiek voor retail

 

Pallet quantity

Op 4 januari 2020 wordt element P.26.41a Pallet quantity toegevoegd aan het ONIX Product record in de ONIX berichten die CB voor u klaar zet. Dit element bevat het aantal exemplaren van één artikel op een CB Pallet. Het element volgt na P.26.41 Pack quantity waaarin het aantal exemplaren in een bindersverpakking is opgenomen.

Dit element wordt enkel opgenomen als de waarde betrouwbaar is en niet wijzigt.

 

TAX - BTW e-books

BTW op e-books en downloadbare luisterboeken van BTW Hoog 21% naar BTW Laag 9%

Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor e-books en downloadbare luisterboeken het lage btw tarief van 9%. Nu is dat nog 21%. 

Zie voor uitgebreide informatie gebruikershandleidingen ONIX 3.0 en Assortimentgegevens en afspraken e-books 

 

Subject (Thema)

MainSubject

Thema zonder <MainSubject/> flag

Het kan voorkomen dat een titel in het uitgaande bericht niet beschikt over een MainSubject (HoofdTHEMA), wanneer er door de uitgever geen geldige THEMAcode is geselecteerd als MainSubject. Registreer een bestaande THEMAcode dat met een letter begint en langer is dan 1 karakter als HoofdTHEMA om dit te voorkomen.

 

Uitgangsdocumentatie

Upgrade Uitgangsdocumentatie (XSD) 

Onix for Books Product Information Format Specification van Release 3.0 revision 4, September 2018 naar Release 3.0 revision 5, Oktober 2018 

Versie ONIX Code Lists 42 naar Versie ONIX Code Lists 45

ProductIdentifier -ProductIDType

Uit de door uitgevers ingediende ONIX Product records selecteerde CB bij het ProductIDType enkel waarde '03'  GTIN-13 (code list 5). In het ONIX bericht wat uitgevers en retail ontvangen werd ook enkel waarde '03' opgenomen.

Naast waarde '03' GTIN-13 wordt nu ook '15' ISBN-13 geselecteerd uit het door uitgevers ingediende Product record. Hierbij geldt dat als '15' - ISBN-13 aanwezig is dit als ISBN wordt vastgelegd, als deze niet aanwezig is wordt '03' GTIN-13 genomen. 

In het ONIX bericht wat uitgevers en retail ontvangen worden zowel GTIN als ISBN doorgegeven als het  GTIN ook een ISBN is.

 

RelatedProduct - ProductRelationCode

CB ondersteunt uit code list 51 nu ook de volgende waarden:

 • 16 POD-vervangend werk van - POD replacement for (door uitgever op te geven)
 • 17 Wordt vervangen door POD - replaced by POD (opgenomen in het ONIX bericht wat uitgevers en retail ontvangen) 

 

ProductComposition

Uit code list 2 ondersteunt CB nu ook waarde '10.

Wanneer het product bestaat uit delen wordt waarde '10' - Multiple-component product retailed as a whole". Wanneer dit product besteld wordt, worden de delen geleverd.

 

ProductPart

De ‘samenstelling' van de ProductComposition wordt doorgegeven in ProductPart composites maar daar kregen alle ProductParts de ProductForm SA (Samengesteld Artikel). 

Dit is gewijzigd, doorgegeven wordt de ProductForm van het betreffende artikel.

Terugkoppeling na indienen *_onx.zip bestand

Er wordt er een extra ontvangstbevestiging verstuurd na plaatsen van het *_onx.zip bestand. Hiermee beschikt de uitgever direct over informatie of het ingediende *_onx.zip bestand in goede orde bij CB is aangekomen. 

De terugkoppeling op de in de *_onx.zip opgenomen bestanden vindt op de bekende wijze plaats.

TextContent - TextWanneer de uitgever in het TextContent composite in element Text een textformat (codelist 34) attribuut opgaf, werd het textformat mee overgenomen als tekst in het ONIX bericht wat uitgevers en retail ontvangen.  Dit is aangepast.

Subject BISAC

BISAC code list, versie november 2018 geimplementeerd, zie aankondiging  

 

Text Controle toegevoegd op tekstvelden, opgenomen tekst of code die als risicovol is bestempeld wordt door CB niet geaccepteerd. Hierbij is uitgegaan van de Best Practice A.7 Reference list of allowed HTML/XHTML tags van EDItEUR.

 

Prize compositeP.17.3 PrizeCountry verwijderd uit ONIX berichten voor eigenaren en retail, deze wordt niet gecommuniceerd

 

Subject BISAC

Aankondiging: Deze maand zal CB de jaarlijkse update van de BISAC codes implementeren, versie november 2018. Dit gebeurt o.a. op verzoek van verschillende marktpartijen en is een jaarlijks terugkerende handeling.

Advies aan uitgevers en retail is om op termijn ook de nieuwste versie te gaan gebruiken.

Wanneer een uitgever een BISAC code indient die niet (meer) voorkomt in deze nieuwste versie wordt, na het indienen van het ONIX-bericht, een foutmelding voor deze titel teruggegeven.

Wanneer een BISAC code is komen te vervallen waarbij door BISG een één op één alternatief wordt voorgesteld zal deze worden geconverteerd naar het voorgestelde alternatief. Als er meer dan één alternatief wordt voorgesteld kan de uitgever zelf de keuze maken.

 
THEMA Subject en SubjectSchemeVersionToegevoegd: Overgangssituatie Thema en toelichting Versie nummer van Thema codes in Subject en SubjectSchemeVersionNumber
 
ProductComposition - ProductPartWaarde 10 uit de handleiding gehaald. Wordt niet gebruikt. Alles wordt gecommuniceerd als enkelvoudig artikel, voor de vertegenwoordigers pakketten zie onderstaande wijziging.
 
ProductForm's welke zich niet lenen voor tonen op webshops voor eindconsumenten

Toegevoegd aan de ProductForm's die zich niet lenen voor opname in webshops voor eindconsumenten

 • XL (Vertegenwoordigerspakket in krimpfolie met een eigen productcode, bedoelt voor de retail waarbij de onderliggende artikelen afzonderlijk verkocht kunnen worden. Orders op de vertegenwoordigerspakket productcode 'exploderen' naar orders op de onderliggende ISBN's/EAN's
 • XM (Vertegenwoordigerspakket in een doos met een eigen productcode, bedoelt voor de retail waarbij de onderliggende artikelen afzonderlijk verkocht kunnen worden. Orders op de vertegenwoordigerspakket productcode 'exploderen' naar orders op de onderliggende ISBN's/EAN's)
 
Update BISAC lijstDe BISAC lijst die CB gebruikt is die van 2017. In de handleiding stond nog 2015
 
Aankondiging <Subject> Onderwerpscodering THEMA toegevoegd

NUR bestaat sinds 2002 maar is inmiddels een verouderd systeem. Het wordt niet meer onderhouden en biedt alleen een summiere classificatie. Zie daarom ook THEMA.

