Message declaration

De inhoud en de structuur van de Message declaration is voorgeschreven door de XML standaard. De tekenset die is aangegeven in de MessageDeclaration is leidend voor de verwerking van het ONIX bericht in de CB-systemen. Indien er geen tekenset is aangegeven wordt er van uitgegaan dat de tekenset UTF-8 is.

Start ONIX bericht

ONIXMessage voor Reference (Long tags)

ONIXMessage voor Reference (Long tags)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ONIXMessage release="3.0">
 
Hieraan kan eventueel worden toegevoegd op basis van welk schema het bericht gevalideerd is;de message declaration komt er dan als volgt uit te zien:
 
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<ONIXMessage release="3.0" xmlns="http://ns.editeur.org/onix/3.0/reference">

ONIXmessage voor Short tags

 

ONIXmessage voor Short tags
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ONIXmessage release="3.0" xmlns="http://ns.editeur.org/onix/3.0/short">

Validatie schema voor Reference

Een ONIX 3.0 bericht met short tags wordt door CB direct omgezet naar long tags. Alle bij CB aangeboden ONIX 3.0 berichten worden vervolgens gevalideerd met het schema voor de Reference (long tags). 

Header composite

Een groep van data element welke tezamen de message header vormen. Verplicht in ieder ONIX bericht.

Reference name<Header>
Short tag<header>
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
 	<Header>
		<Sender>
			<SenderIdentifier>
				<SenderIDType>10</SenderIDType>
				<IDValue>7200124</IDValue>
			</SenderIdentifier>
			<SenderName>Veen Bosch &amp; Keuning Uitgeversgroep BV</SenderName>
			<ContactName>KCC VBK Media</ContactName>
			<EmailAddress>kcc@vbkmedia.nl</EmailAddress>
		</Sender>
		<Addressee>
			<AddresseeIdentifier>
				<AddresseeIDType>10</AddresseeIDType>
				<IDValue>8894126</IDValue>
			</AddresseeIdentifier>
			<AddresseeName>Centraal Boekhuis B.V.</AddresseeName>
		</Addressee>
		<MessageNumber>201301040</MessageNumber>
		<SentDateTime>20180130T104000</SentDateTime>
	</Header>

Sender composite

Een groep van data element welke tezamen de de gegevens van de afzender van het bericht bevatten. Verplicht in ieder ONIX bericht.

Reference name<Sender>
Short tag<sender>
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
Voor levering van gegevens door CB 
		<Sender>
			<SenderIdentifier>
				<SenderIDType>10</SenderIDType>
				<IDValue>8894126</IDValue>
			</SenderIdentifier>
			<SenderName>CB B.V.</SenderName>
			<ContactName>Content</ContactName>
			<EmailAddress>content@cb.nl</EmailAddress>
		</Sender>


Voor aanleveren van gegevens bij CB
<Sender>
	<SenderIdentifier>
		<SenderIDType>10</SenderIDType>
		<IDValue>7200124</IDValue>
	</SenderIdentifier>
	<SenderName>Veen Bosch &amp; Keuning Uitgeversgroep BV</SenderName>
	<ContactName>KCC VBK Media</ContactName>
	<EmailAddress>kcc@vbkmedia.nl</EmailAddress>
</Sender>

Sender Identifier composite

Een groep van data elementen welke tezamen een identificator van de afzender van het bericht vormen.  

Reference name<SenderIdentifier>
Short tag<senderidentifier>
ONIX M/OO
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
Voor levering van gegevens door CB
<SenderIdentifier>
  <SenderIDType>10</SenderIDType>
	<IDValue>8894126</IDValue>
</SenderIdentifier>
 
Voor aanleveren van gegevens bij CB
<SenderIdentifier>
  <SenderIDType>10</SenderIDType>
	<IDValue>7200124</IDValue>
</SenderIdentifier>

H.1 Sender ID Type

De type codering van de afzender die wordt opgenomen in het element <IDValue>.

Format/Posities

Numeriek, 2 posities.

Waarde '10' uit de Code-list duidt aan dat het een CB Relatie ID betreft

Reference name<SenderIDType>
Short tag<m379>
Code listList 44 Name identifier type
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<SenderIDType>10</SenderIDType>

H.3 ID Value (afzender)

De afzender van het bericht wordt geïdentificeerd door middel van het Relatie ID bij CB.

Dit is een uniek identificatienummer gebruikt voor indentificatie van zowel leveranciers als boekverkopers.

Format/Posities

Numeriek, 7 posities.

Het CB Relatie ID

Reference name<IDValue>
Short tag<b244>
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
Voor levering van gegevens door CB
<IDValue>8894126</IDValue>
 
Voor aanleveren van gegevens bij CB
<IDValue>7200124</IDValue>

End of Sender Identifier composite

H.4 Sender Name

De bedrijfsnaam van de afzender van het bericht

Format/Posities

Alfa Numeriek, maximaal 50 posities.

Reference name<SenderName>
Short tag<x298>
ONIX M/OO
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
Voor levering van gegevens door CB
<SenderName>CB B.V.</SenderName>
 
Voor aanleveren van gegevens bij CB
<SenderName>Veen Bosch &amp; Keuning Uitgeversgroep BV</SenderName>

H.5 Sender Contact Name

De naam van de contactpersoon bij het bedrijf wat de afzender van het bericht is. Vrije tekst, deze mag naam, afdeling en telefoonnummer bevatten. Dient voor eventueel inhoudelijke vragen.

Format/Posities

Alfa Numeriek, maximaal 300 posities.

Reference name<ContactName>
Short tag<x299>
ONIX M/OO
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
Voor levering van gegevens door CB
<ContactName>Content</ContactName>
 
Voor aanleveren van gegevens bij CB
<ContactName>KCC VBK Media</ContactName>

H.6 Sender contact e-mail address

E-mailadres van de contactpersoon of afdeling bij het bedrijf wat de afzender van het bericht is. Dient voor eventueel inhoudelijke vragen.

Format/Posities

Alfa Numeriek, maximaal 100 posities.

Reference name<EmailAddress>
Short tag<j272>
ONIX M/OO
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
Voor levering van gegevens door CB
<EmailAddress>content@cb.nl</EmailAddress>
 
Voor aanleveren van gegevens bij CB 
<EmailAddress>verkoop@uitgever.nl</EmailAddress>

End of Sender composite

Addressee composite

Een groep van data elementen welke tezamen de contactgegevens van de geadresseerde van het bericht vormen. Verplicht in ieder ONIX bericht.

Reference name<Addressee>
Short tag<addressee>
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/Voorbeeld
 	<Addressee>
		<AddresseeIdentifier>
			<AddresseeIDType>10</AddresseeIDType>
			<IDValue>8894126</IDValue>
		</AddresseeIdentifier>
		<AddresseeName>Centraal Boekhuis B.V.</AddresseeName>
	</Addressee>

Addressee identifier composite

De gegevens die tezamen de typering van de geadresseerde van het bericht vormen.

Format/Posities

<AddresseeIdentifier>

Reference name<addresseeidentifier>
ONIX M/OO
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
			<AddresseeIdentifier>
				<AddresseeIDType>10</AddresseeIDType>
				<IDValue>8894126</IDValue>
			</AddresseeIdentifier>

H.7 Addressee identifier type

De type codering van de geadresseerde die wordt opgenomen in het element <IDValue>.

Format/Posities

Numeriek, 2 posities.

Waarde '10' uit de Code-list duidt aan dat het een CB Relatie ID betreft

Reference name<AddresseeIDType>
Short tag<m380>
Code listList 44 Name identifier type
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<AddresseeIDType>10</AddresseeIDType>

H.3 ID Value (geadresseerde)

De geadresseerde van het bericht wordt geïdentificeerd door middel van het Relatie ID bij CB.

Dit is een uniek identificatienummer gebruikt voor indentificatie van zowel leveranciers als boekverkopers.

Format/Posities

Numeriek, 7 posities.

Het CB Relatie ID

Reference name<IDValue>
Short tag<b244>
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
Voor aanleveren van gegevens bij CB
<IDValue>8894126</IDValue>

End of Addressee identifier composite

De gegevens die tezamen de typering van de geadresseerde van het bericht vormen.

Format/Posities

<AddresseeIdentifier>

Reference name<addresseeidentifier>
ONIX M/OO
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
			<AddresseeIdentifier>
				<AddresseeIDType>10</AddresseeIDType>
				<IDValue>8894126</IDValue>
			</AddresseeIdentifier>

AddresseeName

End of Addressee composite

Een groep van data elementen welke tezamen de contactgegevens van de geadresseerde van het bericht vormen. Verplicht in ieder ONIX bericht.

Reference name<Addressee>
Short tag<addressee>
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/Voorbeeld
 	<Addressee>
		<AddresseeIdentifier>
			<AddresseeIDType>10</AddresseeIDType>
			<IDValue>8894126</IDValue>
		</AddresseeIdentifier>
		<AddresseeName>Centraal Boekhuis B.V.</AddresseeName>
	</Addressee>

H.13 Message sequence number

Uniek volgnummer van het ONIX bericht wat dient ter controle op duplicaten

Format/PositiesNumeriek, advies maximaal 8 posities. Toegestaan maximaal 16 posities.
Reference name<MessageNumber>
Short tag<m180>
ONIX M/OO
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/Voorbeeld
<MessageNumber>75624</MessageNumber>

Op het MessageNumber wordt door CB een uniciteitscheck uitgevoerd bij de verwerking van het bericht. De MessageNumbers blijven een maand bewaard, als dezelfde indiener binnen die maand een nieuw ONIX 3.0 bericht indient met hetzelfde MessageNumber wordt het tweede bericht niet verwekt als het eerste bericht wel succesvol is verwerkt. Deze controle dient om dubbele verwerking en fouten in de volgordelijkheid van de verwerking van gegevens te voorkomen.

H.15 Message creation date/time

Datum en tijd waarop het bericht verstuurd werd, samengesteld uit jaar, maand, dag, uur en minuten aan de hand van de 24-uur klok waarbij uren voorafgegaan wordt door een 'T'.

Format/PositiesYYYYMMDDThhmm
Reference name<SentDateTime>
Short tag<x307>
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/Voorbeeld
<SentDateTime>20180131T1005</SentDateTime>

Product composite

Een groep van data elementen welke tezamen het volledige ONIX ProductRecord vormen, begint met een XML-label <Product> en eindigt met een XML-label </ Product>.

In ONIX 3.0 heeft een <Product> -record een verplichte inleiding bestaande uit gegevenselementgroepen P.1 en P.2, met de gegevens die het record en het product waarnaar het verwijst identificeren. Dit wordt gevolgd door maximaal vijf 'Blokken', elk optioneel. Een ONIX bericht kan meerdere Product records bevatten.

Reference name<Product>
Short tag<product>
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Klik hier voor een Example/voorbeeld voor levering van gegevens van fysiek artikel door CB
 	<Product>
		<RecordReference>9789023457619</RecordReference>
		<NotificationType>04</NotificationType>
		<RecordSourceType>09</RecordSourceType>
		<ProductIdentifier>
			<ProductIDType>03</ProductIDType>
			<IDValue>9789023457619</IDValue>
		</ProductIdentifier>
		<DescriptiveDetail>
			<ProductComposition>00</ProductComposition>
			<ProductForm>BC</ProductForm>
			<Measure>
				<MeasureType>01</MeasureType>
				<Measurement>201</Measurement>
				<MeasureUnitCode>mm</MeasureUnitCode>
			</Measure>
			<Measure>
				<MeasureType>02</MeasureType>
				<Measurement>126</Measurement>
				<MeasureUnitCode>mm</MeasureUnitCode>
			</Measure>
			<Measure>
				<MeasureType>03</MeasureType>
				<Measurement>19</Measurement>
				<MeasureUnitCode>mm</MeasureUnitCode>
			</Measure>
			<Measure>
				<MeasureType>08</MeasureType>
				<Measurement>258</Measurement>
				<MeasureUnitCode>gr</MeasureUnitCode>
			</Measure>
			<ProductClassification>
				<ProductClassificationType>06</ProductClassificationType>
				<ProductClassificationCode>001</ProductClassificationCode>
			</ProductClassification>
			<ProductClassification>
				<ProductClassificationType>07</ProductClassificationType>
				<ProductClassificationCode>BK_ALG</ProductClassificationCode>
				<Percent>100</Percent>
			</ProductClassification>
			<TitleDetail>
				<TitleType>01</TitleType>
				<TitleElement>
					<TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
					<TitleText>De jaloersmaker</TitleText>
				</TitleElement>
			</TitleDetail>
			<TitleDetail>
				<TitleType>05</TitleType>
				<TitleElement>
					<TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
					<TitleText>JALOERSMAKER</TitleText>
				</TitleElement>
			</TitleDetail>
			<TitleDetail>
				<TitleType>10</TitleType>
				<TitleElement>
					<TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
					<TitleText>KOECK*JALOERSMAKER</TitleText>
				</TitleElement>
			</TitleDetail>
			<TitleDetail>
				<TitleType>11</TitleType>
				<TitleElement>
					<TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
					<TitleText>De jaloersmaker</TitleText>
				</TitleElement>
			</TitleDetail>
			<Contributor>
				<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
				<ContributorRole>A01</ContributorRole>
				<NamesBeforeKey>Paul</NamesBeforeKey>
				<KeyNames>Koeck</KeyNames>
			</Contributor>
			<Contributor>
				<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
				<ContributorRole>A01</ContributorRole>
				<NameType>02</NameType>
				<NamesBeforeKey>Paul</NamesBeforeKey>
				<KeyNames>Koeck</KeyNames>
			</Contributor>
			<EditionNumber>1</EditionNumber>
			<Language>
				<LanguageRole>01</LanguageRole>
				<LanguageCode>dut</LanguageCode>
			</Language>
			<Extent>
				<ExtentType>00</ExtentType>
				<ExtentValue>205</ExtentValue>
				<ExtentUnit>03</ExtentUnit>
			</Extent>
			<Illustrated>01</Illustrated>
			<Subject>
				<MainSubject/>
				<SubjectSchemeIdentifier>32</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectCode>301</SubjectCode>
			</Subject>
		</DescriptiveDetail>
		<CollateralDetail>
			<TextContent>
				<TextType>05</TextType>
				<ContentAudience>03</ContentAudience>
				<Text datestamp="20121122T151137">Benjamin is journalist en woont in het rentmeestershuis op het domein van zijn vader. Op zijn veertiende 
heeft hij een eerste ffaire met een gehuwde vrouw. Dit is de voorbode van een lange reeks relaties die tot zijn eigen verrassing lucratief blijken uit te pakken. 
De vrouwen, altijd bedrogen echtgenotes, blijken bereid zijn diensten als jaloersmaker fi nancieel te honoreren. In De jaloersmaker heeft Paul Koeck zijn talent 
als scriptwriter ten volle aangewend. 
Het is een geestig boek vol wonderlijke intriges, een humoristische zedenschets van een echte verteller.</Text>
			</TextContent>
			<SupportingResource>
				<ResourceContentType>02</ResourceContentType>
				<ContentAudience>03</ContentAudience>
				<ResourceMode>03</ResourceMode>
				<ResourceVersion>
					<ResourceForm>02</ResourceForm>
					<ResourceVersionFeature>
						<ResourceVersionFeatureType>01</ResourceVersionFeatureType>
						<FeatureValue>D502</FeatureValue>
					</ResourceVersionFeature>
					<ResourceVersionFeature>
						<ResourceVersionFeatureType>02</ResourceVersionFeatureType>
						<FeatureValue>800</FeatureValue>
					</ResourceVersionFeature>
					<ResourceVersionFeature>
						<ResourceVersionFeatureType>03</ResourceVersionFeatureType>
						<FeatureValue>502</FeatureValue>
					</ResourceVersionFeature>
					<ResourceVersionFeature>
						<ResourceVersionFeatureType>04</ResourceVersionFeatureType>
						<FeatureValue>9789023457619_bcovr.jpg</FeatureValue>
					</ResourceVersionFeature>
					<ResourceVersionFeature>
						<ResourceVersionFeatureType>05</ResourceVersionFeatureType>
						<FeatureValue>.1521</FeatureValue>
					</ResourceVersionFeature>
					<ResourceLink datestamp="20100723T080715">https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=16D9A819757DB6469399F6759E24D994</ResourceLink>
					<ContentDate>
						<ContentDateRole>01</ContentDateRole>
						<Date dateformat="00">20100723</Date>
					</ContentDate>
				</ResourceVersion>
			</SupportingResource>
			<SupportingResource>
				<ResourceContentType>01</ResourceContentType>
				<ContentAudience>03</ContentAudience>
				<ResourceMode>03</ResourceMode>
				<ResourceVersion>
					<ResourceForm>02</ResourceForm>
					<ResourceVersionFeature>
						<ResourceVersionFeatureType>01</ResourceVersionFeatureType>
						<FeatureValue>D502</FeatureValue>
					</ResourceVersionFeature>
					<ResourceVersionFeature>
						<ResourceVersionFeatureType>02</ResourceVersionFeatureType>
						<FeatureValue>800</FeatureValue>
					</ResourceVersionFeature>
					<ResourceVersionFeature>
						<ResourceVersionFeatureType>03</ResourceVersionFeatureType>
						<FeatureValue>501</FeatureValue>
					</ResourceVersionFeature>
					<ResourceVersionFeature>
						<ResourceVersionFeatureType>04</ResourceVersionFeatureType>
						<FeatureValue>9789023457619_covr.jpg</FeatureValue>
					</ResourceVersionFeature>
					<ResourceVersionFeature>
						<ResourceVersionFeatureType>05</ResourceVersionFeatureType>
						<FeatureValue>.0589</FeatureValue>
					</ResourceVersionFeature>
					<ResourceLink datestamp="20130228T200248">https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=9B60B5C13523EE33B75CC628E32E6B26</ResourceLink>
					<ContentDate>
						<ContentDateRole>01</ContentDateRole>
						<Date dateformat="00">20130228</Date>
					</ContentDate>
				</ResourceVersion>
			</SupportingResource>
		</CollateralDetail>
		<PublishingDetail>
			<Imprint>
				<ImprintName>De Bezige Bij</ImprintName>
			</Imprint>
			<Publisher>
				<PublishingRole>01</PublishingRole>
				<PublisherIdentifier>
					<PublisherIDType>10</PublisherIDType>
					<IDValue>7700020</IDValue>
				</PublisherIdentifier>
				<PublisherName>Bezige Bij, De</PublisherName>
			</Publisher>
			<PublishingStatus>07</PublishingStatus>
			<PublishingDate>
				<PublishingDateRole>01</PublishingDateRole>
				<Date dateformat="00">20100801</Date>
			</PublishingDate>
		</PublishingDetail>
		<RelatedMaterial>
			<RelatedWork>
				<WorkRelationCode>01</WorkRelationCode>
				<WorkIdentifier>
					<WorkIDType>01</WorkIDType>
					<IDTypeName>NSTC</IDTypeName>
					<IDValue>500053363</IDValue>
				</WorkIdentifier>
			</RelatedWork>
		</RelatedMaterial>
		<ProductSupply>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierIdentifier>
						<SupplierIDType>13</SupplierIDType>
						<IDValue>WPGBEZ</IDValue>
					</SupplierIdentifier>
					<SupplierName>CB</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>40</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20100819</Date>
				</SupplyDate>
				<PackQuantity>24</PackQuantity>
				<Price>
					<PriceType>04</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
						<DiscountCode>A</DiscountCode>
					</DiscountCoded>
					<PriceAmount>17.90</PriceAmount>
					<Tax>
						<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
						<TaxRatePercent>6.00</TaxRatePercent>
						<TaxableAmount>16.89</TaxableAmount>
					</Tax>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20120414</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
				<Price>
					<PriceType>01</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
						<DiscountCode>A</DiscountCode>
					</DiscountCoded>
					<PriceAmount>16.89</PriceAmount>
					<Tax>
						<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
						<TaxRatePercent>6.00</TaxRatePercent>
						<TaxableAmount>16.89</TaxableAmount>
					</Tax>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20120414</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
	</Product>
Klik hier voor een Example/voorbeeld voor levering van gegevens van e-book door CB
 <Product>
 <RecordReference>9789023466338</RecordReference>
 <NotificationType>04</NotificationType>
 <RecordSourceType>09</RecordSourceType>
 <ProductIdentifier>
  <ProductIDType>03</ProductIDType>
  <IDValue>9789023466338</IDValue>
 </ProductIdentifier>
 <DescriptiveDetail>
  <ProductComposition>00</ProductComposition>
  <ProductForm>ED</ProductForm>
  <ProductFormDetail>E101</ProductFormDetail>
  <ProductFormFeature>
   <ProductFormFeatureType>10</ProductFormFeatureType>
   <ProductFormFeatureValue>2</ProductFormFeatureValue>
  </ProductFormFeature>
  <ProductFormFeature>
   <ProductFormFeatureType>15</ProductFormFeatureType>
   <ProductFormFeatureValue>101A</ProductFormFeatureValue>
  </ProductFormFeature>
  <EpubTechnicalProtection>02</EpubTechnicalProtection>
  <EpubUsageConstraint>
   <EpubUsageType>02</EpubUsageType>
   <EpubUsageStatus>03</EpubUsageStatus>
  </EpubUsageConstraint>
  <EpubUsageConstraint>
   <EpubUsageType>03</EpubUsageType>
   <EpubUsageStatus>03</EpubUsageStatus>
  </EpubUsageConstraint>
  <EpubUsageConstraint>
   <EpubUsageType>05</EpubUsageType>
   <EpubUsageStatus>03</EpubUsageStatus>
  </EpubUsageConstraint>
  <ProductClassification>
   <ProductClassificationType>06</ProductClassificationType>
   <ProductClassificationCode>006</ProductClassificationCode>
  </ProductClassification>
  <ProductClassification>
   <ProductClassificationType>07</ProductClassificationType>
   <ProductClassificationCode>DL_EBOEK</ProductClassificationCode>
   <Percent>100</Percent>
  </ProductClassification>
  <TitleDetail>
   <TitleType>01</TitleType>
   <TitleElement>
    <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
    <TitleText>De papegaai, de stier en de klimmende bougainvillea</TitleText>
   </TitleElement>
  </TitleDetail>
  <TitleDetail>
   <TitleType>10</TitleType>
   <TitleElement>
    <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
    <TitleText>RAMDAS*PAPEGAAI, DE STIER EN DE KLIMMENDE</TitleText>
   </TitleElement>
  </TitleDetail>
  <Contributor>
   <SequenceNumber>1</SequenceNumber>
   <ContributorRole>A01</ContributorRole>
   <NamesBeforeKey>Anil</NamesBeforeKey>
   <KeyNames>Ramdas</KeyNames>
  </Contributor>
  <Contributor>
   <SequenceNumber>1</SequenceNumber>
   <ContributorRole>A01</ContributorRole>
   <NameType>00</NameType>
   <NamesBeforeKey>Anil</NamesBeforeKey>
   <KeyNames>Ramdas</KeyNames>
  </Contributor>
  <EditionNumber>6</EditionNumber>
  <Language>
   <LanguageRole>01</LanguageRole>
   <LanguageCode>dut</LanguageCode>
  </Language>
  <Extent>
   <ExtentType>00</ExtentType>
   <ExtentValue>202</ExtentValue>
   <ExtentUnit>03</ExtentUnit>
  </Extent>
  <Extent>
   <ExtentType>22</ExtentType>
   <ExtentValue>947180</ExtentValue>
   <ExtentUnit>17</ExtentUnit>
  </Extent>
  <Illustrated>01</Illustrated>
  <Subject>
   <MainSubject/>
   <SubjectSchemeIdentifier>10</SubjectSchemeIdentifier>
   <SubjectCode>FIC019000</SubjectCode>
  </Subject>
  <Subject>
   <MainSubject/>
   <SubjectSchemeIdentifier>32</SubjectSchemeIdentifier>
   <SubjectCode>301</SubjectCode>
  </Subject>
 </DescriptiveDetail>
 <CollateralDetail>
  <TextContent>
   <TextType>05</TextType>
   <ContentAudience>03</ContentAudience>
   <Text datestamp="20170214T140211">&lt;em&gt;De scherpzinnige en prikkelende essays waarmee Ramdas zijn naam vestigde.&lt;/em&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Op grond van zijn eigen ervaringen - Ramdas groeide op in de hindoestaanse gemeenschap van Paramaribo - opent Ramdas &lt;em&gt;De papegaai, de stier en de klimmende
 bougainvilea&lt;/em&gt; met een viertal persoonlijke, nostalgisch getinte essays. Daarna wijdt hij uit: over Surinaamse literatuur, over de verwachtingen die mensen 
in Suriname en op Curaçao hebben over het Westen, over Afrika, over zwarte literatuur en muziek, over de tweede generatie migranten, islamitisch fundamentalisme en 
de westerse &apos;beschaving&apos;, en over tolerantie en antiracisme.</Text>
  </TextContent>
  <SupportingResource>
   <ResourceContentType>01</ResourceContentType>
   <ContentAudience>03</ContentAudience>
   <ResourceMode>03</ResourceMode>
   <ResourceVersion>
    <ResourceForm>02</ResourceForm>
    <ResourceVersionFeature>
     <ResourceVersionFeatureType>01</ResourceVersionFeatureType>
     <FeatureValue>D502</FeatureValue>
    </ResourceVersionFeature>
    <ResourceVersionFeature>
     <ResourceVersionFeatureType>02</ResourceVersionFeatureType>
     <FeatureValue>2099</FeatureValue>
    </ResourceVersionFeature>
    <ResourceVersionFeature>
     <ResourceVersionFeatureType>03</ResourceVersionFeatureType>
     <FeatureValue>1400</FeatureValue>
    </ResourceVersionFeature>
    <ResourceVersionFeature>
     <ResourceVersionFeatureType>04</ResourceVersionFeatureType>
     <FeatureValue>9789023466338_covr.jpg</FeatureValue>
    </ResourceVersionFeature>
    <ResourceVersionFeature>
     <ResourceVersionFeatureType>05</ResourceVersionFeatureType>
     <FeatureValue>.1469</FeatureValue>
    </ResourceVersionFeature>
    <ResourceLink datestamp="20170214T140212">https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=9B60B5C13523EE33B92FA71F7C190A4B</ResourceLink>
    <ContentDate>
     <ContentDateRole>01</ContentDateRole>
     <Date dateformat="00">20170214</Date>
    </ContentDate>
   </ResourceVersion>
  </SupportingResource>
 </CollateralDetail>
 <PublishingDetail>
  <Imprint>
   <ImprintName>Bezige Bij b.v., Uitgeverij De</ImprintName>
  </Imprint>
  <Publisher>
   <PublishingRole>01</PublishingRole>
   <PublisherIdentifier>
    <PublisherIDType>10</PublisherIDType>
    <IDValue>7700020</IDValue>
   </PublisherIdentifier>
   <PublisherName>Bezige Bij, De</PublisherName>
  </Publisher>
  <PublishingStatus>04</PublishingStatus>
  <PublishingDate>
   <PublishingDateRole>01</PublishingDateRole>
   <Date dateformat="00">20170216</Date>
  </PublishingDate>
 </PublishingDetail>
 <RelatedMaterial>
  <RelatedWork>
   <WorkRelationCode>01</WorkRelationCode>
   <WorkIdentifier>
    <WorkIDType>01</WorkIDType>
    <IDTypeName>NSTC</IDTypeName>
    <IDValue>500052094</IDValue>
   </WorkIdentifier>
  </RelatedWork>
 </RelatedMaterial>
 <ProductSupply>
  <Market>
   <Territory>
    <RegionsIncluded>ECZ</RegionsIncluded>
   </Territory>
  </Market>
  <MarketPublishingDetail>
   <MarketPublishingStatus>10</MarketPublishingStatus>
   <MarketDate>
    <MarketDateRole>02</MarketDateRole>
    <Date dateformat="00">20170215</Date>
   </MarketDate>
  </MarketPublishingDetail>
  <SupplyDetail>
   <Supplier>
    <SupplierRole>00</SupplierRole>
    <SupplierName>IBS</SupplierName>
   </Supplier>
   <ProductAvailability>21</ProductAvailability>
   <Price>
    <PriceType>42</PriceType>
    <PriceAmount>9.99</PriceAmount>
    <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
    <PriceDate>
     <PriceDateRole>14</PriceDateRole>
     <Date dateformat="00">20170215</Date>
    </PriceDate>
   </Price>
  </SupplyDetail>
 </ProductSupply>
 <ProductSupply>
  <Market>
   <Territory>
    <RegionsIncluded>WORLD</RegionsIncluded>
   </Territory>
  </Market>
  <MarketPublishingDetail>
   <MarketPublishingStatus>10</MarketPublishingStatus>
   <MarketDate>
    <MarketDateRole>02</MarketDateRole>
    <Date dateformat="00">20170215</Date>
   </MarketDate>
  </MarketPublishingDetail>
  <SupplyDetail>
   <Supplier>
    <SupplierRole>00</SupplierRole>
    <SupplierName>KOBO</SupplierName>
   </Supplier>
   <ProductAvailability>21</ProductAvailability>
   <Price>
    <PriceType>42</PriceType>
    <PriceAmount>9.99</PriceAmount>
    <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
    <PriceDate>
     <PriceDateRole>14</PriceDateRole>
     <Date dateformat="00">20170215</Date>
    </PriceDate>
   </Price>
  </SupplyDetail>
 </ProductSupply>
 <ProductSupply>
  <Market>
   <Territory>
    <RegionsIncluded>ECZ</RegionsIncluded>
   </Territory>
  </Market>
  <MarketPublishingDetail>
   <MarketPublishingStatus>10</MarketPublishingStatus>
   <MarketDate>
    <MarketDateRole>02</MarketDateRole>
    <Date dateformat="00">20170215</Date>
   </MarketDate>
  </MarketPublishingDetail>
  <SupplyDetail>
   <Supplier>
    <SupplierRole>00</SupplierRole>
    <SupplierName>GGLE</SupplierName>
   </Supplier>
   <ProductAvailability>21</ProductAvailability>
   <Price>
    <PriceType>42</PriceType>
    <PriceAmount>9.99</PriceAmount>
    <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
    <PriceDate>
     <PriceDateRole>14</PriceDateRole>
     <Date dateformat="00">20170215</Date>
    </PriceDate>
   </Price>
  </SupplyDetail>
 </ProductSupply>
 <ProductSupply>
  <Market>
   <Territory>
    <RegionsIncluded>WORLD</RegionsIncluded>
   </Territory>
  </Market>
  <MarketPublishingDetail>
   <MarketPublishingStatus>10</MarketPublishingStatus>
   <MarketDate>
    <MarketDateRole>02</MarketDateRole>
    <Date dateformat="00">20170215</Date>
   </MarketDate>
  </MarketPublishingDetail>
  <SupplyDetail>
   <Supplier>
    <SupplierRole>00</SupplierRole>
    <SupplierName>AZON</SupplierName>
   </Supplier>
   <ProductAvailability>21</ProductAvailability>
   <Price>
    <PriceType>42</PriceType>
    <PriceAmount>9.99</PriceAmount>
    <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
    <PriceDate>
     <PriceDateRole>14</PriceDateRole>
     <Date dateformat="00">20170215</Date>
    </PriceDate>
   </Price>
  </SupplyDetail>
 </ProductSupply>
 <ProductSupply>
  <SupplyDetail>
   <Supplier>
    <SupplierRole>00</SupplierRole>
    <SupplierName>CB</SupplierName>
   </Supplier>
   <ProductAvailability>21</ProductAvailability>
   <SupplyDate>
    <SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
    <Date dateformat="00">20170215</Date>
   </SupplyDate>
   <Price>
    <PriceType>02</PriceType>
    <PriceCondition>
     <PriceConditionType>00</PriceConditionType>
    </PriceCondition>
    <DiscountCoded>
     <DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
     <DiscountCode>O</DiscountCode>
    </DiscountCoded>
    <PriceAmount>9.99</PriceAmount>
    <Tax>
     <TaxRateCode>S</TaxRateCode>
     <TaxRatePercent>21.00</TaxRatePercent>
     <TaxableAmount>8.26</TaxableAmount>
    </Tax>
    <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
    <PriceDate>
     <PriceDateRole>14</PriceDateRole>
     <Date dateformat="00">20170215</Date>
    </PriceDate>
   </Price>
   <Price>
    <PriceType>01</PriceType>
    <PriceCondition>
     <PriceConditionType>00</PriceConditionType>
    </PriceCondition>
    <DiscountCoded>
     <DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
     <DiscountCode>O</DiscountCode>
    </DiscountCoded>
    <PriceAmount>8.26</PriceAmount>
    <Tax>
     <TaxRateCode>S</TaxRateCode>
     <TaxRatePercent>21.00</TaxRatePercent>
     <TaxableAmount>8.26</TaxableAmount>
    </Tax>
    <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
    <PriceDate>
     <PriceDateRole>14</PriceDateRole>
     <Date dateformat="00">20170215</Date>
    </PriceDate>
   </Price>
  </SupplyDetail>
 </ProductSupply>
</Product>
Klik hier voor een Example/voorbeeld voor aanleveren van gegevens bij CB
 	<Product>
	<RecordReference>9789013148947</RecordReference>
	<NotificationType>04</NotificationType>
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>03</ProductIDType>
		<IDValue>9789013148947</IDValue>
	</ProductIdentifier>
	<DescriptiveDetail>
		<ProductComposition>00</ProductComposition>
		<ProductForm>BC</ProductForm>
		<ProductClassification>
			<ProductClassificationType>07</ProductClassificationType>
			<ProductClassificationCode>BK_ALG</ProductClassificationCode>
			<Percent>100</Percent>
		</ProductClassification>
		<TitleDetail>
			<TitleType>01</TitleType>
			<TitleElement>
				<TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
				<TitleText>Bijzonder nummer Leo Stevens</TitleText>
				<Subtitle>Spiegelbundel</Subtitle>
			</TitleElement>
		</TitleDetail>
		<EditionNumber>1</EditionNumber>
		<Language>
			<LanguageRole>01</LanguageRole>
			<LanguageCode>dut</LanguageCode>
		</Language>
		<Illustrated>01</Illustrated>
		<Subject>
			<MainSubject/>
			<SubjectSchemeIdentifier>32</SubjectSchemeIdentifier>
			<SubjectCode>826</SubjectCode>
		</Subject>
	</DescriptiveDetail>
	<PublishingDetail>
		<Publisher>
			<PublishingRole>01</PublishingRole>
			<PublisherIdentifier>
				<PublisherIDType>10</PublisherIDType>
				<IDValue>7100484</IDValue>
			</PublisherIdentifier>
		</Publisher>
		<PublishingDate>
			<PublishingDateRole>01</PublishingDateRole>
			<Date dateformat="00">20180130</Date>
		</PublishingDate>
	</PublishingDetail>
	<ProductSupply>
		<SupplyDetail>
			<Supplier>
				<SupplierRole>00</SupplierRole>
				<SupplierIdentifier>
					<SupplierIDType>13</SupplierIDType>
					<IDValue>8894126</IDValue>
				</SupplierIdentifier>
				<SupplierName>CB</SupplierName>
			</Supplier>
			<ProductAvailability>12</ProductAvailability>
			<SupplyDate>
				<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
				<Date dateformat="00">20180130</Date>
			</SupplyDate>
			<Price>
				<PriceType>04</PriceType>
				<DiscountCoded>
					<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
					<DiscountCode>W</DiscountCode>
				</DiscountCoded>
				<PriceStatus>01</PriceStatus>
				<PriceAmount>24.95</PriceAmount>
				<Tax>
					<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
					<TaxableAmount>23.54</TaxableAmount>
					<TaxAmount>1.41</TaxAmount>
				</Tax>
				<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
				<PriceDate>
					<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
					<Date dateformat="00">20180123</Date>
				</PriceDate>
				<PriceDate>
					<PriceDateRole>15</PriceDateRole>
					<Date dateformat="00">99991231</Date>
				</PriceDate>
			</Price>
		</SupplyDetail>
	</ProductSupply>
</Product>

P.1.1 Record reference

Referentie nummer waarmee het product record wordt geïdentificeerd.

Format/PositiesNumeriek, maximale veldlengte 13 posities.
Reference name<RecordReference>
Short tag<a001>
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/Voorbeeld
<RecordReference>9789013148947</RecordReference>

Een record met titelgegevens wordt geïdentificeerd aan de hand van de GTIN-13 (vroeger EAN-UCC13). Dit is een referentienummer voor het record, niet voor de titel die in dit record is opgenomen, deze staat in P 2.3. Echter deze twee zullen in het ONIX bericht dat wordt aangeleverd aan CB altijd dezelfde waarde bevatten.

De ONIX standaard staat een variable lengte alfanumeriek toe met een maximale lengte van 100 posities. CB accepteert 13 cijfers.

P.1.2 Notification type

Door middel van NotificationType kan de uitgever aangeven hoe CB de ProductRecords moet verwerken.

Format/PositiesNumeriek, 2 posities
Reference name<NotificationType>
Short tag<a002>
Code listList 1 Notification or update type
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/Voorbeeld
<NotificationType>04</NotificationType>

'02' (voorlopige gegevens, volledig record) of '03'(definitieve gegevens, volledig record) zorgen er voor dat alle gegevens die al in de CB database aanwezig zijn worden overschreven door alle nieuw aangeleverde gegevens. Als blokken in het Product record zijn weggelaten en gegevens uit deze blokken zijn wel aanwezig in de CB database dan worden deze gegevens uit de CB database verwijdert naar aanleiding van het weglaten van het blok.

Voorbeeld:

In de CB database is een artikelkoppeling aanwezig met een vervangend artikel. Artikelkoppelingen worden in ONIX gecommuniceerd in het blokk RelatedMaterial. De uitgever levert een nieuw Product record aan waarin het blok RelatedMaterial ontbreekt. Resultaat: de bestaande artikelkoppeling wordt uit de CB systemen verwijderd.

'04' geeft aan dat het Product record een blok update is. Dit zorgt er voor dat alleen de aangeleverde blokken worden verwerkt en de overige in de CB database aanwezige gegevens van het product intact worden gelaten.

Voorbeeld:

In de CB database is een artikelkoppeling aanwezig met een vervangend artikel. Artikelkoppelingen worden in ONIX gecommuniceerd in het blok RelatedMaterial. De uitgever levert een nieuw Product record aan waarin het blok RelatedMaterial ontbreekt. Resultaat: de bestaande artikelkoppeling wordt niet verwijderd.

Advies:

Gebruik altijd '04'. Bij een nieuwe titel wordt impliciet het volledige Product record aangeleverd omdat alle blokken dan nieuw zijn.

P.2 Product identifier composite

De Product identifier composite wordt gebruikt ter identificatie van de titel in het product record. Door CB wordt, indien ISBN-13 is aangeleverd door de uitgever het ISBN-13  van de titel opgenomen. Indien ISBN-13 niet wordt aangeleverd door de uitgever zal GTIN-13 worden opgenomen. In het ONIX bericht wat uitgevers en retail ontvangen worden als het GTIN ook een ISBN is beide doorgegeven.

Reference name<ProductIdentifier>
Short tag<productidentifier>
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/Voorbeeld
		<ProductIdentifier>
			<ProductIDType>03</ProductIDType>
			<IDValue>9789044135831</IDValue>
		</ProductIdentifier>

P.2.1 Product identifier type code

De ONIX code die het schema identificeert waarvan het gegeven in element <IDValue> is gemaakt.

Format/Posities

Numeriek, 2 posities.

Waarde

 • '03' GTIN-13 
 • '15' ISBN-13
Reference name

<ProductIDType>

Short tag<b221>
Code list
List 5 Product identifier type
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<ProductIDType>03</ProductIDType>

P.2.3 Identifier value code

Een ID van het type dat is opgegeven in het element <ProductIDType>.

Format/Posities

Numeriek, 13 posities. Het eigenlijke EAN/ISBN-13 van het artikel/de titel

Reference name

<IDValue>

Short tag<b244>
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<IDValue>9789044135831</IDValue>

International Standard Book Number, nummersysteem om alle boeken te kunnen onderscheiden en te identificeren.

Het Internationaal Standaard Boeknummer (ISBN) is een unieke titel-identificatie die wereldwijd wordt gebruikt om gegevens van boeken en aanverwante producten op te slaan in computers van bibliotheken, grossiers, importeurs, distributeurs en boekverkopers.

Het doel van het ISBN is dat elke titel die een uitgever uitgeeft, snel en eenvoudig is terug te vinden in databases. Het ISBN vormt voor boekverkopers het bestelnummer van het boek waarmee informatie over de titel opgevraagd kan worden en bestellingen geplaatst kunnen worden.

