Componenten met standaard informatie, tabellen en overzichten welke in de diverse berichtdefinities gebruikt worden

wiki.cb.nl >>> userguidescb.atlassian.net

De documentatie die in deze wiki is opgenomen is verplaatst naar een nieuwe cloudomgeving. Vanaf nu is alle informatie te vinden op userguidescb.atlassian.net.  Wiki.cb.nl zal vanaf 15 december 2023 definitief niet meer beschikbaar zijn, de documentatie wordt niet meer geüpdatet.


The documentation included in this wiki has been moved to a new cloud environment. From now on, all information can be found at userguidescb.atlassian.net Wiki.cb.nl will no longer be available from December 15, 2023, and the documentation will no longer be updated.

  • No labels