Naast NUR wordt in de loop van 2019 ook het wereldwijde classificatiesysteem Thema in gebruik genomen. Omdat het aanbod titels exponentieel groeit, boeken veel langer leverbaar kunnen blijven als e-boek of dankzij printing on demand, en de markt internationaliseert, is er een verfijnder zoeksysteem nodig om precies te vinden wat consumenten willen. Thema stelt uitgevers in staat om veel specifieker te classificeren, zodat consumenten verfijnder kunnen zoeken.

NUR maar ook BISAC zullen nog lang parallel naast Thema gebruikt worden.

 

<Prize> composite toegevoegd

Literaire prijzen en onderscheidingen

Uitgevers kunnen via ONIX en CB Online literaire prijzen en onderscheidingen vermelden bij hun titels.

Prizes - Literaire prijzen en onderscheidingen

Uitgevers kunnen via ONIX en CB Online literaire prijzen en onderscheidingen vermelden bij hun titels. Voorheen was er enkel functionaliteit om nominaties door te geven via Mijn ISBN. Dit is uitgebreid met volledig ondersteuning voor het Prize component in ONIX. Alle literaire prijzen en type vermeldingen kunnen worden aangemeld. Met de retail is echter afgesproken dat uitsluitend de prijswinnaars van een voor gedefinieerde lijst met literaire prijzen worden doorgestuurd. Voor uitgevers die literaire prijzen en nominaties door willen geven via ONIX is het belangrijk dat zij dezelfde genormaliseerde lijst gebruiken om er zeker van te zijn dat de retail deze informatie ontvangt. Prijzen en nominaties die via ONIX zijn aangemeld kunnen vervolgens in CB Online worden ingezien en onderhouden in het tabblad “Metadata” van de betreffende titel.

In de ONIX berichtdefinities is in Block 2 Collateral Detail - Content het onderstaande Prize composite opgenomen:

 
Nieuwe vormgeving ONIX bericht voor eigenaren en aanleveren door eigenaren

De ONIX handleidingen zijn op een andere wijze opgezet zodat deze meer aansluit bij het ONIX for Books Format Specification document van EDItEUR. Dit maakt het voor 'anders-talige' software ontwikkelaars makkelijker om de gebruikershandleiding te volgen.

www.editeur.org

 
Collateral DetailComposite t.b.v. literaire prijs of onderscheiding toegevoegd
 
TitleDetailDe commerciële titel en commerciële ondertitel komen te vervallen. Dit is in overleg met uitgevers en retailers afgestemd omdat het veld niet of nauwelijks door de retail gebruikt wordt en juist voor verwarring zorgt.
 
ONIX30 Boekverkopers

Binnenkort vindt er een kleine aanpassing plaats in het Onix 3.0 bericht voor boekverkopers. Het gaat om het bericht met buitenlandse titels dat u dagelijks van CB ontvangt.

 • De Supplier Role zal voortaan gevuld worden met de waarde 00. Daarmee komt de waarde 04 voor Groothandel te vervallen.
 • De Supplier Name zal voortaan altijd gevuld worden met de waarde CB. Daarmee komt de waarde CBH te vervallen.
Aan uw kant hoeft u geen actie te ondernemen, maar we wilden u wel informeren. Alle detail-informatie rondom dit Onix 3.0 bericht vindt u op onze wiki.
 

ONIX30 aanmelden:

 • TitleDetail -  Ondertitel
 • CollateralDetail - TextContent - Annotatie
 • CollateralDetail - TextContent - Recensie


CB hanteert de standaard ONIX richtlijnen om er voor te zorgen dat nieuwe partijen, die ook via ONIX gegevens uitwisselen en hierbij volgens de ONIX standaard werken, zonder problemen kunnen aansluiten bij CB. 

In de huidige verwerking van deze gegevens vindt er controle plaats op het maximaal aantal tekens. Als dit aantal wordt overschreden wordt dit gemeld. 

Afnemers en uitgevers in Nederland (en BE/LU) hebben andere wensen; zij gebruiken deze gegevens alleen als ze het “bruikbare aantal tekens” niet overschrijden. Dit is als volgt voor een 3-tal attributen gedefinieerd:

 • Bibliografische ondertitel maximaliseren op 200 karakters
 • Annotatie maximaliseren op 200 karakters
 • Recensie maximaliseren op 500 karakters

Indien het attribuut langer is dan het “bruikbare aantal” maar kleiner dan maximaal is toegestaan, dan wordt bij overschrijding van het “bruikbare aantal” tekens de volgende meldingen geretourneerd:

 • ART-00758: Voor recensies overschrijdt U het maximum van 500 tekens dat retailers doorgaans voor dit veld hanteren. Zij zullen de tekst daarom niet overnemen.

 • TIS-00759: Voor ondertitel overschrijdt U het maximum van 200 tekens dat retailers doorgaans voor dit veld hanteren. Zij zullen de tekst daarom niet overnemen

 • ART-00758: Voor annotaties overschrijdt U het maximum van 200 tekens dat retailers doorgaans voor dit veld hanteren. Zij zullen de tekst daarom niet overnemen.

 
Validatie schema'sLink naar DTD-schema en XSD schema aangepast
 
Ingebruikname versie 3.0.3productie-oplevering uitgevoerd
 

Aankondiging Aanpassingen in ONIX release 2016-2.

Overgang naar versie 3.0.3.

Verwachte productie-oplevering  

 
Contributor AuteursvermeldingVerwijderd: Note Unnamed Persons (Z98) en Combinatie van betrokkenevermelding met ContibutorRole Z99 en Unnamed persons tag

 

ProductForm  e-booksVerwijderd: ProductForm EB (online lezen)
 
Opbouw van een Product RecordToegevoegd aan Block : Oorspronkelijke titel
 
Interpretatie van het ONIX 3.0 bericht

De gehele standaard wordt aanvaard door CB. Er komt nog wel een Best practices guide

 

OX30 Assortimenten

Toegevoegd: Informatie over de Webservice voor metadata van individuele ISBN's.