VerplichtVeldlengteRedactionele controle J/NBrondocument voor de controleWaarop wordt gecontroleerdWie levert aan
J13Jback cover, keerzijde titelpagina, colofonKlopt het ISBN waarmee dit boek is geregistreerd met het ISBN dat op het boek staat, is het ISBN rekenkundig correct, behoort het bij de juiste prefixhouder, bij de juiste titel en bij de juiste verschijningsvorm?Uitgever
Voorbeeld ISBN
<ProductIdentifier>
  <ProductIDType>03</ProductIDType>
  <IDValue>9789026336751</IDValue>
</ProductIdentifier>

End of Product identifier composite

Block 1 Product description, Descriptive detail - Beschrijvende titel gegevens 

Descriptive detail composite

Het beschrijvende detailblok bevat de gegevenselement Groepen P.3 tot P.13, die allemaal in wezen deel uitmaken van de feitelijke beschrijving van de vorm en inhoud van een product. Het blok als geheel is niet-herhalend. Het is verplicht in een <Product> -record tenzij de <NotificationType> in Groep P.1 aangeeft dat de record is een updatemelding die alleen die blokken bevat waarin wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Reference name<DescriptiveDetail>
Short tag<descriptivedetail>
ONIX M/OO
CB M/OO
Example/voorbeeld
Klik hier voor Example/Voorbeeld van een Fysiek artikel
		<DescriptiveDetail>
			<ProductComposition>00</ProductComposition>
			<ProductForm>BC</ProductForm>
			<Measure>
				<MeasureType>01</MeasureType>
				<Measurement>250</Measurement>
				<MeasureUnitCode>mm</MeasureUnitCode>
			</Measure>
			<Collection>
				<CollectionType>10</CollectionType>
				<TitleDetail>
					<TitleType>01</TitleType>
					<TitleElement>
						<TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>
						<PartNumber>9</PartNumber>
						<TitleText>Cahiers GGG - Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg</TitleText>
					</TitleElement>
				</TitleDetail>
			</Collection>
			<TitleDetail>
				<TitleType>01</TitleType>
				<TitleElement>
					<TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
					<TitleText>De Oorlogsorde der Geneesheren 1941-1944</TitleText>
					<Subtitle>Beslechting van een broederstrijd</Subtitle>
				</TitleElement>
			</TitleDetail>
			<TitleDetail>
				<TitleType>05</TitleType>
				<TitleElement>
					<TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
					<TitleText>DE OORLOGSORDE DER GENEESHEREN 1941-1944</TitleText>
				</TitleElement>
			</TitleDetail>
			<Contributor>
				<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
				<ContributorRole>A01</ContributorRole>
				<NamesBeforeKey>Karel</NamesBeforeKey>
				<KeyNames>Van Acker</KeyNames>
			</Contributor>
			<EditionNumber>1</EditionNumber>
			<EditionStatement>01</EditionStatement>
			<Language>
				<LanguageRole>01</LanguageRole>
				<LanguageCode>dut</LanguageCode>
			</Language>
			<Extent>
				<ExtentType>00</ExtentType>
				<ExtentValue>207</ExtentValue>
				<ExtentUnit>03</ExtentUnit>
			</Extent>
			<Illustrated>02</Illustrated>
			<Subject>
				<MainSubject/>
				<SubjectSchemeIdentifier>32</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectCode>897</SubjectCode>
			</Subject>
		</DescriptiveDetail>
Klik hier voor Example/Voorbeeld van een E-book
 <DescriptiveDetail>
	<ProductComposition>00</ProductComposition>
	<ProductForm>ED</ProductForm>
	<ProductFormDetail>E101</ProductFormDetail>
	<ProductFormFeature>
		<ProductFormFeatureType>10</ProductFormFeatureType>
		<ProductFormFeatureValue>2</ProductFormFeatureValue>
	</ProductFormFeature>
	<ProductFormFeature>
		<ProductFormFeatureType>15</ProductFormFeatureType>
		<ProductFormFeatureValue>101A</ProductFormFeatureValue>
	</ProductFormFeature>
	<EpubTechnicalProtection>02</EpubTechnicalProtection>
	<EpubUsageConstraint>
		<EpubUsageType>02</EpubUsageType>
		<EpubUsageStatus>03</EpubUsageStatus>
	</EpubUsageConstraint>
	<EpubUsageConstraint>
		<EpubUsageType>03</EpubUsageType>
		<EpubUsageStatus>03</EpubUsageStatus>
	</EpubUsageConstraint>
	<EpubUsageConstraint>
		<EpubUsageType>05</EpubUsageType>
		<EpubUsageStatus>03</EpubUsageStatus>
	</EpubUsageConstraint>
	<ProductClassification>
		<ProductClassificationType>06</ProductClassificationType>
		<ProductClassificationCode>006</ProductClassificationCode>
	</ProductClassification>
	<ProductClassification>
		<ProductClassificationType>07</ProductClassificationType>
		<ProductClassificationCode>DL_EBOEK</ProductClassificationCode>
		<Percent>100</Percent>
	</ProductClassification>
	<TitleDetail>
		<TitleType>01</TitleType>
		<TitleElement>
			<TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
			<TitleText>De papegaai, de stier en de klimmende bougainvillea</TitleText>
		</TitleElement>
	</TitleDetail>
	<TitleDetail>
		<TitleType>10</TitleType>
		<TitleElement>
			<TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
			<TitleText>RAMDAS*PAPEGAAI, DE STIER EN DE KLIMMENDE</TitleText>
		</TitleElement>
	</TitleDetail>
	<Contributor>
		<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A01</ContributorRole>
		<NamesBeforeKey>Anil</NamesBeforeKey>
		<KeyNames>Ramdas</KeyNames>
	</Contributor>
	<Contributor>
		<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
		<ContributorRole>A01</ContributorRole>
		<NameType>00</NameType>
		<NamesBeforeKey>Anil</NamesBeforeKey>
		<KeyNames>Ramdas</KeyNames>
	</Contributor>
	<EditionNumber>6</EditionNumber>
	<Language>
		<LanguageRole>01</LanguageRole>
		<LanguageCode>dut</LanguageCode>
	</Language>
	<Extent>
		<ExtentType>00</ExtentType>
		<ExtentValue>202</ExtentValue>
		<ExtentUnit>03</ExtentUnit>
	</Extent>
	<Extent>
		<ExtentType>22</ExtentType>
		<ExtentValue>947180</ExtentValue>
		<ExtentUnit>17</ExtentUnit>
	</Extent>
	<Illustrated>01</Illustrated>
	<Subject>
		<MainSubject/>
		<SubjectSchemeIdentifier>10</SubjectSchemeIdentifier>
		<SubjectCode>FIC019000</SubjectCode>
	</Subject>
	<Subject>
		<MainSubject/>
		<SubjectSchemeIdentifier>32</SubjectSchemeIdentifier>
		<SubjectCode>301</SubjectCode>
	</Subject>
</DescriptiveDetail>

P.3.1 Product composition

Een ONIX-code die aangeeft of een product uit één artikel of uit meerdere items bestaat.

Format/Posities

Numeriek, 2 posities.

Reference name

<ProductComposition>

Short tag<x314>
Code listList 2 Product composition
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<ProductComposition>00</ProductComposition>

De samenstelling van een titel moet handmatig worden ingevoerd door een medewerker van Customer Service van CB.

P.3.2 Product form

Een ONIX-code die de primaire vorm van een product aangeeft.

Format/Posities

Alfanumeriek, 2 posities. Twee letters of getallen 00

Reference name

<ProductForm>

Short tag<b012>
Code list
List 150 Product form
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<ProductForm>BB</ProductForm>  (Fysiek boek)
 
<ProductForm>ED</ProductForm>  (e-book)

Voor een fysiek (gedrukt) boek wordt de verschijningsvorm in het ONIX 3.0 bericht gedefinieerd door de ProductForm.  Voor een e-book wordt de verschijningsvorm in het ONIX 3.0 bericht gedefinieerd door de combinatie van de tags ProductForm, ProductFormDetail, ProductFormFeature en EpubTechnicalProtection

Een aantal van de genoemde waardes staan voor verschijningsvormen die zich niet lenen voor het tonen op de websites van webwinkels en het bestellen door eindconsumenten.
Dit betreft:

 • XA (promotiemateriaal)
 • XB (een lege display bestemd als reclamemateriaal voor een boekhandel)
 • XC (een set boeken verpakt in een display en bestemd om in boekhandels te etaleren)
 • SA (Samengesteld pakket)
 • XL (Vertegenwoordigerspakket in krimpfolie met een eigen productcode, bedoelt voor de retail waarbij de onderliggende artikelen afzonderlijk verkocht kunnen worden. Orders op de vertegenwoordigerspakket productcode 'exploderen' naar orders op de onderliggende ISBN's/EAN's

Webwinkels worden aanbevolen om bij het verwerken van het bericht in hun artikelbestand titels met de bovengenoemde productvormen uit te sluiten.

OmschrijvingProductForm

Audio

AA
Audio op MP3-spelerAK
Audio, SD cardAL
Audiocassette (analoog)AB
Audiocassette (digitaal)AD
AudiodiscAE
AudiotapeAF
BadboekBJ
Blu RayVO
CD-ROMDN
CDIDC
Compact Memory CardDK
DVDDI
DVD-AudioAI
DiaFC
Digitaal, SD-cardDJ

Diskette

DF
FilmFA
FilmstripFE
Game cartridgeDE
HDVDVN
KartonboekBH
LuisterboekAA+ <PrimaryContentType>01
OmschrijvingProductForm
Memory StickDL
MicroficheMA
MicrofilmMA
MicrovormMA
Minidisc (Sony)AG
Overhead Projector TransparantFD
Super Video CDVM
USB Flash DriveDM
VideoVA

Betamax Video

VK
Video CDVL
UMD VideoVP
VHS VideoVJ
VideodiscVF
Luisterboek : MP3 downloadAJ
AgendaPB
HardbackBB
BladmuziekPI
SpiraalboekBE
Paperback / softbackBC
Bouwkaart, BouwpakketPH
KalenderPC
OmschrijvingProductForm
Samengesteld pakketSA
BladwijzerPT
Loose/leafBD
DrukwerkPA
KaartenPJ
KaartspellenPD
OpbergmapPM
PamfletBF
PosterPK
StickersPP
Topografische kaartenCA
WandkaartPO
SamenstellingXL
Display (gevuld)XC
Display (leeg)XB
PromotiemateriaalXA
SchuimboekBP
SpeelgoedZB

Spel

ZE
T-shirtZF
PuzzelZJ
Diversen00

Ebook productvormProductFormProductFormDetail

DRM

EpubTechnicalProtection

Ebook: PDF met Adobe DRM

EAE10703
Ebook: PDF zonder DRMEAE10700
Ebook: PDF met digitaal watermerkEAE10702
Ebook: Epub met Adobe DRM, alleen downloadEDE10103
Ebook: Epub zonder DRM, alleen downloadEDE10100
Ebook: Epub met digitaal watermerk, alleen downloadEDE10102
Ebook: licentieLA

Downloadable luisterboek

AJ +

 • <PrimaryContentType>01
 • P.9.1 EditionType  dient de waarde UBR of ABR te bevatten


P.3.3 Product form detail

Een ONIX-code die meer informatie geeft over het medium en / of het formaat van het product.

Format/Posities

Alfanumeriek, 4 posities. Één letter gevolgd door drie cijfers

Reference name

<ProductFormDetail>

Short tag<b333>
Code listList 175 Product form detail
ONIX M/OO
CB M/OO
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<ProductFormDetail>B206</ProductFormDetail>  (Fysiek artikel, Pop-up boek)
 
<ProductFormDetail>E101</ProductFormDetail>  (e-book, Epub)

Voor een fysiek (gedrukt) boek wordt de verschijningsvorm in het ONIX 3.0 bericht gedefinieerd door de ProductForm.  Voor een e-book wordt de verschijningsvorm in het ONIX 3.0 bericht gedefinieerd door de combinatie van de tags ProductForm, ProductFormDetail, ProductFormFeature en EpubTechnicalProtection

Product form feature Composite

Een groep gegevenselementen die samen een aspect van de productvorm beschrijven dat te specifiek is om te worden behandeld in de elementen <ProductForm> en <ProductFormDetail>.

Reference name

<ProductFormFeature>

Short tag<productformfeature>
ONIX M/OO
CB M/OO
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
			<ProductFormFeature>
				<ProductFormFeatureType>15</ProductFormFeatureType>
				<ProductFormFeatureValue>101A</ProductFormFeatureValue>
			</ProductFormFeature>

Voor een fysiek (gedrukt) boek wordt de verschijningsvorm in het ONIX 3.0 bericht gedefinieerd door de ProductForm.  Voor een e-book wordt de verschijningsvorm in het ONIX 3.0 bericht gedefinieerd door de combinatie van de tags ProductForm, ProductFormDetail, ProductFormFeature en EpubTechnicalProtection

Voor e-books geldt dat de Epub versie wordt weergegeven in het ProductFormFeature composite.

 • ProductFormFeatureType = 15
 • ProductFormFeatureValue, waarde 101A = Epub versie 2, waarde 101B = Epub versie 3

P.3.4 Product form feature type

Een ONIX-code waarmee wordt aangegeven waar het artikel/de titel van is voorzien.

Format/Posities

Numeriek, 2 posities

Reference name

<ProductFormFeatureType>

Short tag<b334>
Code listList 79 Product form feature type
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<ProductFormFeatureType>15</ProductFormFeatureType>

P.3.5 Product form feature value

Een waarde die de uitvoeringen van het artikel beschrijft, bijvoorbeeld de Epub versie. Aanwezigheid of afwezigheid van dit element is afhankelijk van de <ProductFormFeatureType>

Format/Posities

Afhankelijk van de waarde in ProductFormFeatureType

Reference name

<ProductFormFeatureValue>

Short tag<b335>
Code list

Afhankelijk van de waarde in ProductFormFeatureType List 79 Product form feature type

Ingeval van:

 •  <ProductFormFeatureType> code 15 de waarde uit List 220 E-publication version number
 • <ProductFormFeatureType> code 10 een getal

(overige code lists 76, 98, 99, 143, 176, 184 en 196)

ONIX M/OO
CB M/OO
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<ProductFormFeatureValue>101A</ProductFormFeatureValue>
of
<ProductFormFeatureValue>2</ProductFormFeatureValue>

End of Product form feature

P.3.8 Product form description

Als de product code het product niet adequaat beschrijft, kan een korte beschrijving van de tekst worden toegevoegd een meer gedetailleerde specificatie van het product.

Format/Posities

Alfanumeriek, maximaal 200 posities

Reference name

<ProductFormDescription>

Short tag<b014>
ONIX M/OO
CB M/OO
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<ProductFormDescription>CD-ROM</ProductFormDescription>
of
<ProductFormDescription>luierflapjes</ProductFormDescription> 

Het veld kan worden gebruikt om in een vrij tekstveld aan te geven als er bijlagen of specifieke kenmerken bij een titel/artikel horen.

 

P.3.9 Trade category code - Kort Verhaal indicator

De typering van de verschijningsvorm van het artikel/ISBN, die onderscheidend is voor de markt. Hiermee wordt uitgevers de mogelijkheid geboden om voor e-books een indicatie te kunnen meegeven dat het om een kort verhaal gaat.

Format/Posities

Numeriek, 2 cijfers.

Reference name

<TradeCategory>

Short tag<b384>
Code list

List 12 Trade category, waarde 14 duidt aan dat het een e-book kort verhaal betreft

Door CB wordt alleen de Kort Verhaal indicatie ondersteunt

ONIX M/OO
CB M/OO
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<TradeCategory>14</TradeCategory>

Kan door webwinkels worden gebruikt als extra informatie in de presentatie van een titel. 

 

P.3.10 Primary content type code - Verduidelijking van het type product

Een ONIX-code waarmee het primaire type van het product wordt aangeduid, dient ter verduidelijking van het product bijvoorbeeld audio of video

Format/Posities

Numeriek, 2 posities.

Reference name

<PrimaryContentType>

Short tag<x416>
Code list

List 81 Product content type

CB ondersteunt waarde 01, Audioboeken

ONIX M/OO
CB M/OO
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<PrimaryContentType>01</PrimaryContentType>

P.3.16 Epub technical protection

Een ONIX-code die aangeeft of een digitaal product beschikt over DRM of andere technische beveiligingsvoorzieningen.

FormatNumeriek, 2 cijfers
Reference name

<EpubTechnicalProtection>

Short tag<x317>
Code listList 144 E-publication technical protection
ONIX M/OO
CB M/OO
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
	  <EpubTechnicalProtection>02</EpubTechnicalProtection>

Voor een e-book wordt de verschijningsvorm in het ONIX 3.0 bericht gedefinieerd door de combinatie van de tags ProductForm, ProductFormDetail, ProductFormFeature en EpubTechnicalProtection

Ebook productvormProductFormProductFormDetail

DRM

EpubTechnicalProtection

Ebook: PDF met Adobe DRM

EAE10703
Ebook: PDF zonder DRMEAE10700
Ebook: PDF met digitaal watermerkEAE10702
Ebook: Epub met Adobe DRM, alleen downloadEDE10103
Ebook: Epub zonder DRM, alleen downloadEDE10100
Ebook: Epub met digitaal watermerk, alleen downloadEDE10102
Ebook: licentieLA

Downloadable luisterboek

AJ +

 • <PrimaryContentType>01
 • P.9.1 EditionType  dient de waarde UBR of ABR te bevatten


Product classification composite

Een groep van data elementen die een productclassificatie definiëren, CB gebruikt Fondsgroep en en BTW classificatie. Het composite is herhaalbaar.
Reference name<ProductClassification>
Short tag<productclassification>
ONIX M/OO (R)
CB M/OO (R)
Example/voorbeeld
Example/Voorbeeld
			<ProductClassification>
				<ProductClassificationType>06</ProductClassificationType>
				<ProductClassificationCode>130</ProductClassificationCode>
			</ProductClassification>
			<ProductClassification>
				<ProductClassificationType>07</ProductClassificationType>
				<ProductClassificationCode>BK_ALG</ProductClassificationCode>
				<Percent>100</Percent>
			</ProductClassification>

P.3.22 Product classification type code

Een ONIX-code die het schema identificeert van waaruit de ID in <ProductClassificationCode> wordt genomen. Verplicht in elk exemplaar van de <ProductClassification> -composiet

Format/Posities

Numeriek, 2 posities

Reference name

<ProductClassificationType>

Short tag<b274>
Code list

List 9 Product classification type

CB gebruikt de volgende waardes

 • 06 betreft de Fondsgroep
 • 07 betreft de BTW Classificatie
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<ProductClassificationType>07</ProductClassificationType>  

P.3.23 Product classification code

Een classificatie code uit het schema wat is opgegeven bij <ProductClassificationType>.

Format/Posities

Alfanumiek, volgens de waarde in <ProductClassificationType>

BTW-Classificatie (<ProductClassificationType> = 07)

OmschrijvingDescriptionNederlands BTW tariefProductClassificationCode 

Boeken

BooksLaag (reduced VAT rate)

BK_ALG

Kinderboeken

Children booksLaag (reduced VAT rate)

BK_KIND

Studieboeken

Study booksLaag (reduced VAT rate)

BK_STUDIE

Wetenschappelijke boekenScientific booksLaag (reduced VAT rate)BK_WET

Luisterboeken op digitale gegevensdrager

Audiobooks on digital data carrierLaag (reduced VAT rate)

DG_LUISTERBOEK

Non-boeken

Non-booksHoog (standard VAT rate)

NB

Periodieke uitgaven

Periodic publicationsLaag (reduced VAT rate)

PU

Naslagwerken op digitale gegevensdrager

Reference works on digital data carrierLaag (reduced VAT rate)

DG_NASLAG

Uitgaven op digitale gegevensdrager

Publications on digital data carriesHoog (standard VAT rate)

DG

Downloads

Downloadable e-book of audioboekLaag (reduced VAT rate)

DL_EBOEK

DownloadsDownloadable e-book of audiobookHoog (standard VAT rate)DL_ABOEKH

3 cijferige code t.b.v. Fondsgroep (<ProductClassificationType> = 06) 

Reference name

<ProductClassificationCode>

Short tag<b275>
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<ProductClassificationCode>BK_STUDIE</ProductClassificationCode>  

BTW classificatie

Om ervoor te zorgen dat CB de juiste BTW kan bepalen op artikelfacturen tussen uitgevers en afnemers, moeten artikelen ingedeeld worden in een Product BTW Classificatie. Met behulp van deze classificatie kan onder andere worden bepaald welk BTW-tarief geldt in een bepaald land. Dat geldt ook voor artikelen die uit meerdere onderdelen bestaan (gemengd BTW), zoals een boek met een CD. Een artikel mag uit maximaal 3 classificaties bestaan, maar moet minimaal in één classificatie zijn ingedeeld.

De BTW classificatie kan herhaalt worden bij gemengd BTW.

Bij de classificatie wordt een percentage doorgegeven (<Percent>) dat aangeeft voor hoeveel procent het artikel uit de betreffende classificatie bestaat. Met dit percentage en de totale prijs wordt vervolgens de deelprijs berekend. Om hierin zo min mogelijk afrondingsverschillen te krijgen, kan het percentage met 5 decimalen worden doorgegeven. Bij een artikel met meerdere classificaties moet de optelsom van de percentages gelijk zijn aan 100%. Een percentage moet tussen 0 en 100 liggen.

Voorbeeld/example
			<ProductClassification>
				<ProductClassificationType>07</ProductClassificationType>
				<ProductClassificationCode>BK_ALG</ProductClassificationCode>
				<Percent>100</Percent>
			</ProductClassification>

Fondsgroep

De fondsgroep is een indeling die een uitgever ten behoeve van zijn verslaglegging en eigen gebruik kan toepassen. Niet alle uitgevers maken hier gebruik van, dus de fondsgroep is optioneel. Een fondsgroep is een 3-cijferige code die ligt tussen 000 en 999 en die alleen voor de uitgever zelf betekenis heeft. Bij een ProductClassification van Type 06 komt geen percentage voor.

In het navolgende voorbeeld heeft een titel fondsgroep 998.

Voorbeeld/example
			<ProductClassification>
				<ProductClassificationType>06</ProductClassificationType>
				<ProductClassificationCode>130</ProductClassificationCode>
			</ProductClassification>

P.3.24 Percent

Bij de classificatie wordt een percentage doorgegeven dat aangeeft voor hoeveel procent het artikel uit de betreffende classificatie bestaat. Met dit percentage en de totale prijs wordt vervolgens de deelprijs berekend. Om hierin zo min mogelijk afrondingsverschillen te krijgen, kan het percentage met 5 decimalen worden doorgegeven. Bij een artikel met meerdere classificaties moet de optelsom van de percentages gelijk zijn aan 100%. Een percentage moet tussen 0 en 100 liggen.

Format/Posities

Numeriek, 7 posities. decimaal scheidingsteken is een punt

Reference name

<Percent>

Short tag

<b337>

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<Percent>100</Percent>

End of Product classification composite

Collection composite - Bibliografische reeks

Een groep van data elementen die aangeven dat de titel tot een reeks bibliografische reeks behoort. Niet alle boeken behoren tot een reeks, als het boek niet is opgenomen in een reeks wordt de Collection composite niet opgenomen
Reference name...<Collection>
Short tag<collection>
ONIX M/OO (R)
CB M/OO (R)
Example/voorbeeld

Hieronder een voorbeeld van de vermelding van deel 1 uit de reeks Deverill CollectionType 10 uit codelijst 148 geeft aan dat er een bibliografische reeks volgt. TitleType 01 uit codelijst 15 geeft aan dat het om de reeksnaam gaat zoals die op de cover, titelpagina of colofon van het boek voorkomt. TitleElementLevel 02 geeft de relatie tussen de reeks en de hoofdtitel van het boek aan.

Het veld PartNumber is niet bij alle reeksen gevuld het veld kan ook Romeinse cijfers bevatten. 

Een nieuwe reeks dient eerst bij Bureau ISBN aangevraagd te worden. Nadat de reeks door Bureau ISBN geregistreerd is, is het van belang deze binnen 1 week te koppelen aan een ISBN; wanneer dat niet gebeurt zal de reeks geschoond worden.

Example/Voorbeeld
			<Collection>
				<CollectionType>10</CollectionType>
				<TitleDetail>
					<TitleType>01</TitleType>
					<TitleElement>
						<TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>
						<PartNumber>1</PartNumber>
						<TitleText>Deverill</TitleText>
					</TitleElement>
				</TitleDetail>
			</Collection>

P.5.1 CollectionType

De codering waarmee wordt aangeduid dat het een reeks betreft.

Format/Posities

Numeriek, 2 posities. Waarde 10.

Reference name

<CollectionType>

Short tag

<x329>

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<CollectionType>10</CollectionType>

TitleDetail - Collection Type composite

De data elementen waarin de reeksnaam, de relatie tussen de reeks en de hoofdtitel en het deelnummer worden opgenomen.

Reference name

<TitleDetail>

Short tag

<titledetail>

ONIX M/O

O (R)

CB M/O

O (R)

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
			<TitleDetail>
				<TitleType>01</TitleType>
				<TitleElement>
					<TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>
					<PartNumber>1</PartNumber>
					<TitleText>Deverill</TitleText>
				</TitleElement>
			</TitleDetail>

P.5.6 TitleType

ONIX codering die het type definieert

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<TitleType>

Short tag

<b202>

Code listList 15 Title type

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<TitleType>01</TitleType>

Title element composite

De data elementen welke de relatie tussen de reeks en de hoofdtitel aangeeft en waarin het deelnummer en reeksnaam is opgenomen

Reference name

<TitleElement>

Short tag

<titleelement>

ONIX M/O

O (R)

CB M/O

O (R)

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
				<TitleElement>
					<TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>
					<PartNumber>1</PartNumber>
					<TitleText>Deverill</TitleText>
				</TitleElement>

P.5.7 TitleElementLevel

ONIX codering die de relatie tussen de reeks en de hoofdtitel van het boek aangeeft.

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<TitleElementLevel>

Short tag

<x409>

Code listList 149

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>

P.5.8 PartNumber

Het nummer van het onderdeel binnen de reeks. Kan ook Romeinse cijfers bevatten. bij het opnemen van

<PartNumber> is ook <TitleText> (reeksnaam) verplicht

FormatAlfanumeriek, maximaal 10 posities. Kan ook Romeinse cijfers bevatten.

Reference name

<PartNumber>

Short tag

<x410>

Code list
List 149 Title element level

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<PartNumber>1</PartNumber>

P.5.10 TitleText

De reeksnaam is verplicht als er een reeksnummer (PartNumber) is opgegeven.

FormatAlfanumeriek, maximaal 255 posities. Kan ook Romeinse cijfers bevatten.

Reference name

<TitleText>

Short tag

<b203>

ONIX M/O

O

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<TitleText>Deverill</TitleText>

End of Title element composite

End of Title detail Bibliografische reeks composite

End of Collection composite - Bibliografische reeks

     

Title detail - Bibliografische titel composite

De bibliografische titelomschrijving zijn de titelgegevens zoals die worden vastgelegd bij het definitief maken van de ISBN registratie en ook zijn opgenomen in Titelbank. Deze kunnen uit verschillende velden bestaan:

 • hoofdtitel,
 • deeltitel,
 • sectietitel
 • ondertitel. 

De relatie tussen al deze velden binnen het ProductRecord is aangegeven door het TitleElementLevel, samen met de eventuele reeksnaam en reeksnummer vormen ze de volledige set met titelgegevens.. 

Doel: inlezen in titeldatabases t.b.v. websites met een zeer verfijnde en uitgebreide gegevens- en zoekstructuur en t.b.v. databases van bibliotheeksystemen.

Titelgegevens kunnen zijn verdeeld over de velden hoofdtitel, deeltitel en sectietitel. Deeltitel en sectietitel zijn met name gevuld bij educatieve uitgaven.

De titelgegevens zoals die door de uitgever zijn aangeleverd worden door Team ISBN overgenomen zoals ze op de cover, titelpagina van het boek en in de colofon staan en worden consistent en gestandaardiseerd vastgelegd in Titelbank. Dat kan tot gevolg hebben dat gegevens die bij de uitgever allemaal bij elkaar in één lang veld staan worden verdeeld over verschillende velden. 

DATA ELEMENTREFERENCE NAMESHORT TAGONIX M/OCB M/OCODE LISTA/NPOSITIES
Title detail composite (R)<TitleDetail><titledetail>MM   

P.6.1 Title Type

<TitleType>

<b202>

MMList 15 Title typeNumeriek2

Title element composite (R)

<TitleElement><titleelement>MM   

P.6.2 Title element level

<TitleElementLevel><x409>MMList 149 Title element levelNumeriek2

P.6.3 Part number

<PartNumber><x410>OO Alfanumeriek10

P.6.5 Title text

<TitleText><b203>OM Alfanumeriek200

P.6.8 Subtitle

<Subtitle><b029>OO Alfanumeriek200
Alleen hoofdtitel aanwezig

<TitleType>

P.6.1

<TitleElementLevel>

P.6.2

<TitleText>

P.6.5

1 TitleDetail composite0101hoofdtitel
Hoofdtitel en deeltitel aanwezig<TitleType><TitleElementLevel><TitleText>
2 TitelDetail composites0101deeltitel
 0102hoofdtitel
Hoofdtitel, deelitel en sectietitel aanwezig<TitleType><TitleElementLevel><TitleText>
3 TitelDetail composites0101sectietitel
 0102deeltitel
 0103hoofdtitel
Bij educatieve boeken worden de verschillende onderdelen van de titel als volgt opgebouwd <TitleElementLevel><TitleElementLevel>
Type boek (docentenboek, leerlingenboek, werkboek) dat hoort bij het nummer van het deel01sectietitel
Nummer van het deel binnen de methode  02deeltitel
Titel van de methode03hoofdtitel

P.6.8 Indien er een ondertitel aanwezig is, staat deze als <Subtitle> opgenomen in de <TitleDetail> composite waarin de hoofdtitel wordt gecommuniceerd.

Melding bij overschrijding van het 'bruikbare aantal' tekens

CB hanteert de standaard ONIX richtlijnen om er voor te zorgen dat nieuwe partijen, die ook via ONIX gegevens uitwisselen en hierbij volgens de ONIX standaard werken, zonder problemen kunnen aansluiten bij CB.  In de verwerking van deze gegevens vindt er controle plaats op het maximaal aantal tekens. Als dit aantal wordt overschreden wordt dit gemeld. 

Afnemers en uitgevers in Nederland (en BE/LU) hebben andere wensen; zij gebruiken deze gegevens alleen als ze het “bruikbare aantal tekens” niet overschrijden. Voor de ondertitel is dit als volgt gedefinieerd: Bibliografische ondertitel maximaliseren op 200 karakters

Indien het attribuut langer is dan het “bruikbare aantal” maar kleiner dan maximaal is toegestaan, dan wordt bij overschrijding van het “bruikbare aantal” tekens de volgende meldingen geretourneerd: TIS-00759: Voor ondertitel overschrijdt U het maximum van 200 tekens dat retailers doorgaans voor dit veld hanteren. Zij zullen de tekst daarom niet overnemen

Example/voorbeeld
Klik hier voor een Example/Voorbeeld
In onderstaande voorbeeld wordt een titel gegeven met 3 TitleElementLevels.
Veilig leren lezen in de hoofdtitel, Maanversie is de deeltitel, Leesboekjes 2, kern 2 is de sectietitel.
 
<TitleDetail>
  <TitleType>01</TitleType>
  <TitleElement>
    <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
    <TitleText>Leesboekjes 2, kern 2</TitleText>
  </TitleElement>
  <TitleElement>
    <TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>
    <TitleText>Maanversie</TitleText>
  </TitleElement>
  <TitleElement>
    <TitleElementLevel>03</TitleElementLevel>
    <TitleText>Veilig leren lezen</TitleText>
    <Subtitle>structuurmethode voor het aanvankelijk leesonderwijs</Subtitle>
  </TitleElement>
</TitleDetail>
 
In het onderstaande voorbeeld wordt een titel aangegeven met 2 TitleElementLevels. 
Drakenwereld is de hoofdtitel, Stad van sterren is de deeltitel.
 
<TitleDetail>
  <TitleType>01</TitleType>
  <TitleElement>
   <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
   <TitleText>Stad van sterren</TitleText>
  </TitleElement>
  <TitleElement>
   <TitleElementLevel>02</TitleElementLevel>
   <TitleText>Drakenwereld</TitleText>
  </TitleElement>
</TitleDetail>

Title detail - Alternatieve wijze Hoofdtitel

De hoofdtitel kan op een ander wijze worden doorgegeven middels de elementen Title prefix, "No prefix Indicator en Titel without prefix, deze elementen worden hierna verder beschreven

Example/voorbeeld
Klik hier voor een Example/Voorbeeld
<TitleDetail>
  <TitleType>01</TitleType>
  <TitleElement>
    <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
    <TitlePrefix>De<TitlePrefix>
    <TitleWithoutPrefix>regenboogbende</TitleText>
  </TitleElement>
</TitleDetail>

P.6.6 Title prefix

Tekst aan het begin van een titel element, welke wordt genegeerd bij alfabetisch sorteren. Kan alleen worden gebruikt in combinatie met <TitleWithoutPrefix> én als <TitleText> niet is opgenomen.

De combinatie van de elementen <TitlePrefix> en <TitleWithoutPrefix> dient om onderscheid te maken maken tussen een eerste woord- of tekenreeks die moet worden genegeerd voor archiveringsdoeleinden.

Uit deze gegevens wordt door CB de hoofdtitel herleidt. In de ONIX berichten die de retail ontvangt zal het TitelDetail composite <TitlePrefix>, <NoPrefix/> en <TitleWithoutPrefix> vooralsnog niet opgenomen worden.

FormatAlfanumeriek, maximaal 20 posities. Als de combinatie TitlePrefix/TitleWithoutPrefix een waarde bevat die langer is dan 2000 wordt deze afgekapt op 2000 tekens

Reference name

<TitlePrefix>

Short tag

<b030>

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<TitleDetail>
	<TitleType>01</TitleType>
	<TitleElement>
    <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
	  <TitlePrefix>De<TitlePrefix>
		<TitleWithoutPrefix>regenboogbende</TitleText>
	</TitleElement>
</TitleDetail>

P.6.6a No prefix indicator

Een leeg element waarmee wordt aangegeven dat een titelelement geen voorvoegsel bevat. Kan alleen worden gebruikt in combinatie met <TitleWithoutPrefix> én als <TitleText> niet is opgenomen.

De combinatie van de elementen <NoPrefix/> en <TitleWithoutPrefix> dient om onderscheid te maken maken tussen het wel (<TitlePrefix>of niet aanwezig zijn van een eerste woord- of tekenreeks die moet worden genegeerd voor archiveringsdoeleinden.

Uit deze gegevens wordt door CB de hoofdtitel herleidt. In de ONIX berichten die de retail ontvangt zal het TitelDetail composite <TitlePrefix>, <NoPrefix/> en <TitleWithoutPrefix> vooralsnog niet opgenomen worden.

Reference name

<NoPrefix/>

Short tag

<x501>

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<TitleDetail>
	<TitleType>01</TitleType>
	<TitleElement>
    <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
	  <NoPrefix/>
		<TitleWithoutPrefix>Onzichtbare man</TitleText>
	</TitleElement>
</TitleDetail>

P.6.7 Title without prefix

De tekst van een titelelement zonder het titel voorvoegsel; en zonder een eventuele ondertitel. Kan alleen worden gebruikt als een van de elementen <NoPrefix /> of <TitlePrefix> ook aanwezig is.

De combinatie van de elementen <TitlePrefix> en <TitleWithoutPrefix> dient om onderscheid te maken maken tussen een eerste woord- of tekenreeks die moet worden genegeerd voor archiveringsdoeleinden.

Uit deze gegevens wordt door CB de hoofdtitel herleidt. In de ONIX berichten die de retail ontvangt zal het TitelDetail composite <TitlePrefix>, <NoPrefix/> en <TitleWithoutPrefix> vooralsnog niet opgenomen worden.

FormatAlfanumeriek, maximaal 2000 posities. Als de combinatie TitlePrefix/TitleWithoutPrefix een waarde bevat die langer is dan 2000 wordt deze afgekapt op 2000 tekens

Reference name

<TitleWithoutPrefix>

Short tag

<b031>

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<TitleDetail>
	<TitleType>01</TitleType>
	<TitleElement>
    <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
	  <TitlePrefix>De<TitlePrefix>
		<TitleWithoutPrefix>regenboogbende</TitleText>
	</TitleElement>
</TitleDetail>

End of Title element composite

End of Title detail - Bibliografische titel composite

Title detail - Auteur*titel composite

CB genereert bij de eerste aanmelding van het ISBN voor het CB assortiment eenmalig uit de titelgegevens de auteur*titelomschrijving van maximaal 47 posities. Deze wordt gebruikt als presentatie van de titel op artikelfacturen en in overzichtsschermen van CB Online en CB Online Verslaglegging. Dit veld wordt gevuld met de achternaam van de eerst vermelde auteur als deze aanwezig is, gevolgd door een * en dan een verkorte presentatie van de titel. Is er geen achternaam vastgelegd start deze met een *-teken. 

De uitgever heeft de mogelijkheid om een auteur*titelomschrijving naar eigen inzicht te wijzigen via CB Online of ONIX 3.0 . Dit kan door middel van een extra TitleDetail Record 
<Subtitle> is bij <TitleType> 10 niet van toepassing.

Auteur*titel

<TitleType>

P.6.1

<TitleElementLevel>

P.6.2

<TitleText>

P.6.5

TitleDetail composite1001

Geeft de auteur*titel weer, in hoofdletters geschreven en de omschrijving moet minimaal 1 * bevatten als onderscheiding tussen de auteur en de titel. Is er geen auteur van toepassing, dan moet de tekst van de auteur*titel met een * beginnen.

Maximaal 47 posities

De uitgever heeft de mogelijkheid om een auteur*titelomschrijving naar eigen inzicht te wijzigen via CB Online of ONIX 3.0 (door middel van een extra TitleDetail record) 

 • Indien de waarde in TiteText langer dan 47 posities, dan wordt de auteur*titel afgekapt en volgt in de terugmelding CBU-44282 (Melding) Auteur*titel afgekapt, de auteur*titel wordt wel verwerkt
 • Indien meerdere auteur*titels zijn ingediend, dan wordt de eerste verwerkt en volgt in de terugmelding van de verwerking CBU-44283 (Melding) Meerdere Auteur*titels ingediend. Verwerkt: #1
 • Indien de (eventueel afgekapte) auteur*titel geen * bevat, dan wordt de assortiment-aanmelding/mutatie wel verwerkt maar zonder auteur*titel en volgt in de terugmelding van de verwerking CBU-44284 (Melding) Auteur*titel bevat geen *, opgegeven auteur*titel is niet verwerkt)
Example/voorbeeld
Klik hier voor een Example/Voorbeeld
Auteur opgenomen
<TitleDetail>
  <TitleType>10</TitleType>
  <TitleElement>
    <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
    <TitleText>COLINS*REMI VERDWAALD IN DE CATACOMBEN</TitleText>
  </TitleElement>
</TitleDetail>
 
 
Geen auteur opgenomen
<TitleDetail>
  <TitleType>10</TitleType>
  <TitleElement>
    <TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
    <TitleText>*VEILIG LEREN LEZEN 2 LEESBOEKJE</TitleText>
  </TitleElement>
</TitleDetail>

End of Title detail - Auteur*titel composite

Title detail - Title in original language - Oorspronkelijke titel bij vertaald werk composite

Oorspronkelijke titel ingeval van een vertaald werk.

Auteur*titel

<TitleType>

P.6.1

<TitleElementLevel>

P.6.2

<TitleText>

P.6.5

TitleDetail composite0301

De oorspronkelijke titel

Example/voorbeeld
Klik hier voor een Example/Voorbeeld
Vertaalde titel
<TitleDetail>
	<TitleType>01</TitleType>
	<TitleElement>
		<TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
		<TitleText>Assertiviteit voor engelen op aarde</TitleText>
	<Subtitle>leer opkomen voor jezelf</Subtitle>
</TitleElement>
</TitleDetail>
 
Originele titel
<TitleDetail>
	<TitleType>03</TitleType>
		<TitleElement>
		<TitleElementLevel>01</TitleElementLevel>
		<TitleText>Assertiveness For Earth Angels</TitleText>
</TitleElement>
</TitleDetail>

End of Title detail - Title in original language - Originele titel bij vertaald werk composite

            

P.7 Contributor - Auteursvermelding composite

De data elementen waarin de betrokkenen, auteurschap en andere vormen van bijdragen worden opgenomen. Per betrokkene wordt een Contributor composite opgenomen.

Reference name

<Contributor>

Short tag

<contributor>

ONIX M/O

O (R)

CB M/O

O (R)

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/Voorbeeld
 <Contributor>
  <SequenceNumber>1</SequenceNumber>
  <ContributorRole>A01</ContributorRole>
  <NamesBeforeKey>Emma</NamesBeforeKey>
  <KeyNames>Reyes</KeyNames>
</Contributor>
<Contributor>
  <SequenceNumber>2</SequenceNumber>
  <ContributorRole>B06</ContributorRole>
  <NamesBeforeKey>Irene</NamesBeforeKey>
  <PrefixToKey>van de</PrefixToKey>
  <KeyNames>Mheen</KeyNames>
</Contributor>

P.7.1 Contributor sequence number

Er kunnen meerdere auteurs worden vastgelegd per ContributorRole in de volgorde zoals ze op de titelpagina van de publicatie of de colofon voorkomen. Het SequenceNumber (volgnummer zoals de auteurs in het boek vermeld zijn) loopt door over alle rolvermeldingen heen.

Format/Posities

Numeriek, 3 posities

Reference name

<SequenceNumber>

Short tag<b034>
ONIX M/OO
CB M/OO
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<SequenceNumber>1</SequenceNumber>

P.7.2 Contributor role

Een ONIX-code die de rol aangeeft die een persoon heeft gespeeld bij het maken van het product. Verplicht in elk exemplaar van een <Contributor> -composiet.

Format/Posities

Alfanumeriek, 3 posities, één letter en 2 cijfers

Reference name

<ContributorRole>

Short tag<b035>
Code list

List 17 Contributor role code

CB ondersteunt de volgende rollen:

 • A01 - Auteur
 • A12 - Illustrator
 • A13 - Fotograaf
 • B01 - Redacteur
 • B05 - Bewerker
 • B06 - Vertaler
 • E07 - Voorlezer
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<ContributorRole>A01</ContributorRole>  (auteur)

P.7.12 Person name part 2 - Names before key - Voornaam

De voornaam van de persoon die een rol heeft gespeeld bij het maken van het product.

Format/Posities

Alfanumeriek, 100 posities

Reference name

<NamesBeforeKey>

Short tag<b039>
ONIX M/OO
CB M/OO
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<NamesBeforeKey>Hans</NamesBeforeKey>

P.7.13 Person name part 3 - Prefix to key - Voorvoegsel

De voorvoegsels ( bijvoorbeeld de, het, van, 't) van de persoon die een rol heeft gespeeld bij het maken van het product.

Format/Posities

Alfanumeriek, 30 posities

Reference name

<PrefixToKey>

Short tag<b247>
ONIX M/OO
CB M/OO
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<PrefixToKey>van der</PrefixToKey>

P.7.15 Person name part 4 - Key names - Achternaam

De achternaam van de persoon die een rol heeft gespeeld bij het maken van het product.

Format/Posities

Alfanumeriek, 100 posities

Reference name

<KeyNames>

Short tag<b040>
ONIX M/OO
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<KeyNames>Mollema</KeyNames>

P.7.19 Corporate name - Bedrijfsnaam

De naam van het bedrijf of organisatie wanneer de auteur geen persoon is.

Format/Posities

Alfanumeriek, 100 posities

Reference name

<CorporateName>

Short tag<b047>
ONIX M/OO
CB M/OO
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<CorporateName>Interstat</CorporateName>

End of P.7 Contributor - Auteursvermelding composite

P.7.52 No authorship indicator - Geen betrokkene indicator

Indien er geen betrokkene voor het product is dient de NoContributor indicator te worden opgenomen

Reference name

<NoContributor/>

Short tag<n339/>
ONIX M/OO
CB M/OO
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<NoContributor/>

P.9.1 Edition type code - Editie type

De nadere specificatie van de editie, bijvoorbeeld 'Niet ingekorte editie- UBR', Verkorte editie' - ABR, 'grootletterboek' - LTE, 'herziene uitgave' - REV.

FormatAlfnumeriek, 3 Hoofdletters

Reference name

<EditionType>

Short tag

<x419>

Code list

List 21 Edition type

ONIX M/O

O (R)

CB M/O

O (R) - M 

Verplicht ingeval van ProductForm AJ -Downloadable luisterboek.

