Inleiding

In dit document worden de berichten  Bestel Order en Bestel Order Respons beschreven.

Zoekadvies 

Zoeken kan het best vanuit de inhoudsopgave op hoofd- en sub-pagina of door gebruik te maken van de functietoets F3 of CTRL + F op de betreffende pagina en niet het zoekveld rechts bovenaan in het CB Wiki scherm (zie onderstaande schermprint). Het document is opgebouwd uit diverse componenten, bij zoeken via het zoekveld wordt er gezocht in de componenten database en verlaat u het document en daarmee ook het overzicht op de structuur van de gebruikershandleiding en berichtdefinitie.

BestelOrder

Bericht ten behoeve van een gewenste levering aan CB. Indien CB constateert dat er voorraad benodigd is bij CB, bijvoorbeeld voor opdrachten ingediend door boekverkopers, zal CB een BestelOrder indienen bij de eigenaar/leverancier van het artikel. De BestelOrder omvat de het gewenste artikel en het gewenste aantal  om de voorraad bij CB op peil te brengen.

BestelOrderRespons

Bericht ten behoeve van een gewenste levering aan CB naar aanleiding van een BestelOrder bericht. Via het BestelOrderRepons bericht kan de eigenaar/leverancier CB op de hoogte brengen van de voorgenomen levering aan CB aan de hand van de bestelling die CB heeft ingediend bij de uitgever/leverancier.

Berichtdefinitie BestelOrder

Parent node    AttributeFormatCardinalityValuesComment
Message 

Header            

1


MessageIdA201
Identification of the message. The id is unique among all the shipment messages submitted by the sender.
SenderIdA1016822831Identification of CB
VersionIdA101v01Version number of the message. For this version of the message 'v01'
 OrderingParty 

1


IdA4016822831Identification of CB
IdTypeA31INTIndication whether the Id is an internal or external id. Only 'INT' allowed.

Orders 

1

  Order      

1-n


OrderIdA251
The identification of the order at CB
OrderDateDate1
The date the order is sent to 'Depot Uitgever' (yyyy-mm-dd)

Orderlines

1


Orderline  

1-n


ProductIdA241
The ISBN of the article
QuantityN61
The quantity ordered

Naamgeving BestelOrder

Definitie:   cb_bestelordr_<yyyymmddhhmiss>_<unique-id>.xml 

Voorbeeld: cb_bestelordr_201803210853_1017428.xml

Berichtdefinitie BestelOrderRespons

Parent node    
AttributeFormatCardinalityValuesComment
Message 
  Header            

1


MessageIdA201
Identification of the message. The ID must be unique among all the shipment messages submitted by the sender
SenderIdA101<relation_ID>Identification of the cliënt which is registered as 'Depot Uitgever' with CB, the sender of the message
VersionIdA101v01Version number of the message. For this version of the message 'v01'
 OrderingParty        

1


IdA4016822831Identification of CB
IdTypeA31INTIndication whether the ID is an internal or external ID. Only 'INT' allowed.
 Orders 

1

 Order      

1-n


OrderIdA251
The identification of the order at CB
 Orderlines

1


Orderline  

1-n


ProductIdA241
The ISBN of the article

OrderlineStatus


StatusNA61

The status concerning quantity (Deliver - DELVRD-, Rejected -REJECT, Backorder -BCKORD-)QuantityN61
The quantity


ReasonA2400-1
Te reason why the product was not delivererd

Naamgeving BestelOrderRespons

Definitie : <unique>_brspns.xml

Bestandsnaam:

 • geen spaties
 • kleine letters
 • uniek, zodat het niet overschreven wordt

voorbeeld: 123456789_brspns.xml


Verwerking OrderRespons

Op een Bestelorder opdracht kan tot en met het diepste niveau meerdere malen een order response bericht voor worden teruggestuurd. De verwerking van een OrderResponsebericht op 'Orderline' niveau bij CB werkt als volgt:  

Er kunnen 3 soorten orderlines binnenkomen:

 1. Deliver
 2. Backorder
 3. Rejected 

Aantallen van het OrderRespons bericht zijn niet altijd gelijk aan het Bestelorder bericht

De aantallen in het Orderrespons bericht hebben betrekking tot de informatie die bij de 'Depot uitgever' bekend is. Zo kan het voorkomen dat bij een bestelling van 4 stuks, eerst een bericht terugkomt met betrekking tot 2 van de 4 stuks en later nog 1 of meer berichten.

Voor een backorder OrderRespons regel volgt later nog een OrderRespons regel

Voor een OrderRespons regel ‘Backorder’ wordt op een later moment nog een OrderRespons regel(s) verwacht, namelijk als er geleverd wordt (‘Deliver’) of als toch niet leverbaar blijkt (‘Rejected)’.

Verwerking per regeltype

Verwerking van een Deliver regel

Aantal te leveren =  Huidig aantal te leveren + nieuw ontvangen Deliver aantal.

Aantal in nalevering = grootste van:  

 • Huidig aantal in nalevering – nieuw ontvangen Deliver aantal
  of
 • 0

Aantal afgewezen = ongewijzigd.

Uitleg:  Het aantal te leveren ISBN wordt opgehoogd.
Als er (eerder al) nalevering aantallen waren gemeld, worden deze hiermee verminderd.