 

OX30 Block 1 Auteursvermelding – Contributor

Verwijderd: Tekst over samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek, is niet meer relevant.
 

OX30 Block 1 Commerciële titel, Auteur-titel, Verkortte titel en Oorspronkelijke titel - TitleDetail

Toegevoegd: Advies aan boekhandel en webwinkels aangepast, advies is de bibliografische titel in te lezen ten behoeve van het presenteren op de website en de commerciële titel in te lezen ten behoeve van zoekargumenten in de zoekmachine.
 

OX30 Block 1 Druk/editie, taal, pagina’s en illustraties

Tekstuele aanpassing in Taal-Language

 

Uitfasering Online lezen

CB stopt met online lezen, Product From EB zal uitgefaseerd worden

Inleiding

Dit document beschrijft de aanlevering van artikelgegevens van de uitgever naar Bureau ISBN en CB, deze is gebaseerd op de internationale ONIX 3.0 standaard die wordt beheerd door EDItEUR. Beschreven worden de verschillende aspecten van de gegevensuitwisseling tussen uitgevers en CB met betrekking tot:

 • Interpretatie van het ONIX bericht. Welke gegevens zijn nodig om welke artikelgegevens op te nemen in het artikelbestand van Bureau ISBN en CB (fysieke artikelen en e-books)
 • Omgaan met mutaties. Welke soorten mutaties kan een uitgever doorsturen op zijn titels en wanneer moet dat gebeuren
 • Verwerking en foutafhandeling. Op welke manier worden de ONIX berichten verwerkt en gecontroleerd en hoe vindt hierover terugkoppeling plaats, zowel over de technische als de inhoudelijke verwerking.
 • Afspraken over de aanlevering. Op welke wijze en via welk communicatiemedium worden de berichten aangeleverd.
 • Welke activiteiten rondom het onderhouden van artikelgegevens kunnen niet worden aangeleverd via ONIX.

Gebruik document

De volledige ONIX 3.0 berichtdefinitie is zo opgebouwd dat de geneste structuur, met blocks, composites en elementen (tags) zichtbaar is in de inhoudsopgave. Hiermee wordt tevens de volgorde van de composites en elementen weergegeven. Vanuit de inhoudsopgave kan eenvoudig worden doorgeklikt naar het betreffende onderdelen.

Zoekadvies 

Zoeken kan het best vanuit de inhoudsopgave op hoofd- en sub-pagina of door gebruik te maken van de functietoets F3 of CTRL + F op de betreffende pagina en niet het zoekveld rechts bovenaan in het CB Wiki scherm (zie onderstaande schermprint). Het document is opgebouwd uit diverse componenten, bij zoeken via het zoekveld wordt er gezocht in de componenten database en verlaat u het document en daarmee ook het overzicht op de structuur van de gebruikershandleiding en berichtdefinitie.

 

Uitgangsdocumentatie

De volledige documentatie betreffende de ONIX 3.0 standaard is te vinden en te downloaden op www.editeur.org.  In de ONIX 3.0 bericht standaard is een zeer groot aantal gegevens opgenomen. De gehele standaard wordt aanvaard. Voor ontwikkeling van de berichtuitwisseling gaan we uit van de onderstaande versie van de ONIX standaard:

ONIX for Books Product Information Format Specification Release 3.0 revision 8, Juli 2021

Versie ONIX Code Lists 54

Opbouw Product record

Een Product record bestaat uit 1 of meerdere blokken en bevat :

<Product>
Record metadata

Group P.1

Deze blokken geven aan wat het type wijziging is er over welk ISBN de volgende gegevens uit het ProductRecord betrekking hebben

Product numbersGroup P.2
<DescriptiveDetail> ...............</DescriptiveDetail>Block 1

Bevat de verschijningsvorm van het ISBN en de basistitelgegevens zoals titel, reeks, auteursvermeldingen, druk/editievermeldingen, de taal waarin de publicatie is uitgegeven, de omvang, en de verschillende onderwerpcoderingen zoals NUR, BISAC en AVI leesniveau (voor kinderboeken)

<CollateralDetail> ...............</CollateralDetail>Block 2

Bevat vermeldingen van cover, backcover, flapteksten en andere promotionele teksten, verwijzingen naar bestanden met leesfragmenten, filmpjes, gesproken teksten die gerelateerd zijn aan de publicatie

<ContentDetail>  ...............</ContentDetail>Block 3Bevat vermeldingen over individuele hoofdstukken uit een publicatie, wordt volgens de afspraken van de ONIX Werkgroep niet gebruikt in Nederland/Vlaanderen.
<PublishingDetail> ............... </PublishingDetail>Block 4Bevat gegevens over de imprints, de eigenaar, het stadium levenscyclus en de verschijningsdatum van het artikel in de markt.
<RelatedMaterial> ...............  </RelatedMaterial>Block 5Bevat gegevens over NSTC, vervangende ISBN’s en ISBN’s van een fysiek boek, waarvan een ebook is afgeleid
<ProductSupply>...............  </ProductSupply>Block 6Bevat alle commerciële gegevens rondom de dienstverlening van de distributeur, zoals stadium dienstverlening, prijsgegevens, BTW en boeksoorten .
</Product>

Beschrijving van een Data element 

Ieder Block is opgedeeld in één of meer composites, een composite is een groepering van verwante velden (data elements). Een composite kan ook andere onderliggende composites bevatten. Elk veld (data element/composite) wordt als volgt beschreven:

Element of composite - de naam van het veld
Uitleg - beschrijving waarvoor het veld dient.
Format/Posities

Alfanumeriek of Numeriek.

Voor de individuele velden wordt verklaard welke gegevens deze moeten bevatten en het formaat van het veld, numeriek, alfanumeriek. In Onix zelf worden slechts zeer beperkt veldtypes gedefinieerd; binnen CB gelden hierop echter wel bepaalde beperkingen. Wanneer CB afwijkt van een richtlijn wordt dat opgemerkt bij het veld.

In velden waar getallen worden ingevuld mogen in ONIX 3.0.3. geen 0-waardes of negatieve getallen meer voorkomen. Als die er wel staan, dan is het ONIX bericht niet XSD valid.
Dit geldt bijvoorbeeld voor het aantal pagina’s en ook voor de prijzen.