 • UBR  - Unabriged (vrijwel alle audioboeken zijn niet ingekort)
 • ABR - Abridged (ingekorte versie, wat vroeger nog wel gebeurde als en product ook voor CD gemaakt was en om kosten te besparen werd ingekort)

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<EditionType>REV</EditionType>

 

ONIX codeEngelse omschrijvingVertaling
ADPAdapted editionAangepaste editie
ACTActing editionActeurseditie
CRICritical editionBecommentarieerde editie
PRBPrebound editionBibliotheek-klaargemaakte editie 
BRLBraille editieBraille editie
UNNEdition with unnumbered copiesEditie met ongenummerde exemplaren
ILLIllustrated editionExclusief geïllustreerde editie
CSPCoursepackExclusieve schooleditie
FACFacsimile editionFacsimile editie
MDTMedia-tie-inFilmeditie
ANNAnnotated editionGeannoteerde uitgave
EXPExpurgated editionGecensureerde editie
NUMEdition with numbered copiesGenummerde editie
SIGSigned editionGesigneerde uitgave
LTELarge type/large print editionGrootletterboek
REVRevised editionHerziene uitgave
MCPMicroprint editionKleine letter editie
TCHTeacher's editionLerareneditie
FSTFestschriftLiber amicorum
MLLMultilingual editionMeertalige editie
SCHSchool editionNiet-exclusieve schooleditie
NEDNew editionNieuwe editie
CMBCombined volumeOmnibus
UXPUnexpurgated editionOngecensureerde uitgave
UBRUnabridged editionVolledige versie
DGODigital originalOrigineel digitaal
BLPBilingual 'facing page'editionParallel tweetalige editie
SPESpecial editionSpeciale editie (N.B. Jubileumeditie en luxe editie vallen voor Editeur onder Speciale editie)
STUStudent's editionStudenteneditie
BLLBilingual editionTweetalige editie
ENLEnlarged editionUitgebreide editie
ULPUltra large print editieUltra grootletterboek
VARVariorum editionVariorumeditie 
SMPSimplified langauge editionVereenvoudigde editie
ABRAbridged editionVerkorte versie
ENHEnhanced editionVerrijkte editie

NB: Hier ontbreekt Dyslexie editie omdat dit door Editeur gezien wordt als een vorm van een Grootletter editie

P.9.2 Edition number - Bibliografisch druknummer

Het bibliografische druknummer dat bij de eerste registratie van het ISBN is vastgelegd, dat in de uitgave zelf wordt vermeld op de titelpagina of in de colofon. Bij een nieuw titel is dit druknummer 1; bij een bestaande titel die wordt herdrukt met een nieuw ISBN kan dit een hoger druknummer.

FormatGeheel getal, 4 posities

Reference name

<EditionNumber>

Short tag

<b057>

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<EditionNumber>1</EditionNumber>

P.9.3 Edition version number - Druknummer

Het nummer van de actuele druk van het ISBN. Het kan zijn dat een titel later wordt herdrukt met een hoger druknummer. Bij team ISBN wordt deze titel niet opnieuw geregistreerd maar de uitgever kan zelf het actuele druknummer (commerciële druknummer) toevoegen. Voor webwinkels en in de datadases van boekhandels heeft het de voorkeur om het <EditionVersionNumber> te tonen als dit aanwezig is.

FormatNumeriek, 3 posities

Reference name

<EditionVersionNumber>

Short tag

<b217>

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<EditionVersionNumber>1</EditionVersionNumber>

P.9.4 Edition statement

Wanneer er sprake is van Heruitgave kan volstaan worden met Editionstatement in tekst is weergegeven: Heruitgave, Herdruk.

Format

Alfnumeriek, 100 posities, mogelijke waarde

 • 01 (druk nummer wordt 1)
 • 02 (druk wordt Heruitgave)
 • 03 (druk wordt de meegegeven waarde van P.9.2 <EditionNumber> indien opgegeven en anders 1

Reference name

<EditionStatement>

Short tag

<b058>

ONIX M/O

O (R)

CB M/O

O (R)

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<EditionStatement>Heruitgave</EditionStatement>

P.10 Language - Taal composite

Een groep van data elementen die tezamen de taal aangegeven. De taal is verplicht bij CB voor producten met een ISBN omdat dit boeken zijn die over het algemeen tekst bevatten. Voor non-books (producten met een EAN) wordt er geen taal gecommuniceerd omdat dit producten betreft die geen taal hebben.

Reference name

<Language>

Short tag

<language>

ONIX M/O

O (R)

CB M/O

M (R)

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<Language>
	<LanguageRole>01</LanguageRole>
	<LanguageCode>dut</LanguageCode>
</Language>

P.10.1 Language role - Taal rol

De codering van de taal rol; CB legt zelf geen oorspronkelijke taal vast. Opgenomen wordt alleen de taal van uitgave.

FormatNumeriek, 2 posities.

Reference name

<LanguageRole>

Short tag

<b253>

Code list

List 22 Language role

Altijd waarde 01, de codering voor de taal uitgave (Language of text)

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<LanguageRole>01</LanguageRole>

P.10.2 Language code - Taal code

De taal waarin het boek geschreven is.

FormatAlfanumeriek, 3 kleine letters

Reference name

<LanguageCode>

Short tag

<b252>

Code list

List 74 Language – based on ISO 639-2/B

Waarde is lowercase/kleine letters, bijvoorbeeld: dut (= Dutch/Nederlands). Wanneer een titel meerdere hoofdtalen heeft wordt 'mul' (= Multiple languages) gebruikt

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<LanguageCode>dut</LanguageCode>

Taal onbekend

Het kan voorkomen dat de taal onbekend is, in dat geval wordt 'und'(= Undetermined language) aangeleverd. 

 

Waarde

Beschrijving

aar

Afar

abk

Abkhaz

ace

Achinese

ach

Acoli

ada

Adangme

ady

Adygei

afa

Afroasiatic (Other)

afh

Afrihili (Artificial language)

afr

Afrikaans

ain

Ainu

aka

Akan

akk

Akkadian

alb

Albanian

ale

Aleut

alg

Algonquian (Other)

alt

Southern Altai

amh

Amharic

ang

English, Old (ca. 450-1100)

anp

Angika

apa

Apache languages

ara

Arabic

arc

Aramaic

arg

Aragonese Spanish

arm

Armenian

arn

Mapudungun; Mapuche

arp

Arapaho

art

Artificial (Other)

arw

Arawak

asm

Assamese

ast

Asturian; Bable

ath

Athapascan (Other)

aus

Australian languages

ava

Avaric

ave

Avestan

awa

Awadhi

aym

Aymara

aze

Azerbaijani

bad

Banda languages

bai

Bamileke languages

bak

Bashkir

bal

Baluchi

bam

Bambara

ban

Balinese

baq

Basque

bas

Basa

bat

Baltic (Other)

bej

Beja

bel

Belarusian

bem

Bemba

ben

Bengali

ber

Berber (Other)

bho

Bhojpuri

bih

Bihari

bik

Bikol

bin

Bini; Edo

bis

Bislama

bla

Siksika

bnt

Bantu (Other)

bos

Bosnian

bra

Braj

bre

Breton

btk

Batak languages

bua

Buriat

bug

Bugis

bul

Bulgarian

bur

Burmese

byn

Blin; Bilin

cad

Caddo

cai

Central American Indian (Other)

car

Galibi Carib

cat

Catalan

cau

Caucasian (Other)

ceb

Cebuano

cel

Celtic (Other)

cha

Chamorro

chb

Chibcha

che

Chechen

chg

Chagatai

chi

Chinese

chk

Truk

chm

Mari

chn

Chinook jargon

cho

Choctaw

chp

Chipewyan

chr

Cherokee

chu

Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic

chv

Chuvash

chy

Cheyenne

ckbCentral Kurdish (Sorani)

cmc

Chamic languages

cnrMontenegrin

cop

Coptic

cor

Cornish

cos

Corsican

cpe

Creoles and Pidgins, English-based (Other)

cpf

Creoles and Pidgins, French-based (Other)

cpp

Creoles and Pidgins, Portuguese-based (Other)

cre

Cree

crh

Crimean Turkish; Crimean Tatar

crp

Creoles and Pidgins (Other)

csb

Kashubian

cus

Cushitic (Other)

cze

Czech

dak

Dakota

dan

Danish

dar

Dargwa

day

Land Dayak languages

del

Delaware

den

Slave

dgr

Dogrib

din

Dinka

div

Divehi; Dhivehi; Maldivian

doi

Dogri

dra

Dravidian (Other)

dsb

Lower Sorbian

dua

Duala

dum

Dutch, Middle (ca. 1050-1350)

dut

Dutch; Flemish

dyu

Dyula

dzo

Dzongkha

efi

Efik

egy

Egyptian

eka

Ekajuk

elx

Elamite

eng

English

enm

English, Middle (1100-1500)

epo

Esperanto

est

Estonian

ewe

Ewe

ewo

Ewondo

fan

Fang

fao

Faroese

fat

Fanti

fij

Fijian

fil

Filipino; Pilipino

fin

Finnish

fiu

Finno-Ugrian (Other)

fon

Fon

fre

French

frm

French, Middle (ca. 1400-1600)

fro

French, Old (ca. 842-1400)

frr

Northern Frisian

frs

Eastern Frisian

fry

Western Frisian

ful

Fula

fur

Friulian

gaa

gay

Gayo

gba

Gbaya

gem

Germanic (Other)

geo

Georgian

ger

German

gez

Ethiopic

gil

Gilbertese

gla

Scottish Gaelic

gle

Irish

glg

Galician

glv

Manx

gmh

German, Middle High (ca. 1050-1500)

goh

German, Old High (ca. 750-1050)

gon

Gondi

gor

Gorontalo

got

Gothic

grb

Grebo

grc

Greek, Ancient (to 1453)

gre

Greek, Modern (1453-)

grn

Guarani

gsw

Swiss German; Alemannic

guj

Gujarati

gwi

Gwich'in
Waarde

Beschrijving

hai

Haida

hat

Haitian French Creole

hau

Hausa

haw

Hawaiian

heb

Hebrew

her

Herero

hil

Hiligaynon

him

Himachali

hin

Hindi

hit

Hittite

hmn

Hmong

hmo

Hiri Motu

hsb

Upper Sorbian

hun

Hungarian

hup

Hupa

iba

Iban

ibo

Igbo

ice

Icelandic

ido

Ido

iii

Sichuan Yi

ijo

Ijo languages

iku

Inuktitut

ile

Interlingue

ilo

Iloko

ina

Interlingua (International Auxiliary Language Association)

inc

Indic (Other)

ind

Indonesian

ine

Indo-European (Other)

inh

Ingush

ipk

Inupiaq

ira

Iranian (Other)

iro

Iroquoian (Other)

ita

Italian

jav

Javanese

jbo

Lojban

jpn

Japanese

jpr

Judeo-Persian

jrb

Judeo-Arabic

kaa

Kara-Kalpak

kab

Kabyle

kac

Kachin; Jingpho

kal

Kalâtdlisut

kam

Kamba

kan

Kannada

kar

Karen languages

kas

Kashmiri

kau

Kanuri

kaw

Kawi

kaz

Kazakh

kbd

Kabardian

kha

Khasi

khi

Khoisan (Other)

khm

Central Khmer

kho

Khotanese

kik

Kikuyu; Gikuyu

kin

Kinyarwanda

kir

Kirghiz; Kyrgyz

kmb

Kimbundu

kok

Konkani

kom

Komi

kon

Kongo

kor

Korean

kos

Kusaie

kpe

Kpelle

krc

Karachay-Balkar

krl

Karelian

kro

Kru languages

kru

Kurukh

kua

Kuanyama

kum

Kumyk

kur

Kurdish

kut

Kutenai

lad

Ladino

lah

Lahnda

lam

Lamba

lao

Lao

lat

Latin

lav

Latvian

lez

Lezgian

lim

Limburgish

lin

Lingala

lit

Lithuanian

lol

Mongo-Nkundu

loz

Lozi

ltz

Luxembourgish; Letzeburgesch

lua

Luba-Lulua

lub

Luba-Katanga

lug

Ganda

lui

Luiseño

lun

Lunda

luo

Luo (Kenya and Tanzania)

lus

Lushai

mac

Macedonian

mad

Madurese

mag

Magahi

mah

Marshall

mai

Maithili

mak

Makasar

mal

Malayalam

man

Mandingo

mao

Maori

map

Austronesian (Other)

mar

Marathi

mas

Masai

may

Malay

mdf

Moksha

mdr

Mandar

men

Mende

mga

Irish, Middle (ca. 1100-1550)

mic

Mi'kmaq; Micmac

min

Minangkabau

mis

Miscellaneous languages

mkh

Mon-Khmer (Other)

mlg

Malagasy

mlt

Maltese

mnc

Manchu

mni

Manipuri

mno

Manobo languages

moh

Mohawk

mol

Moldavian

mon

Mongolian

mos

Mooré

mul

Multiple languages

mun

Munda (Other)

mus

Creek

mwl

Mirandese

mwfMurrinh-Patha

mwr

Marwari

myn

Mayan languages

myv

Erzya

nah

Nahuatl languages

nai

North American Indian (Other)

nap

Neapolitan

nau

Nauru

nav

Navajo

nbl

Ndebele, South

nde

Ndebele, North

ndo

Ndonga

nds

Low German; Low Saxon

nep

Nepali

new

Newari

nia

Nias

nic

Niger-Kordofanian (Other)

niu

Niuean

nno

Norwegian Nynorsk

nob

Norwegian Bokmål

nog

Nogai

non

Old Norse

nor

Norwegian

nqo

N'Ko

nso

Pedi; Sepedi; Northern Sotho

nub

Nubian languages

nwc

Classical Newari; Old Newari; Classical Nepal Bhasa

nya

Chichewa; Chewa; Nyanja

nym

Nyamwezi

nyn

Nyankole

nyo

Nyoro

nzi

Nzima

oci

Occitan (post-1500); Provencal

oji

Ojibwa

ori

Oriya

orm

Oromo

osa

Osage

oss

Ossetian; Ossetic

ota

Turkish, Ottoman

oto

Otomian languages

Waarde

Beschrijving

paa

Papuan (Other)

pag

Pangasinan

pal

Pahlavi

pam

Pampanga

pan

Panjabi

pap

Papiamento

pau

Palauan

peo

Old Persian (ca. 600-400 B.C.)

per

Persian

phi

Philippine (Other)

phn

Phoenician

pli

Pali

pol

Polish

pon

Ponape

por

Portuguese

pra

Prakrit languages

pro

Provençal (to 1500)

pus

Pushto

qar

Aranés

qav

Valencian

que

Quechua

qlsNeural Latin American Spanish

raj

Rajasthani

rap

Rapanui

rar

Rarotongan; Cook Islands Maori

roa

Romance (Other)

roh

Romansh

rom

Romany

rum

Romanian

run

Rundi

rup

Aromanian; Arumanian; Macedo-Romanian

rus

Russian

sad

Sandawe

sag

Sango

sah

Yakut

sai

South American Indian (Other)

sal

Salishan languages

sam

Samaritan Aramaic

san

Sanskrit

sas

Sasak

sat

Santali

scc

Serbian

scn

Sicilian

sco

Scots

scr

Croatian

sel

Selkup

sem

Semitic (Other)

sga

Irish, Old (to 1100)

sgn

Sign languages

shn

Shan

sid

Sidamo

sin

Sinhala; Sinhalese

sio

Siouan (Other)

sit

Sino-Tibetan (Other)

sla

Slavic (Other)

slo

Slovak

slv

Slovenian

sma

Southern Sami

sme

Northern Sami

smi

Sami languages (other)

smj

Lule Sami

smn

Inari Sami

smo

Samoan

sms

Skolt Sami

sna

Shona

snd

Sindhi

snk

Soninke

sog

Sogdian

som

Somali

son

Songhai languages

sot

Sotho

spa

Spanish

srd

Sardinian

srn

Sranan Tongo

srr

Serer

ssa

Nilo-Saharan (Other)

ssw

Swazi

suk

Sukuma

sun

Sundanese

sus

Susu

sux

Sumerian

swa

Swahili

swe

Swedish

syr

Syriac

tah

Tahitian

tai

Tai (Other)

tam

Tamil

tat

Tatar

tel

Telugu

tem

Temne

ter

Terena

tet

Tetum

tgk

Tajik

tgl

Tagalog

tha

Thai

tib

Tibetan

tig

Tigré

tir

Tigrinya

tiv

Tiv

tkl

Tokelauan

tlh

Klingon; tlhIngan-Hol

tli

Tlingit

tmh

Tamashek

tog

Tonga (Nyasa)

ton

Tongan

tpi

Tok Pisin

tsi

Tsimshian

tsn

Tswana

tso

Tsonga

tuk

Turkmen

tum

Tumbuka

tup

Tupi languages

tur

Turkish

tut

Altaic (Other)

tvl

Tuvaluan

twi

Twi

tyv

Tuvinian

udm

Udmurt

uga

Ugaritic

uig

Uighur; Uyghur

ukr

Ukrainian

umb

Umbundu

und

Undetermined

urd

Urdu

uzb

Uzbek

vai

Vai

ven

Venda

vie

Vietnamese

vol

Volapük

vot

Votic

wak

Wakashan languages

wal

Walamo

war

Waray

was

Washo

wel

Welsh

wen

Sorbian languages

wln

Walloon

wol

Wolof

xal

Kalmyk

xho

Xhosa

yao

Yao

yap

Yapese

yid

Yiddish

yor

Yoruba

ypk

Yupik languages

zap

Zapotec

zen

Zenaga

zha

Zhuang; Chuang

znd

Zande languages

zul

Zulu

zun

Zuni

zza

Zaza; Dimili; Dimli; Kirdki; Kirmanjki; Zazaki

End of P.10 Language - Taal composite

P.11 Extent - Omvang, bestandsgrootte, aantal pagina's composite

De extent composite wordt gebruikt voor informatie over het aantal pagina’s. Voor publicaties die een andere verschijningsvorm hebben dan een gedrukt boek geeft deze composite de mogelijkheid om ook andere soorten tellingen/nummeringen door te geven, bijvoorbeeld de bestandsgrootte van een bestand.
Deze composite kan worden herhaald omdat verschillende soorten tellingen/nummeringen relevant kunnen zijn voor één publicatie. Bijvoorbeeld een boek kan ook Romeinse pagina’s hebben naast pagina’s in Arabische nummering. 

Reference name

<Extent>

Short tag

<extent>

ONIX M/O

O (R)

CB M/O

O (R)

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<Extent>
  <ExtentType>00</ExtentType>
  <ExtentValue>352</ExtentValue>
  <ExtentUnit>03</ExtentUnit>
</Extent>
 
of 
<Extent>
  <ExtentType>22</ExtentType>
  <ExtentValue>647006</ExtentValue>
  <ExtentUnit>17</ExtentUnit>
</Extent> 
 

Bibliografische controle

Het aantal pagina's wat de uitgever opgeeft bij de ISBN registratie zal worden overgenomen. Indien de uitgever niets opgeeft zal dit voor fysieke boeken worden overgenomen, voor e-books zal het aantal pagina's door Team ISBN worden toegevoegd, daarbij wordt de laatst genummerde pagina aangehouden.

P.11.1 Extent Type

De ONIX-codering waarmee wordt aangegeven wat het type is van hetgeen geteld wordt, wat de duur of bestandsgrootte is.

Format

Numeriek, 2 posities

Reference name

<ExtentType>

Short tag

<b218>

Code list

List 23 Extent type

CB ondersteunt de volgende waarde

 • 00 - Telling aantal pagina's hoofdwerk
 • 03 - Telling aantal pagina's proloog
 • 04 - Telling aantal pagina's epiloog
 • 09 - Duur
 • 22 - Bestandsgrootte

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<ExtentType>00</ExtentType>

P.11.2 Extent Value

Het aantal pagina's, de tijdsduur of de bestandsgrootte wat geteld wordt van hetgeen in het <ExtentType> is opgegeven.

Format

Numeriek, maximaal 8 posities.

Reference name

<ExtentValue>

Short tag

<b219>

ONIX M/O

O

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<ExtentValue>352</ExtentValue>

P.11.3 Extent Value Roman

Als er Romeinse pagina’s in een boek staan (bijvoorbeeld in de proloog) en deze worden geteld, dan wordt er een extra extent composite opgenomen. Deze bevat zowel de Romeinse telling als het equivalent daarvan in Arabische telling.

Format

Letters die een geldig Romeins getal vormen

Reference name

<ExtentValueRoman>

Short tag

<x421>

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<ExtentValueRoman>xxiii</ExtentValueRoman>

P.11.4 Extent Unit

De ONIX-codering waarmee wordt aangegeven wat de eenheid is van hetgeen geteld wordt, pagina's, tijdsduur bestandsgrootte.

Format

Numeriek, 2 posities

Reference name

<ExtentUnit>

Short tag

<b220>

Code list

List 24 Extent unit

CB ondersteunt de volgende waarde

 • 03 - Pagina's
 • 06 - Seconden
 • 16 - Tijdsduur (hhhmmss)
 • 17 - Bestandsgrootte in bytes
 • 18 - Bestandsgrootte in kilobytes
 • 19 - Bestandsgrootte in Megabytes

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<ExtentUnit>03</ExtentUnit>

End of P.11 Extent - Omvang, bestandsgrootte, aantal pagina's composite

P.11.5 Illustrated/Not Illustrated Indicator

Indicator waarmee wordt aangegeven of de publicatie illustraties bevat

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<Illustrated>

Short tag

<x422>

Code list

List 152 Illustrated / not illustrated

 • Waarde 01, publicatie bevat géén illustraties
 • Waarde 02, publicatie bevat illustraties

ONIX M/O

O

CB M/O

O/M - Verplicht bij Publicatie Nederlands Taalgebied, ISBN's die beginnen met 97890 of 97894. Deze worden geregistreerd in Titelbank daar is de geillustreerd indicator een verplicht gegeven.

Voor NON-publicaties en Publicaties overige taalgebieden is dit veld optioneel

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<Illustrated>01</Illustrated>

De Illustrated/Not Illustrated indicator volgt direct na het Extent composite.

       

P.12 Subject - NUR, BISAC, Thema en Trefwoorden composite

Onderwerpscodering waarmee de NUR, BISAC en Trefwoorden worden opgenomen. CB ondersteunt de volgende categorieën welke in ook in deze volgorde opgenomen worden in het <ProductRecord>

1.NUR

Sinds 2002 hanteert het Nederlandse en Vlaamse Boekenvak de Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling (NUR). Boeken die op genre traceerbaar zijn, maken een grotere kans om verkocht te worden. Een helder en duidelijk gerubriceerd boek is niet alleen in de boekhandel gemakkelijk te vinden, maar ook online sneller op te zoeken. De rubrieksindelingen van de Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling (NUR) zijn niet enkel een handige wegwijzer voor de consument. Ook voor de boekhandel zijn NUR-codes een bron van informatie. Vele boekverkopers in Nederland en Vlaanderen hanteren de NUR-code voor de indeling in hun boekhandel en als hulpmiddel. (Een PDF met de meest actuele versie van de volledige NUR lijst is te vinden op www.isbn.nl, onder de rubriek FAQ, vraag: Wat is een NUR code).
Alle titels uit het assortiment van CB of Digitale distributie zijn door de uitgever voorzien van een NUR. Bij titels uit het Van Ditmar-assortiment wordt de NUR bij het opnemen van de titel in het assortiment door een logaritme herleid uit de door de wholesaler aangeleverde onderwerpscodering. Als daaruit geen NUR te herleiden is wordt waarde 999 opgenomen. Voor het communiceren van non-publicaties wordt de NUR-code 000 (Nonboeken algemeen) gebruikt.

2. Bisac

BISAC is een onderwerpscodering die in gebruik is in de Amerikaanse markt (equivalent van de NUR). Jaarlijks verschijnt er een nieuwe editie van de BISAC codelijst.  Meer informatie over de BISAC code is te vinden op de website van de BOOK Industry Study Group, www.BISG.org.

16 mei 2022 implementatie jaarlijkse update BISAC code versie 2021

Aankondiging: Op 16 mei 2022 zal CB de jaarlijkse update van de BISAC codes implementeren, editie 2021. Dit gebeurt o.a. op verzoek van verschillende marktpartijen en is een jaarlijks terugkerende handeling.

Advies aan uitgevers en retail is om op termijn ook de nieuwste versie te gaan gebruiken.

Wanneer een uitgever een BISAC code indient die niet (meer) voorkomt in deze nieuwste versie wordt, na het indienen van het ONIX-bericht, een foutmelding voor deze titel teruggegeven


3.Trefwoorden

Door uitgevers kunnen trefwoorden toevoegen bij de verrijkte titelinformatie in Titelbank.

4. Thema 

Wereldwijd classificatiesysteem. Omdat het aanbod titels exponentieel groeit, boeken veel langer leverbaar kunnen blijven als e-boek of dankzij printing on demand, en de markt internationaliseert, is er een verfijnder zoeksysteem nodig om precies te vinden wat consumenten willen. Thema stelt uitgevers in staat om veel specifieker te classificeren, zodat consumenten verfijnder kunnen zoeken. Thema bestaat uit drie delen: een onderwerp, een qualifier en een nationale extensie. Het onderwerp is vergelijkbaar met de huidige NUR. F is dan 'fictie', FL 'science fiction' en FLR voor 'militaire science fiction'. Een qualifier is nog het best te vergelijken met een trefwoord wat aan het onderwerp wordt toegevoegd. Er zijn zes soorten qualifiers: locatie, taal, periode, educatief doel, interesse (zoals vakantie of een bepaald feest) en stijl. Zo wordt FL+1DDN science fiction die zich in Nederland afspeelt. Door toevoeging van een nationale extensie kan dit verder gespecificeerd worden tot wáár in Nederland. Ook typische Nederlandse dingen als Sinterklaas en Elfstedentocht krijgen een nationale extensie. De kracht van Thema zit hem in de combinatie van 2970 onderwerpen en qualifiers. Er zijn 3016 plaats-, 278 taal-, 211 periode-, 369 educatief doel-, 126 interesse- en 174 stijl-qualifiers. Zie voor meer informatie: https://www.editeur.org/151/Thema en https://ns.editeur.org/thema/nl

Algemene regels voor het toewijzen van Thema-codes

De basisregels voor het toewijzen van Thema-subject categories en -qualifiers, zoals ze aangeraden worden vanuit EDiTEUR:

Regel 1: Zorg ervoor dat de eerst toegekende subject categorie, het hoofdonderwerp van de titel is.

De eerste categorie moet het allerbelangrijkste onderwerp van de inhoud weergeven.

Regel 2: Classificeer titels zo nauwkeurig of zo breed als vereist, niet zo nauwkeurig of zo breed als mogelijk.

Kies altijd de meest toepasselijke codes.

Als de titel zich uitsluitend bezighoudt met een specifiek onderwerp dat wordt gedefinieerd door één categorie, gebruik dan echt alleen die exacte code; als de titel een brede scope heeft binnen een bepaald onderwerpsgebied, gebruik dan liever één brede categorie in plaats van een lijst van alle meer specifieke categorieën die eronder vallen. Niet elke titel hoeft de meest gedetailleerd mogelijke categorie te krijgen, alleen de meest gedetailleerde die van toepassing is.

Regel 3: Wijs zoveel categorieën toe als nodig.

Als de titel meerdere onderwerpsgebieden beslaat, wijs dan relevante categorieën toe vanuit het hele Thema-schema om dit aan te geven. Zoveel als nodig. Maar wijs alleen categorieën toe voor onderwerpen waar de titel in zijn geheel substantieel over gaat. Niet voor aanpalende onderwerpen, of onderwerpen die maar een klein deel van de titel beslaan.

Er is geen 'juist aantal' toe te wijzen Thema-subject categories. Sommige titels hebben slechts één subject categorie nodig om duidelijk te beschrijven waar het boek over gaat, en anderen hebben meer nodig om de breedte van hun onderwerp aan te geven. Er is geen officieel maximum aantal toe te wijzen codes, maar met een maximum van 5 worden de meeste onderwerpsgebieden goed genoeg gedekt. Daarentegen zullen de meeste titels minder dan 5 codes nodig hebben.

Normaal gesproken sluiten fictie- en non-fictiecategorieën elkaar uit. Maar in Thema, is het bij het beschrijven van een fictieboek, ook mogelijk om aanvullende non-fictiecategorieën toe te voegen om nuance aan te geven, over het onderwerp of de setting van het verhaal.

Regel 4: Gebruik CB Online om voor uw titels toegespitste suggesties te krijgen op basis van aanwezige titelinformatie
Regel 5: Houd rekening met de context van de code die je toewijst.

Als je alleen naar een losse classificatietitel kijkt, kan het heel toepasselijk lijken. Het is belangrijk om ook altijd naar de context van die classificatie binnen alle Thema codes te bekijken, want dan zou het ook minder toepasselijk kunnen zijn.

THEMA's met slechts 1 karakter worden niet opgenomen de ONIX berichten die de retailer en de uitgever ontvangt, hierbij volgt CB de richtlijnen van EDItEUR. Alle ingediende THEMA's worden wel opgeslagen en getoond in CB Online uitgever.

THEMA's welke door de retail als onvoldoende specifiek bestempeld zijn

Retailers hebben een aantal THEMA's bestempeld als onvoldoende specifiek, om die reden zullen deze niet worden opgenomen in de ONIX berichten die CB verstrekt. Alle door uitgevers aangeleverde THEMA's zullen wel bij CB worden vastgelegd.

CODEVERSIE
A1.4
C1.4
D1.4
F1.4
G1.4
J1.4
K1.4
L1.4
M1.4
N1.4
P1.4
Q1.4
R1.4
S1.4
T1.4
U1.4
V1.4
W1.4
X1.4
Y1.4
11.4
21.4
31.4
41.4
51.4
5A1.4
61.4


FAQ Thema

Wat zijn de voordelen van Thema?

Thema kan worden gebruikt voor verfijnde schapvulling, search en indexatie. Met Thema kunnen titels specifieker worden geclassificeerd dan met NUR en BISAC mogelijk is. Hierdoor kunnen winkels hun schappen fijnmaziger indelen en wordt het indexeren, en zoeken naar titels sterk verbeterd.

Bol.com heeft geëxperimenteerd met Thema. Uit hun experiment bleek dat klanten die browsen 7% vaker doorklikten naar boeken mét Thema-codes dan naar titels binnen algemene categorieën. Van alle consumenten in de test, bracht 37% een bezoek aan een van de nieuwe Thema-categoriepagina’s.  


Wat zijn de voordelen van Thema naast NUR en BISAC?

Zie wat zijn de voordelen van Thema. De NUR code is sterk verouderd en vrij algemeen van aard. Zo kun je alleen aangeven of een boek Nederlandse literatuur is, maar niet bijvoorbeeld waar het boek zich afspeelt of in welke tijdsperiode. BISAC is een Amerikaans systeem, en dan ook nog vooral gericht op de omgeving rond New York. Thema beoogt internationaal te zijn.


Is het noodzakelijk Thema te gaan gebruiken?

Het gebruik van Thema is optioneel. Mogelijk zullen er retailers zijn die het als vereiste zullen stellen, zoals Apple dat heeft gedaan voor BISAC. Overigens zijn Apple en Amazon ook gaan werken met Thema.


Gaat NUR en of BISAC verdwijnen?

Thema zal in eerste instantie gebruikt worden parallel aan de NUR- en BISAC-codes. Thema zal ze eventueel pas vervangen als het hele boekenvak Thema daadwerkelijk ziet en gebruikt als beter alternatief.


Raden wij uitgevers aan Thema te gebruiken (bij alle titels)?

Ja, omdat uit experimenten blijkt dat retailers met Thema een instrument in handen krijgen om boeken beter vindbaar te maken en aan elkaar te kunnen relateren. Hiermee kunnen zij online en offline schappen en etalages op thematisch onderwerp indelen. Denk bijvoorbeeld aan het onderwerp Rome: reisboeken, geschiedenisboeken, literatuur dat zich in Rome afspeelt, thrillers die zich afspelen in Rome etc..

Het vak kan alleen maar zoveel mogelijk profiteren van de kracht van Thema, als er volume ontstaat.


Ik wil Thema gaan gebruiken, waar moet ik beginnen?

Start met het lezen van de documentatie van EDiTEUR, de organisatie achter Thema. Op de wiki van CB staat ook alle nodige documentatie voor Nederland.


Komt er een template beschikbaar waarin uitgevers Thema’s kunnen toevoegen aan titels? (zodat dit niet stuk voor stuk in CB online hoeft) en zo ja, zijn hier kosten aan verbonden?

Tot en met juli 2019 kunnen uitgevers gebruik maken van het aanbod om in een keer hun hele catalogus van Thema te voorzien, kosten: € 500,- exclusief BTW. In de maand mei geldt een vroege vogel korting van 50% en kost het dus slechts € 250,- . Codes kunnen ook aangeleverd worden via Onix (per 29 april 2019).


Voorbeelden van titels en thema's

Overgangssituatie Thema

In CB Online Uitgever kunnen ook Thema codes toegevoegd en onderhouden worden. Hiermee kan er vrij snel en gemakkelijk een situatie ontstaan dat er zowel via ONIX als via CB Online Thema codes geregistreerd  worden. Uitgevers zijn echter nog niet zover dat zij hun eigen systemen hebben aangepast om Thema codes te registreren en door te sturen. Er kan dan een situatie ontstaan dat een uitgever bij een artikel Thema codes heeft geregistreerd en een ONIX bericht indient waarin nog geen Thema codes zijn opgenomen.

In het concept van ONIX wordt altijd de nieuwe situatie gecommuniceerd. Om te voorkomen dat de reeds geregistreerde Thema codes worden weggepoetst doordat deze nog niet zijn opgenomen in het ingediende ONIX Product record zal CB voorlopig de volgende regel hanteren:

Indien er bij een artikel Thema codes zijn geregistreerd én er een ONIX bericht verwerkt wordt waarbij in het Product record géén enkele Thema code is opgenomen, blijven de geregistreerde Thema codes onveranderd. Indien een uitgever een Thema code wil verwijderen dient dit nog via CB online Uitgever gedaan te worden.

Zodra uitgevers ook hun systemen en ONIX hebben aangepast zal deze regel komen te vervallen en wordt de standaard ONIX regel weer aangehouden. 

Reference name

<Subject>

Short tag

<subject>

ONIX M/O

O (R)

CB M/O

O (R)

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
Voorbeeld met 2 NUR's, 3 BISAC en 23 trefwoorden.
 
			<Subject>
				<MainSubject />
				<SubjectSchemeIdentifier>32</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectCode>330</SubjectCode>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>32</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectCode>343</SubjectCode>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>10</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectCode>FIC005050</SubjectCode>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>10</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectCode>FIC027110</SubjectCode>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>10</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectCode>FIC022040</SubjectCode>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>seks</SubjectHeadingText>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>Aantrekkingskracht</SubjectHeadingText>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>Liefde</SubjectHeadingText>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>Toekomst</SubjectHeadingText>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>Vrouwenthriller</SubjectHeadingText>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>sterke vrouwen</SubjectHeadingText>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>miljonair</SubjectHeadingText>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>eve dallas</SubjectHeadingText>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>Roarke</SubjectHeadingText>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>Romantiek</SubjectHeadingText>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>romantic suspense</SubjectHeadingText>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>Thriller</SubjectHeadingText>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>Nora Roberts</SubjectHeadingText>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>Politie</SubjectHeadingText>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>zelfstandig</SubjectHeadingText>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>girl with the dragon tattoo</SubjectHeadingText>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>Lisbeth Salender</SubjectHeadingText>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>stieg larsson</SubjectHeadingText>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>Moord</SubjectHeadingText>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>Vermoord</SubjectHeadingText>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>Onderzoek</SubjectHeadingText>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>Rechercheur</SubjectHeadingText>
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>20</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectHeadingText>Verraad</SubjectHeadingText>
			</Subject>

Klik hier voor Example/voorbeeld Thema
 			<Subject>
				<MainSubject />
				<SubjectSchemeIdentifier>93</SubjectSchemeIdentifier>     <!93 = Thema
				<SubjectSchemeVersion>1.3</SubjectSchemeIdentifier> 
				<SubjectCode>AGA</SubjectCode>                 <!AGA = Kunstgeschiedenis
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>93</SubjectSchemeIdentifier>
				<SubjectSchemeVersion>1.3</SubjectSchemeIdentifier>      
				<SubjectCode>AFCL</SubjectCode>                <!AFCL = Schilderijen en olieverfschilderingen
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>94</SubjectSchemeIdentifier>     <!94 = Geografische qualifier
				<SubjectSchemeVersion>1.3</SubjectSchemeIdentifier> 
				<SubjectCode>1DSE-ES-EB</SubjectCode>             <!1DSE-ES-EB = Canarische eilanden - Santa Cruz de Tenerife
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>96</SubjectSchemeIdentifier>		  <!96 = Tijdsperiode qualifier
        <SubjectSchemeVersion>1.3</SubjectSchemeIdentifier> 
 				<SubjectCode>3MNQX</SubjectCode>                <!3MNQX = Ca. 1880 tot ca. 1889
			</Subject>
			<Subject>
				<SubjectSchemeIdentifier>99</SubjectSchemeIdentifier>     <!96 = Artistieke stijl qualifier
				<SubjectSchemeVersion>1.3</SubjectSchemeIdentifier> 
				<SubjectCode>6SV</SubjectCode>                 <!6SV = Synthetisme
			</Subject>

Per categorie dient een extra <Subject> composite opgenomen te worden. Voor de categorieën NUR, BISAC en Thema geldt dat er meerdere <Subject> composite kunnen worden doorgegeven, één daarvan dient de <MainSubject/> flag (hoofd NUR, BISAC of Thema) te bevatten.

P.12.1 Main Subject - NUR, BISAC en Thema

De indicator waarmee wordt aangegeven dat de NUR, BISAC of Thema die volgt de hoofd-/ primaire NUR, BISAC of Thema is. Bij de tweede en eventueel volgende NUR, BISAC of Thema is de <MainSubject/> niet aanwezig.

Formatenkel de Reference name <MainSubject/> wordt opgenomen

Reference name

<MainSubject/>

Short tag

<x425/>

ONIX M/O

O

CB M/O

O, M minimaal één NUR, BISAC of Thema dient de <MainSubject/> flag (hoofd NUR, BISAC of Thema) te bevatten.

Thema zonder <MainSubject/> flag

Het kan voorkomen dat een titel in het uitgaande bericht niet beschikt over een MainSubject (HoofdTHEMA), wanneer er door de uitgever geen geldige THEMAcode is geselecteerd als MainSubject. Registreer een bestaande THEMAcode dat met een letter begint en langer is dan 1 karakter als HoofdTHEMA om dit te voorkomen.

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<MainSubject/>

P.12.2 Subject scheme Identifier

De ONIX-code die het categorieschema identificeert waarvan de waarde in het element <SubjectCode> wordt opgenomen

FormatAlfanumeriek, 2 posities

Reference name

<SubjectSchemeIdentifier>

Short tag

<b067>

Code list

List 27 Subject scheme identifier

CB ondersteunt de volgende categoriseringen, in de volgorde zoals hieronder aangegeven.

Waarde:

 • 32 - NUR, de feitelijke NUR wordt opgenomen in <SubjectCode>
 • 10 - BISAC, de feitelijke BISAC wordt opgenomen in <SubjectCode>
 • 20 - Trefwoord(en), het vrije trefwoord(en) worden opgenomen in <SubjectHeadingText>

Ten behoeve van Thema, voor meer informatie: https://ns.editeur.org/thema:

 • 93 - Thema subject categorie
 • 94 - Geografische qualifier
 • 95 - Taal qualifier
 • 96 - Tijdsperiode qualifier
 • 97 - Pedagogisch doel qualifier
 • 98 - Leeftijden en speciale interessegroepen qualifier
 • 99 - Artistieke stijl qualifier

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<SubjectSchemeIdentifier>32</SubjectSchemeIdentifier>

P.12.4 Subject scheme version number

Het versie of editie nummer waaruit de waarde in het <SubjectSchemeIdentifier> element is genomen. Enkel van toepassing en verplicht bij <SubjectSchemeIdentifier> Thema code 93 t/m 99.

Met ingang van 03-06-2020 wordt versie 1.4 ondersteunt.

FormatAlfanumeriek, maiximaal 10 posities

Reference name

<SubjectSchemeVersion>

Short tag

<b068>

ONIX M/O

O

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<SubjectSchemeVersion>1.5</SubjectSchemeVersion>

Ingeval van Thema is dit element verplicht. Indien de versie bij een Thema code niet aanwezig is wordt er een waarschuwing teruggegeven in de verwerkmelding. De opgegeven Thema code zal niet geregistreerd worden. 