Verwerking van een Backorder regel

Aantal in nalevering = Huidig aantal in nalevering + nieuw ontvangen backorder aantal

Aantal te leveren = ongewijzigd

Aantal afgewezen = ongewijzigd

Verwerking van een Rejected regel

Een OrderRespons voor ISBN van type Rejected wordt bij CB verwerkt als:

Aantal afgewezen = Huidig aantal afgewezen + nieuw ontvangen rejected aantal

Aantal in nalevering = grootste van:

 • Huidig aantal in nalevering – nieuw ontvangen rejected aantal
  of
 • 0

Aantal te leveren = ongewijzigd

Algemene controles

Verder zijn er nog een aantal basis controles waarmee rekening moeten worden gehouden:

 1. De som van ‘aantal te leveren’, ‘aantal in nalevering’ en ‘aantal afgewezen’ mag nooit groter zijn dan het ‘aantal besteld’ van de bijbehorende order.
 2. Het totaal ‘aantal te leveren’ mag niet minder worden (door een ‘Reject’)

Mogelijk scenario

Scenario 1: CB bestelt in order 123 bij Depot Uitgever o.a. 10 kopieën van boek A

Depot Uitgever

CB

Uitleg


CB bestelt 10 stuks boek A:

Administratie CB

Onderdeel

Aant.

Besteld

10

Te leveren


In nalevering


AfgewezenDepot Uitgever zet voor boek A een of meerdere bestellingen uit.Order respons regel voor boek A:

Order respons bericht regel

Status

Deliver

Quantity

4

Na verwerking door CB:

Administratie CB

Onderdeel

Aant.

Besteld

10

Te leveren

4

In nalevering


Afgewezen


Aantal te leveren =  Huidig aantal te leveren + nieuw ontvangen Deliver aantal

Order respons regel voor boek A:

Order response bericht regel

Status

Backorder

Quantity

6

Na verwerking door CB:

Administratie CB

Onderdeel

Aant.

Besteld

10

Te leveren

4

In nalevering

6

Afgewezen


Aantal in nalevering = Huidig aantal in nalevering + nieuw ontvangen backorder aantal

Order respons regel voor boek A:

Order respons bericht regel

Status

Reject

Quantity

3

Na verwerking door CB:

Administratie CB

Onderdeel

Aant.

Besteld

10

Te leveren

4

In nalevering

3

Afgewezen

3

Aantal afgewezen = Huidig aantal afgewezen + nieuw ontvangen rejected aantal


Aantal in nalevering =

grootste van:

 1. Huidig aantal in nalevering – nieuw ontvangen rejected aantal
  of
 2. 0

Order respons regel voor boek A:

Order respons bericht regel

Status

Deliver

Quantity

2

Na verwerking door CB:

Administratie CB

Onderdeel

Aant.

Besteld

10

Te leveren

6

In nalevering

1

Afgewezen

3

Aantal te leveren =  Huidig aantal te leveren + nieuw ontvangen Deliver aantal.


Aantal in nalevering =

grootste van: 

 1. Huidig aantal in nalevering – nieuw ontvangen Deliver aantal
  of
 2. 0

Order respons regel voor boek A:

Order respons bericht regel

Status

Reject

Quantity

1Na verwerking door CB:

Administratie CB

Onderdeel

Aant.

Besteld

10

Te leveren

6

In nalevering

0

Afgewezen

4

Hierna wordt bij CB geen order respons regel meer verwacht voor order ABC boek A


Voorbeelden van een '.err' en '.ok'  bericht als ontvangstbevestiging van BestelOrderRespons bericht

Voorbeeld ontvangstbevestiging err.txt bericht
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ONTBEV xmlns="http://www.cbonline.nl/xsd">
      <bericht>
            <cb_bericht_nr>9962695</cb_bericht_nr>
            <afzender_bericht_id>I20180226001</afzender_bericht_id>
            <type>BESTELRSPS</type>
            <file>opdr921_20180226tg106.iot</file>
            <ftp_dir>6753652\in</ftp_dir>
            <relatie_id>6753652</relatie_id>
            <ontvangen>20180309 1029</ontvangen>
      </bericht>
      <melding>
            <line>Bij het verwerken van bericht I20180226001(opdr921_20180226tg106.iot) in de CB-systemen, zijn fouten en/of meldingen opgetreden.</line>
            <line>Records die met MELDING beginnen zijn verwerkt, en die met FOUT beginnen zijn niet verwerkt.</line>
            <line>Er is een fout opgetreden bij de uniciteit-check voor bericht: opdr921_20180226tg106.iot.</line>
            <line/>
            <line>Er is eerder een bericht met de berichtreferentie (UniekId) &quot;I20180226001&quot; ontvangen (en DAT bericht is al verwerkt in CB-systemen).</line>
            <line>Dit bericht is niet verwerkt.   </line>
      </melding>
</ONTBEV>
Voorbeeld ontvangstbevestiging ok.txt bericht
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ONTBEV xmlns="http://www.cbonline.nl/xsd">
 <bericht>
  <cb_bericht_nr>9965466</cb_bericht_nr>
  <afzender_bericht_id>I201803130924</afzender_bericht_id>
  <type>BESTELRSPS</type>
  <file>rs201803ktinb12.iot</file>
  <ftp_dir>6753652\in</ftp_dir>
  <relatie_id>6753652</relatie_id>
  <ontvangen>20180313 0927</ontvangen>
 </bericht>
 <melding>
   <line>
Bericht I201803130924(rs201803ktinb12.iot) is correct verwerkt in de CB-systemen, zonder meldingen.   </line>
 </melding>
</ONTBEV>  • No labels