Reference nameNaam van het veld/element zoals gebruikt binnen het bericht
Short tagDe codering van het veld/element zoals gebruikt binnen het bericht
Code listVerwijziging naar een waarde uit Code list nummer in 'ONIX Book Product Code Lists' van Editeur
ONIX M/O
Verplicht (Mandatory) of optioneel (Optioneel) volgens ONIX 3.0
CB M/O
Verplicht (Mandatory) of optioneel (Optioneel) volgens CB

Verplichtheid geldt op twee niveaus; een composite kan zelf optioneel zijn, maar indien toegevoegd in het bericht, moeten specifieke velden binnen die composite wel ingevuld worden. Daarom staat bij deze composite een ‘O’, maar voor velden binnen de composite een ‘M’. Ditzelfde geldt voor de waarden 'M' en 'O' van het CB.

Aanlevering ONIX 3.0 metadata en content via FTP

De uitgever krijgt bij CB de beschikking over een FTP account, via een gebruikersnaam en wachtwoord krijgt de uitgever toegang.

Englisch version -  Data exchange via FTP

Data files will be exchanged through the FTP(S) protocol. Encryption of the messages based on the protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is mandatory. To use secure ftp, your ftp client software has to support it. 

Webservices and websites are secure as soon as confidential data is transferred.

Supported SSL/TLS protocols

TLS Protocols

TLS1.0 

As of March 4, 2022, CB will no longer support TLS 1.0 and 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

For the digital communication, a FTP account is created on ftp1.boekhuis.

Via this account, files can be put on the ftp server by the customer and the desired files will be put by CB. Login credentials will be sent by CB to you after activating the FTP account.

A FTP account has the following characteristics:

 • /Relation Id/in/ (folder where orderfiles, pdf and jpg files can be put);
 • /Relation Id/out/ (folder where CB puts the files for you);
 • The home directory is /Relation id/.

Directories en subdirectories

It is not allowed to create directories or subdirectories.

The naming of a file consists of two parts, the part before the dot and the part after the dot:

 • the file name which is placed before the dot (filename.ext);
 • the extension which is placed after the dot.

The file name may contain number 0-9, characters a-z (uppercase and/or lowercase) and the special characters “dot” (.), “dash” (-) and “underscore” (_). All other characters like spaces, trema, &, <, >, {, }, etc. are not allowed. 

For the extensions the use of uppercase is not allowed.

Files that are put in the /in/ folder are instantly moved and processed after receipt by CB. Files can only be put in the directory, it is not allowed to edit them or change the name etc. Automatically a receipt confirmation is placed. The frequency of login should not be more than once every 10 minutes.

Files that are downloaded by you from the /out/ folder on the FTP server are automatically deleted by the FTP server. Files that are not downloaded will be deleted by CB after some time for reasons of saving space.

Transfer mode

For the connection the command PASV (passive mode) should be used.

The transfer mode Binary/ASCII to be used for different kind of files put/downloaded is the following:

 • Binary: all files with extension ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ or ‘.zip’
 • ASCII: all other extensions.

Regular maintenance window every Friday between 08:00 and 09:00 UTC/GMT +1

To keep the CB infrastructure as safe as possible, security patches are increasingly required. Some of the patches require a server restart, which means that the ftp server will be unavailable for a few minutes for placing and retrieving files. To keep the inconvenience to a minimum, this maintenance will take place at a fixed time.

Bestanden worden uitgewisseld middels het FTP(S) protocol. Versleuteling van de berichten op basis van het protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is verplicht. Om gebruik te maken van versleuteld ftp, dient uw ftp cliënt software dit wel te ondersteunen.

Webservices en websites zijn secure zodra daar vertrouwelijke gegevens over gaan.

Ondersteuning door CB

TLS Protocols

TLS1.0 

Met ingang van 4 maart 2022 stopt CB met de ondersteuning TLS 1.0 en 1.1

TLS1.1
TLS1.2
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie wordt er een FTP account op de ftp1.boekhuis.nl aangemaakt. Via dit account kunnen de orderbestanden geplaatst worden en zullen de gewenste bestanden door CB worden klaargezet. De inloggegevens voor het ftp account worden u door CB toegestuurd na activeren van het het FTP account.

Een FTP account heeft de volgende kenmerken:

 • /Relatie id/in/       (map waar de orderbestanden, pdf en jpg bestanden geplaatst worden);
 • /Relatie id/out/     (map waar CB de bestanden voor u plaatst);
 • De home directory is /Relatie id/;

Directories en subdirectories

Er mogen geen directories en subdirectories aangemaakt worden!

De naamgeving van een bestand bestaat uit twee delen, het gedeelte voor en na de punt;

 • de bestandsnaam, welke voor de “punt” geplaatst is (bestandsnaam.ext);
 • de extensie, welke na de “punt” geplaatst is.

Bestandsnaam

De bestandsnaam mag opgebouwd worden m.b.v. cijfers 0 t/m 9, de letters a t/m z (hoofdletters en/of kleine letters) en de speciale karakters “punt “ (.), dash (-) en underscore (_). Alle andere karakters zoals spatie, trema, &, <, >, {, } etc. zijn niet toegestaan. Voor de extensie is het gebruik van hoofdletters niet toegestaan. 

Parallelle inlogsessies voor hetzelfde bestand zijn niet toegestaan.

Bestanden die door u worden geplaatst in de map /in/ worden direct na binnenkomst door CB verplaatst en verder verwerkt. Bestanden mogen alleen geplaatst worden en daarna niet meer bewerkt, naam veranderen etc.. Van geplaatste orderberichten wordt automatisch een ontvangstbevestiging teruggeplaatst. De frequentie om in te loggen op de server mag niet vaker zijn dan 1 keer per 10 minuten. 

Bestanden die door u worden opgehaald (gedownload) van de FTP server uit de /out map, worden automatisch verwijderd door de FTP server. Bestanden die niet worden opgehaald, worden i.v.m. ruimtebesparing na enige tijd door het CB verwijderd.

Transfer modus

Voor de verbinding dient van commando PASV (passive mode) gebruik gemaakt te worden.

De transfer modus Binair/ASCII waarin bestanden worden geplaatst/ opgehaald is de volgende:

Binair: alle bestanden met de extensies ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ en ‘.zip’

ASCII: alle overige extensies

Regulier onderhoudswindow iedere vrijdag tussen 08:00 en 09:00 uur UTC/GMT +1

Om de CB infrastructuur zo veilig mogelijk te houden zijn steeds vaker security patches noodzakelijk. Dit geldt in het bijzonder voor de ftp-server. Voor sommige van de patches is herstarten van de server noodzakelijk wat inhoudt dat de ftp server dan enkele minuten niet bereikbaar is voor plaatsen en ophalen van bestanden.  