P.12.5 Subject code

De feitelijke categorisering volgens de opgegeven waarde (NUR, BISAC of Thema) in <SubjectSchemeIdentifier> element

Format

Variabele lengte, afhankelijk van <SubjectSchemeIdentifier> element 

Reference name

<SubjectCode>

Short tag

<b069>

ONIX M/O

O

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
Voorbeeld NUR
<SubjectCode>343</SubjectCode>
 
Voorbeeld BISAC
<SubjectCode>FIC005050</SubjectCode>
 
Voorbeeld Thema
<SubjectCode>AGA</SubjectCode>  <! bij SubjectSchemeIdentifier 93, AGA = Kunstgeschiedenis
of 
<SubjectCode>3MNQX</SubjectCode> <!bij SubjectSchemeIdentifier 96, 3MNQX = Ca. 1800 to ca. 1889

  

NUROMSCHRIJVING
000Non-boeken algemeen
011Agenda's
012Albums en dagboeken
013Ansichtkaarten
014Kalenders en verjaardagskalenders
015Posters
016Formulieren en opbergmiddelen
017Non-boeken met een hoog BTW-tarief (m.u.v. multimedia)
018Non-boeken met een laag BTW
019T-shirts
021Kussenslopen
022Knuffels
023Spelletjes voor kinderen en jongeren
024Spelletjes voor volwassenen
030Kaarten algemeen
031Autokaarten
032Fietskaarten
033Stadsplattegronden
034Topografische kaarten
035Wandelkaarten
036Waterkaarten
040CD-ROM algemeen
041Games (CD-ROM)
042Hobby (CD-ROM)
043Home Office & Applicatie (CD-ROM)
044Kinderen en jongeren (CD-ROM)
045Kunst en cultuur (CD-ROM)
046Naslagwerken (CD-ROM)
047Reizen en route (CD-ROM)
048Taal en cursussen (CD-ROM)
050DVD algemeen
051Games (DVD)
052Documentaires (DVD)
053Kinderen en jongeren (DVD)
054Speelfilm (DVD)
055Muziek (DVD)
060Video algemeen
061Documentaires (Video)
062Kinder- en jeugdvideo
063Speelfilm (Video)
064Muziek (Video)
070Multimedia algemeen
071Diskette software algemeen
072CD-tape algemeen
073Klassieke muziek (CD-tape)
074Moderne muziek (CD-tape)
075Muziek voor kinderen (CD-tape)
076Gesproken tekst voor kinderen en jongeren (CD-tape)
077Gesproken tekst voor volwassenen (CD-tape)
078Luisterboeken
080Overige media algemeen
081CD, cassette, CD-ROM, DVD, tape, diskette (blanco)
082Film- en diarolletjes (blanco)
083Video (blanco)
084Kranten
085Tijdschriften hoog BTW tarief (niet-literair)
086Tijdschriften laag BTW tarief (niet-literair)
100Educatieve uitgaven algemeen
110Talen algemeen
111Taal VMBO
112Taal HAVO/VWO
113Taal Hoger Onderwijs
114Taal BVE-sector (MBO + volwasseneneducatie)
115Taal Branchegerichte opleidingen
116Taal ASO (algemeen secundair onderwijs)
117Taal BSO (Beroeps secundair onderwijs)
118Taal TSO (Technisch secundair onderwijs)
119Taal KSO (kunst secundair onderwijs)
120Exacte vakken en informatica algemeen
121Exacte vakken en informatica VMBO
122Exacte vakken en informatica HAVO/VWO
123Exacte vakken en informatica HOGER ONDERWIJS
124Exacte vakken en informatica BVE-sector (+MBO + volwassenen educatie)
125Exacte vakken en informatica Branchegerichte opleidingen
126Exacte vakken en informatica ASO (algemeen secundair onderwijs)
127Exacte vakken en informatica BSO (beroeps secundair onderwijs)
128Exacte vakken en informatica TSO (technisch secundair onderwijs)
129Exacte vakken en informatica KSO (kunst secundair onderwijs)
130Mens en maatschappij algemeen
131Mens en maatschappij VMBO
132Mens en maatschappij HAVO/VWO
133Mens en maatschappij HOGER ONDERWIJS
134Mens en maatschappij BVE-sector (=MBO + volwassenen educatie)
135Mens en maatschappij Branchegerichte opleidingen
136Mens en maatschappij ASO (algemeen secundair onderwijs)
137Mens en maatschappij BSO (beroeps secundair onderwijs)
138Mens en maatschappij TSO (technisch secundair onderwijs)
139Mens en maatschappij KSO (kunst secundair onderwijs)
140Instrumentele vaardigheden algemeen
141(Instrumentele) vaardigheden VMBO
142(Instrumentele) vaardigheden HAVO/VWO
143(Instrumentele) vaardigheden HOGER ONDERWIJS
144(Instrumentele) vaardigheden BVE-sector (=MBO + volwassenen educatie)
145(Instrumentele) vaardigheden Branchegerichte opleidingen
146(Instrumentele) vaardigheden ASO (algemeen secundair onderwijs)
147(Instrumentele) vaardigheden BSO (beroeps secundair onderwijs)
148(Instrumentele) vaardigheden TSO (technisch secundair onderwijs)
149(Instrumentele) vaardigheden KSO (kunst secundair onderwijs)
150Kunstzinnige vorming algemeen
151Kunstzinnige vorming VMBO
152Kunstzinnige vorming HAVO/VWO
153Kunstzinnige vorming HOGER ONDERWIJS
154Kunstzinnige vorming BVE-sector (=MBO + volwassenen educatie)
155Kunstzinnige vorming branchegerichte opleidingen
156Kunstzinnige vorming ASO (algemeen secundair onderwijs)
157Kunstzinnige vorming BSO (beroeps secundair onderwijs)
158Kunstzinnige vorming TSO (technisch secundair onderwijs)
159Kunstzinnige vorming KSO (kunst secundair onderwijs)
160Economie, recht en bedrijfskunde algemeen
161Economie, recht en bedrijfskunde VMBO
162Economie, recht en bedrijfskunde HAVO/VWO
163Economie, recht en bedrijfskunde HOGER ONDERWIJS
164Economie, recht en bedrijfskunde BVE-sector (= MBO + volwassenen educatie)
165Economie, recht en bedrijfskunde Branchegerichte opleidingen
166Economie, recht en bedrijfskunde ASO (algemeen secundair onderwijs)
167Economie, recht en bedrijfskunde BSO (beroeps secundair onderwijs)
168Economie, recht en bedrijfskunde TSO (technisch secundair onderwijs)
169Economie, recht en bedrijfskunde KSO (kunst secundair onderwijs)
170Technische en nautische vakken algemeen
171Technische en nautische vakken VMBO
172Technische en nautische vakken HAVO/VWO
173Technische en nautische vakken HOGER ONDERWIJS
174Technische en nautische vakken BVE-sector (= MBO + volwassenen educatie)
175Technische en nautische vakken Branchegerichte opleidingen
176Technische en nautische vakken ASO (algemeen secundair onderwijs)
177Technische en nautische vakken BSO (beroeps secundair onderwijs)
178Technische en nautische vakken TSO (technisch secundair onderwijs)
179Technische en nautische vakken KSO (kunst secundair onderwijs)
180Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken algemeen
181Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken VMBO
182Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken HAVO/VWO
183Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken HOGER ONDERWIJS
184Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken BVE-sector (=MBO + volwassenen educatie)
185Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken Branchegerichte opleidingen
186Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken ASO (algemeen secundair onderwijs)
187Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken BSO (beroeps secundair onderwijs)
188Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken TSO (technisch secundair onderwijs)
189Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken KSO (kunst secundair onderwijs)
190Basisschool
191Basisschool: talen
192Basisschool: exacte vakken en informatica
193Basisschool: mens en maatschappij
194Basisschool: vaardigheden
195Basisschool: kunstzinnige vorming
200Kinderboeken algemeen
210Non-fictie kinderboeken (<12 jaar)
211Computerboeken (<12 jaar)
212Geschiedenis (<12 jaar)
213Gezondheid (<12 jaar)
214Hobbyboeken (<12 jaar)
216Kookboeken (<12 jaar)
217Kunst en cultuur (<12 jaar)
218Mens en maatschappij (<12 jaar)
219Moppen en raadsels (<12 jaar)
221Muziek (<12 jaar)
222Naslagwerken, woordenboek, atlas (<12 jaar)
223Natuur, plant, dier (<12 jaar)
224Religie en kinderbijbels (<12 jaar)
225Ruimte en sterrenkunde (<12 jaar)
226Seksualiteit/voorlichting (<12 jaar)
227Sinterklaas- en kerstboeken (<12 jaar)
228Speel- en leerboeken (<12 jaar)
229Sport, spel (<12 jaar)
231Techniek (<12 jaar)
232Wereldoriëntatie, landen, volkeren (<12 jaar)
240Non-fictie kinderboeken (> 12 jaar)
241Computerboeken (>12 jaar)
242Geschiedenis (>12 jaar)
243Gezondheid (>12 jaar)
244Hobbyboeken (>12 jaar)
246Kookboeken (>12 jaar)
247Kunst en cultuur (>12 jaar)
248Mens en maatschappij (>12 jaar)
249Muziek (>12 jaar)
251Moppen en raadsels (>12 jaar)
252Naslagwerken, woordenboeken, atlas (>12 jaar)
253Natuur, plant, dier (>12 jaar)
254Ruimte en sterrenkunde (>12 jaar)
255Seksualiteit/voorlichting (>12 jaar)
256Sport, spel (>12 jaar)
257Techniek (>12 jaar)
258Wereldoriëntatie, landen, volkeren (>12 jaar)
259Wetenschap (>12 jaar)
270Kinderboeken diversen
271Peuterboeken
272Kleuterboeken
273Prentenboeken (<6 jaar)
274Prentenboeken (>6 jaar)
275Rijmpjes, versjes, liedjes
276Uitklapboeken
277Verhalen en sprookjes
280Fictie kinder- en jeugdboeken algemeen
281Fictie 4-6 jaar
282Fictie 7-9 jaar
283Fictie 10-12 jaar
284Fictie 13-15 jaar
285Fictie 15+
286Moeilijk lezen
287Leren lezen
290Poëzie voor kinderen algemeen
291Poëzie 6-9 jaar
292Poëzie 10-12 jaar
293Poëzie 13-15 jaar
294Poëzie 15 jaar en ouder
300Literaire fictie algemeen
301Literaire roman, novelle
302Vertaalde literaire roman, novelle
303Verhalenbundels
304Vertaalde verhalenbundels
305Literaire thriller
306Poëzie
307Toneel, - theater- en filmteksten, ook scenario's
308Klassieke oudheid (teksten)
309Bloemlezingen
310Pockets algemeen
311Pockets literaire fictie
312Pockets populaire fictie
313Pockets spanning
314Pockets non-fictie
315Vertaalde pockets
320Literaire non-fictie algemeen
321Biografieën literaire auteurs
322Briefwisselingen literaire auteurs
323Literaire essays
324Literaire tijdschriften
325Gebundelde literaire columns
330Spannende boeken algemeen
331Detective
332Thriller
333Science fiction
334Fantasy
335Griezel- en spookverhalen, horror
336Avonturenroman
337Oorlogs- en verzetsroman
338Spionageroman
339True crime
340Populaire fiction algemeen
341Esoterische en spirituele roman
342Historische roman (populair)
343Romantiek
344Streek- en familieromans
345Volkssprookjes, sagen en legenden
350Fictie overig algemeen
360Strips algemeen
361Strips voor algemeen publiek (8-80 jaar)
362Strips voor kinderen (geen informatieve strips)
363Realistische strips voor volwassenen
364Geschiedkundige strips
365Informatieve stripverhalen (<12 jaar)
366Informatieve stripverhalen (>12 jaar)
370Cadeauboeken algemeen
371Cartoons
372Humor
373Gedichten (populair)
400Non-fictie Vrije tijd/algemeen
401Gebundelde columns en interviews
402Waargebeurde verhalen
410Natuur populair algemeen
411Natuurgidsen algemeen
412Specialistische natuurgidsen
420Flora algemeen
421Bloemschikken en groendecoraties
422Kamerplanten
423Moestuin
424Tuinieren
425Tuinontwerpen
426Tuinplanten
427Vijvers
428Wilde planten
429Bomen en heesters
430Fauna algemeen
431Huisdieren
432Insecten
433Reptielen en amfibieën
434Vissen
435Vogels
436Zoogdieren
440Eten en drinken algemeen
441Basis kookboeken
442Keuken per land en streek
443Dieetboeken
444Vegetarische kookboeken
445Magnetron-kookboeken
446Koken en apparatuur
447Wijn en dranken
448Bier
449Inmaken en conserveren
450Lifestyle algemeen
451Etiquette
452Mode
453Schoonheidsverzorging
454Woninginrichting
455Erotiek
460Hobby's algemeen
461Fietsen
462Auto's
463Motoren, bromfietsen
464Treinen
465Luchtvaart
466Maritiem
467Doe-het-zelf
468Elektrotechniek (populair)
469Metaalbewerking (als hobby)
471Houtbewerking en restauratie (als hobby)
472Muziekbeoefening (als hobby)
473Foto, film, video en geluid (als hobby)
474Handwerken, naaien en naaldkunst (als hobby)
475Kaarten maken
476Tekenen, schilderen, kalligrafie
477Verzamelen
480Sport en spel algemeen
481Denksporten (schaken/dammen)
482Balspelen
483Bergsporten
484Watersporten
485Fitness en conditie
486Vechtsporten
487Sport met dieren
488Sportorganisatie, - begeleiding en -verzorging (professioneel incl. sportmassage)
489Sportverhalen
491Sportbiografieën
492Kaartspelen
493Puzzelboeken
494Spelen, spelletjes
500Reizen algemeen
501Fietsgidsen
502Wandelgidsen
503Campinggidsen
504Hotel- en restaurantgidsen
505Accommodatiegidsen
506Winkelgidsen
507Taalgidsen
508Reisverhalen
509Gidsen met motor- of autoroutes
510Reisgidsen algemeen
511Reisgidsen Benelux
512Reisgidsen Europa
513Reisgidsen Noord-Amerika
514Reisgidsen Midden-Amerika
515Reisgidsen Zuid-Amerika
516Reisgidsen Afrika
517Reisgidsen Azië
518Reisgidsen Australië en Nieuw-Zeeland
519Geografische atlassen
520Regionaal algemeen
521Regionale cultuur
522Regionale sagen en legenden
523Regionale gedenkboeken
524Fries
525Streektaal
530Naslagwerken algemeen
531Algemene encyclopedieën
532Adresboeken
533Almanakken
600Non-fictie informatief/professioneel algemeen
610Taal en cultuur algemeen
611Algemene letteren
612Cultuurwetenschappen algemeen
613Mediëvistiek
614Archiefwetenschap
615Boekwetenschappen algemeen
616Taalkunde
617Literatuurwetenschap
618Theoretische literatuurwetenschap
620Nederlandse taal- en letterkunde algemeen
621Literatuurgeschiedenis van de lage landen
622Letterkunde
623Taalbeheersing
624Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid
625Citaatboeken
626Specialistische woordenboeken (ook etymologisch woordenboek)
627Woordenboeken
630Buitenlandse talen, letterkunde en cultuur algemeen
631Duitse taal, letterkunde en cultuur
632Engelse taal, letterkunde en cultuur
633Franse taal, letterkunde en cultuur
634Spaanse taal, letterkunde en cultuur
635Literatuurgeschiedenis buitenland
640Kunst algemeen
641Biografieën van kunstenaars
642Monografieën (kunst)
643Museumgidsen
644Tentoonstellingscatalogi
645Antiek
646Beeldende kunst
647Beeldende kunsttechnieken
648Bouwkunst, architectuur
649Iconologie
651Kunsttheorie
652Fotografie, film, video als kunstvormen
653Fotoboeken
654Kunstgeschiedenis
655Toegepaste kunst
656Vormgeving en design
657Museumstudies
658Kunstbeleid- en management
660Muziek algemeen
661Biografieën van musici
662Muziekgeschiedenis
663Muziektheorie
664Muziekwetenschap
665Muziek klassiek
666Muziek populair
667Muziekinstrumenten en - techniek
668Bladmuziek
669Naslagwerken (muziek)
670Theater, film- en televisiewetenschap algemeen
671Biografieën podiumkunsten
672Biografieën film en theater
673Radio
674Film en televisie
675Toneel en theaterdans
676Theatergeschiedenis
677Theatertheorie en -techniek
680Geschiedenis algemeen
681Historische biografieën
682Archeologie
683Oudheid (tot 500)
684Middeleeuwen (500-1500)
685Nieuwe geschiedenis (1500-1870)
686Moderne geschiedenis (1870-heden)
687Theoretische geschiedenis
688Vaderlandse geschiedenis
689Oorlog en vrede
691Europese overzeese expansie
692Niet-westerse geschiedenis
693Regionale stadsgeschiedenis
694Cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis
695Maatschappijgeschiedenis
696Sociaal economische geschiedenis
697Politieke geschiedenis en geschiedenis van de internationale betrekkingen
698Koningshuizen
699Algemene jaarboeken (geschiedenis)
700Theologie algemeen
701Bijbels
702Bijbelse handboeken
703Bijbelwetenschappen
704kerk- en dogmengeschiedenis
705Godsdienstwijsbegeerte en ethiek
706godsdienstwetenschappen
707Geloofsopbouw
708Godsdienstige mystiek
709Kerkboeken/gebedenboeken, psalmen en gezangbundels
711Pastoraat
712Zending/evangelisatie
713Religieuze cadeauboekjes
714Religieuze poëzie
715Humanistiek
716Jodendom
717Islam
718Oosterse religies waaronder Boeddhisme en Hindoeïsme
719Overige religies
720Esoterie algemeen
721Astrologie
722I Tjing
723Meditatie
724New Age
725Occultisme
726Oosterse oefeningen (yoga, tai-chi e.d.)
727Parapsychologie
728Spiritualiteit
730Filosofie algemeen
731Biografieën over filosofen
732Geschiedenis van de filosofie
733Theoretische filosofie
734Praktische filosofie
735Sociale filosofie
736Cultuurfilosofie
737Sociale kennistheorie & ethiek
738Wetenschapsfilosofie, logica en kentheorie
739Oosterse filosofie
740Mens en maatschappij algemeen
741Algemene sociale wetenschappen
742Andragogie
743Antroposofie
744Bewegingswetenschappen
745Emancipatie
746Geloofsopvoeding
747Minderheden, racisme, vluchtelingen
748Senioren
749Rouwverwerking
751Verslavingsvraagstukken
752Welzijnswerk
753Agogiek
754Politicologie
755Sociaal ruimtelijke wetenschappen
756Sociologie algemeen
757Cultuursociologie
758Stadssociologie
759Sociologie van beleidsprocessen
761Culturele antropologie
762Organisatieantropologie
763Multiculturalisme
764Sociale en historische antropologie
765Creatief denken
766Jeugd
767Relaties(boeken over echtscheiding)
770Psychologie algemeen
771Arbeidspsychologie
772Klinische psychologie
773Ontwikkelingspsychologie
774Organisatiepsychologie
775Sociale psychologie
776Psychologische testen en onderzoek
777Psychotherapie en andere therapieën
778Functieleer
780Economie en bedrijf algemeen
781Algemene economie
782Bedrijfseconomie
783Fiscale economie
784Internationale financiële economie
785Wiskundige economie
786Accountancy en administratie
787Actuariële wetenschappen
788E-commerce
789Econometrie
791Economische biografieën
792Financiële econometrie
793Geld-/bank-/krediet- en verzekeringswezen
794Beleggen
800Bedrijfskunde algemeen
801Management algemeen
802Marketing
803Reclame
804Productie, inkoop, logistiek
805Bestuurs- en beleidskunde
806Onderhandelen en vergaderen
807Personeel en organisatie
808Leidinggeven, coachen
809Solliciteren
810Communicatiekunde algemeen
811Media en computercommunicatie
812Interculturele communicatie
813Journalistiek
814PR & Voorlichting
815Massacommunicatie
816Toegepaste communicatiekunde
820Recht algemeen
821Recht algemeen
822Privaatrecht en mediation
823Staats- en bestuursrecht
824Strafrecht en procesrecht
825Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
826Fiscaal recht
827Ondernemingsrecht
828Internationaal (publiek)recht
829Alternatieve rechtsbedeling en slachtofferhulp
840Onderwijs en opvoeding
841Onderwijskunde
842Taalonderwijskunde
843Lichamelijke opvoeding en sportonderwijs in onderwijssetting
844Onderwijsvormen en schooltypen
845Beroepenvoorlichting
846Didactiek
847Pedagogiek
848Orthopedagogiek
849Wijsgerige en historische pedagogiek
850Zwangerschap en opvoeding algemeen (populair)
851Zwangerschap en geboorte
852Namenboeken
853Verzorging baby's en peuters
854Opvoeding van kinderen en jongeren
860Gezondheid algemeen
861Alternatieve geneeswijze algemeen (populair)
862Geneesmiddelen algemeen
863Medische handboeken (populair)
864Massageboeken
865Seksualiteit
870Geneeskunde algemeen
871Medische handboeken (professioneel)
872Medische woordenboeken
873Alternatieve geneeswijzen (professioneel)
874Anatomie en fysiologie
875Psychiatrie
876Specialistische geneeskunde: algemeen
877Specialistische geneeskunde: chirurgie
878Specialistische geneeskunde: interne geneeskunde
879Farmacie;farmacotherapie
881Medische biologie
882Gezondheidswetenschappen
883Medische en socio-medische wetenschappen
884Milieugezondheidskunde
885Geriatrie
886Diergeneeskunde
887Tandheelkunde
888Orthodontie
889Kaakchirurgie en mondziekten
890Paramedisch algemeen
891Assisterende beroepen en lab
892Bewegingstherapie, ergo- en arbeidstherapie
893Dieet- en voedingsleer
894Fysiotherapie
895Geestelijke gezondheidszorg
896Logopedie
897Verpleegkunde en ziekenverzorging
898Sportgeneeskunde
900Sociale geografie algemeen
901Geografie van stad en platteland
902Geografie van de ontwikkelingslanden
903Economische geografie
904Regionale geografie
905Geografische informatiesystemen/cartografie
906Politieke en culturele geografie
907Milieugeografie
910Exacte wetenschappen/natuurwetenschappen algemeen
911Algemene natuurwetenschappen
912Meteorologie en fysische oceanografie
913Scheikunde algemeen
914Organische chemie
915Biochemie
916Statistiek en methodologie
917Sterrenkunde
918Wiskunde algemeen
919Toepassingsgerichte wiskunde
921Fundamentele wiskunde
922Biologie algemeen
923Cel- en moleculaire biologie
924Natuurkunde algemeen
925Theoretische natuurkunde
926Experimentele natuurkunde
927Biofysica
928Computationele natuurkunde
929Mechanica
930Aardwetenschappen algemeen
931Geochemie
932Geofysica
933Geologie
934Hydrologie
935Fysische geografie
940Landbouw en natuurlijke omgeving algemeen
941Plant- en gewaswetenschappen
942Dierwetenschappen
943Omgevingswetenschappen
944Natuurbeheer
945Landinrichting
946Levensmiddelentechnologie
947Internationale ontwikkelingsstudies
948Landbouwgeschiedenis
949Evolutie
950Technische wetenschappen algemeen
951Autotechniek
952(Bio)chemische techniek
953Bedrijfsinformatietechnologie
954Biomedische technologie
955Bouwkunde
956Civiele techniek
957Civiele technologie en management
958Computertechniek
959Elektrotechniek
961Energie
962Geluidstechniek
963Grafische techniek
964Industrieel ontwerpen
965Informatietechniek
966Installatietechniek
967Laboratoriumtechniek
968Luchtvaart- en ruimtetechniek
969Maritieme techniek
971Materiaalkunde
972Mijnbouw
973Milieutechniek en milieutechnische wetenschappen
974Scheepsbouw
975Telematica
976Verkeerskunde
977Vervoerstechniek
978Werktuigbouwkunde
980Informatica algemeen
981Medische technische informatica
982Informatica & management
983Informatiekunde
984Kunstmatige intelligentie
985Besturingsprogramma's
986Datacommunicatie en netwerken
987Hardware
988Internet
989Programmeertalen
991Softwarepakketten (boeken over.....)
992Systeemanalyse en -theorie
993Theoretische informatica
994Toegepaste webdesign
995Databases
996Backoffice-systemen
997Computercursussen

Link naar website waar uitgevers een BISAC code kunnen opzoeken om zelf toe te kennen aan een boek 

http://bisg.org/page/BISACEdition

P.12.6 Subject heading text

Het trefwoord wanneer <SubjectSchemeIdentifier> element waarde 20 bevat

Format

alfanumeriek, één trefwoord mag maximaal 50 karakters lang zijn

Reference name

<SubjectHeadingText>

Short tag

<b070>

ONIX M/O

O

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<SubjectHeadingText>Aantrekkingskracht</SubjectHeadingText>

End of P.12 Subject - NUR, BISAC, Thema en Trefwoorden composite

P.13 Audience - AVI leesniveau composite

Uitgevers kunnen voor leesboeken voor kinderen een AVI-code toevoegen. De afkorting AVI staat voor Analyse van Individualiseringsvormen en is een bepaling van het leesniveau voor het technisch lezen. In Nederland wordt AVI-nieuw gebruikt. Het AVI-systeem is in beheer bij het CITO (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling).

Reference name

<Audience>

Short tag

<audience>

ONIX M/O

O (R)

CB M/O

O (R)

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
 		<Audience>
			<AudienceCodeType>18</AudienceCodeType>
			<AudienceCodeValue>AVI-E3</AudienceCodeValue>
		</Audience>

P.13.2 Audience code type

De ONIX-code die het schema identificeert van waaruit <AudienceCodeValue> wordt genomen.

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<AudienceCodeType>

Short tag

<b204>

Code list

List 29 Audience code type

CB ondersteunt enkel de waarde 18 (AVI)

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<AudienceCodeType>18</AudienceCodeType>

P.13.4 Audience code value

De AVI leesniveau code

FormatAlfanumeriek, 9 posities

Reference name

<AudienceCodeValue>

Short tag

<b206>

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<AudienceCodeValue>AVI-E3</AudienceCodeValue>

AVI staat voor ‘Analyse van Individualiseringsnormen’, een systeem waarmee men sinds 1977 de technische leesvaardigheid van kinderen en het leestechnisch niveau van teksten meet. In 2006 zijn de AVI-codes herzien om beter aan te sluiten bij het Nederlandse onderwijs.

Webwinkels gebruiken de AVI-codes in hun search engine om ouders de mogelijkheid te geven om boeken op het geschikte leesniveau voor hun kinderen bij elkaar te vinden. AVI is in feite te gebruiken als aanvulling op het label leeftijdscategorie.

De volgende waardes zijn toegestaan.

AVI-Startbegin
AVI-M3

midden groep 3

AVI-E3einde groep 3
AVI-M4midden groep 4
AVI-E4einde groep 4
AVI-M5midden groep 5
AVI-E5einde groep 5
AVI-M6midden groep 6
AVI-E6eind groep 6
AVI-M7midden groep 7
AVI-E7eind groep 7
AVI-Plusruim boven eind groep 7

End of P.13 Audience - AVI leesniveau composite

P.13 Audience range - AVI leeftijdscategorieën composite

De AVI-code leeftijdscategorieën.

Reference name

...<AudienceRange>

Short tag

<audiencerange>

ONIX M/O

O (R)

CB M/O

O (R)

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
<AudienceRange>
	<AudienceRangeQualifier>17</AudienceRangeQualifier>
	<AudienceRangePrecision>03</AudienceRangePrecision>
	<AudienceRangeValue>4</AudienceRangeValue>
	<AudienceRangePrecision>04</AudienceRangePrecision>
	<AudienceRangeValue>12</AudienceRangeValue>
</AudienceRange>

P.13.5 Audience range qualifier type

Een ONIX-code die het attribuut (leeftijd) specificeert die wordt gemeten door de waarde in het <AudienceRangeValue> element.

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<AudienceRangeQualifier>

Short tag

<b074>

Code list

List 30 Audience range qualifier

CB ondersteunt de volgende waarde:

 • 17 = jaar
 • 16 = maand

Tot 36 maanden wordt er gemeten in maanden, daarboven in jaren

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<AudienceRangeQualifier>17</AudienceRangeQualifier>

P.13.6 - P.13.8 Audience range precision

Een ONIX-code die de 'precisie' van de waarde in het volgende element <AudienceRangeValue> aangeeft ('van', 'tot', 'exact').

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<AudienceRangePrecision>

Short tag

<b075>

Code list

List 31 Audience range precision

 • 01 = 'exact', wanneer het boek is bestemd voor 1 leeftijd
 • 03 = 'van'
 • 04 = 'tot'

ONIX M/O

M

CB M/O

M

De leeftijdscategorie waarbij een 'van' en 'tot' leeftijd van toepassing is, wordt aangegeven door middel van opname van tweemaal de set met <AudienceRangePrecision> en

<AudienceRangeValue> in één <AudienceRange> composite.

Er kan ook een 'vanaf' leeftijd worden aangegven zonder de (tweede) 'tot' leeftijd , dan is het boek bijvoorbeeld bestemd voor jongeren vanaf 15 jaar. De <AudienceRangePrecision> en bijbehorende <AudienceRangeValue> wordt dan achterwege gelaten.

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<AudienceRangePrecision>03</AudienceRangePrecision>
<AudienceRangeValue>4</AudienceRangeValue>
<AudienceRangePrecision>04</AudienceRangePrecision>
<AudienceRangeValue>12</AudienceRangeValue>
 
Bovenstaande geeft aan dat het boek bestemd is voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar.

End of P.13 Audience range - AVI leeftijdscategorieën composite

End of Descriptive detail composite

Block 2 Collateral detail - Content 

In het block CollateralDetail worden promotionele teksten,  URL linkjes naar websites en downloadable bestanden opgenomen, binnen dit block wordt er een onderverdeling gemaakt naar de technische manier waarop deze informatie beschikbaar wordt gesteld.

 • Text Content (“descriptions and supporting text” ,opgenomen in het ONIX bericht )
 • CitedContent (URL link naar websites van andere partijen)
 • SupportingResources (URL link met verwijzingen naar meegestuurde bestanden zoals covers e.d.)


P.14 Text content - Promotionele tekst composite

Ondersteunende en promotionele teksten die als tekst worden opgenomen in het ONIX bericht

Reference name

<TextContent>

Short tag

<textcontent>

ONIX M/O

O (R)

CB M/O

O (R)

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
<TextContent>
	<TextType>05</TextType>
	<ContentAudience>03</ContentAudience>
  <Text>Prachtig geïllustreerd en boordevol leuke weetjes en fascinerende feiten Professor Astrokat is de slimste kat ter wereld. 
Hij weet alles over sterren, planeten en het heelal. Hij neemt je mee op een indrukwekkende reis en geeft een antwoord op al je vragen. Waaruit bestaan sterren 
en hoe zijn ze ontstaan? Hoe is een raket gebouwd? Wat is een zwart gat? Is er leven op andere planeten? Wat zijn satellieten?</Text>
</TextContent>
<TextContent>
	<TextType>10</TextType>
	<ContentAudience>03</ContentAudience>
	<Text>&lt;Text language=&quot;dut&quot;&gt;Prachtig geïllustreerd en boordevol leuke weetjes en fascinerende feiten</Text>
</TextContent>

          

P.14.1 Text type

Een ONIX-code die het type van de tekst identificeert die wordt opgenomen in het <Text> element.

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<TextType>

Short tag

<x426>

Code list

List 153 Text type, zie het overzicht met TextType code en content gegevenssoorten wat hieronder is opgenomen.

ONIX M/O

O

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<TextType>05</TextType>

Melding bij overschrijding van het 'bruikbare aantal' tekens

CB hanteert de standaard ONIX richtlijnen om er voor te zorgen dat nieuwe partijen, die ook via ONIX gegevens uitwisselen en hierbij volgens de ONIX standaard werken, zonder problemen kunnen aansluiten bij CB. 

In de verwerking van deze gegevens vindt er controle plaats op het maximaal aantal tekens. Als dit aantal wordt overschreden wordt dit gemeld. 

Afnemers en uitgevers in Nederland (en BE/LU) hebben andere wensen; zij gebruiken deze gegevens alleen als ze het “bruikbare aantal tekens” niet overschrijden. Dit is als volgt voor de volgende attributen gedefinieerd:

 • Annotatie maximaliseren op 200 karakters
 • Recensie maximaliseren op 500 karakters

Indien het attribuut langer is dan het “bruikbare aantal” maar kleiner dan maximaal is toegestaan, dan wordt bij overschrijding van het “bruikbare aantal” tekens de volgende meldingen geretourneerd:

 • ART-00758: Voor annotaties overschrijdt U het maximum van 200 tekens dat retailers doorgaans voor dit veld hanteren. Zij zullen de tekst daarom niet overnemen.

 • ART-00758: Voor recensies overschrijdt U het maximum van 500 tekens dat retailers doorgaans voor dit veld hanteren. Zij zullen de tekst daarom niet overnemen

TextType Code, waarde uit codelijst 153

Promotioneel gegeven

Omschrijving

02

Annotatie 

Korte en kernachtige, door de uitgever, aangeleverde beschrijving waar het boek over gaat, bijvoorbeeld aanbiedingstekst.


Voorbeeld Korte beschrijving/blurb - Annotatie
<TextContent>
  <TextType>02</TextType>
  <ContentAudience>03</ContentAudience>
  <Text datestamp="20160805T160803">Angelica moet alles op alles zetten om haar huwelijk te redden</Text>
</TextContent>
04InhoudsopgaveDe inhoudsopgave als tekst.
Voorbeeld 04 Inhoudsopgave
 <TextContent>
   <TextType>04</TextType>
   <ContentAudience>03</ContentAudience>
   <Text datestamp="20140225T110205">Sharing - 2[-]Acknowledgments - 8[-]Contents - 10[-]List of Figures - 12[-]List of Tables - 14[-]1 Introduction -
16[-]Setting the scene - 20[-] 2 The Internet and creativity debate - 22[-] 3 The value of non-market sharing - 28[-] 4 Sustainable resources for creative
activities - 50[-]The Creative Contribution - 58[-] 5 Which rights for whom? A choice of models - 60[-] 6 Defining rights and obligations - 80[-] 7 How much? -
90[-] 8 Sustainable financing for the commons - 128[-]Implementation - 136[-] 9 Organization and complementary policy measures - 138[-] 10 Usage measurement for
equitable rewards - 146[-] 11 Clarification and counter-arguments - 158[-] 12 From proposal to reality - 170[-]Appendixes - 180[-] A Diversity of attention for
beginners - 182[-] B The total cost of rewards and their distribution - 194[-] C Modeling usage measurement - 200[-]Notes - 208[-]Bibliography - 222[-]Index -
232</Text>
</TextContent>

05

Boekbeschrijving/Primary Cover Copy

Een boekbeschrijving is een door de uitgever aangeleverde samenvatting waar het boek over gaat.

Staat vaak op de achterflap van het boek en wordt daarom in de wandelgangen ook flaptekst genoemd.

Voorbeeld Boekbeschrijving/Primary Cover Copy
 <TextContent>
   <TextType>05</TextType>
   <ContentAudience>03</ContentAudience>
   <Text datestamp="20140225T110206">Sharing: Culture and the Economy in the Internet Age pleit Philippe Aigrain voor het delen van (digitale) bestanden die
een culturele waarde hebben - van kunstwerken tot muziek en van films tot e-books. Aigrain beargumenteert overtuigend waarom het delen van dergelijke bestanden
niet als piraterij bestempeld mag worden. In het pre-internettijdperk</Text>
 </TextContent>

06

Recensie (Review Quote) 

Recensie, een citaat uit een recensie of de volledige tekst van de recensie zelf, tevens wordt ook nog de auteurs- en broninformatie opgenomen.

Vanwege het auteursrecht gaat het om een citaat uit een recensie, dit valt onder het citaatrecht en dient de auteur (<TextAuthor> en de bron van de recensie <SourceTitle> worden vermeld.

Een link naar de recensie wordt aangegeven in de CitedContentComposite.

Voorbeeld Recensie
  <TextContent>
   <TextType>06</TextType>
   <ContentAudience>03</ContentAudience>
   <Text datestamp="20150916T090907">Neerlandica Erna Schroder (1952) publiceerde eerder een roman en een bundel monologen. In dit boek zien we hoe de traumatische oorlogservaringen van een arts in de Palenstijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shalita jaren later tot een climax komen en in de gesprekken met een bevriende psychiater laag voor laag worden afgepeld. De oud-studiegenoten ontzien elkaar daarbij niet. Deze factionele roman is gebaseerd op historische gebeurtenissen in 1982, toen een falangistische militie een bloedbad aanrichtte in de kampen.
De auteur slaagt erin de boodschap te combineren met de psychologische geloofwaardigheid van haar personages. Adequaat geformuleerd, bij vlagen ontroerend. Schroders´ talent is onmiskenbaar. </Text>
   <TextAuthor>drs. Cees van der Pluijm </TextAuthor>
   <SourceTitle>Biblion</SourceTitle>
   <ContentDate>
    <ContentDateRole>01</ContentDateRole>
    <Date dateformat="00">20121203</Date>
   </ContentDate>
  </TextContent>

10

Promotionele tekst 

Vrije wervende tekst in te vullen door de uitgever.

Voorbeeld Promotionele tekst
<TextContent>
 <TextType>10</TextType>
 <ContentAudience>03</ContentAudience>
 <Text datestamp="20110721T140717">Lees mee met Disney
Luister naar het verhaal van de cd en lees mee het het rijk geillustreerde boekje. De cd bevat originele liedjes uit de films. Leuk en leerzaam tegelijk!</Text>
</TextContent>
11FeatureInformatie over een titel waar de uitgever de aandacht op wil vestigen voor promotie. Bijvoorbeeld 3 in 1 of Met gratis x. Waarbij ‘x’ kan worden ingevuld door een waarde. Zo kan bij een boek over Breipatronen worden gecommuniceerd ‘Met gratis breinaalden’.
Voorbeeld Feature
<TextContent>
 <TextType>11</TextType>
 <ContentAudience>03</ContentAudience>
 <Text>met uitneembare kaart</Text>
</TextContent>
12Auteursbiografie Door de uitgever aangeleverde auteursbiografie (op artikelniveau).
Voorbeeld van een Auteursbiografie
 <TextContent>
   <TextType>12</TextType>
   <ContentAudience>03</ContentAudience>
   <Text datestamp="20150807T110836">Anja en Irene zijn met hun bedrijf ‘Coachen met Honden’ sinds 2007 werkzaam in een relatief nieuw vakgebied: Animal
Assisted Coaching oftewel coaching met dieren. In Nederland neemt de bekendheid van coaching met honden in snel tempo toe. Steeds meer professionals laten
zich bij coaching, therapie en hulpverlening inspireren door de inzet van dieren. Een toenemend aantal mensen ervaart de ‘wijze lessen’ van dierenwereld. Ze
zijn enthousiast over de confronterende en zuivere spiegel die de dieren hen voorhouden. De coach helpt mensen bij het nemen van een kijkje in deze spiegel.
Als pioniers in hun werkveld hebben zij zich laten inspireren door de bijzondere rol die (hun) honden hebben vervuld tijdens workshops, coachsessies, teambuilding
en coachvakanties.In hun boek, een luxe uitgave met mooie foto’s en illustraties, zijn twintig waargebeurde en veelal ontroerende verhalen opgenomen over deze
wijze lessen, verhelderd met aansluitende theorie over persoonlijke ontwikkeling.
</Text>
</TextContent>

P.14.2 Content audience

Een ONIX-code die het publiek identificeert waarvoor de tekst in het <Text> -element is bedoeld.

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<ContentAudience>

Short tag

<x427>

Code list

List 154 Content audience

CB ondersteunt enkel waarde 03, End customers

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<ContentAudience>03</ContentAudience>

P.14.3 Text

De tekst zelf.

FormatAlfanumeriek, CLOB, het advies aan uitgevers is maximaal 4000 posities. De maximale veldlengte voor features (TextType 11) is maximaal 50 posities.

Reference name

<Text>

Short tag

<d104>

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<Text>Prachtig geïllustreerd en boordevol leuke weetjes en fascinerende feiten Professor Astrokat is de slimste kat ter wereld. 
Hij weet alles over sterren, planeten en het heelal. Hij neemt je mee op een indrukwekkende reis en geeft een antwoord op al je vragen. Waaruit bestaan 
sterren en hoe zijn ze ontstaan? Hoe is een raket gebouwd? Wat is een zwart gat? Is er leven op andere planeten? Wat zijn satellieten?</Text>

P.14.4 Author of quoted text - Auteur van recensie

Auteur van de recensie

FormatAlfanumeriek, maximaal 200 posities

Reference name

<TextAuthor>

Short tag

<d107>

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<TextAuthor>Marianne Lenkhoff</TextAuthor>

P.14.6 Source title - Publicatie recensie

Naam van de bron waar de recensie is gepubliceerd. Bijvoorbeeld een krant of tijdschrift.

FormatAlfanumeriek, maximaal 300 posities

Reference name

<SourceTitle>

Short tag

<x428>

ONIX M/O

O

CB M/O

O, Mandatory (verplicht) bij recensies

Voor recensies is vanwege het citaatrecht de bronvermelding verplicht. Uitgevers en retailers hebben met elkaar afspraken gemaakt over de te gebruiken bronnen bij recensies, deze zijn opgenomen in een voorgedefinieerde lijst. Alle door de uitgever aangeleverde bronnen worden door CB geaccepteerd. Aan retailers zullen enkel de bronnen uit de voorgedefinieerde lijst beschikbaar gesteld worden.

Bron die niet voorkomt op de voorgedefinieerde lijst wordt niet doorgegeven aan de retailers

Bronnen die niet voorkomen op de voorgedefinieerde lijst worden wel door CB geaccepteerd maar zullen niet aan de retailers beschikbaar worden gesteld. Dit geldt ook voor een afwijkende schrijfwijze in de bronvermelding, bijvoorbeeld: Volgens de voorgedefinieerde lijst is de notatie De Volkskrant wanneer als bronvermelding Volkskrant, de Volkskrant of De volkskrant wordt doorgegeven wordt dit gezien als een niet bekende bron en zal deze niet aan de retailers worden doorgegeven.

Overzicht bronnen welke beschikbaar gesteld worden aan de retailers
&C
7 days
8Weekly
AD Magazine
AD Weekend
Aftenposten
Aftonbladet
Algemeen Dagblad
Alles over geschiedenis
AmericA Magazine
Associated Press
Azië Magazine/Down Under
Beau
Biblion
Biografieportaal
Bionieuws
BMGN
BNR Nieuwsradio
BodyTalk
Boek
Boekenkrant
Boekenpost
Booklist
Börsenblatt
Brabants Dagblad
Buch Magazin
Buitenhof
Business Insider
Chicklit.nl
Christelijke kinderboeken
CIP.nl
Cobra
Common Sense Media
Cosmogirl!
Cosmopolitan
Crimezone.nl
Cuttingedge
CV Koers
Dagblad De Limburger
Dagblad Van Het Noorden
Daily Express
Daily Mail
De Correspondent
De Gelderlander
De Gooi- En Eemlander
De Griffeljury
De Groene Amsterdammer
De Hervormde Vrouw
De leesclub van alles
De Levende Natuur
De Morgen
De Nederlandse Boekengids
De Nieuwe Koers
De Nieuws BV
De Ochtend van 4 (radio)
De Ondernemer
De Oogst
De Pers
De Standaard
De Taalstaat
de Telegraaf
De Tijd
De tuin in vier seizoenen
De Volkskrant
De Wereld Draait Door
Deleesclubvanalles.nl
Dettie’s Leestafel
Die Zeit
Doublespeak Publishing
Dreamz
DV
DWDD
DWDD Boek van de Maand
EenVandaag
Eilanden Nieuws
Elegance
Elisabeth Bode
Elle
Elsevier
EO Dit is de Dag
EO Visie
Espanje
Esquire
Esta
EVA
Fabulous Mama
Family7 Magazine
FashionChick
Filosofie Magazine
Flair
Flow
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Friesch Dagblad
G-Geschiedenis
Gazet Van Antwerpen
Geografie
Geschiedenis magazine
GezondNu
Girlz!
Glamour
Go2War2
GOAL
Good Housekeeping
Goodreads.com
Göteborgs-Posten
GPD
Grazia
GroteVriendelijkePodcast
Haaretz
Haarlems Dagblad
Happinez
HDC Media
Hebban.nl
Hereditas Nexus
Hersen Magazine
Het Financieele Dagblad
Het Laatste Nieuws
Het Nieuwsblad
Het Parool
Het Vogeljaar
Historiek
Historiën
Historisch Nieuwsblad
Holistik
Holland Media Combinatie
HP/De Tijd
Humo
Intermediair
Irish Independent
Is geschiedenis
JaapLeest
JAN
Jeff Kinney
JeugdBieb
Jinek
Jonge Jury
JufSanne
Karakters
Katholiek Nieuwsblad
KBO PCOB Magazine
Kek Mama
Kidsweek
Kiind
Kinderboekenkrant
Kirkus Reviews

KlasvanjufLinda.nl

Kleio 
Kleio-Historia
Knack
Koffietijd
Krant van de Aarde
Kunststof
Le Monde
Leesdetectives
Lees Magazine
Leeskost.nl
Leeuwarder Courant
Levende talen magazine
Libelle
Limburgs Dagblad / Dagblad de Limburger
LINDA.
LINDA. magazine
LINDA. Meiden
Liter
Literair Nederland
Literatuurplein - A'dam Fm- Straatjournaal
M
Management Scope
Management Team
Managementboek Magazine
Margriet
Marie Claire
Meander Magazine
Medisch Contact
Meiden magazine
Metdeneusindeboeken.nl
Metro
Moesson
Mondo
National Geographic
National Geographic Historia
Natura
NBD Biblion
NCRV Gids
Nederlands Dagblad
NetGalley
New Scientist
Nickelodeon
Niehe Media
Nieuwe Maan
Nieuwsuur
Nieuwsweekend op Radio 1
Nieuwwij
Nooit meer slapen (VPRO Radio 1)
Noord Hollands dagblad
Noord Hollands Dagblad - Redactie Thema & bijlagen
NOS
NOS Met het oog op Morgen
Nouveau
NRC
NRC Handelsblad
NRC Next
Nrc.tv
NRCV Magazine
Nu.nl
NVOX
NVOX Magazine
Omroep West
Onkruid
Onze taal
Oog voor Afrika
Op1
Opium op Radio 4
Opwekking Magazine
Opzij
Oude Paden
Ouderlingenblad
Ouders van Nu
OVT
PANNA!
Paraview
ParaVisie
Parool
Passage
Pauw
Pippo
Pluizer.be
Pluizuit.be
Plus Magazine
Politiken
Psychologie Magazine
Publishers Weekly
PW Magazine
PZC
Q-music: Van Inkel In De Middag
Quest
Quote
Radio
Radio 1: De Taalstaat
Radio 1: Kunststof
Radio 1: Langs de lijn en omstreken
Radio 1: Radar Radio
Radio 1: Radio EenVandaag
Radio 1: TROS Nieuwsshow
Radio 2: Gijs 2.0
Radio 2: Spijkers met Koppen
Radio 4: De Ochtend van 4
Radio 5: Tineke Show (Omroep Max)
Red Magazine
Reformatorisch Dagblad
Roots
Roots Magazine
RTL Boulevard
RTL Late Night
RTL Live
RTL Z
RTV Lansingerland - Woordkunst
SAAR Magazine
Schrijven Magazine
SchrijvenOnline.nl
Seasons
Seizoener
Sestra Magazine
Sestra Mama
Sovon Magazine
Spiegelbeeld
Spraakmakers
Sprout
Standaard der Letteren
STOER
Sunday Mirror
Supply Chain Magazine
Tableau Fine Arts Magazine
TCC Magazine
Telegraaf
Telegraaf VROUW
Terdege
The Bookseller
The Daily Mail
The Daily Telegraph
The Guardian
The Independent
The New York Times
The Sun
The Sunday Times
The Times
The Washington Post
ThrillZone
Tijd voor Max
Tina
Traces of war
Trouw
Trouw Letter & Geest
Twinkle
Tzum.nl
Uitdaging
Vakblad natuur bos landschap
Van Gils & gasten
Veronica Magazine
Vice
Vind
Visie
Viva
Viva Mama
Vogue
Volkskrant Magazine
VolZin
Vorsten
VPRO Boeken
VPRO Gids
VPRO OVT
VPRO Radio
Vriendin
Vrij Nederland
Vrij Nederland Thrillergids
Vrouwenthrillers.nl
Vrouwen van nu
Waterstones’ guide
WNL op Zaterdag
WNL op zondag
Woord & Dienst
Woord & Weg
Wordt Vervolgd
writingaboutbooks.nl
www.neerlandistiek.nl
Yoga Magazine
ZIN
ZIN magazine
Zo zit dat
Zomergasten


Example/voorbeeld

<SourceTitle>Nederlands Dagblad</SourceTitle>

Content date - Content datum composite

De datum die aan de content gekoppeld is.

Reference name

<ContentDate>

Short tag

<contentdate>

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
   <ContentDate>
    <ContentDateRole>01</ContentDateRole>
    <Date dateformat="00">20140401</Date>
   </ContentDate>

Op diverse plaatsen in de CollateralDetail composite kan een ContentDate worden aangeleverd. Hiermee wordt bedoeld de datum van het publiceren van de betreffende content. Dit zijn overal binnen de CollateralDetail composite optionele velden. Er vindt gedurende de CB verwerking geen consistentie-controle plaats met andere data zoals de (verwachte) verschijningsdatum. In de CB-systemen wordt als ContentDate de datum van het opnemen respectievelijk muteren van de betreffende content bij CB vastgelegd.

P.14.7 Content date role

De codering waarmee wordt aangeven welke datum in element <Date> wordt opgenomen.

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<ContentDateRole>

Short tag

<x429>

Code list

List 155 Content date role

CB ondersteunt waarde 01, publicatie datum

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
   <ContentDateRole>01</ContentDateRole>

Op diverse plaatsen in de CollateralDetail composite kan een ContentDate worden aangeleverd. Hiermee wordt bedoeld de datum van het publiceren van de betreffende content. Dit zijn overal binnen de CollateralDetail composite optionele velden. Er vindt gedurende de CB verwerking geen consistentie-controle plaats met andere data zoals de (verwachte) verschijningsdatum. In de CB-systemen wordt als ContentDate de datum van het opnemen respectievelijk muteren van de betreffende content bij CB vastgelegd.

P.14.9 Date - Publicatiedatum content

De datum waarop de content gepubliceerd is.

FormatNumeriek, 8 posities

Reference name

<Date dateformat = "00"> YYYYMMDD

Short tag

<b306>

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
 <Date dateformat="00">20140401</Date>

End of Content date - Content datum composite

End of P.14 Text content - Promotionele tekst composite

P.15 Cited content - Promotionele URL composite

Groep van dataelementen waarmee een URL naar product ondersteunende, promotionele teksten op te nemen van derde partijen, waar mogelijk ook copyright op rust.

Reference name

<CitedContent>

Short tag

<citedcontent>

ONIX M/O

O (R)

CB M/O

O (R)

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
  <CitedContent>
   <CitedContentType>01</CitedContentType>
   <SourceType>02</SourceType>
   <SourceTitle>Brabants Dagblad</SourceTitle>
   <ResourceLink>http://www.bd.nl</ResourceLink>
   <ContentDate>
    <ContentDateRole>01</ContentDateRole>
    <Date dateformat="00">20160203</Date>
   </ContentDate>
  </CitedContent> 

P.15.1 Cited content type

Een ONIX-code waarmee wordt aangeven welk type content wordt geciteerd.

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<CitedContentType>

Short tag

<x430>

Code list

List 156 Cited content type

CB ondersteunt waarde 01, Recensie

ONIX M/O

O

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
  <CitedContent>
   <CitedContentType>01</CitedContentType>
   <SourceType>02</SourceType>
   <SourceTitle>Brabants Dagblad</SourceTitle>
   <ResourceLink>http://www.bd.nl</ResourceLink>
   <ContentDate>
    <ContentDateRole>01</ContentDateRole>
    <Date dateformat="00">20160203</Date>
   </ContentDate>
  </CitedContent> 

P.15.3 Source type

Een ONIX-code waarmee het type bron wordt aangeven waaruit het geciteerde afkomstig is

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<SourceType>

Short tag

<x431>

Code list

List 157 Content source type,

CB ondersteunt vooralsnog alleen URL naar websites van derden waar recensies staan.

ONIX M/O

O

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
  <CitedContent>
   <CitedContentType>01</CitedContentType>
   <SourceType>02</SourceType>
   <SourceTitle>Brabants Dagblad</SourceTitle>
   <ResourceLink>http://www.bd.nl</ResourceLink>
   <ContentDate>
    <ContentDateRole>01</ContentDateRole>
    <Date dateformat="00">20160203</Date>
   </ContentDate>
  </CitedContent> 

CitedContentType Code, waarde uit codelijst 156

Betekenis

SourceType uit codelijst 157

Betekenis

01

Volledige tekst van recensie

01

Gedrukte Media
01Volledige tekst van recensie02Website
Example/voorbeeld
<  <CitedContent>
   <CitedContentType>01</CitedContentType>
   <SourceType>02</SourceType>
   <SourceTitle>Brabants Dagblad</SourceTitle>
   <ResourceLink>http://www.bd.nl</ResourceLink>
   <ContentDate>
    <ContentDateRole>01</ContentDateRole>
    <Date dateformat="00">20160203</Date>
   </ContentDate>
  </CitedContent> 

01

Volledige tekst van recensie

03

Radio

01

Volledige tekst van recensie

04

TV

P.15.4 Source title

De titel, naam of korte beschrijving van een publicatie, uitzending, website of andere bron van geciteerde inhoud. CB ondersteunt vooralsnog alleen URL naar websites van derden waar recensies staan

FormatAlfanumeriek, maximale veldlengte 300 posities

Reference name

<SourceTitle>

Short tag

<x428>

ONIX M/O

O

CB M/O

M

Voor recensies is vanwege het citaatrecht de bronvermelding verplicht. Uitgevers en retailers hebben met elkaar afspraken gemaakt over de te gebruiken bronnen bij recensies, deze zijn opgenomen in een voorgedefinieerde lijst. Alle door de uitgever aangeleverde bronnen worden door CB geaccepteerd. Aan retailers zullen enkel de bronnen uit de voorgedefinieerde lijst beschikbaar gesteld worden.

Bron die niet voorkomt op de voorgedefinieerde lijst wordt niet doorgegeven aan de retailers

 

Bronnen die niet voorkomen op de voorgedefinieerde lijst worden wel door CB geaccepteerd maar zullen niet aan de retailers beschikbaar worden gesteld. Dit geldt ook voor een afwijkende schrijfwijze in de bronvermelding, bijvoorbeeld: Volgens de voorgedefinieerde lijst is de notatie De Volkskrant wanneer als bronvermelding Volkskrant, de Volkskrant of De volkskrant wordt doorgegeven wordt dit gezien als een niet bekende bron en zal deze niet aan de retailers worden doorgegeven.

 

Overzicht bronnen welke beschikbaar gesteld worden aan de retailers
&C
7 days
8Weekly
AD Magazine
AD Weekend
Aftenposten
Aftonbladet
Algemeen Dagblad
Alles over geschiedenis
AmericA Magazine
Associated Press
Azië Magazine/Down Under
Beau
Biblion
Biografieportaal
Bionieuws
BMGN
BNR Nieuwsradio
BodyTalk
Boek
Boekenkrant
Boekenpost
Booklist
Börsenblatt
Brabants Dagblad
Buch Magazin
Buitenhof
Business Insider
Chicklit.nl
Christelijke kinderboeken
CIP.nl
Cobra
Common Sense Media
Cosmogirl!
Cosmopolitan
Crimezone.nl
Cuttingedge
CV Koers
Dagblad De Limburger
Dagblad Van Het Noorden
Daily Express
Daily Mail
De Correspondent
De Gelderlander
De Gooi- En Eemlander
De Griffeljury
De Groene Amsterdammer
De Hervormde Vrouw
De leesclub van alles
De Levende Natuur
De Morgen
De Nederlandse Boekengids
De Nieuwe Koers
De Nieuws BV
De Ochtend van 4 (radio)
De Ondernemer
De Oogst
De Pers
De Standaard
De Taalstaat
de Telegraaf
De Tijd
De tuin in vier seizoenen
De Volkskrant
De Wereld Draait Door
Deleesclubvanalles.nl
Dettie’s Leestafel
Die Zeit
Doublespeak Publishing
Dreamz
DV
DWDD
DWDD Boek van de Maand
EenVandaag
Eilanden Nieuws
Elegance
Elisabeth Bode
Elle
Elsevier
EO Dit is de Dag
EO Visie
Espanje
Esquire
Esta
EVA
Fabulous Mama
Family7 Magazine
FashionChick
Filosofie Magazine
Flair
Flow
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Friesch Dagblad
G-Geschiedenis
Gazet Van Antwerpen
Geografie
Geschiedenis magazine
GezondNu
Girlz!
Glamour
Go2War2
GOAL
Good Housekeeping
Goodreads.com
Göteborgs-Posten
GPD
Grazia
GroteVriendelijkePodcast
Haaretz
Haarlems Dagblad
Happinez
HDC Media
Hebban.nl
Hereditas Nexus
Hersen Magazine
Het Financieele Dagblad
Het Laatste Nieuws
Het Nieuwsblad
Het Parool
Het Vogeljaar
Historiek
Historiën
Historisch Nieuwsblad
Holistik
Holland Media Combinatie
HP/De Tijd
Humo
Intermediair
Irish Independent
Is geschiedenis
JaapLeest
JAN
Jeff Kinney
JeugdBieb
Jinek
Jonge Jury
JufSanne
Karakters
Katholiek Nieuwsblad
KBO PCOB Magazine
Kek Mama
Kidsweek
Kiind
Kinderboekenkrant
Kirkus Reviews

KlasvanjufLinda.nl

Kleio 
Kleio-Historia
Knack
Koffietijd
Krant van de Aarde
Kunststof
Le Monde
Leesdetectives
Lees Magazine
Leeskost.nl
Leeuwarder Courant
Levende talen magazine
Libelle
Limburgs Dagblad / Dagblad de Limburger
LINDA.
LINDA. magazine
LINDA. Meiden
Liter
Literair Nederland
Literatuurplein - A'dam Fm- Straatjournaal
M
Management Scope
Management Team
Managementboek Magazine
Margriet
Marie Claire
Meander Magazine
Medisch Contact
Meiden magazine
Metdeneusindeboeken.nl
Metro
Moesson
Mondo
National Geographic
National Geographic Historia
Natura
NBD Biblion
NCRV Gids
Nederlands Dagblad
NetGalley
New Scientist
Nickelodeon
Niehe Media
Nieuwe Maan
Nieuwsuur
Nieuwsweekend op Radio 1
Nieuwwij
Nooit meer slapen (VPRO Radio 1)
Noord Hollands dagblad
Noord Hollands Dagblad - Redactie Thema & bijlagen
NOS
NOS Met het oog op Morgen
Nouveau
NRC
NRC Handelsblad
NRC Next
Nrc.tv
NRCV Magazine
Nu.nl
NVOX
NVOX Magazine
Omroep West
Onkruid
Onze taal
Oog voor Afrika
Op1
Opium op Radio 4
Opwekking Magazine
Opzij
Oude Paden
Ouderlingenblad
Ouders van Nu
OVT
PANNA!
Paraview
ParaVisie
Parool
Passage
Pauw
Pippo
Pluizer.be
Pluizuit.be
Plus Magazine
Politiken
Psychologie Magazine
Publishers Weekly
PW Magazine
PZC
Q-music: Van Inkel In De Middag
Quest
Quote
Radio
Radio 1: De Taalstaat
Radio 1: Kunststof
Radio 1: Langs de lijn en omstreken
Radio 1: Radar Radio
Radio 1: Radio EenVandaag
Radio 1: TROS Nieuwsshow
Radio 2: Gijs 2.0
Radio 2: Spijkers met Koppen
Radio 4: De Ochtend van 4
Radio 5: Tineke Show (Omroep Max)
Red Magazine
Reformatorisch Dagblad
Roots
Roots Magazine
RTL Boulevard
RTL Late Night
RTL Live
RTL Z
RTV Lansingerland - Woordkunst
SAAR Magazine
Schrijven Magazine
SchrijvenOnline.nl
Seasons
Seizoener
Sestra Magazine
Sestra Mama
Sovon Magazine
Spiegelbeeld
Spraakmakers
Sprout
Standaard der Letteren
STOER
Sunday Mirror
Supply Chain Magazine
Tableau Fine Arts Magazine
TCC Magazine
Telegraaf
Telegraaf VROUW
Terdege
The Bookseller
The Daily Mail
The Daily Telegraph
The Guardian
The Independent
The New York Times
The Sun
The Sunday Times
The Times
The Washington Post
ThrillZone
Tijd voor Max
Tina
Traces of war
Trouw
Trouw Letter & Geest
Twinkle
Tzum.nl
Uitdaging
Vakblad natuur bos landschap
Van Gils & gasten
Veronica Magazine
Vice
Vind
Visie
Viva
Viva Mama
Vogue
Volkskrant Magazine
VolZin
Vorsten
VPRO Boeken
VPRO Gids
VPRO OVT
VPRO Radio
Vriendin
Vrij Nederland
Vrij Nederland Thrillergids
Vrouwenthrillers.nl
Vrouwen van nu
Waterstones’ guide
WNL op Zaterdag
WNL op zondag
Woord & Dienst
Woord & Weg
Wordt Vervolgd
writingaboutbooks.nl
www.neerlandistiek.nl
Yoga Magazine
ZIN
ZIN magazine
Zo zit dat
Zomergasten

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
 <SourceTitle>Hebban.nl</SourceTitle>

De URI die de koppeling biedt naar de geciteerde inhoud. De bron kan op meerdere manieren worden gekoppeld, door een URL, Uniform Resource Locator, of DOI, Digital Object Identifier.

CB ondersteunt enkel URL, alleen de URL wordt opgenomen.

FormatDe URL naar de geciteerde inhoud

Reference name

<ResourceLink>

Short tag

<x435>

ONIX M/O

O

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
   <ResourceLink>http://www.hebban.nl/recensies/alexandra-winters-over-onder-water</ResourceLink>

Content date - Content datum composite

De datum die aan de content gekoppeld is.

Reference name

<ContentDate>

Short tag

<contentdate>

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
   <ContentDate>
    <ContentDateRole>01</ContentDateRole>
    <Date dateformat="00">20140401</Date>
   </ContentDate>

Op diverse plaatsen in de CollateralDetail composite kan een ContentDate worden aangeleverd. Hiermee wordt bedoeld de datum van het publiceren van de betreffende content. Dit zijn overal binnen de CollateralDetail composite optionele velden. Er vindt gedurende de CB verwerking geen consistentie-controle plaats met andere data zoals de (verwachte) verschijningsdatum. In de CB-systemen wordt als ContentDate de datum van het opnemen respectievelijk muteren van de betreffende content bij CB vastgelegd.

P.15.9 Content date role

De codering waarmee wordt aangeven welke datum in element <Date> wordt opgenomen.

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<ContentDateRole>

Short tag

<x429>

Code list

List 155 Content date role

CB ondersteunt waarde 01, publicatie datum

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
   <ContentDateRole>01</ContentDateRole>

Op diverse plaatsen in de CollateralDetail composite kan een ContentDate worden aangeleverd. Hiermee wordt bedoeld de datum van het publiceren van de betreffende content. Dit zijn overal binnen de CollateralDetail composite optionele velden. Er vindt gedurende de CB verwerking geen consistentie-controle plaats met andere data zoals de (verwachte) verschijningsdatum. In de CB-systemen wordt als ContentDate de datum van het opnemen respectievelijk muteren van de betreffende content bij CB vastgelegd.

P.15.11 Date - Publicatiedatum content

De datum waarop de content gepubliceerd is.

FormatNumeriek, 8 posities

Reference name

<Date dateformat = "00"> YYYYMMDD

Short tag

<b306>

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
 <Date dateformat="00">20140401</Date>

End of Content date - Content datum composite

End of P.15 Cited content - Promotionele URL composite

P.16 Supporting resources - Promotionele downloadable bestanden composite

Groep van data elementen met verwijzigen naar content in de vorm van digitale bestanden zoals front covers, back covers, eerste hoofdstukken of inkijkteksten.

Reference name

<SupportingResource>

Short tag

<supportingresource>

ONIX M/O

O (R)

CB M/O

O (R)

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
  <SupportingResource>
    <ResourceContentType>02</ResourceContentType>
    <ContentAudience>03</ContentAudience>
    <ResourceMode>03</ResourceMode>
    <ResourceVersion>
     <ResourceForm>02</ResourceForm>
     <ResourceVersionFeature>
      <ResourceVersionFeatureType>01</ResourceVersionFeatureType>
      <FeatureValue>D502</FeatureValue>
     </ResourceVersionFeature>
     <ResourceLink>9789048840243_bcvr.jpg</ResourceLink>
     <ContentDate>
      <ContentDateRole>17</ContentDateRole>
      <Date dateformat="00">20180131</Date>
     </ContentDate>
    </ResourceVersion>
   </SupportingResource>
   <SupportingResource>
    <ResourceContentType>01</ResourceContentType>
    <ContentAudience>03</ContentAudience>
    <ResourceMode>03</ResourceMode>
    <ResourceVersion>
     <ResourceForm>02</ResourceForm>
     <ResourceVersionFeature>
      <ResourceVersionFeatureType>01</ResourceVersionFeatureType>
      <FeatureValue>D502</FeatureValue>
     </ResourceVersionFeature>
     <ResourceLink>9789048840243_cvr.jpg</ResourceLink>
     <ContentDate>
      <ContentDateRole>17</ContentDateRole>
      <Date dateformat="00">20180131</Date>
     </ContentDate>
    </ResourceVersion>
   </SupportingResource>
   <SupportingResource>
    <ResourceContentType>15</ResourceContentType>
    <ContentAudience>03</ContentAudience>
    <ResourceMode>04</ResourceMode>
    <ResourceVersion>
     <ResourceForm>02</ResourceForm>
     <ResourceVersionFeature>
      <ResourceVersionFeatureType>01</ResourceVersionFeatureType>
      <FeatureValue>D401</FeatureValue>
     </ResourceVersionFeature>
     <ResourceLink>9789048840243_hfd.pdf</ResourceLink>
     <ContentDate>
      <ContentDateRole>17</ContentDateRole>
      <Date dateformat="00">20180228</Date>
     </ContentDate>
    </ResourceVersion>
   </SupportingResource>


Downloadable bestanden behorende bij een ONIX file

De bestanden worden meegestuurd in het ZIP file waarin het ONIX 3.0 bericht wordt ingediend en die vervolgens door CB worden gehost.

Supporting ResourcesContentsoort

Resource Content Type

List 158

Content Audience

Resource Mode

List 159

Resource Form

List 161

Resource Version Feature Type

List 162

Feature Value

List 178

Bestandsnaam / Toelichting
Cover JPEG (Image)0103030201D502

<ISBN>_cvr.jpg

Back cover JPEG (Image)0203030201D502<ISBN>_bcvr.jpg
Leesfragment epub, download/online EPUB1503060101E101

<ISBN>_hfd.epub

Leesfragment PDF, download/onlinePDF1503040101D401<ISBN>_hfd.pdf
Leesfragment Downloadable luisterboek download/onlineMP3(Audio)1503020201A103<ISBN>_hfd.mp3
Leesfragment epub, online onlyEPUB1503040201E101<ISBN>_hfd.epub
Leesfragment PDF, online onlyPDF1503040201D401<ISBN>_hfd.pdf
Leesfragment Downloadable luisterboek online onlyMP3(Audio)1503020201A103<ISBN>_hfd.mp3
Volledige epubEPUB2803040201E101<ISBN>_ebfc.epub


Afbeeldingen worden opgeslagen in diverse formaten

De originele door de uitgever aangeleverde (back)cover afbeeldingen worden door CB opgeslagen. In diverse processen worden de beelden gebruikt, daartoe converteert CB de origineel ontvangen afbeelding ook naar andere formaten om een ideale afmeting te hebben voor het proces waarin deze getoond worden. Bijvoorbeeld:

 • 150 x 150 pixels (fysieke en digitale producten)
 • 800 x 800 pixels (fysieke en digitale producten)
 • 1400 x 1400 pixels (mits afbeelding minimaal 1400 pixels op de korte zijde bevat). Dit formaat is het minimaal vereiste formaat ingeval van een audioboek.  (enkel voor digitale producten)

Daarnaast stellen retailers in enkele gevallen eisen aan de afbeeldingen die zij ontvangen.

Bol.com minimale standaard eis 500 pixels op de korte zijde

Bol.com vereist een afbeelding van minimaal 500 pixels op de korte zijde, de originele cover dient dan ook minimaal ratio  8:5 te zijn. Indien dat niet het geval is kan de uitgever de originele coverafbeelding rechtstreeks aan Bol.com leveren

In het geval van een e-book voor distributieplatform Apple IBookstore is een afbeelding van 1400 pixels op de korte zijde verplicht. Hierop wordt door CB gecontroleerd en wordt aan de uitgever een waarschuwing gegeven als de aangeleverde afbeelding kleiner is dan 1400 pixels op de korte zijde. Omdat afbeeldingen los van, of eerder dan, de metadata van een titel kunnen worden aangeleverd en verwerkt, wordt de controle ook uitgevoerd als de titel nog niet bekend is bij CB. Er wordt dan veronderstelt dat het een afbeelding is voor een e-book.

P.16.1 Resource content type

Een ONIX-code waarmee wordt aangeven welk type content is opgenomen in de supporting resource.

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<ResourceContentType>

Short tag

<x436>

Code list

List 158 Resource content type

ONIX M/O

O

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<ResourceContentType>01</ResourceContentType>
Mogelijke waarde
 • 01 Front cover
 • 02 Back cover
 • 15 Sample content - Leesfragment
 • 28 Full content - volledige epub

P.16.2 Target audience - Doelgroep content

Een ONIX-code waarmee de doelgroep wordt aangegeven waarvoor de content bedoelt is.

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<ContentAudience>

Short tag

<x427>

Code list

List 154 Content audience

CB ondersteunt enkel waarde 03 - End users

ONIX M/O

O

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<ContentAudience>03</ContentAudience>

P.16.3 Resource mode

Een ONIX-code die de wijze aangeeft waarop de content beschikbaar wordt gesteld

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<ResourceMode>

Short tag

<x437>

Code list

List 159 Resource mode

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<ResourceMode>03</ResourceMode>
Mogelijke waarde
 • 02 - Luisterboek
 • 03 - Afbeelding
 • 04 - Leesbare tekst (leesfragment)
 • 06 - Website die de content ( Epub bestand) levert

Resource version composite - Versie promotionele bestanden

Een groep met gegevenselementen die samen een versie van de promotionele bestanden beschrijft

Reference name

<ResourceVersion>

Short tag

<resourceversion>

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<ResourceVersion>
	<ResourceForm>02</ResourceForm>
	<ResourceVersionFeature>
		<ResourceVersionFeatureType>01</ResourceVersionFeatureType>
		<FeatureValue>D502</FeatureValue>
	</ResourceVersionFeature>
	<ResourceLink>9789029092449_cvr.jpg</ResourceLink>
	<ContentDate>
		<ContentDateRole>01</ContentDateRole>
		<Date dateformat="00">20180305</Date>
	</ContentDate>
</ResourceVersion>

Afbeeldingen kunnen voor verschillende doeleinden gemaakt worden, er is echter een belangrijk verschil in het kleurschema wat gebruikt wordt, hierbij geldt dat kleurschema:

 • RGB (kleur gevormd door licht) bedoelt is voor beeldschermen (bijvoorbeeld computerschermen en tv)
 • CMYK (kleur gevormd door pigment) bedoelt is voor drukwerk (bijvoorbeeld fysiek boek of foldermateriaal)

Deze afbeeldingen dienen in RGB te worden aangeleverd omdat ze getoond zullen gaan worden in de webshops van de retailers, in CB Online en in Mijn ISBN.

Wanneer een afbeelding in CMYK wordt aangeleverd leidt dit tot ongewenste (kleur) afwijkingen van de (back)cover afbeelding. 

Supporting ResourcesContentsoort

Resource Content Type

List 158

Content Audience

Resource Mode

List 159

Resource Form

List 161

Resource Version Feature Type

List 162

Feature Value

List 178

Bestandsnaam / Toelichting
Cover JPEG (Image)0103030201D502

<ISBN>_cvr.jpg

Back cover JPEG (Image)0203030201D502<ISBN>_bcvr.jpg
Leesfragment epub, download/online EPUB1503060101E101

<ISBN>_hfd.epub

Leesfragment PDF, download/onlinePDF1503040101D401<ISBN>_hfd.pdf
Leesfragment Downloadable luisterboek download/onlineMP3(Audio)1503020201A103<ISBN>_hfd.mp3
Leesfragment epub, online onlyEPUB1503040201E101<ISBN>_hfd.epub
Leesfragment PDF, online onlyPDF1503040201D401<ISBN>_hfd.pdf
Leesfragment Downloadable luisterboek online onlyMP3(Audio)1503020201A103<ISBN>_hfd.mp3
Volledige epubEPUB2803040201E101<ISBN>_ebfc.epub

P.16.7 Resource form

Een ONIX-code die de vorm van de promotionele content aangeeft

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<ResourceForm>

Short tag

<x441>

Code list

List 161 Resource form

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<ResourceForm>02</ResourceForm>
Mogelijke waarde
 • 01 - De URL naar het bestand
 • 02 - Downloadable bestand

Resource version feature composite

Een groep gegevenselementen die samen het kenmerk van de promotionele content beschrijven.

Reference name

<ResourceVersionFeature>

Short tag

<resourceversionfeature>

ONIX M/O

O

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
  <ResourceVersionFeature>
	 <ResourceVersionFeatureType>01</ResourceVersionFeatureType>
	 <FeatureValue>D502</FeatureValue>
  </ResourceVersionFeature>
 

P.16.8 Resource version feature type

Het kenmerk waarmee de verschijningsvorm wordt aangeduid die wordt opgenomen in het <FeatureValue> element

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<ResourceVersionFeatureType>

Short tag

<x442>

Code list

List 162 Resource version feature type

CB ondersteunt waarde 01 - file formaat

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<ResourceVersionFeatureType>01</ResourceVersionFeatureType>

P.16.9 Resource version feature value

De verschijningsvorm

FormatAlfanumeriek, 4 posities

Reference name

<FeatureValue>

Short tag

<x439>

Code listList 178 Supporting resource file format 

ONIX M/O

O

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<FeatureValue>D502</FeatureValue>

P.16.10 Resource version feature note

Als de code in <FeatureValue> de verschijningsvorm onvoldoende beschrijft kan een korte tekstnotitie worden toegevoegd

FormatAlfanumeriek, maximale veldlengte 300 posities

Reference name

<FeatureNote>

Short tag

<x440>

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
 

End of Resource version feature composite

De URI die de koppeling biedt naar de supporting resource content. De bron kan op meerdere manieren worden gekoppeld, door een URL, Uniform Resource Locator, of DOI, Digital Object Identifier.

CB ondersteunt enkel URL, alleen de URL wordt opgenomen.

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<ResourceLink>

Short tag

<x435>

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<ResourceLink>9789029092449_cvr.jpg</ResourceLink>

Content date - Content datum composite

De datum die aan de content gekoppeld is.

Reference name

<ContentDate>

Short tag

<contentdate>

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
   <ContentDate>
    <ContentDateRole>01</ContentDateRole>
    <Date dateformat="00">20140401</Date>
   </ContentDate>

Op diverse plaatsen in de CollateralDetail composite kan een ContentDate worden aangeleverd. Hiermee wordt bedoeld de datum van het publiceren van de betreffende content. Dit zijn overal binnen de CollateralDetail composite optionele velden. Er vindt gedurende de CB verwerking geen consistentie-controle plaats met andere data zoals de (verwachte) verschijningsdatum. In de CB-systemen wordt als ContentDate de datum van het opnemen respectievelijk muteren van de betreffende content bij CB vastgelegd.

P.16.12 Content date role

De codering waarmee wordt aangeven welke datum in element <Date> wordt opgenomen.

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<ContentDateRole>

Short tag

<x429>

Code list

List 155 Content date role

CB ondersteunt waarde 01, publicatie datum

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
   <ContentDateRole>01</ContentDateRole>

Op diverse plaatsen in de CollateralDetail composite kan een ContentDate worden aangeleverd. Hiermee wordt bedoeld de datum van het publiceren van de betreffende content. Dit zijn overal binnen de CollateralDetail composite optionele velden. Er vindt gedurende de CB verwerking geen consistentie-controle plaats met andere data zoals de (verwachte) verschijningsdatum. In de CB-systemen wordt als ContentDate de datum van het opnemen respectievelijk muteren van de betreffende content bij CB vastgelegd.

P.16.14 Date - Publicatiedatum content

De datum waarop de content gepubliceerd is.

FormatNumeriek, 8 posities

Reference name

<Date dateformat = "00"> YYYYMMDD

Short tag

<b306>

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
 <Date dateformat="00">20140401</Date>

End of Content date - Content datum composite

End of Resource version composite - Versie promotionele bestanden

End of P.16 Supporting resources - Promotionele downloadable bestanden composite

P.17 Prizes - Literaire prijs of onderscheiding composite

Groep van data elementen welke tezamen een literaire prijs of onderscheiding definiëren.

Reference name

<Prize>

Short tag

<prize>

ONIX M/O

O (R)

CB M/O

O (R)


In overleg met uitgevers en retailers is een voorgedefinieerde lijst met literaire prijzen opgesteld. Alle door de uitgever doorgegeven literaire prijzen zullen wel door CB geaccepteerd worden maar literaire prijzen die niet op de voorgedefinieerde lijst voorkomen zullen niet aan de retailers beschikbaar worden gesteld. Dit geldt ook voor een afwijkende schrijfwijze in de naam van de literaire prijs,

Overzicht literaire prijzen welke beschikbaar gesteld worden aan de retailers
AKO Literatuurprijs
ANV Debutantenprijs
Amsterdamprijs voor de kunst
Amy van Markenprijs
Anna Bijns Prijs
Anthony Award
Anton Wachterprijs
Astrid Lindgren-prijs
BNG Nieuwe Literatuurprijs
Beste Boek voor Jongeren
Beste Rotterdamse Boek
Beste Spirituele Boek
Beste Theologische Boek
Blue Peter Book Award
Bob den Uyl Prijs
Boekenbon Literatuurprijs
Boekenleeuw
Boekenpauw
Boekensleutel
BookSpot Schaduwprijs
Bookspot Gouden Strop
Bookspot Literatuurprijs
Bordewijkprijs
Bronzen Griffel
Bronzen Penseel
Bronzen Uil
Brusseprijs
C. Buddingh’-prijs
CCS Crone Prijs
CCS Crone Stipendium
CILIP Carnegie Medal
CILIP Kate Greenaway Medal
CLO Literaire Juryprijs
CWA Dagger Awards
Charlotte Köhler Stipendium
Charlotte Köhler prijs
Constantijn Huygensprijs
Costa Book Awards
Crimezone Award
Crimezone Debuut Award

De Boon fictie en non-fictie

De Boon kinder- en jeugdliteratuur

DWDD Boek van de Maand
DWDD Kinderboek van het jaar
De Gouden Garde
De Inktaap
De Nederlandse Kinderjury
De best verzorgde boeken
De bronzen uil
DeMens.nu
Debuutprijs
Diamanten Kogel
Dioraphte Literatour Prijs
Dr Elly Jaffé Prijs en Stipendium
E. du Perronprijs
ECI Literatuurprijs
Edgar Allen Poe Award
Eigenwijsprijs
Eisner Awards
Eline van Haarenprijs
Erik Hazelhoff Biografieprijs
Eurekaprijs 
European Design Award
Europese Literatuurprijs
F. Bordewijk-prijs
Fintro Literatuurprijs
Fintro Literatuurprijs (De gouden boekenuil)

Goodreads Choice Award

Gouden Boekenuil
Gouden Ganzenveer
Gouden Griffel
Gouden Lijst
Gouden Penseel

Gouden Poëziemedaille

Gouden Strop
Gouden Tulp
Greshoffprijs
Guardian First Book Award
Gulden Palet
H. Roland Holst-prijs
Halewijn Prijs
Hans Christian Andersen Award
Harland Awards
Harland Awards Romanprijs
Hebban Award Beste Non-Fictie
Hebban Awards
Hebban Debuutprijs
Hebban Feelgood Clubprijs
Hebban Jeugdliteratuur Clubprijs
Hebban Literatuur Clubprijs
Hebban SF & Fantasy Clubprijs
Hebban Thriller Clubprijs
Hebban Thriller Debuutprijs
Hebban Young Adult Clubprijs
Helden Sportboek van het jaar
Herman de Coninckprijs
Het Beste Spirituele Boek (CPNB)
Het Gouden Kookboek
Historisch Nieuwsblad
Hoogste Woord
Hotze de Roos-prijs
Hugo Award
Ida Gerhardt Poëzieprijs
International Dublin Literary Award
J. Greshoffprijs
J.C. Bloem-poëzieprijs
J.M.A. Biesheuvelprijs
Jan Campertprijs
Jan Hanlo Essayprijs
Jan Paul Bresser Prijs
Jan Wolkersprijs
Jenny Smelik-IBBY-prijs
Jo Peter Poëzieprijs
Joop Witteveen Prijs
KLEIO KlassePrijs
Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen
Kinderboekwinkelprijs

Knack Hercule Poirotprijs

Kookboek van het Jaar

Leespluim

LekkerVega Kookboek van het Jaar

Libris Geschiedenisprijs
Libris Literatuurprijs
Lira Scherpenzeelprijs
Literatour Prijs
Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs
Luisterboek Award
Macavity Award
Managementboek van het jaar
Martinus Nijhoff Vertaalprijs

MAX Gouden Vleermuis

MAX Zilveren Vleermuis

MAX Bronzen Vleermuis

Max Velthuijs Prijs
Mediafacts Award App
NS Publieksprijs
National Book Award
Nederlandse Boekhandelprijs
Nico Scheepmaker Beker
Nienke van Hichtum-prijs
Nobelprijs voor Literatuur
Ooa Boek van het jaar
Opzij Literatuurprijs
Overijssels Boek van het Jaar
P.C. Hooft-prijs
PEN/Faulkner Award
Paul Snoekprijs
Pluim van de Senaat van de Kinderjury
Poëziesterren
Premio Strega
Prentenboek TopTien
Prentenboek van het Jaar
Prijs Religeuze of Spirituele Boek
Prijs van de Jonge Jury
Prijs van de Nederlandse Kinderjury
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren- Jeugdliteratuur
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren- Poëzie
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren- Proza
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren- Toneelliteratuur
Prijzen der Brabantse Letteren
Prinsjesboekenprijs
Prix Goncourt
Prix Médicis étranger
Professor van Winterprijs
Pulitzer Prize
Reinaert Trofee (jongerenjury)
Roald Dahl Funny Prize
Schaduwprijs
Shamus Award
Socratesbeker
Stripschappijs
T.S. Eliot Prize
The Caldecott Medal
The Man Booker International Prize
The Man Booker Prize
The Newbery Medal
Thea Beckmanprijs
Theo Thijssenprijs
VN Thriller van het jaar
VPRO Bob den Uyl prijs
VRT Leestrofee
VSB Poëzieprijs
Valentijnprijs
Van der Hoogtprijs
Vlag en Wimpel
Voetbalboek van het jaar
Vrouw Poëzie & Proza Debuutprijs
WIZO
Waterstones Children's Book Prize
Willy Vandersteen Prijs
Women's Prize for Fiction
Woutertje Pieterse Prijs
Zeeuwse Boekenprijs
Zilveren Griffel
Zilveren Penseel
Zinnen Röes Award

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
  <Prize>
   <PrizeName>Debuutprijs</PrizeName>
   <PrizeYear>2019</PrizeYear>
   <PrizeCountry>NL</PrizeCountry>
   <PrizeCode>07</PrizeCode>
   <PrizeStatement>Over Wezenloze Zielen is genomineerd voor de Jonge Jury Debuutprijs. 5 juni is de prijsuitreiking</PrizeStatement>
  </Prize>

P.17.1 Prize or award name - Naam literaire prijs of onderscheiding

De naam van een prijs of onderscheiding die het product of werk heeft ontvangen. Verplicht indien de Prize composite is opgenomen.

FormatAlfaNumeriek, maximaal 100 posities

Reference name

<PrizeName>

Short tag

<g126>

ONIX M/O

M

In overleg met uitgevers en retailers is een voorgedefinieerde lijst met literaire prijzen opgesteld. Alle door de uitgever doorgegeven literaire prijzen zullen wel door CB geaccepteerd worden maar literaire prijzen die niet op de voorgedefinieerde lijst voorkomen zullen niet aan de retailers beschikbaar worden gesteld. Dit geldt ook voor een afwijkende schrijfwijze in de naam van de literaire prijs,

Overzicht literaire prijzen welke beschikbaar gesteld worden aan de retailers
AKO Literatuurprijs
ANV Debutantenprijs
Amsterdamprijs voor de kunst
Amy van Markenprijs
Anna Bijns Prijs
Anthony Award
Anton Wachterprijs
Astrid Lindgren-prijs
BNG Nieuwe Literatuurprijs
Beste Boek voor Jongeren
Beste Rotterdamse Boek
Beste Spirituele Boek
Beste Theologische Boek
Blue Peter Book Award
Bob den Uyl Prijs
Boekenbon Literatuurprijs
Boekenleeuw
Boekenpauw
Boekensleutel
BookSpot Schaduwprijs
Bookspot Gouden Strop
Bookspot Literatuurprijs
Bordewijkprijs
Bronzen Griffel
Bronzen Penseel
Bronzen Uil
Brusseprijs
C. Buddingh’-prijs
CCS Crone Prijs
CCS Crone Stipendium
CILIP Carnegie Medal
CILIP Kate Greenaway Medal
CLO Literaire Juryprijs
CWA Dagger Awards
Charlotte Köhler Stipendium
Charlotte Köhler prijs
Constantijn Huygensprijs
Costa Book Awards
Crimezone Award
Crimezone Debuut Award

De Boon fictie en non-fictie

De Boon kinder- en jeugdliteratuur

DWDD Boek van de Maand
DWDD Kinderboek van het jaar
De Gouden Garde
De Inktaap
De Nederlandse Kinderjury
De best verzorgde boeken
De bronzen uil
DeMens.nu
Debuutprijs
Diamanten Kogel
Dioraphte Literatour Prijs
Dr Elly Jaffé Prijs en Stipendium
E. du Perronprijs
ECI Literatuurprijs
Edgar Allen Poe Award
Eigenwijsprijs
Eisner Awards
Eline van Haarenprijs
Erik Hazelhoff Biografieprijs
Eurekaprijs 
European Design Award
Europese Literatuurprijs
F. Bordewijk-prijs
Fintro Literatuurprijs
Fintro Literatuurprijs (De gouden boekenuil)

Goodreads Choice Award

Gouden Boekenuil
Gouden Ganzenveer
Gouden Griffel
Gouden Lijst
Gouden Penseel

Gouden Poëziemedaille

Gouden Strop
Gouden Tulp
Greshoffprijs
Guardian First Book Award
Gulden Palet
H. Roland Holst-prijs
Halewijn Prijs
Hans Christian Andersen Award
Harland Awards
Harland Awards Romanprijs
Hebban Award Beste Non-Fictie
Hebban Awards
Hebban Debuutprijs
Hebban Feelgood Clubprijs
Hebban Jeugdliteratuur Clubprijs
Hebban Literatuur Clubprijs
Hebban SF & Fantasy Clubprijs
Hebban Thriller Clubprijs
Hebban Thriller Debuutprijs
Hebban Young Adult Clubprijs
Helden Sportboek van het jaar
Herman de Coninckprijs
Het Beste Spirituele Boek (CPNB)
Het Gouden Kookboek
Historisch Nieuwsblad
Hoogste Woord
Hotze de Roos-prijs
Hugo Award
Ida Gerhardt Poëzieprijs
International Dublin Literary Award
J. Greshoffprijs
J.C. Bloem-poëzieprijs
J.M.A. Biesheuvelprijs
Jan Campertprijs
Jan Hanlo Essayprijs
Jan Paul Bresser Prijs
Jan Wolkersprijs
Jenny Smelik-IBBY-prijs
Jo Peter Poëzieprijs
Joop Witteveen Prijs
KLEIO KlassePrijs
Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen
Kinderboekwinkelprijs

Knack Hercule Poirotprijs

Kookboek van het Jaar

Leespluim

LekkerVega Kookboek van het Jaar

Libris Geschiedenisprijs
Libris Literatuurprijs
Lira Scherpenzeelprijs
Literatour Prijs
Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs
Luisterboek Award
Macavity Award
Managementboek van het jaar
Martinus Nijhoff Vertaalprijs

MAX Gouden Vleermuis

MAX Zilveren Vleermuis

MAX Bronzen Vleermuis

Max Velthuijs Prijs
Mediafacts Award App
NS Publieksprijs
National Book Award
Nederlandse Boekhandelprijs
Nico Scheepmaker Beker
Nienke van Hichtum-prijs
Nobelprijs voor Literatuur
Ooa Boek van het jaar
Opzij Literatuurprijs
Overijssels Boek van het Jaar
P.C. Hooft-prijs
PEN/Faulkner Award
Paul Snoekprijs
Pluim van de Senaat van de Kinderjury
Poëziesterren
Premio Strega
Prentenboek TopTien
Prentenboek van het Jaar
Prijs Religeuze of Spirituele Boek
Prijs van de Jonge Jury
Prijs van de Nederlandse Kinderjury
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren- Jeugdliteratuur
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren- Poëzie
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren- Proza
Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren- Toneelliteratuur
Prijzen der Brabantse Letteren
Prinsjesboekenprijs
Prix Goncourt
Prix Médicis étranger
Professor van Winterprijs
Pulitzer Prize
Reinaert Trofee (jongerenjury)
Roald Dahl Funny Prize
Schaduwprijs
Shamus Award
Socratesbeker
Stripschappijs
T.S. Eliot Prize
The Caldecott Medal
The Man Booker International Prize
The Man Booker Prize
The Newbery Medal
Thea Beckmanprijs
Theo Thijssenprijs
VN Thriller van het jaar
VPRO Bob den Uyl prijs
VRT Leestrofee
VSB Poëzieprijs
Valentijnprijs
Van der Hoogtprijs
Vlag en Wimpel
Voetbalboek van het jaar
Vrouw Poëzie & Proza Debuutprijs
WIZO
Waterstones Children's Book Prize
Willy Vandersteen Prijs
Women's Prize for Fiction
Woutertje Pieterse Prijs
Zeeuwse Boekenprijs
Zilveren Griffel
Zilveren Penseel
Zinnen Röes Award

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<Prize>
  <PrizeName>Debuutprijs</PrizeName>
  <PrizeYear>2019</PrizeYear>
  <PrizeCountry>NL</PrizeCountry>
  <PrizeCode>07</PrizeCode>
  <PrizeStatement>Over Wezenloze Zielen is genomineerd voor de Jonge Jury Debuutprijs. 5 juni is de prijsuitreiking</PrizeStatement>
 </Prize>

P.17.2 Prize or award year - Jaar van de literaire prijs of onderscheiding

Het jaar waarin de prijs of onderscheiding wordt toegekend.