Om het ongemak tot een minimum te beperken zal dit onderhoud plaatsvinden op een vast moment.

 

Een ONIX 3.0 bericht met metadata en eventueel daarbij behorende content wordt aangeleverd als een zip bestand. In het zip bestand zitten de metadata in de vorm van het ONIX bericht en de bijbehorende bestanden (content) waarnaar wordt verwezen in het ONIX bericht.

Voor Cover afbeeldingen geldt dat naast het originele aangeleverde formaat door CB nog in drie formaten worden opgeslagen, 1400 x 1400 pixels, 800 x 800 pixels en 150 x 150 pixels (tumbnail)

Voorgeschreven bestandsnaam ONIX 3.0 metadata inclusief de content (bijbehorende bestand)

De maximale lengte van de bestandsnaam is 40, inclusief _onx.zip of onx.xml

Indien de bestandsnaam de maximale lengte overschrijdt zal het bericht niet verwerkt worden.

Bestandsnaam
1voor ZIP file............_onx.zip
2

Voor het ONIX bericht wat in het zip file zit

Indien er per ISBN één *_onx.xml wordt gemaakt dienen deze tezamen in één zipfile te worden aangeboden.  Het is zeer ongewenst om per ISBN een ZIP file aan te bieden.

............_onx.xml
3Voor de content bestanden waarnaar wordt verwezen in het ONIX berichtE-book bestand<ISBN>_ebfc.pdf
<ISBN>_ebfc.epub
<ISBN>_ebfc.xps
<ISBN>_ebfc.mp3
Inkijktekst<ISBN>_hfd.pdf
<ISBN>_hfd.epub
<ISBN>_hfd.mp3
Cover<ISBN>_cvr.jpg
Backcover<ISBN>_bcvr.jpg

Covers en e-book bestanden zonder bijbehorend ONIX bericht indienen

Het is ook mogelijk om covers en e-book bestanden als losse bestanden in te sturen. Om dit te kunnen doen dient het ISBN aanwezig te zijn in de CB systemen en dat de commerciële aanmelding voor het CB assortiment succesvol is verwerkt. Tijdens de verwerking van de bestanden moet het ISBN kunnen worden herkend.

Voorgeschreven bestandsnaam bestanden indienen zonder ONIX bericht
AfbeeldingBestandsnaam
Cover<ISBN>_covr.jpg
Backcover<ISBN>_bcovr.jpg
E-book bestandBestandsnaam
EPUB<ISBN>_eboek.epub
PDF<ISBN>_eboek.pdf
Downloadable luisterboek<ISBN>_eboek.mp3

Verwerking van het ONIX bericht en de content

De content en het ONIX bericht met de metadata worden opgehaald van de FTP server en gescheiden verwerkt, maar in dezelfde queue geplaatst qua prioriteit.

Zodra het *_onx.zip bestand  geplaatst is op de FTP server wordt er een ontvangstbevestiging teruggeplaatst in de out-map van het ftp account.  

Voorbeeld van ontvangstbevestiging op ingediend *_onx.zip bestand
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ONTBEV xmlns="http://www.cbonline.nl/xsd">
 <bericht>
  <cb_bericht_nr>0</cb_bericht_nr>
  <afzender_bericht_id>0</afzender_bericht_id>
  <type>ONIX30</type>
  <file>aanmeldingebook_onx.zip</file>
  <ftp_dir>6003401\in</ftp_dir>
  <relatie_id>6003401</relatie_id>
  <ontvangen>20190711 0901</ontvangen>
 </bericht>
 <melding>
   <line>
Bericht aanmeldingebook_onx.zip is correct ontvangen en zal binnen enige tijd verder verwerkt worden   </line>
 </melding>
</ONTBEV>

Vervolgens wordt het *_onx.zip bestand uitgepakt en vindt er direct een syntactische controle plaats. Het resultaat van deze controle wordt teruggekoppeld in de vorm van een .err of een .ok bestand wat in de out-map van het ftp account van de uitgever wordt geplaatst. 

Voorbeeld van een .ok bericht
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ONTBEV xmlns="http://www.cbonline.nl/xsd">
 <bericht>
  <cb_bericht_nr>34401285</cb_bericht_nr>
  <afzender_bericht_id>81687</afzender_bericht_id>
  <type>ONIX30</type>
  <file>cb00081687_onx.xml</file>
  <ftp_dir>7200469\in</ftp_dir>
  <relatie_id>7200469</relatie_id>
  <ontvangen>20180802 1039</ontvangen>
 </bericht>
 <melding>
   <line>
Bericht 81687(cb00081687_onx.xml) is correct verwerkt in de CB-systemen, zonder meldingen.   </line>
 </melding>
</ONTBEV>

Door middel van dit .ok bericht is het verband te leggen tussen de berichtidentificatie die het systeem van de uitgever heeft toegekend aan het bericht en de berichtidentificatie die het systeem van CB heeft toegekend aan het bericht.


Na de syntactische controle zullen de afzonderlijke Product records individueel verwerkt worden in de CB processen. Iedere 10 minuten wordt door het verwerkingssysteem de status van verwerking van het Product record gecheckt en waar nodig bijgewerkt. De status wordt via een O30AMLDNG (xml) bericht teruggekoppeld, wordt teruggeplaatst in de out map van het FTP account van de klant. In dit .xml bericht wordt de koppeling met het originele ONIX 3.0 bericht gelegd door de interne berichtidentificatie van CB.