FormatHet jaar YYYY

Reference name

<PrizeYear>

Short tag

<g127>

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<Prize>
  <PrizeName>Debuutprijs</PrizeName>
  <PrizeYear>2019</PrizeYear>
  <PrizeCountry>NL</PrizeCountry>
  <PrizeCode>07</PrizeCode>
  <PrizeStatement>Over Wezenloze Zielen is genomineerd voor de Jonge Jury Debuutprijs. 5 juni is de prijsuitreiking</PrizeStatement>
 </Prize>

P.17.3 Prize or award country - Land waar literaire prijs of onderscheiding wordt toegekend

Het land waar de prijs of onderscheiding wordt toegekend

FormatAlfanumeriek, 2 posities. Uppercase/hoofdletters, landcode volgens ISO3166.

Reference name

<PrizeCountry>

Short tag

<g128>

Code list
List 91 Country – based on ISO 3166-1

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<Prize>
  <PrizeName>Debuutprijs</PrizeName>
  <PrizeYear>2019</PrizeYear>
  <PrizeCountry>NL</PrizeCountry>
  <PrizeCode>07</PrizeCode>
  <PrizeStatement>Over Wezenloze Zielen is genomineerd voor de Jonge Jury Debuutprijs. 5 juni is de prijsuitreiking</PrizeStatement>
 </Prize>

P.17.3 Prize award achievement code - Prestatie van product in relatie tot prijs of onderscheiding

Een ONIX-code die de prestatie van het product in relatie tot een prijs of onderscheiding aangeeft, bijvoorbeeld. winnaar, runner up , shortlist
shortlist.

FormatNumeriek, 2 posities.

Reference name

<PrizeCode>

Short tag

<g129>

Code list
List 41 Prize or award achievement

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<Prize>
  <PrizeName>Debuutprijs</PrizeName>
  <PrizeYear>2019</PrizeYear>
  <PrizeCountry>NL</PrizeCountry>
  <PrizeCode>07</PrizeCode>
  <PrizeStatement>Over Wezenloze Zielen is genomineerd voor de Jonge Jury Debuutprijs. 5 juni is de prijsuitreiking</PrizeStatement>
 </Prize>

P.17.2 Prize statement - Korte omschrijving van de prijs

Een korte omschrijving van de prijs.

Format

Alfanumeriek, maximaal 240 posities

Indien de uitgever een tekst aanlevert van meer dan 240 posities zal worden afgekapt en als zodanig worden doorgegeven aan de retail.

Reference name

<PrizeStatement>

Short tag

<x503>

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
<Prize>
  <PrizeName>Hebban Awards</PrizeName>
  <PrizeYear>2017</PrizeYear>
  <PrizeCode>04</PrizeCode>
	<PrizeStatement>Een van de vijf romans van de Hebban Awards shortlist</PrizeStatement> 
</Prize>

End of P.17 Prizes - Literaire prijs of onderscheiding composite

End of Collateral detail composite

Block 4 Publishing detail - Gegevens uitgever, imprint, verschijningsdatum en beschikbaarheid in de markt 


Publishing detail - Uitgever gegevens composite

Het Publishing detail composite bevat gegevens over de eigenaar die het artikel via CB laat distribueren, de bibliografische imprint, commerciële imprint, publicatiestatus, publicatiedatum, restricties en verkoopuitsluitingen.

Reference name

<PublishingDetail>

Short tag

<publishingdetail>

ONIX M/O

O

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
<PublishingDetail>
	<Imprint>
		<ImprintIdentifier>
			<ImprintIDType>01</ImprintIDType>
			<IDTypeName>Commerciele imprint</IDTypeName>
			<IDValue>J.M. Meulenhoff</IDValue>
		</ImprintIdentifier>
	</Imprint>
	<Imprint>
		<ImprintName>J.M. Meulenhoff</ImprintName>
	</Imprint>
	<Publisher>
		<PublishingRole>01</PublishingRole>
		<PublisherIdentifier>
			<PublisherIDType>10</PublisherIDType>
			<IDValue>7900271</IDValue>
		</PublisherIdentifier>
	</Publisher>
	<CityOfPublication>AMSTERDAM</CityOfPublication>
	<PublishingDate>
		<PublishingDateRole>01</PublishingDateRole>
		<Date dateformat="00">20180305</Date>
	</PublishingDate>
	</PublishingDetail>

Imprint or Brand composite

Groep met data elementen die samen de bibliografische en commerciële imprint aangeven.

 • Bibliografische imprint is de naam van de uitgever zoals die op de titelpagina vermeld staat, deze wordt vastgelegd bij de basis titelgegevens als onderdeel van de ISBN registratie. Voor de boekverkoper of webwinkel is het relevant om de bibliografische imprint in te lezen en te tonen op zijn website, dat is de merknaam waar de consument de uitgever aan herkent en waarschijnlijk op zoekt.
 • Commerciële imprint is een alternatieve uitgeversnaam die de uitgever zelf wil gebruiken om zijn fondsen in te delen ten behoeve van managementinformatie en verslaglegging.

Reference name

<Imprint>

Short tag

<imprint>

ONIX M/O

O (R)

CB M/O

O (R)

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
   <Imprint>
    <ImprintIdentifier>
     <ImprintIDType>01</ImprintIDType>
     <IDTypeName>Commerciele imprint</IDTypeName>
     <IDValue>The House of Books</IDValue>
    </ImprintIdentifier>
	 </Imprint>
	 <Imprint>
    <ImprintName>The House of Books</ImprintName>
   </Imprint>

Geadviseerde logica voor inlezen van gegevens door een webwinkel

 • Lees de <ImprintName> in, indien deze aanwezig is
 • Indien deze niet aanwezig is, lees de <PublisherName> in
 • Negeer de <Imprint> composite met <ImprintIDType> 01

Imprint identifier - Commerciële imprint composite

Groep met data elementen die samen de commerciële imprint aangeven. De commerciële imprint is een alternatieve uitgeversnaam die de uitgever zelf wil gebruiken om zijn fondsen in te delen ten behoeve van managementinformatie en verslaglegging.

Reference name

<ImprintIdentifier>

Short tag

<imprintidentifier>

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
 <ImprintIdentifier>
   <ImprintIDType>01</ImprintIDType>
   <IDTypeName>Commerciele imprint</IDTypeName>
   <IDValue>The House of Books</IDValue>
 </ImprintIdentifier>

P.19.1 Imprint identifier type

De type codering die het schema identificeert waarvan de uiteindelijke waarde in element P.19.3 ID Value wordt geplaatst

Format/Posities

Numeriek, 2 posities.

CB ondersteunt enkel waarde 01, eigen fondsindeling van de uitgever

Reference name<ImprintIDType>
Short tag<x445>
Code listList 44 Name identifier type
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<ImprintIDType>01</ImprintIDType>

P.19.2 Imprint identifier type name

Het type waarmee wordt aangeduid welk gegeven er is opgenomen in element P.19.3 <IDValue>

Format/Posities

Alfanumeriek, 20 posities.

Waarde is 'Commerciële imprint'

Reference name<IDTypeName>
Short tag<b233>
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<IDTypeName>Commerciële imprint</IDTypeName>

P.19.3 Imprint identifier value

De naam van de commerciële imprint

Format/Posities

Alfanumeriek, 80 posities.

Reference name<IDValue>
Short tag<b244>
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<IDValue>The House of Books</IDValue>

End of Imprint identifier - Commerciële imprint composite

End of Imprint or Brand composite

Imprint or Brand composite

Groep met data elementen die samen de bibliografische en commerciële imprint aangeven.

 • Bibliografische imprint is de naam van de uitgever zoals die op de titelpagina vermeld staat, deze wordt vastgelegd bij de basis titelgegevens als onderdeel van de ISBN registratie. Voor de boekverkoper of webwinkel is het relevant om de bibliografische imprint in te lezen en te tonen op zijn website, dat is de merknaam waar de consument de uitgever aan herkent en waarschijnlijk op zoekt.
 • Commerciële imprint is een alternatieve uitgeversnaam die de uitgever zelf wil gebruiken om zijn fondsen in te delen ten behoeve van managementinformatie en verslaglegging.

Reference name

<Imprint>

Short tag

<imprint>

ONIX M/O

O (R)

CB M/O

O (R)

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
   <Imprint>
    <ImprintIdentifier>
     <ImprintIDType>01</ImprintIDType>
     <IDTypeName>Commerciele imprint</IDTypeName>
     <IDValue>The House of Books</IDValue>
    </ImprintIdentifier>
	 </Imprint>
	 <Imprint>
    <ImprintName>The House of Books</ImprintName>
   </Imprint>

Geadviseerde logica voor inlezen van gegevens door een webwinkel

 • Lees de <ImprintName> in, indien deze aanwezig is
 • Indien deze niet aanwezig is, lees de <PublisherName> in
 • Negeer de <Imprint> composite met <ImprintIDType> 01

P.19.4 Imprint or Brand name - Bibliografische Imprint

Bibliografische imprint is de naam van de uitgever zoals die op de titelpagina vermeld staat, deze wordt vastgelegd bij de basis titelgegevens als onderdeel van de ISBN registratie. Voor de boekverkoper of webwinkel is het relevant om de bibliografische imprint in te lezen en te tonen op zijn website, dat is de merknaam waar de consument de uitgever aan herkent en waarschijnlijk op zoekt.

Format/Posities

Alfanumeriek, 80 posities.

Reference name<ImprintName>
Short tag<b079>
ONIX M/OO
CB M/OO
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<IDValue>The House of Books</IDValue>

End of Imprint or Brand composite

Publisher - Commerciële eigenaar composite

Groep met data elementen die samen de commerciële eigenaar, identificeren. Dit is de exploitant die de titel door het CB laat distribueren. Dit hoeft niet overeen te komen met de daadwerkelijke uitgever, welke wordt opgenomen in <ImprintName>

Reference name

<Publisher>

Short tag

<publisher>

ONIX M/O

O (R)

CB M/O

M (R)

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
   		<Publisher>
				<PublishingRole>01</PublishingRole>
				<PublisherIdentifier>
					<PublisherIDType>10</PublisherIDType>
					<IDValue>7700068</IDValue>
				</PublisherIdentifier>
				<PublisherName>Uitgeverij Luitingh-Sijthoff</PublisherName>
			</Publisher>

P.19.5 Publishing role code

De ONIX code die de rol identificeert die de partij speelt bij het publiceren van het product.

Format/Posities

Numeriek, 2 posities

Reference name<PublishingRole>
Short tag<b291>
Code listList 45, CB ondersteunt enkel 01 (Publisher)
ONIX M/OO
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<PublishingRole>01</PublishingRole>

Publisher Identifier composite

Een groep gegevenselementen die samen de identificatie van een uitgeversnaam definiëren

Reference name<PublisherIdentifier>
Short tag<publisheridentifier>
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<PublisherIdentifier>
	<PublisherIDType>10</PublisherIDType>
	<IDValue>7700068</IDValue>
</PublisherIdentifier>

P.19.6 Publisher identifier type

De type codering die het schema identificeert waarvan de uiteindelijke waarde in element P.19.8 ID Value wordt geplaatst

Format/Posities

Numeriek, 2 posities.

Waarde 10 geeft aan dat het CB relatie ID wordt opgenomen in element P.19.8

Reference name<PublisherIDType>
Short tag<x447>
Code listList 44 Name identifier type
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<PublisherIDType>10</PublisherIDType>

P.19.8 Publisher identifier value

Het daadwerkelijke relatie id waaronder de uitgever bij CB is geregistreerd

Format/Posities

Numeriek, 7 posities.

Reference name<IDValue>
Short tag<b244>
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<IDValue>7144266</IDValue>

Als het Product Record een aanmelding voor het assortiment bevat dient het relatie id van de eigenaar die de titel via CB laat distribueren te worden opgenomen.

Als het Product Record alleen een ISBN registratie inhoudt dan wordt in <IDValue> het relatie id van de prefixhouder doorgegeven.

End of Publisher Identifier composite

P.19.9 Publisher name - Naam eigenaar Imprint

De naam van de eigenaar die de titel via CB of Digitale distributie laat distribueren.

Format/Posities

Alfanumeriek, 50 posities.

Reference name<PublisherName>
Short tag<b081>
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<PublisherName>VBKmedia</PublisherName>

De naam van de eigenaar en de daadwerkelijke uitgever zoals opgenomen in element <ImprintName> hoeven niet overeen te komen. De naam van de daadwerkelijke uitgever prefaleert boven het tonen van de <PublisherName> op de webstite van de webwinkel.

Op de website van de webwinkel kan de <PublisherName> als uitgeversnaam worden getoond indien de <ImprintName> niet is gevuld.

End of Publisher - Commerciële eigenaar composite

P.19.13 City or town of publication - Plaats van uitgave

De plaats van uitgave zoals die in het boek staat. Dit gegeven is van belang voor de Koninklijke Bibliotheek bij het beoordelen of het boek past binnen de verzamelcriteria van het Depot voor Nederlandse Publicaties.

Format/Posities

Alfanumeriek, 50 posities.

Reference name<CityOfPublication>
Short tag<b209>
ONIX M/OO
CB M/OO
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<CityOfPublication>Utrecht</CityOfPublication>

P.20.1 Publishing status - Stadium levenscyclus

De ONIX codering waarmee het stadium levenscyclus, de beschikbaarheid van een titel in de markt, wordt aangegeven.

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<PublishingStatus>

<b394>

<b394>
Code listList 64 Publishing status

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
<PublishingStatus>04</PublishingStatus>
<PublishingDate>
		<PublishingDateRole>01</PublishingDateRole>
		<Date dateformat="00">20181211</Date>
</PublishingDate>


PublishingStatus / Samenhang Stadium levenscyclus en ProductAvailability / Stadium Dienstverlening

CB kent twee statussen die de beschikbaarheid van een titel aangeven, dit zijn:

 • Stadium levenscyclus, de beschikbaarheid van een titel in de markt, bijvoorbeeld Aangekondigd, Verschenen, Uitverkocht 
 • Stadium dienstverlening, de dienstverlening die CB uitvoert voor een titel voor de uitgever die de titel via CB laat distribueren, bijvoorbeeld In voorbereiding, In uitvoering, In afbouw, Gestopt. 

Tussen stadium levenscyclus en stadium dienstverlening bestaat een logische samenhang. Tijdens de verwerking van het ONIX 3.0 bericht dat de uitgever indient worden deze beide statussen afgeleid uit de ProductAvailability. Dat betekent dat de PublishingStatus niet hoeft te worden opgegeven door de uitgever.

Doet de uitgever dat wel, dan moet er in de tag <PublishingStatus> een geldige waarde uit codelijst 64 staan om te zorgen dat het bericht door de XSD validatie heen komt, tijdens de verwerking van het ONIX bericht in de CB-systemen zal deze waarde worden genegeerd.

Publishing Status

Product Availability

Stadium Levenscyclus


Stadium DienstverleningOrderafhandeling

01: Cancelled

01: CancelledZal niet verschijnenGestopt (nog wel in assortiment, geen dienstverlening meer)Orders worden afgewezen
01: Cancelled40: Not availableZal niet verschijnen

Niet (meer) in assortiment

Orders worden afgewezen
02: Forth Coming10: Not yet availableAangekondigd

In voorbereiding

Orders worden in nota genomen
12: Not yet available, will be PODAangekondigd

In voorbereiding (POD)

02: Forth Coming21: In stock

Aangekondigd

In uitvoering

Tijdelijke status, er is voorraad binnen maar die mag nog niet worden uitgeleverd. Orders worden in nota genomen.

02: Forth Coming22: To orderAangekondigdIn uitvoering (BOV)Tijdelijk status orders worden in nota genomen
02: Forth Coming23: PODAangekondigdIn uitvoering (POD)Tijdelijk status orders worden in nota genomen
02: Forth Coming44: Apply direct
Niet bestelbaar voor de boekhandel (bij titels met een bestel- en informatie restrictie)Enkel orders ingediend door de uitgever/eigenaar zelf worden uitgevoerd
04: Active44: Apply direct
Niet bestelbaar voor de boekhandel (bij titels met een bestel- en informatie restrictie)Enkel orders ingediend door de uitgever/eigenaar zelf worden uitgevoerd (bij titels met een bestel- en informatie restrictie)
04: Active21: In StockVerschenenIn uitvoeringOrders worden uitgevoerd
22: To orderVerschenenIn uitvoering (BOV)
23: PODVerschenenIn uitvoering (POD)
04: Active31: Temporarily Out of Stock

Verschenen

Geen voorraad meer bij CB aanwezig en de uitgever heeft géén eigen magazijnOrders worden in nota genomen
04: Active30: Temporarily UnavailableVerschenenUitgever heeft eigen magazijn, voorraad bij CB is tijdelijk op en is in bestelling bij de uitgeverOrders worden in nota genomen
04: Active34: Temporarily withdrawn from sales (for quality or technical reasons)TeruggetrokkenPOD titel of e-book, bestand is tijdelijk teruggetrokken door de uitgever om deze te vervangen door een nieuw bestandOrders worden in nota genomen (enkel POD voor e-books geldt dit niet)
04: Active32: ReprintingHerdruk
Orders worden in nota genomen
04: Active51: Out of PrintUitverkochtIn afbouw - In afbouw zonder retouren - GestoptEnkel orders ingediend door de uitgever/eigenaar zelf worden uitgevoerd. De overige orders worden afgewezen.
07: Out of Print40: Not availableUitverkochtGestoptOrders worden afgewezen
07: Out of Print51:Out of PrintUitverkochtIn afbouw - In afbouw zonder retouren - GestoptEnkel orders ingediend door de uitgever/eigenaar zelf worden uitgevoerd. De overige orders worden afgewezen.

09 : Unknown

40: Not availableNiet (meer) in assortimentTeruggetrokken / Niet (meer) in assortimentOrders worden afgewezen
10: Remaindered47:RemainderedIn prijs opgehevenIn afbouw - In afbouw zonder retourenEnkel orders ingediend door de uitgever/eigenaar zelf worden uitgevoerd. De overige orders worden afgewezen.
1040: Not availableIn prijs opgeheven Niet (meer) in assortimentOrders worden afgewezen

Publishing date - Bibliografische verschijningsdatum composite

Groep data elementen die tezamen de bibliografische verschijningsdatum van een ISBN aangegeven.

Vanwege de Wet op de Geregelementeerde Boekenprijs in België dient er voor een ISBN's uit het CB assortiment een eerste verschijningsdatum vastgelegd te worden, deze moet overeenkomen met de daadwerkelijke eerste verschijningsdatum van het ISBN, dit is de bibliografische verschijningsdatum.

Reference name

<PublishingDate>

<b394>

<publishingdate>

ONIX M/O

O

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
<PublishingDate>
  <PublishingDateRole>01</PublishingDateRole>
	<Date dateformat="00">20180903</Date>
</PublishingDate>

P.20.3 Publishing date role

De ONIX codering waarmee de betekenis van de datum wordt aangeduid.

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<PublishingDateRole>

<b394>

<x448>
Code listList 163 Publishing date role

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
Bilbiografische verschijningsdatum
 
<PublishingDate>
  <PublishingDateRole>01</PublishingDateRole>
  <Date dateformat="00">20180612</Date>
</PublishingDate>

 
Actueel jaar van uitgave, kan worden gebuikt om aan te geven in welk jaar een werk met hetzelfde ISBN als een eerdere druk opnieuw is uitgegeven.
 
<PublishingDate>
  <PublishingDateRole>16</PublishingDateRole>
  <Date dateformat="00">20180612</Date>
</PublishingDate>
Wordt alleen gebruikt als verrijkt titelgegeven bij een herdruk met een ongewijzigd IBSN
 

P.20.5 Date - Bibliografische verschijningsdatum

De bibliografische verschijningsdatum

FormatNumeriek, 8 posities

Reference name

<Date dateformat = "00"> YYYYMMDD

Short tag

<b306>

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
 <Date dateformat="00">20180612</Date>

End of Publishing date - Bibliografische verschijningsdatum composite

Sales rights - Restricties en verkoopuitsluiting composite

Groep data elementen waarmee wordt aangegeven voor welke landen de uitgever verkooprechten (Territoriale verkoopuitsluiting) heeft en welke verkooprestricties (Verkooprrestricties) er voor het artikel zijn opgelegd.

Territoriale verkoopuitsluiting

De boekenmarkt voor België is gebaseerd op exclusiviteitsrechten. Iedere titel van een Nederlandse of Belgische uitgever mag slechts exclusief door 1 distributeur worden verkocht. Uitgevers of distributeurs kunnen onderling afspraken maken over verkooprechten in Nederland en België. Als dat van toepassing is voor bepaalde titels dan moet CB zorgen dat de afnemers die in België gevestigd zijn geen bestellingen ontvangen uit de voorraad van de partij die rechten heeft voor verkoop in Nederland, vice versa.

Verkooprestricties

Het kan voorkomen dat een uitgever:

 • titels exclusief produceert voor een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld docentenboeken en antwoordenboeken waarvan hij niet wil dat deze via de boekhandel besteld kunnen worden door leerlingen. Alleen de uitgever zelf wil dan orders kunnen indienen voor deze titels;
 • om administratieve redenen ISBN’s toekent aan bijvoorbeeld publicaties voor exclusief gebruik in 1 bepaalde universiteit of hogeschool en niet wil dat de (bibliografische) titelinformatie van deze titels beschikbaar komt voor derden;
 • specials produceert die alleen besteld mogen worden door een bepaalde winkelketen.

Dit soort restricties worden opgenomen in de Sales restriction composite. 

Bestelrestrictie
1.Een titel wordt wel gedistribueerd door CB, maar de uitgever geeft CB geen toestemming om een titel bestelbaar te maken voor de boekhandel; Alle bestellingen lopen via de uitgever (bestelrestrictie)

Informatierestrictie
2.Een titel wordt wel gedistribueerd door CB maar de uitgever geeft de webwinkel geen toestemming om een titel op zijn website te tonen (informatierestrictie)

Reference name

<SalesRights>

<b394>

<salesrights>

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
 <SalesRights>
  <SalesRightsType>02</SalesRightsType>
  <Territory>
   <RegionsIncluded>WORLD</RegionsIncluded>
  </Territory>
  <SalesRestriction>
   <SalesRestrictionType>07</SalesRestrictionType>
  </SalesRestriction>
  <SalesRestriction>
   <SalesRestrictionType>03</SalesRestrictionType>
  </SalesRestriction>
 </SalesRights>

P.21.1 Sales rights type - Verkooprechten typering

Typering waarmee wordt aangegeven dat er verkooprechten van toepassing zijn op een artikel.

Territoriale verkoopuitsluiting

De boekenmarkt voor België is gebaseerd op exclusiviteitsrechten. Iedere titel van een Nederlandse of Belgische uitgever mag slechts exclusief door 1 distributeur worden verkocht. Uitgevers of distributeurs kunnen onderling afspraken maken over verkooprechten in Nederland en België. Als dat van toepassing is voor bepaalde titels dan moet CB zorgen dat de afnemers die in België gevestigd zijn geen bestellingen ontvangen uit de voorraad van de partij die rechten heeft voor verkoop in Nederland, vice versa.

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<SalesRightsType>

<b394>

<b089>
Code list

List 46 Sales rights type

CB ondersteunt enkel waarde 02

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
 <SalesRightsType>02</SalesRightsType>

P.21 Territory composite template

Een groep gegevenselementen die samen een grondgebied identificeren waarvoor de rechten zoals opgenomen in <SalesRightsType> van toepassing zijn

Reference name

<Territory>

Short tag

<territory>

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
 <Territory>
	<RegionsIncluded>WORLD</RegionsIncluded>
	<CountriesExcluded>BE</CountriesExcluded>
 </Territory>
 
of 
 
<Territory>
	<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
</Territory>

P.21.2 Countries Included - Ingesloten landen

Een of meer ISO-standaardcodes die landen identificeren waar het artikel geleverd mag worden. Opvolgende codes zijn gescheiden door spaties. Optioneel, maar ofwel <CountriesIncluded> of <RegionsIncluded> is verplicht in iedere <Territory> -composite.

FormatAlfanumeriek, maximaal 750 posities. Uppercase/hoofdletters, landcode volgens ISO3166.

Reference name

<CountriesIncluded>

Short tag

<x449>
Code listList 91 Country – based on ISO 3166-1

ONIX M/O

O/M

CB M/O

O/M

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
<Territory>
	<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
</Territory>

P.21.3 Regions Included - Ingesloten regio's

Een of meer ONIX-codes waarmee regio's worden geïdentificeerd. Een regio, géén land, gedefinieerd in geografische termen, bijvoorbeeld WORLD of ECZ (Eurozone). Opeenvolgende codes zijn gescheiden door spaties. Optioneel, maar ofwel <CountriesIncluded> of <RegionsIncluded> is verplicht in iedere <Territory>

FormatAlfanumeriek, 5 posities. Uppercase/hoofdletters,

Reference name

<RegionsIncluded>

Short tag

<x450>
Code listList 49 Region – based on ISO 3166-2

ONIX M/O

O/M

CB M/O

O/M

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
 <Territory>
	<RegionsIncluded>WORLD</RegionsIncluded>
	<CountriesExcluded>BE</CountriesExcluded>
 </Territory>

P.21.4 Countries Excluded - Uitgesloten landen

Een of meer ISO-standaardcodes die landen identificeren waar het artikel NIET geleverd mag worden. Opvolgende codes zijn gescheiden door spaties. Optioneel, kan alleen opgenomen worden als ook het <RegionsIncluded> element is opgenomen met een 'meerdere landen' regio zoals 'WORLD'.

FormatAlfanumeriek, maximaal 750 posities. Uppercase/hoofdletters, landcode volgens ISO3166.

Reference name

<CountriesIncluded>

Short tag

<x451>
Code list

List 91 Country – based on ISO 3166-1

Mogelijke waardes zijn BE (België) en NL (Nederland)

ONIX M/O

O/M

CB M/O

O/M

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
<Territory>
  <RegionsIncluded>WORLD</RegionsIncluded>
  <CountriesExcluded>BE</CountriesExcluded>
</Territory>

P.21.5 Regions Excluded - Uitgesloten regio's

Een of meer ONIX-codes waarmee regio's worden geïdentificeerd welke uitgesloten zijn. Een regio, géén land, gedefinieerd in geografische termen, bijvoorbeeld WORLD of ECZ (Eurozone). Opeenvolgende codes zijn gescheiden door spaties. Optioneel, kan alleen opgenomen worden als het <CountriesIncluded> element is opgenomen of <RegionsIncluded> is opgenomen met een regio codering.

FormatAlfanumeriek, 5 posities. Uppercase/hoofdletters,

Reference name

<RegionsIncluded>

Short tag

<x452>
Code listList 49 Region – based on ISO 3166-2

ONIX M/O

O/M

CB M/O

O/M

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
 <Territory>	
	<CountriesIncluded>NL</CountriesExcluded>
  <RegionsExcluded>WORLD</RegionsIncluded>
 </Territory>

End of P.21 Territory composite template

Sales restriction - Restricties composite

Groep data elementen waarmee wordt aangegeven welke verkooprestricties (Verkooprestricties) er voor het artikel zijn opgelegd.

Het kan voorkomen dat een uitgever:

 • titels exclusief produceert voor een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld docentenboeken en antwoordenboeken waarvan hij niet wil dat deze via de boekhandel besteld kunnen worden door leerlingen. Alleen de uitgever zelf wil dan orders kunnen indienen voor deze titels;
 • om administratieve redenen ISBN’s toekent aan bijvoorbeeld publicaties voor exclusief gebruik in 1 bepaalde universiteit of hogeschool en niet wil dat de (bibliografische) titelinformatie van deze titels beschikbaar komt voor derden;
 • specials produceert die alleen besteld mogen worden door een bepaalde winkelketen.

Dit soort restricties worden opgenomen in de Sales restriction composite. 

Bestelrestrictie
1.Een titel wordt wel gedistribueerd door CB, maar de uitgever geeft CB geen toestemming om een titel bestelbaar te maken voor de boekhandel; Alle bestellingen lopen via de uitgever (bestelrestrictie)

Informatierestrictie
2.Een titel wordt wel gedistribueerd door CB maar de uitgever geeft de webwinkel geen toestemming om een titel op zijn website te tonen (informatierestrictie)

Deze restricties worden opgelegd door de uitgever, de retailer dient zich daaraan te conformeren

Reference name

<SalesRestriction>

<b394>

<salesrestriction>

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
<SalesRights>
  <SalesRightsType>02</SalesRightsType>
  <Territory>
   <RegionsIncluded>WORLD</RegionsIncluded>
  </Territory>
  <SalesRestriction>
   <SalesRestrictionType>07</SalesRestrictionType>
  </SalesRestriction>
  <SalesRestriction>
   <SalesRestrictionType>03</SalesRestrictionType>
  </SalesRestriction>
</SalesRights>

P.21.5a Sales restriction type code - Restrictie typering

Typering waarmee wordt aangegeven dat er verkooprestricties van toepassing zijn op een artikel.

Bestelrestrictie
1.Een titel wordt wel gedistribueerd door CB, maar de uitgever geeft CB geen toestemming om een titel bestelbaar te maken voor de boekhandel; Alle bestellingen lopen via de uitgever (bestelrestrictie)

Informatierestrictie
2.Een titel wordt wel gedistribueerd door CB maar de uitgever geeft de webwinkel geen toestemming om een titel op zijn website te tonen (informatierestrictie)

Deze restricties worden opgelegd door de uitgever, de retailer dient zich daaraan te conformeren

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<SalesRestrictionType>

<b394>

<b381>
Code list

List 71 Sales restriction type, Mogelijke waarde:

 • Waarde 03 = Informatierestrictie
 • Waarde 07 = Bestelrestrictie

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
 <SalesRights>
  <SalesRightsType>02</SalesRightsType>
  <Territory>
   <RegionsIncluded>WORLD</RegionsIncluded>
  </Territory>
  <SalesRestriction>
   <SalesRestrictionType>03/SalesRestrictionType>
  </SalesRestriction>
  <SalesRestriction>
   <SalesRestrictionType>07</SalesRestrictionType>
  </SalesRestriction>
 </SalesRights>

End of Sales restriction - Restricties composite

End of Sales rights - Restricties en verkoopuitsluiting composite

End of Publishing detail - Uitgever gegevens composite

Block 5 Related Material - Gerelateerd materiaal

In dit block worden verbanden gelegd tussen producten en omvat gerelateerd werk en gerelateerde producten.

Related material - Gerelateerd materiaal composite

In RelatedMaterial composite worden verbanden gelegd tussen producten. Deze omvat gerelateerd werk, RelatedWork, en gerelateerde producten RelatedProduct.

Related Work

RelatedWork betreft het NSTC, dit is een identificatie van een werk over alle ISBN’s en uitgevers heen. Uitgevers hoeven zelf geen NSTC’s aan te vragen of aan te melden via ONIX; de NSTC’s worden automatisch toegekend.
NSTC’s worden in het ONIX30 bericht dat CB genereert voor boekhandels en uitgevers gecommuniceerd. Om die reden is het composite RelatedWork niet opgenomen in de ONIX handleiding voor aanleveren artikelgegevens.

Het composite RelatedMaterial zal kan ook enkel het composite RelatedProduct bevatten

Reference name

<RelatedMaterial>

Short tag

<relatedmaterial>

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
<RelatedMaterial>
   <RelatedProduct>
   <ProductRelationCode>03</ProductRelationCode>
   <ProductIdentifier>
    <ProductIDType>03</ProductIDType>
    <IDValue>9789021548241</IDValue>
   </ProductIdentifier>
  </RelatedProduct>
</RelatedMaterial>

P.23 Related Product - Gerelateerd product composite

Groep met data elementen waarmee het verband wordt aangegeven van artikelen die op enigerlei wijze verband houden met het artikel dat wordt beschreven in het ProductRecord.

Het composite kan meerdere keren opgenomen worden, CB ondersteunt Vervanger, POD-Vervanger, Alternatief of Epublicatie gebaseerd of fysiek boek

Reference name

<RelatedProduct>

Short tag

<relatedproduct>

ONIX M/O

O (R)

CB M/O

O (R)

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
Vervanger van ISBN 9789021548241 is ISBN 9789021554914
 
ProductRecord 9789021554914
<RelatedProduct>
  <ProductRelationCode>03</ProductRelationCode>
  <ProductIdentifier>
   <ProductIDType>03</ProductIDType>
   <IDValue>9789021548241</IDValue>
  </ProductIdentifier>
</RelatedProduct>

P.23.1 Product Relation Code - Product relatie codering

Codering waarmee wordt aangegeven wat de relatie is tussen het artikel dat in het ProductRecord wordt beschreven en het artikel dat in RelatedProduct wordt beschreven

Format/Posities

Numeriek, 2 posities.

Reference name<ProductRelationCode>
Short tag<x455>
Code list

List 51 Product relation

CB ondersteunt de volgende waarde:

 • 03 De vervanger van, nieuwe editie - replaces.
 • 05 Wordt vervangen door - replaced by
 • 12 Vergelijkbaar (alternatief) werk - Publisher's sugested alternative
 • 13 ISBN van fysieke boek op basis waarvan e-book versie is gemaakt - Epublication based on print product
 • 16 POD-vervangend werk van - POD replacement for
 • 17 Wordt vervangen door POD - replaced by POD
ONIX M/OM
CB M/OM
Vervanger - Replaces/Replaced by
artikel XProductRelationCode

ProductRelationCode wordt opgenomen bij beide betrokken EAN's waarbij geldt dat:

 • waarde '03' (= de vervanger van, nieuwe editie - replaces)
 • waarde '05' (= wordt vervangen door - replaced by)
 • waarde '16' (= POD-vervangend werk van - POD replacement for- replaces)
 • waarde '17' (= wordt vervangen door POD - replaced by POD)
artikel YIDValue binnen composite RelatedProductde artikel code van Y
In de orderverwerking van CB zal een order voor artikel Y worden omgezet naar een order voor artikel X.
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
EAN 9789000343249 is de vervanger van EAN 9789000347346, dit wordt als volgt opgenomen:
 
Product Record 9789000343249
<RelatedProduct>
 <ProductRelationCode>03</ProductRelationCode>
 <ProductIdentifier>
  <ProductIDType>03</ProductIDType>
  <IDValue>9789000347346</IDValue>
 </ProductIdentifier>
</RelatedProduct>
 
Product Record 9789000347346
<RelatedProduct>
 <ProductRelationCode>05</ProductRelationCode>
 <ProductIdentifier>
  <ProductIDType>03</ProductIDType>
  <IDValue>9789000343249</IDValue>
 </ProductIdentifier>
</RelatedProduct>
Vergelijkbaar werk - Publisher's suggested alternative

Als een titel is uitverkocht of niet meer leverbaar is kan de uitgever ook een vergelijkbaar (alternatief) artikel aangeven. 

Indien artikel X, het alternatief is voor artikel Y zal bij artikel Y een RelatedProduct composite worden opgenomen
artikel XProductRelationCodewaarde '12' (= alternatief artikel - Publishers alternative)
In de orderverwerking van CB zal een order voor artikel waarvoor een alternatief is vastgelegd niet wordt doorgesluisd. Het is aan de boekverkoper zelf om te bepalen of hij het alternatieve artikel wil bestellen of niet.
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
EAN 9789025904982 is het vergelijkbaar alternatieve werk van EAN 9789025904999, dit wordt als volgt opgenomen:
 
Product Record 9789025904999
<RelatedProduct>
	<ProductRelationCode>12</ProductRelationCode>
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>03</ProductIDType>
		<IDValue>9789025904982</IDValue>
	</ProductIdentifier>
</RelatedProduct>
ISBN van fysieke boek op basis waarvan e-book versie is gemaakt - Epublication based on (print product)

De uitgever heeft de mogelijkheid om het ISBN van het fysieke te boek wat als basis heeft gediend voor het e-book op te nemen.

Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
Product Record 9789021554242 - dit is het e-book
<RelatedProduct>
	<ProductRelationCode>13</ProductRelationCode>
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>03</ProductIDType>
		<IDValue>9789021553832</IDValue>  is het fysieke boek
	</ProductIdentifier>
</RelatedProduct>


P.23 Product identifier composite

De Product identifier composite wordt gebruikt ter identificatie van de titel in het product record. Door CB wordt, indien ISBN-13 is aangeleverd door de uitgever het ISBN-13 van de titel opgenomen. Indien ISBN-13 niet is aangeleverd door de uitgever zal GTIN-13 worden opgenomen. In het ONIX bericht wat uitgevers en retail ontvangen worden als het GTIN ook een ISBN is beide doorgegeven.

Reference name<ProductIdentifier>
Short tag<productidentifier>
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/Voorbeeld
		<ProductIdentifier>
			<ProductIDType>03</ProductIDType>
			<IDValue>9789044135831</IDValue>
		</ProductIdentifier>

P.23.2 Product identifier type code

De ONIX code die het schema identificeert waarvan het gegeven in element <IDValue> is gemaakt.

Format/Posities

Numeriek, 2 posities.

Waarde

 • '03' GTIN-13 
 • '15' ISBN-13
Reference name

<ProductIDType>

Short tag<b221>
Code list
List 5 Product identifier type
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<ProductIDType>03</ProductIDType>

P.23.4 Identifier value code

Een ID van het type dat is opgegeven in het element <ProductIDType> van Related Product

Format/Posities

Numeriek, 13 posities. Het eigenlijke EAN/ISBN-13 van het artikel/de titel

Reference name

<IDValue>

Short tag<b244>
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<IDValue>9789044135831</IDValue>

End of P.23 Product identifier composite

End of P.23 Related Product - Gerelateerd product composite

End of Related Material - Gerelateerd materiaal

Block 6 Product Supply - Artikel beschikbaarheid en artikelprijzen

Bedoelt voor het doorgeven van een titel voor ISBN registratie en commercieel aanmelden van fysieke artikelen voor het assortiment van CB en e-books voor het assortiment van digitale distributie. Het block bevat informatie over artikelprijzen, BTW-tarieven, artikel beschikbaarheid en ingeval van e-books distributieplatforms.

Product Supply - Product beschikbaarheid composite

ProductSupply composite bevat de gegevenselement groepen

 • P.24 Market met de vermelding van een markt waarvoor het product beschikbaar is,
 • P.25 Market Publishing detail, de publicatie status van een product op die markt,
 • P.26 Supply detail, de product beschikbaarheid van het product voor die markt

Voor iedere markt dient een ProductSupply composite opgenomen te worden

Externe distributieplatforms
Platform
Titel aanmelden

SupplierName

vullen met:

Toegestane e-book productvormen
Audioboeken
Countries Included
RegionsIncluded
Amazon

Getekend contract vereist.

Opname van Product Supply composite

AZONEpubs met of zonder DRM*Niet van toepassingNL BE LUECZ WORLD
Cultuurconnect

Getekend contract vereist.

Opname van Product Supply composite

CTCTEpubs met of zonder DRM*Niet van toepassingBE
Everybook

Getekend contract vereist.

Opname van Product Supply composite

EYBKEpubs met of zonder DRM*Niet van toepassingNL BE ECZ WORLD
Google

Getekend contract vereist

Opname van Product Supply composite

GGLEEpubs met of zonder DRM*
NL of NL BEECZ
Apple IBookstore

Getekend contract vereist

Opname van Product Supply composite

IBSEpubsNiet van toepassingNL BE LUECZ
Kobo

Getekend contract vereist

Opname van Product Supply composite

KOBOEpubs versie 2 of 3 met of zonder DRM*
NL of NL BEWORLD
Managementboek

Getekend contract vereist

Opname van Product Supply composite

MNBKEpubs en PDF's met of zonder DRM*Niet van toepassingNL of NL BEECZ
Standaard Boekhandel

Getekend contract vereist

Opname van Product Supply composite

SDBLEpubs met of zonder DRM*Niet van toepassingBEECZ WORLD

*) Adobe DRM

Adobe DRM is beveiliging die alleen van toepassing is op e-books die met een downloadlink via webwinkels worden verkocht. Distributieplatformen ontvangen de bronbestanden van de e-books die via het platform verkocht mag worden en beveiligen deze met hun eigen watermerk.