Voorbeeld van status terugkoppeling van afzonderlijk Product record
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<O30AMLDNG xmlns="http://www.cbonline.nl/xsd">
 <Header>
  <HeaderID>1</HeaderID>
  <MessageType>O30AMLDNG</MessageType>
  <SenderID>8894126</SenderID>
  <SupplierID>7200469</SupplierID>
  <SentDate>20180808T085507</SentDate>
 </Header>
 <Detail>
  <ProductIdentifier>9789000361922</ProductIdentifier>
  <MessageSequenceNumber>34500909</MessageSequenceNumber>
  <TimeStamp>20180808T085502</TimeStamp>
  <Text>
   <Melding>Assortimentsmutatie is ingediend</Melding>
   <Melding>Content is succesvol verwerkt</Melding>
   <Melding>Mutatie bibliografische gegevens is succesvol verwerkt</Melding>
   <Melding>Mutatie verrijkte bibliografische gegevens is succesvol verwerkt</Melding>
  </Text>
 </Detail>
</O30AMLDNG>
Voorbeeld van een verwerkmelding van een los aangeboden epub bestand
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ONTBEV xmlns="http://www.cbonline.nl/xsd">
 <bericht>
  <cb_bericht_nr>34524410</cb_bericht_nr>
  <afzender_bericht_id></afzender_bericht_id>
  <type>EBOEK_EPUB</type>
  <file>9789044977011_eboek.epub</file>
  <ftp_dir>9742257\in</ftp_dir>
  <relatie_id>9742257</relatie_id>
  <ontvangen>20180809 0934</ontvangen>
 </bericht>
 <melding>
   <line>
Bericht (9789044977011_eboek.epub) is correct verwerkt in de CB-systemen, zonder meldingen.   </line>
 </melding>
</ONTBEV>

XSD validatie

ONIX berichten moeten qua structuur voldoen aan de algemene standaard voor XML berichten, dat wil zeggen, de berichten moeten valide XML bevatten. Bijvoorbeeld, de ‘ampersand’ en het ‘kleiner-dan’ teken hebben een specifieke betekenis binnen XML. Wanneer deze in een tekst worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld in de titel van een boek of bij een boekbeschrijving, leidt dit tot niet valide XML.

Een ONIX bericht is opgebouwd uit voorgeschreven dataelementen in een voorgeschreven volgorde. Veel van deze dataelementen worden gevuld met waardes uit voorgeschreven codelijsten. Codelijsten kunnen worden gezien als eenduidige vocabulaires waardoor wordt bewaakt dat er bij het doorgeven van artikelgegevens in het gehele kanaal geen interpretatieverschillen en misverstanden ontstaan.

Om te garanderen dat een ONIX berichten aan de voorgeschreven opbouw van de dataelementen en inhoud voldoet zijn er schema’s ontwikkeld waarmee de validiteit van het ONIX bericht gecontroleerd kan worden. Deze schema’s zijn gratis te downloaden vanaf de website van EDItEUR, www.editeur.org. Door deze schema’s te plaatsen in een directory waar ook het te valideren bericht wordt neergezet kan met behulp van een XML editor de validatie worden uitgevoerd. Vanaf ONIX 3.0 zijn er 3 verschillende schema’s in omloop waarmee het bericht gevalideerd kan worden, RNG, DTD en XSD schema. RNG en XSD valideren op basis van de combinatie van structuur van het bericht en codelijsten en hebben daarom de voorkeur.

Codelijsten

CB valideert de binnenkomende ONIX 3.0 berichten op basis van het XSD schema. Dat wil zeggen dat de volledige set met codes die voorkomen in de laatste issue van de codelijsten die CB heeft geimplementeerd "technisch" worden toegelaten. Dat wil niet zeggen dat CB ook al die codes actief gebruikt in de CB-systemen. De partij die het ONIX 3.0 artikelbericht genereert voor het melden van artikelgegevens bij CB wordt verzocht om zelf ook een validatie uit te voeren.

Reference names/long tags of short tags

Er zijn 2 systematieken om de naam van de diverse elementen in een ONIX 3.0 bericht aan te geven die equivalent aan elkaar zijn maar niet door elkaar zijn te gebruiken. Voor elk van deze 2 systematieken bestaat een specifiek validatieschema. Iedere partij die gegevens aanlevert in ONIX formaat moet een van deze twee systematieken kiezen en doorvoeren in het volledige bericht. De voorkeur van CB gaat uit naar ‘reference names’ bij deze systematieken wordt in tekst aangegeven wat de inhoud van de tag is. Het is echter ook mogelijk om gebruik te maken van ‘short tags’, hierin wordt d.m.v. een voorgeschreven codering aangegeven wat de inhoud van de tag is. CB zet ONIX 3.0 berichten met 'short tags' direct na binnenkomst om in 'reference names'. 
Bij EDItEUR is desgewenst een script verkrijgbaar om long tag berichten te converteren naar short tag berichten vice versa.

Validatie schema's

Voor informatie over het DTD schema zie: XML Standard: W3C Recommendation Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition) – see http://www.w3.org/TR/xml/
Voor informatie over de XML Schema Definition (XSD) format zie W3C Recommendation XML Schema Part 1: Structures (Second Edition) – see http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/

Het RELAX NG (RNG) format is gedefinieerd in een ISO standard: ISO/IEC 19757-2:2008, published by ISO,Geneva

Nieuwe issues van codelijsten en XSD validatie

4 x per jaar publiceert EDItEUR een nieuwe issue van de codelijsten en ook een nieuwe issue van de XSD validatie waarin de nieuws codelijsten zijn verwerkt.
CB gaat hier als volgt mee om:

Bij nieuwe codelijst

 • Binnen 2 weken kijkt CB naar de impact
 • Vervolgens gaan we binnen 3 tot 6 maanden over
 • Aankondiging 2 maanden van te voren
 • Wij ondersteunen altijd 2 XSD versies voor inkomend bericht
 • Voor het uitgaande bericht kiezen we de meest recente 

Wie mag wat indienen?

In het ONIX bericht wordt op twee plaatsen informatie meegeleverd die in de verwerking wordt gebruikt om te controleren dat de indiener van het bericht mag optreden namens de eigenaar van het ISBN. In het Message Header record zit de relatie die het bericht indient. In het Product record zit de relatie die de eigenaar van het artikel is of wordt.

Prefixhouder en commerciële eigenaar van het artikel

We kennen twee relaties tussen een uitgever en een artikel, de twee relaties hoeven niet hetzelfde te zijn:

 1. Aan een artikel is altijd een prefixhouder gekoppeld. De prefixhouder is eigenaar van een prefixrange waarbinnen ISBN’s worden uitgegeven. Deze prefixhouder wordt geregistreerd door Team ISBN. 
 2. Als een artikel tot het CB assortiment behoort, is er tevens een artikel eigenaar. De artikeleigenaar heeft het artikel in eigendom en is degene voor wie CB dienstverlening verricht.

In principe is het zo dat alleen de prefixhouder een ISBN registratie mag aanmelden. De prefixhouder moet bij CB aangeven wie eigenaar wordt van het artikel. In de praktijk blijkt dat met name binnen concerns artikelen worden aangemeld door uitgevers die niet zelf de prefixhouder van het ISBN zijn.