Terugtrekken van een titel bij extern distributieplatform

Het terugtrekken van een titel bij een extern e-book distributieplatform via ONIX wordt gerealiseerd door een update van het block ProductSupply te sturen. De ProductSupply blocks met de aanmeldingen voor de betreffende platforms worden achterwege gelaten.

Bijvoorbeeld: Als een uitgever een e-book distribueert via CB, Apple en Amazon en hij wil de distributie bij Apple en Amazon terugtrekken dan stuurt hij een Block update waarin het ProductSupply voor CB is opgenomen. Dit leidt er in de verwerking toe dat er een einddatum wordt gezet bij de geldigheid van de titel bij Amazon en Apple.

Audioboeken - Supplier CB Per 13-04-2021 automatisch activeren van titel bij webshops

Met ingang van 13-04-2021 geldt dat voor audioboeken de beschikbaarheid voor webshops ook automatisch wordt geactiveerd bij het commercieel aanmelden via ONIX zoals dit voor e-books het geval is.  Tot 13-04-2021 is activeren van beschikbaarheid is enkel mogelijk via CB online.

Reference name

<ProductSupply>

Short tag

<productsupply>

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld van meerdere ProductSupply composites voor één artikel
<ProductSupply>
	<SupplyDetail>
		<Supplier>
			<SupplierRole>00</SupplierRole>
			<SupplierName>CB</SupplierName>
		</Supplier>
		<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
		<SupplyDate>
			<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
			<Date dateformat="00">20180906</Date>
		</SupplyDate>
		<Price>
			<PriceType>06</PriceType>
			<PriceCoded>
				<PriceCodeType>01</PriceCodeType>
				<PriceCodeTypeName>PRIJSAFSPRAAKKENMERK</PriceCodeTypeName>
				<PriceCode>7</PriceCode>
			</PriceCoded>
		</Price>
		<Price>
			<PriceType>02</PriceType>
			<PriceCondition>
				<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
			</PriceCondition>
			<DiscountCoded>
				<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
				<DiscountCode>O</DiscountCode>
			</DiscountCoded>
			<PriceStatus>02</PriceStatus>
			<PriceAmount>12.99</PriceAmount>
			<Tax>
				<TaxType>01</TaxType>
				<TaxRateCode>S</TaxRateCode>
				<TaxAmount>12.99</TaxAmount>
			</Tax>
			<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
			<PriceDate>
				<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
				<Date dateformat="00">20180608</Date>
			</PriceDate>
		</Price>
	</SupplyDetail>
</ProductSupply>
<ProductSupply>
	<Market>
		<Territory>
			<RegionsIncluded>ECZ</RegionsIncluded>
		</Territory>
	</Market>
	<SupplyDetail>
		<Supplier>
			<SupplierRole>00</SupplierRole>
			<SupplierName>IBS</SupplierName>
		</Supplier>
		<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
		<SupplyDate>
			<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
			<Date dateformat="00">20180906</Date>
		</SupplyDate>
		<Price>
			<PriceType>42</PriceType>
			<PriceCondition>
				<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
			</PriceCondition>
			<DiscountCoded>
				<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
				<DiscountCode>O</DiscountCode>
			</DiscountCoded>
			<PriceStatus>02</PriceStatus>
			<PriceAmount>12.99</PriceAmount>
			<Tax>
				<TaxType>01</TaxType>
				<TaxRateCode>S</TaxRateCode>
				<TaxAmount>12.99</TaxAmount>
			</Tax>
			<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
			<PriceDate>
				<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
				<Date dateformat="00">20180608</Date>
			</PriceDate>
		</Price>
	</SupplyDetail>
</ProductSupply>
<ProductSupply>
	<Market>
		<Territory>
			<RegionsIncluded>WORLD</RegionsIncluded>
		</Territory>
	</Market>
	<SupplyDetail>
		<Supplier>
			<SupplierRole>00</SupplierRole>
			<SupplierName>KOBO</SupplierName>
		</Supplier>
		<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
		<SupplyDate>
			<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
			<Date dateformat="00">20180906</Date>
		</SupplyDate>
		<Price>
			<PriceType>42</PriceType>
			<PriceCondition>
				<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
			</PriceCondition>
			<DiscountCoded>
				<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
				<DiscountCode>O</DiscountCode>
			</DiscountCoded>
			<PriceStatus>02</PriceStatus>
			<PriceAmount>12.99</PriceAmount>
			<Tax>
				<TaxType>01</TaxType>
				<TaxRateCode>S</TaxRateCode>
				<TaxAmount>12.99</TaxAmount>
			</Tax>
			<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
			<PriceDate>
				<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
				<Date dateformat="00">20180608</Date>
			</PriceDate>
		</Price>
	</SupplyDetail>
</ProductSupply>
<ProductSupply>
	<Market>
		<Territory>
			<RegionsIncluded>ECZ</RegionsIncluded>
		</Territory>
	</Market>
	<SupplyDetail>
		<Supplier>
			<SupplierRole>00</SupplierRole>
			<SupplierName>GGLE</SupplierName>
		</Supplier>
		<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
		<SupplyDate>
			<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
			<Date dateformat="00">20180906</Date>
		</SupplyDate>
		<Price>
			<PriceType>42</PriceType>
			<PriceCondition>
				<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
			</PriceCondition>
			<DiscountCoded>
				<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
				<DiscountCode>O</DiscountCode>
			</DiscountCoded>
			<PriceStatus>02</PriceStatus>
			<PriceAmount>12.99</PriceAmount>
			<Tax>
				<TaxType>01</TaxType>
				<TaxRateCode>S</TaxRateCode>
				<TaxAmount>12.99</TaxAmount>
			</Tax>
			<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
			<PriceDate>
				<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
				<Date dateformat="00">20180608</Date>
			</PriceDate>
		</Price>
	</SupplyDetail>
</ProductSupply>
<ProductSupply>
	<Market>
		<Territory>
			<CountriesIncluded>NL BE</CountriesIncluded>
		</Territory>
	</Market>
	<SupplyDetail>
		<Supplier>
			<SupplierRole>00</SupplierRole>
			<SupplierName>AZON</SupplierName>
		</Supplier>
		<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
		<SupplyDate>
			<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
			<Date dateformat="00">20180906</Date>
		</SupplyDate>
		<Price>
			<PriceType>42</PriceType>
			<PriceCondition>
				<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
			</PriceCondition>
			<DiscountCoded>
				<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
				<DiscountCode>O</DiscountCode>
			</DiscountCoded>
			<PriceStatus>02</PriceStatus>
			<PriceAmount>12.99</PriceAmount>
			<Tax>
				<TaxType>01</TaxType>
				<TaxRateCode>S</TaxRateCode>
				<TaxAmount>12.99</TaxAmount>
			</Tax>
			<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
			<PriceDate>
				<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
				<Date dateformat="00">20180608</Date>
			</PriceDate>
		</Price>
	</SupplyDetail>
</ProductSupply>

P.24 Market - Markt t.b.v. distributieplatforms e-books composite

E-books kunnen naast levering aan de bij CB aangesloten webwinkels ook geleverd worden aan andere distributieplatforms. Als de uitgever het e-book niet in de hele wereld verkoopt zal het ProductSupply composite beginnen met het Market composite waar in het Territory composite is aangegeven in welke landen/gebieden het e-book verkocht kan worden.

Reference name

<Market>

Short tag

<market>

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
<Market>
	<Territory>
		<RegionsIncluded>WORLD</RegionsIncluded>
	</Territory>
</Market>

P.24 Territory composite template

Een groep gegevenselementen die samen een gebied identificeren dat deel uitmaakt van de markt waarvoor het e-book bestand is.

Reference name

<Territory>

Short tag

<territory>

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
<Market>
	<Territory>
		<RegionsIncluded>ECZ</RegionsIncluded>
	</Territory>
</Market>

P.24.1 Countries Included - Ingesloten landen

Een of meer ISO-standaardcodes die landen identificeren waar het artikel geleverd mag worden. Opvolgende codes zijn gescheiden door spaties. Optioneel, maar ofwel <CountriesIncluded> of <RegionsIncluded> is verplicht in iedere <Territory> -composite.

FormatAlfanumeriek, maximaal 750 posities. Uppercase/hoofdletters, landcode volgens ISO3166.

Reference name

<CountriesIncluded>

Short tag

<x449>
Code listList 91 Country – based on ISO 3166-1

ONIX M/O

O/M

CB M/O

O/M

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
<Territory>
	<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
</Territory>

P.24.2 Regions Included - Ingesloten regio's

Een of meer ONIX-codes waarmee regio's worden geïdentificeerd. Een regio, géén land, gedefinieerd in geografische termen, bijvoorbeeld WORLD of ECZ (Eurozone). Opeenvolgende codes zijn gescheiden door spaties. Optioneel, maar ofwel <CountriesIncluded> of <RegionsIncluded> is verplicht in iedere <Territory>

FormatAlfanumeriek, 5 posities. Uppercase/hoofdletters,

Reference name

<RegionsIncluded>

Short tag

<x450>
Code listList 49 Region – based on ISO 3166-2

ONIX M/O

O/M

CB M/O

O/M

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
 <Territory>
	<RegionsIncluded>WORLD</RegionsIncluded>
	<CountriesExcluded>BE</CountriesExcluded>
 </Territory>

P.24.3 Countries Excluded - Uitgesloten landen

Een of meer ISO-standaardcodes die landen identificeren waar het artikel NIET geleverd mag worden. Opvolgende codes zijn gescheiden door spaties. Optioneel, kan alleen opgenomen worden als ook het <RegionsIncluded> element is opgenomen met een 'meerdere landen' regio zoals 'WORLD'.

FormatAlfanumeriek, maximaal 750 posities. Uppercase/hoofdletters, landcode volgens ISO3166.

Reference name

<CountriesIncluded>

Short tag

<x451>
Code listList 91 Country – based on ISO 3166-1

ONIX M/O

O/M

CB M/O

O/M

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
<Territory>
  <RegionsIncluded>WORLD</RegionsIncluded>
  <CountriesExcluded>BE</CountriesExcluded>
</Territory>

P.24.4 Regions Excluded - Uitgesloten regio's

Een of meer ONIX-codes waarmee regio's worden geïdentificeerd welke uitgesloten zijn. Een regio, géén land, gedefinieerd in geografische termen, bijvoorbeeld WORLD of ECZ (Eurozone). Opeenvolgende codes zijn gescheiden door spaties. Optioneel, kan alleen opgenomen worden als het <CountriesIncluded> element is opgenomen of <RegionsIncluded> is opgenomen met een regio codering.

FormatAlfanumeriek, 5 posities. Uppercase/hoofdletters,

Reference name

<RegionsIncluded>

Short tag

<x452>
Code listList 49 Region – based on ISO 3166-2

ONIX M/O

O/M

CB M/O

O/M

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
 <Territory>	
	<CountriesIncluded>NL</CountriesExcluded>
  <RegionsExcluded>WORLD</RegionsIncluded>
 </Territory>

End of P.24 Territory composite template

End of P.24 Market - Markt t.b.v. distributieplatforms e-books composite

P.25 Market publishing detail composite - Titel vrijgeven op specifieke datum/Presales composite

Dit composite bevat informatie over de publicatiestatus samen met publicatiedata; en informatie over promotie-activiteiten van een product binnen een bepaalde markt.

Titel vrijgeven op specifieke datum: Een uitgever kan CB opdracht geven om een nieuwe titel niet eerder uit te leveren dan op een door hem vastgestelde datum, bijvoorbeeld als er een embargo van kracht is.

E-book Presales: Als e-books via ONIX worden aangemeld voor het assortiment van Apple, Kobo of een ander extern distributieplatform wat pre-sales faciliteert gaan wij er van uit dat deze titels standaard voor pre-sales worden aangeboden. Pre-sales wil zeggen dat het externe distributieplatform de titelgegevens aanbiedt voordat het e-book beschikbaar komt voor download er dat er order in nota worden genomen.

Reference name

<MarketPublishingDetail>

Short tag

<marketpublishingdetail>

ONIX M/O

O

CB M/O

O


Fysiek artikel

In CB Online Assortiment 

tabblad Planning en voorraad

ProductAvailability

PriceStatus

01 = Default

Verwachte verschijningsdatum

Datum = groter dan 'vandaag'

Aangekondigde titel - Geen vrijgave
 • Akkoord voor vrijgave = Nee
 • Verwachte verschijningsdatum =  in de toekomst
 • Uitleveren op specifieke datum = Nee
10,1201, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate,
 • SupplyDateRole = 08,
 • Date

Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datum

Géén automatisch akkoord voor vrijgave

 • Akkoord voor vrijgave = Nee
 • Verwachte verschijningsdatum =  in de toekomst
 • Uitleveren op specifieke datum = Ja
10,1201, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate,
 • SupplyDateRole = 08,
 • Date

Voor activeren van 'Uitleveren op specifieke datum' dient tevens MarketPublishingDetail met:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 01
 • Date 

groter of gelijk aan 'vandaag' te zijn

Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datum

Automatisch akkoord voor vrijgave zodra de de specifiek geplande datum aanbreekt

 • Akkoord voor vrijgave = Nee
 • Verwachte verschijningsdatum =  in de toekomst
 • Uitleveren op specifieke datum = Ja
10,1202

Datum uit:

 • SupplyDate,
 • SupplyDateRole = 08,
 • Date

Voor activeren van 'Uitleveren op specifieke datum' dient tevens MarketPublishingDetail met:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 01
 • Date 

groter of gelijk aan 'vandaag' te zijn

Aangekondigde titel - Direct vrijgeven
 • Datum eerste uitlevering
10,1202

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date
E-book

In CB Online Assortiment

tabblad Commercieel

ProductAvailabilitySupplierName

PriceStatus 

01 = Default

Verwachte verschijningsdatum
Aangekondigde titel - Geen vrijgaveHet boek mag niet verschijnen10CB01, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date
Distributieplatform, IBS, KOBO, AZON etc.

01, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date
Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datumHet boek mag verschijnen vanaf een specifieke datum10CB01, 00 of niet aanwezig

Datum uit MarketPublishingDetail:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 01
 • Date
Distributieplatform, IBS, KOBO, AZON etc.01, 00 of niet aanwezig


Datum uit MarketPublishingDetail:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 10
 • Date, de opgegeven datum is bepalend of Presales van toepassing is.
CB Online tabblad BeschikbaarheidKolom PresalesWaarbij geldt dat:

Nee

Toekomstige datum = Géén presales

Ja

Datum 'vandaag' of datum in verleden = Presales mogelijk.

('Vandaag' is datum van inzenden ONIX30 bericht)

Aangekondigde titel - Direct vrijgevenHet boek mag direct verschijnen10

CB02

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date

Distributieplatform, IBS, KOBO, AZON etc.02

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date

Audioboek

In CB Online Assortiment

tabblad Commercieel

ProductAvailabilitySupplierName

PriceStatus 

01 = Default

Verwachte verschijningsdatum
Aangekondigde titel - Geen vrijgaveHet boek mag niet verschijnen10CB01, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date
Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datumHet boek mag verschijnen vanaf een specifieke datum10CB01, 00 of niet aanwezig

Datum uit MarketPublishingDetail:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 01
 • Date
Aangekondigde titel - Direct vrijgevenHet boek mag direct verschijnen10CB02

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date

Fysiek artikel
Voorbeeld/example
Aangekondigde titel - Geen vrijgave

ONIX30 bericht ingediend op 21-04-2020, verwachte verschijningsdatum 02-09-2020 

Example/voorbeeld
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>CB</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200902</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200902</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>04</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
						<DiscountCode>A</DiscountCode>
					</DiscountCoded>
					<PriceAmount>16.99</PriceAmount>
					<Tax>
						<TaxType>01</TaxType>
						<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
						<TaxRatePercent>9</TaxRatePercent>
						<TaxableAmount>15.59</TaxableAmount>
						<TaxAmount>1.40</TaxAmount>
					</Tax>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20180901</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>

Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datum

ONIX30 bericht ingediend op 23-04-2020, verwachte verschijningsdatum 08-05-2020 

 		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>01</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200508</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierIdentifier>
						<SupplierIDType>13</SupplierIDType>
						<IDValue>LANLAN</IDValue>
					</SupplierIdentifier>
					<SupplierName>CB</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200508</Date>
				</SupplyDate>
				<PackQuantity>1</PackQuantity>
				<Price>
					<PriceType>04</PriceType>
					<MinimumOrderQuantity>1</MinimumOrderQuantity>
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
						<DiscountCode>A</DiscountCode>
					</DiscountCoded>
					<PriceStatus>00</PriceStatus>
					<PriceAmount>24.99</PriceAmount>
					<Tax>
						<TaxType>01</TaxType>
						<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
						<TaxRatePercent>6</TaxRatePercent>
						<TaxableAmount>23.58</TaxableAmount>
						<TaxAmount>1.41</TaxAmount>
					</Tax>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20191121</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
	</Product>

Aangekondigde titel - Direct vrijgeven

E-bookSupplierVoorbeeld/example
Aangekondigde titel - Geen vrijgave

Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datum CB

ONIX30 bericht ingediend op 17-04-2020, verwachte verschijningsdatum 12-05-2020 

Example/voorbeeld
<ProductSupply>
	<Market>
		<Territory>
			<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
		</Territory>
	</Market>
	<MarketPublishingDetail>
		<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
		<MarketDate>
			<MarketDateRole>01</MarketDateRole>
			<Date dateformat="00">20200512</Date>
		</MarketDate>
	</MarketPublishingDetail>
	<SupplyDetail>
		<Supplier>
			<SupplierRole>00</SupplierRole>
			<SupplierName>CB</SupplierName>
		</Supplier>
		<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
		<SupplyDate>
			<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
			<Date dateformat="00">20200512</Date>
		</SupplyDate>
		<SupplyDate>
			<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
			<Date dateformat="00">20200512</Date>
		</SupplyDate>
		<Price>
			<PriceType>02</PriceType>
			<PriceCondition>
				<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
			</PriceCondition>
			<DiscountCoded>
				<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
				<DiscountCode>O</DiscountCode>
			</DiscountCoded>
			<PriceStatus>01</PriceStatus>
			<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
			<Tax>
				<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
				<TaxRatePercent>9.00</TaxRatePercent>
				<TaxableAmount>3.20</TaxableAmount>
			</Tax>
			<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
			<Territory>
				<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
			</Territory>
			<PriceDate>
				<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
				<Date dateformat="00">20200413</Date>
			</PriceDate>
		</Price>
	</SupplyDetail>
</ProductSupply>
Platform  presales = Ja

ONIX30 bericht ingediend op 17-04-2020, verwachte verschijningsdatum 12-05-2020 

Platforms IBS, KOBO, GGLE en AZON

Example/voorbeeld
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>01</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>CB</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>02</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
						<DiscountCode>O</DiscountCode>
					</DiscountCoded>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<Tax>
						<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
						<TaxRatePercent>9.00</TaxRatePercent>
						<TaxableAmount>3.20</TaxableAmount>
					</Tax>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>BE LU NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200417</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>IBS</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>BE LU NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200417</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>KOBO</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200417</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>GGLE</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>BE NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200417</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>AZON</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>BE NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>

Platform presales = Nee

ONIX30 bericht ingediend op 17-04-2020, verwachte verschijningsdatum 12-05-2020 

Platforms IBS, KOBO, GGLE en AZON

Example/voorbeeld
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>01</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>CB</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>02</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
						<DiscountCode>O</DiscountCode>
					</DiscountCoded>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<Tax>
						<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
						<TaxRatePercent>9.00</TaxRatePercent>
						<TaxableAmount>3.20</TaxableAmount>
					</Tax>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>BE LU NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>IBS</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>BE LU NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>KOBO</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>GGLE</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>BE NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>AZON</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>BE NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>

Aangekondigde titel - Direct vrijgeven
P.25.12 Market publishing status - Publicatie status voor een specifieke markt template

De codering waarmee de status van de publicatie voor een specifieke markt wordt aangegeven, t.b.v. Titel vrijgeven op specifieke datum, embargo en e-book Pre-sales

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<MarketPublishingStatus>

Short tag

<j407>

Code list

List 68 Market publishing status

CB ondersteunt de waarde

 • 02 Aangekondigd - Forthcoming, Not yet published in this market, should be accompanied by expected local publication date

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
 
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>01</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200522</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>

Market date composite - Datum beschikbaar voor de markt composite

De groep met gegevenselementen die samen de datum opgeven welke gekoppeld is aan de publicatiestatus van het product op een specifieke markt.

Reference name

<MarketDate>

Short tag

<marketdate>

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
<MarketDate>
	<MarketDateRole>02</MarketDateRole>
	<Date dateformat="00">20180603</Date>
</MarketDate> 

P.25.14 Market date role code

De ONIX codering waarmee de betekenis van de datum wordt aangeduid.

FormatNumeriek, 2 posities

Reference name

<MarketDateRole>

<b394>

<j408>
Code list

List 163 Publishing date role

CB ondersteunt waarde:

 • 01 Publication date,  t.b.v. het boek mag verschijnen vanaf een specifieke datum voor <Supplier> CB, in de <MarketDate> wordt de datum gezet waarop de titel voor het eerst mag worden uitgeleverd.   Er is een afhankelijkheid met <PriceStatus>, deze dient de waarde 01 te bevatten, wanneer <PriceStatus>02 wordt doorgegeven zal deze de opgegeven specifieke verschijningsdatum overrulen.
 • 10 Trade announcement date,  t.b.v. e-book pre-sales op extern distributieplatform waarbij uitleveren e-book op specifieke datum van toepassing is. Indien de <MarketDate> in de toekomst ligt is pre-sales niet van toepassing.  Niet van toepassing op fysiek artikel.

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>01</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200515</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>

Fysiek artikel

In CB Online Assortiment 

tabblad Planning en voorraad

ProductAvailability

PriceStatus

01 = Default

Verwachte verschijningsdatum

Datum = groter dan 'vandaag'

Aangekondigde titel - Geen vrijgave
 • Akkoord voor vrijgave = Nee
 • Verwachte verschijningsdatum =  in de toekomst
 • Uitleveren op specifieke datum = Nee
10,1201, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate,
 • SupplyDateRole = 08,
 • Date

Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datum

Géén automatisch akkoord voor vrijgave

 • Akkoord voor vrijgave = Nee
 • Verwachte verschijningsdatum =  in de toekomst
 • Uitleveren op specifieke datum = Ja
10,1201, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate,
 • SupplyDateRole = 08,
 • Date

Voor activeren van 'Uitleveren op specifieke datum' dient tevens MarketPublishingDetail met:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 01
 • Date 

groter of gelijk aan 'vandaag' te zijn

Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datum

Automatisch akkoord voor vrijgave zodra de de specifiek geplande datum aanbreekt

 • Akkoord voor vrijgave = Nee
 • Verwachte verschijningsdatum =  in de toekomst
 • Uitleveren op specifieke datum = Ja
10,1202

Datum uit:

 • SupplyDate,
 • SupplyDateRole = 08,
 • Date

Voor activeren van 'Uitleveren op specifieke datum' dient tevens MarketPublishingDetail met:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 01
 • Date 

groter of gelijk aan 'vandaag' te zijn

Aangekondigde titel - Direct vrijgeven
 • Datum eerste uitlevering
10,1202

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date
E-book

In CB Online Assortiment

tabblad Commercieel

ProductAvailabilitySupplierName

PriceStatus 

01 = Default

Verwachte verschijningsdatum
Aangekondigde titel - Geen vrijgaveHet boek mag niet verschijnen10CB01, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date
Distributieplatform, IBS, KOBO, AZON etc.

01, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date
Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datumHet boek mag verschijnen vanaf een specifieke datum10CB01, 00 of niet aanwezig

Datum uit MarketPublishingDetail:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 01
 • Date
Distributieplatform, IBS, KOBO, AZON etc.01, 00 of niet aanwezig


Datum uit MarketPublishingDetail:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 10
 • Date, de opgegeven datum is bepalend of Presales van toepassing is.
CB Online tabblad BeschikbaarheidKolom PresalesWaarbij geldt dat:

Nee

Toekomstige datum = Géén presales

Ja

Datum 'vandaag' of datum in verleden = Presales mogelijk.

('Vandaag' is datum van inzenden ONIX30 bericht)

Aangekondigde titel - Direct vrijgevenHet boek mag direct verschijnen10

CB02

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date

Distributieplatform, IBS, KOBO, AZON etc.02

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date

Audioboek

In CB Online Assortiment

tabblad Commercieel

ProductAvailabilitySupplierName

PriceStatus 

01 = Default

Verwachte verschijningsdatum
Aangekondigde titel - Geen vrijgaveHet boek mag niet verschijnen10CB01, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date
Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datumHet boek mag verschijnen vanaf een specifieke datum10CB01, 00 of niet aanwezig

Datum uit MarketPublishingDetail:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 01
 • Date
Aangekondigde titel - Direct vrijgevenHet boek mag direct verschijnen10CB02

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date

Fysiek artikel
Voorbeeld/example
Aangekondigde titel - Geen vrijgave

ONIX30 bericht ingediend op 21-04-2020, verwachte verschijningsdatum 02-09-2020 

Example/voorbeeld
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>CB</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200902</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200902</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>04</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
						<DiscountCode>A</DiscountCode>
					</DiscountCoded>
					<PriceAmount>16.99</PriceAmount>
					<Tax>
						<TaxType>01</TaxType>
						<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
						<TaxRatePercent>9</TaxRatePercent>
						<TaxableAmount>15.59</TaxableAmount>
						<TaxAmount>1.40</TaxAmount>
					</Tax>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20180901</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>

Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datum

ONIX30 bericht ingediend op 23-04-2020, verwachte verschijningsdatum 08-05-2020 

 		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>01</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200508</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierIdentifier>
						<SupplierIDType>13</SupplierIDType>
						<IDValue>LANLAN</IDValue>
					</SupplierIdentifier>
					<SupplierName>CB</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200508</Date>
				</SupplyDate>
				<PackQuantity>1</PackQuantity>
				<Price>
					<PriceType>04</PriceType>
					<MinimumOrderQuantity>1</MinimumOrderQuantity>
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
						<DiscountCode>A</DiscountCode>
					</DiscountCoded>
					<PriceStatus>00</PriceStatus>
					<PriceAmount>24.99</PriceAmount>
					<Tax>
						<TaxType>01</TaxType>
						<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
						<TaxRatePercent>6</TaxRatePercent>
						<TaxableAmount>23.58</TaxableAmount>
						<TaxAmount>1.41</TaxAmount>
					</Tax>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20191121</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
	</Product>

Aangekondigde titel - Direct vrijgeven

E-bookSupplierVoorbeeld/example
Aangekondigde titel - Geen vrijgave

Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datum CB

ONIX30 bericht ingediend op 17-04-2020, verwachte verschijningsdatum 12-05-2020 

Example/voorbeeld
<ProductSupply>
	<Market>
		<Territory>
			<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
		</Territory>
	</Market>
	<MarketPublishingDetail>
		<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
		<MarketDate>
			<MarketDateRole>01</MarketDateRole>
			<Date dateformat="00">20200512</Date>
		</MarketDate>
	</MarketPublishingDetail>
	<SupplyDetail>
		<Supplier>
			<SupplierRole>00</SupplierRole>
			<SupplierName>CB</SupplierName>
		</Supplier>
		<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
		<SupplyDate>
			<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
			<Date dateformat="00">20200512</Date>
		</SupplyDate>
		<SupplyDate>
			<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
			<Date dateformat="00">20200512</Date>
		</SupplyDate>
		<Price>
			<PriceType>02</PriceType>
			<PriceCondition>
				<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
			</PriceCondition>
			<DiscountCoded>
				<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
				<DiscountCode>O</DiscountCode>
			</DiscountCoded>
			<PriceStatus>01</PriceStatus>
			<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
			<Tax>
				<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
				<TaxRatePercent>9.00</TaxRatePercent>
				<TaxableAmount>3.20</TaxableAmount>
			</Tax>
			<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
			<Territory>
				<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
			</Territory>
			<PriceDate>
				<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
				<Date dateformat="00">20200413</Date>
			</PriceDate>
		</Price>
	</SupplyDetail>
</ProductSupply>
Platform  presales = Ja

ONIX30 bericht ingediend op 17-04-2020, verwachte verschijningsdatum 12-05-2020 

Platforms IBS, KOBO, GGLE en AZON

Example/voorbeeld
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>01</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>CB</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>02</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
						<DiscountCode>O</DiscountCode>
					</DiscountCoded>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<Tax>
						<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
						<TaxRatePercent>9.00</TaxRatePercent>
						<TaxableAmount>3.20</TaxableAmount>
					</Tax>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>BE LU NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200417</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>IBS</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>BE LU NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200417</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>KOBO</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200417</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>GGLE</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>BE NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200417</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>AZON</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>BE NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>

Platform presales = Nee

ONIX30 bericht ingediend op 17-04-2020, verwachte verschijningsdatum 12-05-2020 

Platforms IBS, KOBO, GGLE en AZON

Example/voorbeeld
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>01</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>CB</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>02</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
						<DiscountCode>O</DiscountCode>
					</DiscountCoded>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<Tax>
						<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
						<TaxRatePercent>9.00</TaxRatePercent>
						<TaxableAmount>3.20</TaxableAmount>
					</Tax>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>BE LU NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>IBS</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>BE LU NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>KOBO</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>GGLE</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>BE NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>AZON</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>BE NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>

Aangekondigde titel - Direct vrijgeven
P.25.16 Date - Markt verschijningsdatum

De verschijningsdatum voor een specifieke markt

FormatNumeriek, 8 posities

Reference name

<Date dateformat = "00"> YYYYMMDD

Short tag

<b306>

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
 <Date dateformat="00">20180612</Date>

End of Market date composite - Datum beschikbaar voor de markt composite

End of P.25 Market publishing detail composite - Titel vrijgeven op specifieke datum/Presales composite

P.26 Supply detail composite

Supply detail bevat informatie over de beschikbaarheid en prijs, en andere aspecten van de leveringsstatus, van het product op een specifieke markt. De markt zelf wordt beschreven in P.24 Market met in P.25 Market publishing detail, de status van het product voor die specifieke markt. P.26 Supply detail is de meest complexe groep van een productrecord vanwege het aantal optionele composites. De algemene structuur van de Supply detail groep is als volgt, met genestte elementen en composites binnen grotere composites weergegeven door inspringen van de composites en elementen

Block 6 Product supply composite – herhaalbaar, volledig composite per specifieke markt

 • P.24 Market composite
 • P.25 Market publishing detail composite
 • P.26 Supply detail composite – herhaalbaar, per distributeur
  -- Supplier composite – de identiteit van de distributeur
  --- Supplier role
  --- Supplier identifier composite
  --- Supplier name
  -- Product availability
  -- Supply date composite
  -- Pack quantity
  -- Unpriced item type – als alternatief voor Price composite
  -- Price composite – herhaalbaar voor de verschillende prijzen
  --- Price type – Bruto verkoopprijzen, actieprijzen, adviesprijzen, inclusief of exclusief BTW
  --- Price condition composite
  --- Discount code composite – kortingsvoorwaarden
  --- Price status - (bijv. vrijgave akkoord)
  --- Price amount - de verkoopprijs in de bij Currency code aangegeven valuta 
  --- Tax composite – detailgegevens van de BTW in de prijs
  --- Unpriced item type – als alternatief voor een enkel prijsbedrag
  --- Currency code – de valuta waarin de prijs is weergegeven
  --- Price date composite – limits on price
  --- Price coded composite

Reference name

<SupplyDetail>

Short tag

<supplydetail>

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld van fysiek artikel
<ProductSupply>
	<SupplyDetail>
		<Supplier>
			<SupplierRole>00</SupplierRole>
			<SupplierName>CB</SupplierName>
		</Supplier>
		<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
		<SupplyDate>
			<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
			<Date dateformat="00">20180605</Date>
		</SupplyDate>
		<Price>
			<PriceType>04</PriceType>
			<PriceCondition>
				<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
			</PriceCondition>
			<DiscountCoded>
				<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
				<DiscountCode>A</DiscountCode>
			</DiscountCoded>
			<PriceStatus>01</PriceStatus>
			<PriceAmount>15</PriceAmount>
			<Tax>
				<TaxType>01</TaxType>
				<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
				<TaxRatePercent>0</TaxRatePercent>
				<TaxableAmount>15</TaxableAmount>
				<TaxAmount>15</TaxAmount>
			</Tax>
			<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
			<PriceDate>
				<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
				<Date dateformat="00">20180530</Date>
			</PriceDate>
		</Price>
	</SupplyDetail>
</ProductSupply>
Klik hier voor Example/voorbeeld van e-book voor meerdere externe distributieplatforms
<ProductSupply>
	<SupplyDetail>
		<Supplier>
			<SupplierRole>00</SupplierRole>
			<SupplierName>CB</SupplierName>
		</Supplier>
		<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
		<SupplyDate>
			<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
			<Date dateformat="00">20180615</Date>
		</SupplyDate>
		<Price>
			<PriceType>02</PriceType>
			<PriceCondition>
				<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
			</PriceCondition>
			<DiscountCoded>
				<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
				<DiscountCode>O</DiscountCode>
			</DiscountCoded>
			<PriceStatus>02</PriceStatus>
			<PriceAmount>19.99</PriceAmount>
			<Tax>
				<TaxType>01</TaxType>
				<TaxRateCode>S</TaxRateCode>
				<TaxAmount>19.99</TaxAmount>
			</Tax>
			<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
			<PriceDate>
				<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
				<Date dateformat="00">20180530</Date>
			</PriceDate>
		</Price>
	</SupplyDetail>
</ProductSupply>
<ProductSupply>
	<Market>
		<Territory>
			<RegionsIncluded>ECZ</RegionsIncluded>
		</Territory>
	</Market>
	<SupplyDetail>
		<Supplier>
			<SupplierRole>00</SupplierRole>
			<SupplierName>IBS</SupplierName>
		</Supplier>
		<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
		<SupplyDate>
			<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
			<Date dateformat="00">20180615</Date>
		</SupplyDate>
		<Price>
			<PriceType>42</PriceType>
			<PriceCondition>
				<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
			</PriceCondition>
			<DiscountCoded>
				<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
				<DiscountCode>O</DiscountCode>
			</DiscountCoded>
			<PriceStatus>02</PriceStatus>
			<PriceAmount>19.99</PriceAmount>
			<Tax>
				<TaxType>01</TaxType>
				<TaxRateCode>S</TaxRateCode>
				<TaxAmount>19.99</TaxAmount>
			</Tax>
			<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
			<PriceDate>
				<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
				<Date dateformat="00">20180530</Date>
			</PriceDate>
		</Price>
	</SupplyDetail>
</ProductSupply>
<ProductSupply>
	<Market>
		<Territory>
			<RegionsIncluded>WORLD</RegionsIncluded>
		</Territory>
	</Market>
	<SupplyDetail>
		<Supplier>
			<SupplierRole>00</SupplierRole>
			<SupplierName>KOBO</SupplierName>
		</Supplier>
		<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
		<SupplyDate>
			<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
			<Date dateformat="00">20180615</Date>
		</SupplyDate>
		<Price>
			<PriceType>42</PriceType>
			<PriceCondition>
				<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
			</PriceCondition>
			<DiscountCoded>
				<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
				<DiscountCode>O</DiscountCode>
			</DiscountCoded>
			<PriceStatus>02</PriceStatus>
			<PriceAmount>19.99</PriceAmount>
			<Tax>
				<TaxType>01</TaxType>
				<TaxRateCode>S</TaxRateCode>
				<TaxAmount>19.99</TaxAmount>
			</Tax>
			<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
			<PriceDate>
				<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
				<Date dateformat="00">20180530</Date>
			</PriceDate>
		</Price>
	</SupplyDetail>
</ProductSupply>
<ProductSupply>
	<Market>
		<Territory>
			<RegionsIncluded>ECZ</RegionsIncluded>
		</Territory>
	</Market>
	<SupplyDetail>
		<Supplier>
			<SupplierRole>00</SupplierRole>
			<SupplierName>GGLE</SupplierName>
		</Supplier>
		<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
		<SupplyDate>
			<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
			<Date dateformat="00">20180615</Date>
		</SupplyDate>
		<Price>
			<PriceType>42</PriceType>
			<PriceCondition>
				<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
			</PriceCondition>
			<DiscountCoded>
				<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
				<DiscountCode>O</DiscountCode>
			</DiscountCoded>
			<PriceStatus>02</PriceStatus>
			<PriceAmount>19.99</PriceAmount>
			<Tax>
				<TaxType>01</TaxType>
				<TaxRateCode>S</TaxRateCode>
				<TaxAmount>19.99</TaxAmount>
			</Tax>
			<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
			<PriceDate>
				<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
				<Date dateformat="00">20180530</Date>
			</PriceDate>
		</Price>
	</SupplyDetail>
</ProductSupply>
<ProductSupply>
	<Market>
		<Territory>
			<CountriesIncluded>NL BE</CountriesIncluded>
		</Territory>
	</Market>
	<SupplyDetail>
		<Supplier>
			<SupplierRole>00</SupplierRole>
			<SupplierName>AZON</SupplierName>
		</Supplier>
		<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
		<SupplyDate>
			<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
			<Date dateformat="00">20180615</Date>
		</SupplyDate>
		<Price>
			<PriceType>42</PriceType>
			<PriceCondition>
				<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
			</PriceCondition>
			<DiscountCoded>
				<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
				<DiscountCode>O</DiscountCode>
			</DiscountCoded>
			<PriceStatus>02</PriceStatus>
			<PriceAmount>19.99</PriceAmount>
			<Tax>
				<TaxType>01</TaxType>
				<TaxRateCode>S</TaxRateCode>
				<TaxAmount>19.99</TaxAmount>
			</Tax>
			<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
			<PriceDate>
				<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
				<Date dateformat="00">20180530</Date>
			</PriceDate>
		</Price>
	</SupplyDetail>
</ProductSupply>
<ProductSupply>
	<Market>
		<Territory>
			<RegionsIncluded>ECZ</RegionsIncluded>
		</Territory>
	</Market>
	<SupplyDetail>
		<Supplier>
			<SupplierRole>00</SupplierRole>
			<SupplierName>MNBK</SupplierName>
		</Supplier>
		<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
		<SupplyDate>
			<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
			<Date dateformat="00">20180615</Date>
		</SupplyDate>
		<Price>
			<PriceType>42</PriceType>
			<PriceCondition>
				<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
			</PriceCondition>
			<DiscountCoded>
				<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
				<DiscountCode>O</DiscountCode>
			</DiscountCoded>
			<PriceStatus>02</PriceStatus>
			<PriceAmount>19.99</PriceAmount>
			<Tax>
				<TaxType>01</TaxType>
				<TaxRateCode>S</TaxRateCode>
				<TaxAmount>19.99</TaxAmount>
			</Tax>
			<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
			<PriceDate>
				<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
				<Date dateformat="00">20180530</Date>
			</PriceDate>
		</Price>
	</SupplyDetail>
</ProductSupply>

Supplier - distributeur composite

Groep van gegevens elementen die samen de distributeur van het artikel of e-book definiëren. Er zijn naast CB meerdere distributeurs mogelijk.

Ook als een titel alleen bestemd is voor ISBN registratie dient dit composite opgenomen te worden en kan <SupplierName> gevuld worden met een dummy waarde, bijvoorbeeld <SupplierName>@@</SupplierName>

Reference name

<Supplier>

Short tag

<supplier>

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
<Supplier>
	<SupplierRole>00</SupplierRole>
	<SupplierName>CB</SupplierName>
</Supplier>

Externe distributieplatforms
Platform
Titel aanmelden

SupplierName

vullen met:

Toegestane e-book productvormen
Audioboeken
Countries Included
RegionsIncluded
Amazon

Getekend contract vereist.

Opname van Product Supply composite

AZONEpubs met of zonder DRM*Niet van toepassingNL BE LUECZ WORLD
Cultuurconnect

Getekend contract vereist.

Opname van Product Supply composite

CTCTEpubs met of zonder DRM*Niet van toepassingBE
Everybook

Getekend contract vereist.

Opname van Product Supply composite

EYBKEpubs met of zonder DRM*Niet van toepassingNL BE ECZ WORLD
Google

Getekend contract vereist

Opname van Product Supply composite

GGLEEpubs met of zonder DRM*
NL of NL BEECZ
Apple IBookstore

Getekend contract vereist

Opname van Product Supply composite

IBSEpubsNiet van toepassingNL BE LUECZ
Kobo

Getekend contract vereist

Opname van Product Supply composite

KOBOEpubs versie 2 of 3 met of zonder DRM*
NL of NL BEWORLD
Managementboek

Getekend contract vereist

Opname van Product Supply composite

MNBKEpubs en PDF's met of zonder DRM*Niet van toepassingNL of NL BEECZ
Standaard Boekhandel

Getekend contract vereist

Opname van Product Supply composite

SDBLEpubs met of zonder DRM*Niet van toepassingBEECZ WORLD

*) Adobe DRM

Adobe DRM is beveiliging die alleen van toepassing is op e-books die met een downloadlink via webwinkels worden verkocht. Distributieplatformen ontvangen de bronbestanden van de e-books die via het platform verkocht mag worden en beveiligen deze met hun eigen watermerk.

Terugtrekken van een titel bij extern distributieplatform

Het terugtrekken van een titel bij een extern e-book distributieplatform via ONIX wordt gerealiseerd door een update van het block ProductSupply te sturen. De ProductSupply blocks met de aanmeldingen voor de betreffende platforms worden achterwege gelaten.

Bijvoorbeeld: Als een uitgever een e-book distribueert via CB, Apple en Amazon en hij wil de distributie bij Apple en Amazon terugtrekken dan stuurt hij een Block update waarin het ProductSupply voor CB is opgenomen. Dit leidt er in de verwerking toe dat er een einddatum wordt gezet bij de geldigheid van de titel bij Amazon en Apple.

Audioboeken - Supplier CB Per 13-04-2021 automatisch activeren van titel bij webshops

Met ingang van 13-04-2021 geldt dat voor audioboeken de beschikbaarheid voor webshops ook automatisch wordt geactiveerd bij het commercieel aanmelden via ONIX zoals dit voor e-books het geval is.  Tot 13-04-2021 is activeren van beschikbaarheid is enkel mogelijk via CB online.

P.26.1 Supplier role

De type codering die de distributeur van het artikel identificeert waarvan de uiteindelijke waarde in element P.26.5 Supplier Name wordt geplaatst

Format/Posities

Numeriek, 2 posities.

Waarde 00, unspecified, niet gespecificeerd

Reference name<SupplierRole>
Short tag<j292>
Code listList 93 Supplier role
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<SupplierRole>00</SupplierRole>

P.26.5 Supplier name

De naam van de distributeur waarbij het artikel besteld kan worden door de klant, er worden verschillende distributeurs onderkent:

E-book aanmelden voor CB Assortiment

Voor e-books geldt dat een aanmelding voor het CB assortiment automatisch leidt tot het beschikbaar stellen van het e-book aan de webwinkels en webwinkel+ die aan uw CB Online - Netwerk verbonden zijn. Indien het e-book niet beschikbaar gesteld mag worden aan een bepaalde webwinkel/afnemer die wel aan het netwerk verbonden is, kan de beschikbaarheid gedeactiveerd worden in CB Online - Assortiment - Beschikbaarheid.