Voorbeeld: Uitgeverij A en B vallen beide binnen concern Z. Een artikel valt binnen de prefixrange van uitgeverij A, maar wordt door uitgeverij B als artikel in het assortiment opgenomen en verkocht aan de boekhandel. Om het artikel automatisch te kunnen verwerken moet vastgelegd worden wat de relatie is tussen uitgever A en uitgever B.

Bij de verwerking van de ISBN registratie en de aanmelding voor het CB assortiment is voor de volgende oplossing gekozen:

 • Uit het ISBN is de prefix af te leiden en daarmee de prefixhouder.
 • Een ISBN registratie mag alleen door de prefixhouder worden uitgevoerd, of als de indiener van het bericht met de prefixhouder van het artikel een commissionairrelatie heeft.
 • Een uitgever mag een titel bij CB aanmelden indien hij prefixhouder is, of als hij met de prefixhouder van het artikel een commissionairrelatie heeft.
 • Een uitgever mag artikelgegevens wijzigen indien hij eigenaar is van het artikel, of met de eigenaar van het artikel een commissionairrelatie heeft.
 • Bij het indienen van het bericht wordt per artikelrecord gecontroleerd of de registratie en/of aanmelding of de wijziging door de betreffende indiener mag worden uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, wordt het productrecord niet verwerkt.

De controles zijn:

  • Mag de indiener van het bericht ISBN’s aanmelden voor deze prefixhouder?
  • Mag de indiener van het bericht titels aanmelden voor deze eigenaar voor het assortiment van CB?
  • Mag de eigenaar die bij het product record is aangegeven titels aanmelden voor het assortiment van het CB van de prefixhouder van het ISBN?

Een titel enkel aanmelden voor ISBN registratie

Om een titel enkel aan te melden voor ISBN registratie en niet op te laten nemen in het CB assortiment dienen de blokken DescriptiveDetail,  PublishingDetail en het blok ProductSupply te worden opgenomen in het ONIX ProductRecord. In het blok ProductSupply dient element SupplierName een andere waarde dan CB te bevatten, bijvoorbeeld <SupplierName>@@</SupplierName>.

Samenhang Levenscyclus en verschijningsdatum - Statusovergangen

Uitgevers kunnen via ONIX 3.0 artikelmutaties doorgeven op o.a. de prijs en het stadium levenscyclus (de beschikbaarheidsstatus) van een titel. Als een uitgever een titel voor het eerst aanmeldt voor opname in het CB assortiment wordt deze altijd opgenomen met stadium levenscyclus Aangekondigd en stadium dienstverlening In voorbereiding, ongeacht de meegegeven ProductAvailability.

Daarbij controleert CB in de verwerking op een aantal zaken:

 • De waarde voor ProductAvailability moet identiek zijn aan het actuele stadium levenscyclus van de titel, of moet een toegestane statusovergang van het actuele stadium levenscyclus aangeven

 • Bij aangekondigde titels en herdrukken moet de SupplyDate in de toekomst liggen

 • Bij een prijswijziging moet de ingangsdatum van de prijs in de toekomst liggen

 • Als er geen prijswijziging wordt doorgegeven moet de ingangsdatum van de prijs overeenkomen met de ingangsdatum van de prijs die in het assortimentssysteem van CB zit.

ONIX kent geen element/tag voor de ingangsdatum van een statusovergang in de toekomst. CB zal een statusovergang daarom standaard laten ingang op 1 dag na de systeemdatum.
De PublicationDate en de SupplyDate moeten bij een aangekondigde titel in de toekomst liggen. Bij een herdruk moet de SupplyDate in de toekomst liggen.

Doorgeven van akkoord voor vrijgave

Voor het vrijgeven (= beschikbaar stellen voor uitlevering) van zowel fysieke boeken als e-books is toestemming nodig van de uitgever. Deze toestemming heet vrijgave-akkoord. Dit vrijgave-akkoord kan direct worden meegegeven bij de commerciële aanmelding of kan ook achteraf door de uitgever worden gegeven.

Het doorgeven van een vrijgave-akkoord kan plaatsvinden d.m.v. een mutatierecord in het ONIX bericht. De werkwijze daarvoor is als volgt:

Nog geen vrijgave-akkoordtitel aanmelding voor het CB assortiment en eventuele assortimentsmutaties op deze titel doorgeven met een PriceStatus 01 in de SupplyDetail composite
Vrijgave-akkoord aanwezigassortimentsmutatie op de titels doorgeven met PriceStatus 02 in SupplyDetail composite


Vrijgeven op een specifieke datum vanwege embargo en pre-sales

Het is mogelijk om ook via ONIX 3.0 aan te geven dat een fysiek boek of e-book pas mag worden uitgeleverd vanaf een door de uitgever bepaalde, specifieke datum. Dit gebeurt door het aangeven van een “MarketDate” in block 6 Product Supply. (P.25)

Overzicht met de samenhang tussen PriceStatus, SupplyDate, MarketPublishingDetail en CB online Vrijgeven artikel

Fysiek artikel

In CB Online Assortiment 

tabblad Planning en voorraad

ProductAvailability

PriceStatus

01 = Default

Verwachte verschijningsdatum

Datum = groter dan 'vandaag'

Aangekondigde titel - Geen vrijgave
 • Akkoord voor vrijgave = Nee
 • Verwachte verschijningsdatum =  in de toekomst
 • Uitleveren op specifieke datum = Nee
10,1201, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate,
 • SupplyDateRole = 08,
 • Date

Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datum

Géén automatisch akkoord voor vrijgave

 • Akkoord voor vrijgave = Nee
 • Verwachte verschijningsdatum =  in de toekomst
 • Uitleveren op specifieke datum = Ja
10,1201, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate,
 • SupplyDateRole = 08,
 • Date

Voor activeren van 'Uitleveren op specifieke datum' dient tevens MarketPublishingDetail met:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 01
 • Date 

groter of gelijk aan 'vandaag' te zijn

Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datum

Automatisch akkoord voor vrijgave zodra de de specifiek geplande datum aanbreekt

 • Akkoord voor vrijgave = Nee
 • Verwachte verschijningsdatum =  in de toekomst
 • Uitleveren op specifieke datum = Ja
10,1202

Datum uit:

 • SupplyDate,
 • SupplyDateRole = 08,
 • Date

Voor activeren van 'Uitleveren op specifieke datum' dient tevens MarketPublishingDetail met:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 01
 • Date 

groter of gelijk aan 'vandaag' te zijn

Aangekondigde titel - Direct vrijgeven
 • Datum eerste uitlevering
10,1202

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date
E-book

In CB Online Assortiment

tabblad Commercieel

ProductAvailabilitySupplierName

PriceStatus 

01 = Default

Verwachte verschijningsdatum
Aangekondigde titel - Geen vrijgaveHet boek mag niet verschijnen10CB01, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date
Distributieplatform, IBS, KOBO, AZON etc.

01, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date
Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datumHet boek mag verschijnen vanaf een specifieke datum10



CB01, 00 of niet aanwezig

Datum uit MarketPublishingDetail:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 01
 • Date
Distributieplatform, IBS, KOBO, AZON etc.01, 00 of niet aanwezig


Datum uit MarketPublishingDetail:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 10
 • Date, de opgegeven datum is bepalend of Presales van toepassing is.
CB Online tabblad BeschikbaarheidKolom PresalesWaarbij geldt dat:

Nee

Toekomstige datum = Géén presales

Ja

Datum 'vandaag' of datum in verleden = Presales mogelijk.

('Vandaag' is datum van inzenden ONIX30 bericht)

Aangekondigde titel - Direct vrijgevenHet boek mag direct verschijnen10

CB02

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date

Distributieplatform, IBS, KOBO, AZON etc.02

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date

Audioboek

In CB Online Assortiment

tabblad Commercieel

ProductAvailabilitySupplierName

PriceStatus 

01 = Default

Verwachte verschijningsdatum
Aangekondigde titel - Geen vrijgaveHet boek mag niet verschijnen10CB01, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date
Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datumHet boek mag verschijnen vanaf een specifieke datum10



CB01, 00 of niet aanwezig

Datum uit MarketPublishingDetail:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 01
 • Date
Aangekondigde titel - Direct vrijgevenHet boek mag direct verschijnen10CB02

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date

Fysiek artikel
Voorbeeld/example
Aangekondigde titel - Geen vrijgave

ONIX30 bericht ingediend op 21-04-2020, verwachte verschijningsdatum 02-09-2020 

Example/voorbeeld
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>CB</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200902</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200902</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>04</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
						<DiscountCode>A</DiscountCode>
					</DiscountCoded>
					<PriceAmount>16.99</PriceAmount>
					<Tax>
						<TaxType>01</TaxType>
						<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
						<TaxRatePercent>9</TaxRatePercent>
						<TaxableAmount>15.59</TaxableAmount>
						<TaxAmount>1.40</TaxAmount>
					</Tax>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20180901</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>

Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datum

ONIX30 bericht ingediend op 23-04-2020, verwachte verschijningsdatum 08-05-2020 

 		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>01</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200508</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierIdentifier>
						<SupplierIDType>13</SupplierIDType>
						<IDValue>LANLAN</IDValue>
					</SupplierIdentifier>
					<SupplierName>CB</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200508</Date>
				</SupplyDate>
				<PackQuantity>1</PackQuantity>
				<Price>
					<PriceType>04</PriceType>
					<MinimumOrderQuantity>1</MinimumOrderQuantity>
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
						<DiscountCode>A</DiscountCode>
					</DiscountCoded>
					<PriceStatus>00</PriceStatus>
					<PriceAmount>24.99</PriceAmount>
					<Tax>
						<TaxType>01</TaxType>
						<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
						<TaxRatePercent>6</TaxRatePercent>
						<TaxableAmount>23.58</TaxableAmount>
						<TaxAmount>1.41</TaxAmount>
					</Tax>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20191121</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
	</Product>

Aangekondigde titel - Direct vrijgeven

E-bookSupplierVoorbeeld/example
Aangekondigde titel - Geen vrijgave

Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datum CB

ONIX30 bericht ingediend op 17-04-2020, verwachte verschijningsdatum 12-05-2020 

Example/voorbeeld
<ProductSupply>
	<Market>
		<Territory>
			<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
		</Territory>
	</Market>
	<MarketPublishingDetail>
		<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
		<MarketDate>
			<MarketDateRole>01</MarketDateRole>
			<Date dateformat="00">20200512</Date>
		</MarketDate>
	</MarketPublishingDetail>
	<SupplyDetail>
		<Supplier>
			<SupplierRole>00</SupplierRole>
			<SupplierName>CB</SupplierName>
		</Supplier>
		<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
		<SupplyDate>
			<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
			<Date dateformat="00">20200512</Date>
		</SupplyDate>
		<SupplyDate>
			<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
			<Date dateformat="00">20200512</Date>
		</SupplyDate>
		<Price>
			<PriceType>02</PriceType>
			<PriceCondition>
				<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
			</PriceCondition>
			<DiscountCoded>
				<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
				<DiscountCode>O</DiscountCode>
			</DiscountCoded>
			<PriceStatus>01</PriceStatus>
			<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
			<Tax>
				<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
				<TaxRatePercent>9.00</TaxRatePercent>
				<TaxableAmount>3.20</TaxableAmount>
			</Tax>
			<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
			<Territory>
				<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
			</Territory>
			<PriceDate>
				<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
				<Date dateformat="00">20200413</Date>
			</PriceDate>
		</Price>
	</SupplyDetail>
</ProductSupply>
Platform  presales = Ja

ONIX30 bericht ingediend op 17-04-2020, verwachte verschijningsdatum 12-05-2020 

Platforms IBS, KOBO, GGLE en AZON

Example/voorbeeld
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>01</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>CB</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>02</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
						<DiscountCode>O</DiscountCode>
					</DiscountCoded>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<Tax>
						<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
						<TaxRatePercent>9.00</TaxRatePercent>
						<TaxableAmount>3.20</TaxableAmount>
					</Tax>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>BE LU NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200417</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>IBS</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>BE LU NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200417</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>KOBO</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200417</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>GGLE</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>BE NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200417</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>AZON</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>BE NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>

Platform presales = Nee

ONIX30 bericht ingediend op 17-04-2020, verwachte verschijningsdatum 12-05-2020 

Platforms IBS, KOBO, GGLE en AZON

Example/voorbeeld
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>01</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>CB</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>02</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
						<DiscountCode>O</DiscountCode>
					</DiscountCoded>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<Tax>
						<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
						<TaxRatePercent>9.00</TaxRatePercent>
						<TaxableAmount>3.20</TaxableAmount>
					</Tax>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>BE LU NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>IBS</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>BE LU NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>KOBO</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>GGLE</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>BE NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>AZON</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>BE NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>

Aangekondigde titel - Direct vrijgeven







 • No labels