E-book aanmelden Extern Distributie Assortiment

Het is mogelijk om e-books aan te melden voor verkoop voor één of meerdere externe e-book distributieplatforms waar CB afspraken mee heeft. Per verkoopplatform waaraan u via CB wilt leveren is een getekend contract nodig, in CB Online - Netwerk wordt aangegeven met welk platform u verbonden bent. Aanmelden voor abonnementservice is niet mogelijk via ONIX.

Voorwaarde bij aanmelden voor het distributieplatform is het aanwezig zijn van een cover afbeelding. Indien deze niet aanwezig is zal de aanmelding voor het distributieplatform niet verwerkt worden.

Aanmelden enkel voor ISBN registratie

Als de titel alleen wordt aangemeld voor ISBN registratie moet de Supplier composite wel worden aangeleverd maar dan met de Supplier Name ongelijk aan CB of één van de externe distributieplatforms, er kan een dummy waarde opgenomen worden, bijvoorbeeld @@

Format/Posities

Alfanumeriek,

Waarde 00, unspecified, niet gespecificeerd

Reference name<SupplierName>
Short tag<j137>>
Code list

List 93 Supplier role, mogelijke waarde (in hoofdletters):

 • CB - Voor titels die in het assortiment (fysiek en e-book) van CB worden opgenomen
 • Externe distributieplatforms:

Externe distributieplatforms
Platform
Titel aanmelden

SupplierName

vullen met:

Toegestane e-book productvormen
Audioboeken
Countries Included
RegionsIncluded
Amazon

Getekend contract vereist.

Opname van Product Supply composite

AZONEpubs met of zonder DRM*Niet van toepassingNL BE LUECZ WORLD
Cultuurconnect

Getekend contract vereist.

Opname van Product Supply composite

CTCTEpubs met of zonder DRM*Niet van toepassingBE
Everybook

Getekend contract vereist.

Opname van Product Supply composite

EYBKEpubs met of zonder DRM*Niet van toepassingNL BE ECZ WORLD
Google

Getekend contract vereist

Opname van Product Supply composite

GGLEEpubs met of zonder DRM*
NL of NL BEECZ
Apple IBookstore

Getekend contract vereist

Opname van Product Supply composite

IBSEpubsNiet van toepassingNL BE LUECZ
Kobo

Getekend contract vereist

Opname van Product Supply composite

KOBOEpubs versie 2 of 3 met of zonder DRM*
NL of NL BEWORLD
Managementboek

Getekend contract vereist

Opname van Product Supply composite

MNBKEpubs en PDF's met of zonder DRM*Niet van toepassingNL of NL BEECZ
Standaard Boekhandel

Getekend contract vereist

Opname van Product Supply composite

SDBLEpubs met of zonder DRM*Niet van toepassingBEECZ WORLD

*) Adobe DRM

Adobe DRM is beveiliging die alleen van toepassing is op e-books die met een downloadlink via webwinkels worden verkocht. Distributieplatformen ontvangen de bronbestanden van de e-books die via het platform verkocht mag worden en beveiligen deze met hun eigen watermerk.

Terugtrekken van een titel bij extern distributieplatform

Het terugtrekken van een titel bij een extern e-book distributieplatform via ONIX wordt gerealiseerd door een update van het block ProductSupply te sturen. De ProductSupply blocks met de aanmeldingen voor de betreffende platforms worden achterwege gelaten.

Bijvoorbeeld: Als een uitgever een e-book distribueert via CB, Apple en Amazon en hij wil de distributie bij Apple en Amazon terugtrekken dan stuurt hij een Block update waarin het ProductSupply voor CB is opgenomen. Dit leidt er in de verwerking toe dat er een einddatum wordt gezet bij de geldigheid van de titel bij Amazon en Apple.

Audioboeken - Supplier CB Per 13-04-2021 automatisch activeren van titel bij webshops

Met ingang van 13-04-2021 geldt dat voor audioboeken de beschikbaarheid voor webshops ook automatisch wordt geactiveerd bij het commercieel aanmelden via ONIX zoals dit voor e-books het geval is.  Tot 13-04-2021 is activeren van beschikbaarheid is enkel mogelijk via CB online.

ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Klik hier Example/voorbeeld
<Supplier
  <SupplierRole>00</SupplierRole>
  <SupplierName>CB</SupplierName>  = CB assortiment
</Supplier>

<Supplier
  <SupplierRole>00</SupplierRole>
  <SupplierName>AZON</SupplierName>  = Amazon
</Supplier>
 
<Supplier
  <SupplierRole>00</SupplierRole>
  <SupplierName>GGLE</SupplierName>  = Google
</Supplier>
 
<Supplier
  <SupplierRole>00</SupplierRole>
  <SupplierName>IBS/SupplierName>  = Apple iBookstore
</Supplier
 
<Supplier
  <SupplierRole>00</SupplierRole>
  <SupplierName>MNBK</SupplierName> = Managementboek
</Supplier>

 
Voorbeeld ingeval van enkel ISBN registratie 
<Supplier
  <SupplierRole>00</SupplierRole>
  <SupplierName>@@</SupplierName> = Voorbeeld dummy waarde enkel ISBN registratie
</Supplier>

End of Supplier - distributeur composite

P.26.17 Product Availability - Artikelbeschikbaarheid

ONIX codering waarmee de artikelbeschikbaarheid van een artikel wordt weergegeven. In de systemen van CB wordt uit de Product Availability de combinatie van stadium Levenscyclus en stadium Dienstverlening herleidt.

Levenscyclus van een titel

Aangekondigd

Een titel begint zijn levenscyclus in het CB Assortiment altijd met de status 'Aangekondigd', ongeacht wat de uitgever voor beschikbaarheidsstatus meegeeft in het ONIX bericht. CB signaleert dat de titel klaar is om uitgeleverd te worden, bij een:

 • Fysiek boek is dit het moment waarop de voorraad is binnengekomen, is ingeslagen in de magazijn, de uitgever vrijgave akkoord heeft gegeven voor uitlevering en de overeengekomen datum voor eerste uitlevering is aangebroken.
 • E-book is dit het moment waarop de e-book bestanden zijn ingediend, zijn goedgekeurd door de epub checker en de uitgever vrijgave akkoord heeft gegeven voor uitlevering
 • Audioboek is het moment waarop de audioboekbestanden zijn ingediend en goedgekeurd en de uitgever vrijgave akkoord heeft gegeven voor uitlevering
 • POD titel is dit het moment waarop de POD bronbestanden zijn ingediend, zijn goedgekeurd, zijn doorgestuurd naar en opgeslagen in het digitaal archief van Joint Book Services en de uitgever vrijgave akkoord heeft gegeven voor uitlevering.
Aangekondigd naar Verschenen

CB initieert met bovenstaande automatisch de status overgang van Aangekondigd naar Verschenen. Vanaf dat moment kan de uitgever zelf de beschikbaarheidsstatus van zijn titels onderhouden via ONIX.

Format/PositiesNumeriek, 2 posities

Reference name

<ProductAvailability>

Short tag

<j396>

Code list

List 65 Product availability

Mogelijke waarde ProductAvailability

Betekenis

01CancelledZal niet verschijnen

10

Not yet available

Aangekondigd

12

Not yet available, will be POD

Aangekondigd, POD titel

21

In stock

Verschenen

22To orderVerschenen, Boek op verzoek titel. Wordt geprint door een externe partij. Bij titels uit het Van Ditmar assortiment: wordt besteld bij een externe partij. Er is een speciale levertijd van toepassing.

23

POD

Verschenen, POD titel

30Temporarily UnavailableVerschenen, voorraad bij CB is tijdelijk op en is in bestelling bij de uitgever
31Out of stockVerschenen, CB heeft geen voorraad meer
32ReprintingHerdruk

34

Temporarily withdrawn from sale

Tijdelijk teruggetrokken voor e-books en POD titels

40Not availableDefinitief teruggetrokken
47RemainderedIn prijs opgeheven

51

Not available, publisher indicates OP

Uitverkocht

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
<ProductAvailability>10</ProductAvailability>

Fysieke boeken

NIeuwe titel in het CB assortiment

Een nieuwe titel krijgt altijd ProductAvailability 10 (stadium levenscyclus Aangekondigd), ongeacht wat de uitgever zelf doorgeeft.

Statusovergang - Wie mag wat doen?

In de onderstaande tabel is per mogelijke overgang aangegeven met welke ProductAvailability deze moet worden aangegeven en wie dat mag doen, de uitgever of CB. 

Huidig stadium levenscyclus

Huidige ProductAvailability

Nieuw stadium levenscyclus

Nieuwe ProductAvailability

Wie

Aangekondigd

10

Verschenen

21

CB

CB zet een titel van Aangekondigd naar Verschenen en niet de uitgever. Dat wordt vereist door de logistieke processen van CB waarbij een eerste uitlevering van een nieuwe titel logistiek ingepland moet worden.

Aangekondigd

10

Zal niet verschijnen

01

Uitgever

Aangekondigd (enkel
POD titel)

12Zal niet verschijnen01Uitgever

Verschenen

21

Herdruk

32

Uitgever

Verschenen

21

Verschenen maar geen voorraad bij CB

31

CB

Verschenen

21

Uitverkocht

51

Uitgever

Verschenen

21

In prijs opgeheven

47

Uitgever

Verschenen

21

Teruggetrokken, CB doet geen dienstverlening meer

40

Uitgever

Verschenen, wordt
geprint door een
externe partij
22Teruggetrokken40CB, Boek Op Verzoek titels, niet muteerbaar

Verschenen, wordt
geprint door een
externe partij

22Uitverkocht51CB, Boek Op Verzoek titels, niet muteerbaar

Verschenen (enkel
POD titel)

23Uitverkocht51Uitgever

Verschenen (enkel
POD titel)

23Teruggetrokken40Uitgever

Verschenen (enkel
POD titel)

23

Herdruk

34Uitgever

Herdruk

32

Verschenen

21

Uitgever

Herdruk

32

In prijs opgeheven

47

Uitgever

Herdruk

32

Uitverkocht

51

Uitgever

Verschenen maar geen  voorraad bij CB

31

Verschenen

21

Uitgever

Verschenen maar geen voorraad bij CB

31

Herdruk

32

Uitgever

Verschenen maar geen voorraad bij CB

31

Uitverkocht

51

Uitgever

Teruggetrokken, CB doet geen dienstverlening meer

40

Aangekondigd

10

CB, alleen handmatig mogelijk door CB medewerker

Titels direct aanmelden voor Publishing On Demand (POD)

Met het gebruik van 2 speciaal daarvoor bedoelde ProductAvailability codes (12 en 23) is het mogelijk om titels via ONIX 3.0 direct aan te melden voor PublishingOnDemand Single copy (POD):


POD titels

Wanneer de uitgever deze codes in zijn eigen systeem niet gebruikt, maar wel mutaties door stuurt op POD titels, heeft dit onbedoeld tot gevolg dat titels uit POD worden gehaald c.q. single copy wordt ge(de-)activeerd, conform deze mogelijke statusovergangen.

Situatie

Is PODHuidig Stadium LevenscyclusGewenste mutatie Stadium Levenscyclus naar

CB zet stadium dienstverlening naar

Product Availability

Wordt/blijft POD 

Wie
1NAangekondigdAangekondigdIn voorbereiding12 - Not yet available, will be PODJUitgever

Een uitgever meldt een nieuwe titel aan bij het CB assortiment die POD titel moet worden. <ProductAvailability>12

De titel wordt opgenomen in het POD assortiment van CB met stadium levenscyclus Aangekondigd, Single copy wordt geactiveerd. Als de assortimentsaanmelding is verwerkt, de POD bestanden en POD metadata zijn ingediend en goedgekeurd, en er in het ONIX bericht een vrijgave-akkoord is doorgegeven met <PriceStatus>02, zal het stadium levenscyclus automatisch naar Verschenen gaan met ingang van de volgende dag. Als aangegeven is dat planning gewenst was, wordt de titel met ingang van de gewenste ingangsdatum handmatig op Verschenen gezet door CB.

2NAangekondigdVerschenenIn uitvoering23 - PODJCB

Een titel die oorspronkelijk als fysiek boek was aangemeld en nog niet is verschenen, wordt nu naar POD omgezet en Single copy wordt geactiveerd. De uitgever meldt deze mutatie aan met <ProductAvailability>12.

De titel wordt opgenomen in het POD assortiment van CB met stadium levenscyclus Aangekondigd. Als de assortimentsaanmelding is verwerkt, de POD bestanden en POD metadata zijn ingediend en goedgekeurd, en er in het ONIX bericht een vrijgave-akkoord is doorgegeven met <PriceStatus>02, zal het stadium levenscyclus automatisch naar Verschenen gaan met ingang van de volgende dag. Als aangegeven is dat planning gewenst was, wordt de titel met ingang van de gewenste ingangsdatum handmatig op Verschenen gezet door CB.
Zie verder Situatie 1

3JAangekondigdVerschenenIn uitvoering21 - In stockNCB

Een titel die op Verschenen staat en een fysiek boek is wordt omgezet naar POD titel.<ProductAvailability>23 zodra de printbestanden akkoord zijn kunnen de opdrachten voor de titel worden uitgevoerd.

4JAangekondigdAangekondigdIn voorbereiding10 - Not yet availableNUitgever

Een uitgever wil een titel die al in het POD assortiment zit afmelden voor POD. De uitgever meldt deze mutatie aan met <ProductAvailablity>10. Single copy wordt gedeactiveerd.

Dit kan alleen bij titels die Aangekondigd, Verschenen of In Herdruk zijn. In andere gevallen gaat het niet fout maar wordt genegeerd als er een ander Stadium Levenscyclus is.

5JVerschenenVerschenenIn uitvoering21 - In stockNUitgever

Een uitgever wil een titel die al in het POD assortiment zit afmelden voor POD.  De uitgever meldt deze mutatie aan met <ProductAvailablity>21. Single copy wordt gedeactiveerd. 

Dit kan alleen bij titels die Aangekondigd, Verschenen of In Herdruk zijn. In andere gevallen gaat het niet fout maar wordt genegeerd als er een ander Stadium Levenscyclus is.

6NVerschenenVerschenenIn uitvoering23 - PODJUitgever

Bij het doorgeven van, bijvoorbeeld, een prijsmutatie op een reeds Verschenen titel met <ProductAvalaibility>23  wordt POD Single copy geactiveerd.

7JIn herdrukVerschenenIn uitvoering21 - In stockNCB

Titel wordt teruggetrokken als POD titel en gaat naar een andere printpartner (wordt BOV titel). <ProductAvailability> 22. 

8NIn herdrukVerschenenIn uitvoering23 - PODJUitgever

Een titel die was aangekondigd als POD titel en nog steeds op Aangekondigd staat wordt toch een fysieke titel, maar blijft op Aangekondigd staan. <ProductAvailability> 10

9JIn herdrukVerschenenIn uitvoering (Boek Op Verzoek titel)22 - to orderNUitgever

E-books e audioboeken

Ook bij e-books  en audioboeken wordt bij het aanmelden van een nieuwe titel in het assortiment altijd stadium levenscyclus Aangekondigd opgenomen (ProductAvailability 10) en moet de SupplyDate in de toekomst liggen.

In de onderstaande tabel is per mogelijke overgang aangegeven met welke ProductAvailability deze moet worden aangegeven en wie dat mag doen, de uitgever of CB. 

Statusovergang e-book en audioboek

 Statusovergangen gaan altijd in op 1 dag na de systeemdatum en niet per direct.

Bij een statusovergang  naar Aangekondigd of naar Tijdelijk niet leverbaar moet de SuppyDate in de toekomst liggen.

Huidig stadium levenscyclus

Huidige ProductAvailability

Nieuw stadium levenscyclus

Nieuwe ProductAvailability

Wie

Aangekondigd

10

Verschenen

21

CB

Aangekondigd

10

Zal niet verschijnen

01

Uitgever

Verschenen

21

Teruggetrokken (e-book bestand tijdelijk teruggetrokken door de uitgever)

34

Uitgever

Zal niet verschijnen

01

Aangekondigd

10

Uitgever

Teruggetrokken (e-book bestand tijdelijk teruggetrokken door de uitgever)

34

Verschenen

21

CB

Verschenen

21

Uit CB assortiment

40

Uitgever

Niet meer in CB assortiment

40

Aangekondigd

10

UitgeverSupply date - Verwachte verschijningsdatum composite

Dit composite bevat informatie over de verwachte verschijningsdatum van een titel.

Reference name

<SupplyDate>

Short tag

<supplydate>

ONIX M/O

O

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
<SupplyDate>
	<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
	<Date dateformat="00">20180724</Date>
</SupplyDate>

P.26.18 Supply date role code

De codering van het type van de in element P.26.20 opgenomen datum.

Format/Posities

Numeriek, 2 posities.

Reference name<SupplyDateRole>
Short tag<x461>
Code list
List 166 Supply date role
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<SupplyDate>
  <SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
	<Date dateformat="00">20180717</Date>
</SupplyDate>
Aangekondigde titel en herdruk

Voor aangekondigde titels en herdrukken wordt in de SupplyDate composite met SupplyDateRole waarde 08 de verwachte eerste uitlever datum van de titel bij CB aangegeven, deze datum dient een werkdag te zijn. Dit geldt voor titels met ProductAvailability 10, 12 en 32. Voor het onderhouden en bijwerken van de verwachte eerste uitlever datum is CB afhankelijk van de gegevens die de uitgever hierover aanlevert.

Bij andere combinaties met ProductAvailability wordt de daadwerkelijke eerste uitlever datum opgenomen.

Nieuwe titel of herdruk

De verwachte verschijningsdatum van een nieuwe titel of herdruk in de CB systemen moet altijd in de toekomst liggen. Wanneer een uitgever een (willekeurige) titelmutatie instuurt op een nieuwe titel of herdruk en de verwachte verschijningsdatum van de titel die in de CB systemen vastligt is inmiddels verstreken, dan zal deze mutatie niet kunnen worden verwerkt, zelfs al bevat het betreffende ONIX ProductRecord een geldige mutatie op de verwachte verschijningsdatum. Het is dus van belang dat de uitgever de verwachte verschijningsdata altijd bijhoudt.

E-books in CB Online één dag voor verwachte verschijningsdatum vrijgegeven.

E-books in CB Online één dag voor verwachte verschijningsdatum vrijgegeven

Op de CB online omgeving worden e-books één dag voor de verwachte verschijningsdatum vrijgegeven zodat de content van het e-book verstuurd kan worden aan de retailers en distributieplatformen waardoor deze beschikbaar is op de verschijningsdatum. Op de e-book database worden de orders echter wel tot die tijd tegengehouden.  

De verwachte verschijningsdatum geldt dus voor het uitleveren van de orders. Voor de content is dit één dag vroeger.P.26.20 Date - Verwachte verschijningsdatum

De verwachte verschijningsdatum

FormatNumeriek, 8 posities

Reference name

<Date dateformat = "00"> YYYYMMDD

Short tag

<b306>

ONIX M/O

M

CB M/O

M

Example/voorbeeld

Example/voorbeeld
 <Date dateformat="00">20180612</Date>

End of Supply date composite - Verwachte verschijningsdatum composite

P.26.41 Pack or carton quantity - Bindersverpakking

Het aantal exemplaren van een artikel wat is verpakt in een bindersverpakking.

Het kan voorkomen dat een binder de boeken aanlevert bij CB aanlevert met een standaard aantal exemplaren verpakt in een bindersverpakking; deze worden dan ook opgeslagen in een bindersverpakking. In sommige gevallen kan het voor de retailer aantrekkelijk zijn om in één order het standaard aantal te bestellen dat in de bindersverpakking voorkomt.

Format/Posities

Numeriek, 4 posities.

Reference name<PackQuantity>
Short tag<j145>
ONIX M/OO
CB M/OO
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<PackQuantity>24</PackQuantity>

Price - Prijs composite

Alle informatie rondom de artikelprijs wordt opgenomen in de <Price> composite, deze zal voor assortimentstitels altijd gevuuld zijn. De <Price> composite kan herhaalt worden wanneer er sprake is van meerdere typen prijzen. Een artikel kan bijvoorbeeld tegelijkertijd een bruto verkoopprijs hebben en een actieprijs die gedurende een bepaalde periode geldig is. Dat leidt dan tot twee afzonderlijke <Price> composites in het ONIX bericht.

Voor e-books kan naast de bruto verkoopprijs ook een netto prijs en kunnen er ook nog bruto en netto actieprijzen van toepassing zijn. Dit leidt dan tot vier afzonderlijke <Price> composites. Als een uitgever met een e-book distributieplatform een abonnementsmodel heeft afgesproken wordt hiervoor een afzonderlijke <Price> composite opgenomen.

Reference name<Price>
Short tag<price>
ONIX M/OO
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
Voorbeeld van een <Price> composite van fysiek artikel
<Price>
	<PriceType>04</PriceType>
	<PriceCondition>
		<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
	</PriceCondition>
	<DiscountCoded>
		<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
		<DiscountCode>A</DiscountCode>
	</DiscountCoded>
	<PriceStatus>00</PriceStatus>
	<PriceAmount>14.99</PriceAmount>
	<Tax>
		<TaxType>01</TaxType>
		<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
		<TaxRatePercent>0</TaxRatePercent>
		<TaxableAmount>14.99</TaxableAmount>
		<TaxAmount>14.99</TaxAmount>
	</Tax>
	<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
	<PriceDate>
		<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
		<Date dateformat="00">20180723</Date>
	</PriceDate>
</Price>
 
Voorbeeld van een e-book met 2 <Price> composites
   <Price>
    <PriceType>02</PriceType>
    <PriceCondition>
     <PriceConditionType>00</PriceConditionType>
    </PriceCondition>
    <DiscountCoded>
     <DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
     <DiscountCode>O</DiscountCode>
    </DiscountCoded>
    <PriceAmount>7.99</PriceAmount>
    <Tax>
     <TaxRateCode>S</TaxRateCode>
     <TaxRatePercent>21.00</TaxRatePercent>
     <TaxableAmount>6.60</TaxableAmount>
    </Tax>
    <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
    <PriceDate>
     <PriceDateRole>14</PriceDateRole>
     <Date dateformat="00">20111005</Date>
    </PriceDate>
   </Price>
   <Price>
    <PriceType>01</PriceType>
    <PriceCondition>
     <PriceConditionType>00</PriceConditionType>
    </PriceCondition>
    <DiscountCoded>
     <DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
     <DiscountCode>O</DiscountCode>
    </DiscountCoded>
    <PriceAmount>6.60</PriceAmount>
    <Tax>
     <TaxRateCode>S</TaxRateCode>
     <TaxRatePercent>21.00</TaxRatePercent>
     <TaxableAmount>6.60</TaxableAmount>
    </Tax>
    <CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
    <PriceDate>
     <PriceDateRole>14</PriceDateRole>
     <Date dateformat="00">20111005</Date>
    </PriceDate>
   </Price>


Voorbeeld van een e-book met 2 <Price> composites waarvan 1 een PrijsAfspraakKenmerk t.b.v abonnementsmodel
<Price>
  <PriceType>06</PriceType>
	<PriceCoded>
		<PriceCodeType>01</PriceCodeType>
		<PriceCodeTypeName>PRIJSAFSPRAAKKENMERK</PriceCodeTypeName>
		<PriceCode>7</PriceCode>
	</PriceCoded>
</Price>
<Price>
	<PriceType>02</PriceType>
	<PriceCondition>
		<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
	</PriceCondition>
	<DiscountCoded>
		<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
		<DiscountCode>O</DiscountCode>
	</DiscountCoded>
	<PriceStatus>02</PriceStatus>
	<PriceAmount>14.99</PriceAmount>
	<Tax>
		<TaxType>01</TaxType>
   	<TaxRateCode>S</TaxRateCode>
		<TaxAmount>14.99</TaxAmount>
	</Tax>
	<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
	<PriceDate>
		<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
		<Date dateformat="00">20180803</Date>
	</PriceDate>
</Price>

Omgaan met prijswijzigingen

Bij de verwerking van de prijzen die worden doorgegeven in een ONIX bericht mag de uitgever zijn volledige prijshistorie doorgeven. CB selecteert hier de actuele én de eerstvolgende toekomstige prijs uit.

Uitgangspunten

 • Gedurende de hele periode dat een titel actief is in het CB assortiment moet er een geldige standaardprijs zijn. Dat betekent dat een actieprijs voor een beperkte periode alleen kan worden ingediend als in diezelfde periode ook een standaardprijs aanwezig is in de assortimentsdatabase of wordt aangemeld in het ONIX bericht.
 • De huidige en de eerstvolgende toekomstige prijs worden uit het ONIX bericht gehaald. De huidige prijs wordt beëindigd met de datum van de toekomstige prijs - 1 dag. De toekomstige prijs gaat in de op de meegegeven datum.

Verwerken prijswijzigingen

 Ingangsdatum prijsmutatieAfhandeling
Fysieke artikelenVerleden

Controle dat bedrag in ONIX bericht identiek is aan bedrag in CB artikeldatabase, indien:

 • ja - Negeren
 • nee - Melding in O30AMLDNG bericht: ART-00186 Wijzigen huidige prijs niet mogelijk
Heden

Controle dat bedrag in ONIX bericht identiek is aan bedrag in CB artikeldatabase, indien:

 • ja - Negeren
 • nee - Melding in O30AMLDNG bericht: ART-00186 Wijzigen huidige prijs niet mogelijk
ToekomstHuidige prijs in CB database wordt beëindigd per ingangsdatum toekomstige prijs - 1 dag, er wordt een nieuw prijsrecord aangemaakt met met ingangsdatum van de toekomstige prijs
E-booksVerleden

Controle dat bedrag in ONIX bericht identiek is aan bedrag in CB artikeldatabase, indien:

 • ja - Negeren
 • nee - Huidige prijs wordt beëindigd per vandaag en de nieuwe prijs gaat in per morgen
Heden

Controle dat bedrag in ONIX bericht identiek is aan bedrag in CB artikeldatabase, indien:

 • ja - Negeren
 • nee - Huidige prijs wordt beëindigd per vandaag en de nieuwe prijs gaat in per morgen
ToekomstHuidige prijs in CB database wordt beëindigd per ingangsdatum toekomstige prijs - 1 dag, er wordt een nieuw prijsrecord aangemaakt met met ingangsdatum van de toekomstige prijs

 

 

P.26.43 Price type code - Typering van de prijs

De ONIX codering die het type prijs aangeeft wat is opgegeven in element <PriceAmount>

Format/Posities

Numeriek, 2 posities.

Reference name<PriceType>
Short tag<x462>
Code list

List 58 Price type

CB ondersteunt de volgende waarde:

CodeVertaling
01Bruto verkoopprijs excl. BTW (voor fysieke boeken en e-books)
02

Bruto adviesprijs incl. BTW (voor e-books en non-publicaties dient deze omdat hiervoor geen vast boekenprijs van toepassing is).

Voor fysieke boeken en e-books wordt deze prijs opgenomen in Titelbank als 'Indicatieve consumenten verkoopprijs inclusief BTW'

04Bruto vast verkoopprijs incl. BTW (voor fysieke boeken)
11Bruto actieprijs excl. BTW (voor fysieke boeken en e-books)
12Actie adviesprijs incl. BTW (voor ebooks en non-publicaties omdat hiervoor geen vaste boekenprijs van toepassing is)
14Actieprijs incl. BTW (voor fysieke boeken)
42Adviesprijs incl. BTW die de uitgever geeft aan externe distributieplatformen (supplier met agency contract)
Code van toepasing indien er e-book abonnementsmodellen worden aangeboden
06

Supplier’s net price excluding tax: rental goods - Nettoprijs van de leverancier exclusief belasting: huur e-book.

ONIX M/OO
CB M/OO, M. Verplicht indien er geen sprake is van artikel zonder prijs <UnpricedItemType>
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<PriceType>04</PriceType>

Price condition - Prijsconditie composite

Een groep met data elementen welke tezamen de condities van de prijs specificeren

Reference name<PriceCondition>
Short tag<pricecondition>
ONIX M/OO
CB M/OO
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<PriceCondition>
	<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
</PriceCondition>

P.26.47 Price condition type - Prijsconditie typering

De ONIX codering die het type van de prijsconditie aangeeft.

Format/Posities

Numeriek, 2 posities.

Reference name<PriceCondtionType>
Short tag<x463>
Code list

List 167 Price condition type

CB ondersteunt waarde 00 = No conditions/geen condities

ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<PriceCondition>
	<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
</PriceCondition>

End of Price condition - Prijsconditie composite

Discount code - Korting(Boeksoort)codering composite

Een groep met data elementen welke tezamen de korting typering/codering weergeven. Dit composite is verplicht omdat dit de condities aangeeft waartegen wordt geleverd.

Via deze composite wordt de Boeksoort aangeleverd. Daartoe is veld <DiscountCodeType> gevuld met code list 100 waarde 03: Boeksoort. In element <DiscountCode> wordt de Boeksoort opgenomen.

Reference name<DiscountCoded>
Short tag<discountcoded>
ONIX M/OO
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<DiscountCoded>
	<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
	<DiscountCode>A</DiscountCode>
</DiscountCoded>

P.26.54 Discount code type - Korting typering

De ONIX codering die het type van de korting aangeeft

Format/Posities

Numeriek, 2 posities.

Reference name<DiscountCodeType>
Short tag<j363>
Code list

List 100 Discount code type

CB ondersteunt waarde 03 = Boeksoort

ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<DiscountCoded>
	<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
	<DiscountCode>A</DiscountCode>
</DiscountCoded>

P.26.56 Discount code - Boeksoort

De boeksoort waarop de condities van toepassing zijn,. De mogelijk waarden hierbij zijn:

 • A - Algemeen

 • S - Studie

 • W - Wetenschappelijk

 • O - Overig, voor een artikel met boeksoort O moet in de CB systemen minimaal een default kortingsafspraak aanwezig zijn die van toepassing is voor het betreffende artikel

Boeksoort digitale producten

Digitale producten hebben altijd boeksoort O. De O-boek korting bij de uitlevering wordt ontleend aan de afspraak die vastligt in de CB-systemen

Format/Posities

Alfanumeriek, 1 positie

Reference name<DiscountCode>
Short tag<j364>
ONIX M/OM
CB M/OM
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld
<DiscountCoded>
	<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
	<DiscountCode>A</DiscountCode>
</DiscountCoded>

End of Discount code - Korting(Boeksoort)codering composite

P.26.61 Price status - Prijs status/Vrijgave akkoord

Voor het vrijgeven, beschikbaar stellen voor uitlevering van zowel fysieke artikelen als e-books is toestemming nodig van de uitgever. Deze toestemming heeft vrijgave-akkoord, de prijs is dan definitief (Firm).

Het vrijgave-akkoord kan direct worden meegegeven bij de commerciële aanmelding of kan ook achteraf door de uitgever worden gegeven:

 • Fysiek artikel

  Nadat de voorraad is aangeleverd bij het CB wordt de voorraad ingeslagen in het magazijn. Als de uitgever nog geen vrijgave-akkoord heeft gegeven, ontvangt hij via CB Online Uitgever een melding dat de voorraad is ingeslagen en het verzoek om vrijgave-akkoord te verlenen en de juistheid van de prijs te controleren. Bij aanwezigheid van het vrijgave-akkoord wordt door CB de logistieke uitlevering ingepland, dat is onder meer afhankelijk van het aantal in nota's en of het een titel betreft met vooraanlevering. CB zet dan ook het artikel op Verschenen met een ingangsdatum.
 • E-book
  De uitgever kan het vrijgave-akkoord doorgeven via ONIX maar kan er ook voor kiezen dit via CB Online Uitgever te doen. Zodra het e-book bestand gevalideerd en goedgekeurd is wordt deze op de server van de hosting partner geplaatst. Als er vrijgave-akkoord is gegeven krijgt het e-book automatisch de status Verschenen.

Format/PositiesNumeriek, 2 posities

Reference name

<PriceStatus>

Short tag

<j266>

Code list

List 61 Price status

De uitgever kan doorgeven dat een prijs definitief is door middel van opname van PriceStatus met de waarde 02, dit heeft in het CB proces de betekenis van het verlenen van vrijgave akkoord voor het artikel zodat gestart kan worden met de eerste uitleveringen van een nieuwe titel. CB ondersteunt waarde:

 • 01 - ingeval van een CB assortimentsaanmelding en eventuele assortimentsmutaties waarbij nog geen vrijgave-akkoord van toepassing is (Provisional). 
 • 02 - vrijgave-akkoord is van toepassing of wordt toegekend (Firm)

Waarde 01 is tevens de default. Wordt er een andere waarde opgegeven zal deze als waarde 01 worden afgehandeld.

Ingeval van vrijgeven op een specifieke datum ( <MarketDateRole> 01) is het van belang dat waarde 01 wordt doorgegeven, vrijgeven wordt automatisch gedaan. Waarde 02 zal het vrijgeven op een specifieke datum overrulen

ONIX M/O

O

CB M/O

O

Example/voorbeeld

Klik hier voor Example/voorbeeld
<PriceStatus>02</PriceStatus>

Fysiek artikel

In CB Online Assortiment 

tabblad Planning en voorraad

ProductAvailability

PriceStatus

01 = Default

Verwachte verschijningsdatum

Datum = groter dan 'vandaag'

Aangekondigde titel - Geen vrijgave
 • Akkoord voor vrijgave = Nee
 • Verwachte verschijningsdatum =  in de toekomst
 • Uitleveren op specifieke datum = Nee
10,1201, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate,
 • SupplyDateRole = 08,
 • Date

Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datum

Géén automatisch akkoord voor vrijgave

 • Akkoord voor vrijgave = Nee
 • Verwachte verschijningsdatum =  in de toekomst
 • Uitleveren op specifieke datum = Ja
10,1201, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate,
 • SupplyDateRole = 08,
 • Date

Voor activeren van 'Uitleveren op specifieke datum' dient tevens MarketPublishingDetail met:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 01
 • Date 

groter of gelijk aan 'vandaag' te zijn

Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datum

Automatisch akkoord voor vrijgave zodra de de specifiek geplande datum aanbreekt

 • Akkoord voor vrijgave = Nee
 • Verwachte verschijningsdatum =  in de toekomst
 • Uitleveren op specifieke datum = Ja
10,1202

Datum uit:

 • SupplyDate,
 • SupplyDateRole = 08,
 • Date

Voor activeren van 'Uitleveren op specifieke datum' dient tevens MarketPublishingDetail met:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 01
 • Date 

groter of gelijk aan 'vandaag' te zijn

Aangekondigde titel - Direct vrijgeven
 • Datum eerste uitlevering
10,1202

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date
E-book

In CB Online Assortiment

tabblad Commercieel

ProductAvailabilitySupplierName

PriceStatus 

01 = Default

Verwachte verschijningsdatum
Aangekondigde titel - Geen vrijgaveHet boek mag niet verschijnen10CB01, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date
Distributieplatform, IBS, KOBO, AZON etc.

01, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date
Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datumHet boek mag verschijnen vanaf een specifieke datum10CB01, 00 of niet aanwezig

Datum uit MarketPublishingDetail:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 01
 • Date
Distributieplatform, IBS, KOBO, AZON etc.01, 00 of niet aanwezig


Datum uit MarketPublishingDetail:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 10
 • Date, de opgegeven datum is bepalend of Presales van toepassing is.
CB Online tabblad BeschikbaarheidKolom PresalesWaarbij geldt dat:

Nee

Toekomstige datum = Géén presales

Ja

Datum 'vandaag' of datum in verleden = Presales mogelijk.

('Vandaag' is datum van inzenden ONIX30 bericht)

Aangekondigde titel - Direct vrijgevenHet boek mag direct verschijnen10

CB02

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date

Distributieplatform, IBS, KOBO, AZON etc.02

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date

Audioboek

In CB Online Assortiment

tabblad Commercieel

ProductAvailabilitySupplierName

PriceStatus 

01 = Default

Verwachte verschijningsdatum
Aangekondigde titel - Geen vrijgaveHet boek mag niet verschijnen10CB01, 00 of niet aanwezig

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date
Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datumHet boek mag verschijnen vanaf een specifieke datum10CB01, 00 of niet aanwezig

Datum uit MarketPublishingDetail:

 • MarketPublishingStatus = 02
 • MarketDateRole = 01
 • Date
Aangekondigde titel - Direct vrijgevenHet boek mag direct verschijnen10CB02

Datum uit:

 • SupplyDate
 • SupplyDateRole = 08
 • Date

Fysiek artikel
Voorbeeld/example
Aangekondigde titel - Geen vrijgave

ONIX30 bericht ingediend op 21-04-2020, verwachte verschijningsdatum 02-09-2020 

Example/voorbeeld
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>CB</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200902</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200902</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>04</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
						<DiscountCode>A</DiscountCode>
					</DiscountCoded>
					<PriceAmount>16.99</PriceAmount>
					<Tax>
						<TaxType>01</TaxType>
						<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
						<TaxRatePercent>9</TaxRatePercent>
						<TaxableAmount>15.59</TaxableAmount>
						<TaxAmount>1.40</TaxAmount>
					</Tax>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20180901</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>

Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datum

ONIX30 bericht ingediend op 23-04-2020, verwachte verschijningsdatum 08-05-2020 

 		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>01</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200508</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierIdentifier>
						<SupplierIDType>13</SupplierIDType>
						<IDValue>LANLAN</IDValue>
					</SupplierIdentifier>
					<SupplierName>CB</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200508</Date>
				</SupplyDate>
				<PackQuantity>1</PackQuantity>
				<Price>
					<PriceType>04</PriceType>
					<MinimumOrderQuantity>1</MinimumOrderQuantity>
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
						<DiscountCode>A</DiscountCode>
					</DiscountCoded>
					<PriceStatus>00</PriceStatus>
					<PriceAmount>24.99</PriceAmount>
					<Tax>
						<TaxType>01</TaxType>
						<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
						<TaxRatePercent>6</TaxRatePercent>
						<TaxableAmount>23.58</TaxableAmount>
						<TaxAmount>1.41</TaxAmount>
					</Tax>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20191121</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
	</Product>

Aangekondigde titel - Direct vrijgeven

E-bookSupplierVoorbeeld/example
Aangekondigde titel - Geen vrijgave

Aangekondigde titel - Vrijgeven op specifieke datum CB

ONIX30 bericht ingediend op 17-04-2020, verwachte verschijningsdatum 12-05-2020 

Example/voorbeeld
<ProductSupply>
	<Market>
		<Territory>
			<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
		</Territory>
	</Market>
	<MarketPublishingDetail>
		<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
		<MarketDate>
			<MarketDateRole>01</MarketDateRole>
			<Date dateformat="00">20200512</Date>
		</MarketDate>
	</MarketPublishingDetail>
	<SupplyDetail>
		<Supplier>
			<SupplierRole>00</SupplierRole>
			<SupplierName>CB</SupplierName>
		</Supplier>
		<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
		<SupplyDate>
			<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
			<Date dateformat="00">20200512</Date>
		</SupplyDate>
		<SupplyDate>
			<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
			<Date dateformat="00">20200512</Date>
		</SupplyDate>
		<Price>
			<PriceType>02</PriceType>
			<PriceCondition>
				<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
			</PriceCondition>
			<DiscountCoded>
				<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
				<DiscountCode>O</DiscountCode>
			</DiscountCoded>
			<PriceStatus>01</PriceStatus>
			<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
			<Tax>
				<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
				<TaxRatePercent>9.00</TaxRatePercent>
				<TaxableAmount>3.20</TaxableAmount>
			</Tax>
			<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
			<Territory>
				<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
			</Territory>
			<PriceDate>
				<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
				<Date dateformat="00">20200413</Date>
			</PriceDate>
		</Price>
	</SupplyDetail>
</ProductSupply>
Platform  presales = Ja

ONIX30 bericht ingediend op 17-04-2020, verwachte verschijningsdatum 12-05-2020 

Platforms IBS, KOBO, GGLE en AZON

Example/voorbeeld
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>01</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>CB</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>02</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
						<DiscountCode>O</DiscountCode>
					</DiscountCoded>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<Tax>
						<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
						<TaxRatePercent>9.00</TaxRatePercent>
						<TaxableAmount>3.20</TaxableAmount>
					</Tax>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>BE LU NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200417</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>IBS</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>BE LU NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200417</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>KOBO</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200417</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>GGLE</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>BE NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200417</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>AZON</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>BE NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>

Platform presales = Nee

ONIX30 bericht ingediend op 17-04-2020, verwachte verschijningsdatum 12-05-2020 

Platforms IBS, KOBO, GGLE en AZON

Example/voorbeeld
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>01</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>CB</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>02</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>03</DiscountCodeType>
						<DiscountCode>O</DiscountCode>
					</DiscountCoded>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<Tax>
						<TaxRateCode>R</TaxRateCode>
						<TaxRatePercent>9.00</TaxRatePercent>
						<TaxableAmount>3.20</TaxableAmount>
					</Tax>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>BE LU NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>IBS</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>BE LU NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>KOBO</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>GGLE</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>
		<ProductSupply>
			<Market>
				<Territory>
					<CountriesIncluded>BE NL</CountriesIncluded>
				</Territory>
			</Market>
			<MarketPublishingDetail>
				<MarketPublishingStatus>02</MarketPublishingStatus>
				<MarketDate>
					<MarketDateRole>10</MarketDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</MarketDate>
			</MarketPublishingDetail>
			<SupplyDetail>
				<Supplier>
					<SupplierRole>00</SupplierRole>
					<SupplierName>AZON</SupplierName>
				</Supplier>
				<ProductAvailability>10</ProductAvailability>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>02</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<SupplyDate>
					<SupplyDateRole>08</SupplyDateRole>
					<Date dateformat="00">20200512</Date>
				</SupplyDate>
				<Price>
					<PriceType>42</PriceType>
					<PriceCondition>
						<PriceConditionType>00</PriceConditionType>
					</PriceCondition>
					<PriceStatus>01</PriceStatus>
					<PriceAmount>3.49</PriceAmount>
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
					<Territory>
						<CountriesIncluded>BE NL</CountriesIncluded>
					</Territory>
					<PriceDate>
						<PriceDateRole>14</PriceDateRole>
						<Date dateformat="00">20200413</Date>
					</PriceDate>
				</Price>
			</SupplyDetail>
		</ProductSupply>

Aangekondigde titel - Direct vrijgeven


P.26.70a Unpriced item type - Artikel zonder prijs

Als een artikel gratis is wordt element <UnpricedItemType> opgenomen op de plaats van het element <PriceAmount> tevens wordt het <Tax> composite niet opgenomen.

Format/Posities

Numeriek, 2 posities.

Reference name<UnpricedItemType>
Short tag<j192>
Code list

List 57 Unpriced item type

CB ondersteunt de volgende waarde:

 • 01 Free of charge
ONIX M/OO
CB M/OO
Example/voorbeeld
Example/voorbeeld