Algemeen uitgangspunt van de redactionele controle is dat wordt gekeken of de geregistreerde gegevens kloppen met het boek, dat ontbrekende gegevens worden aangevuld, en dat attributen die gemeenschappelijk zijn voor meerdere werken zoals reeksnaam, imprint en namen van betrokkenen consistent worden vastgelegd over alle betrokken werken heen.

Het doel is om werken optimaal vindbaar te maken. 

AttribuutVerplicht VeldlengteRedactionele controle J/NBrondocument voor de controle Waarop wordt gecontroleerd
HoofdtitelJ2000J Titelpagina, cover

Klopt de geregistreerde hoofdtitel met de hoofdtitel zoals vermeld in de brondocumenten? Is de geregistreerde hoofdtitel wel een titel en bevat het geen andere elementen die in andere velden thuishoren? Indien ja, dan worden die elementen verplaatst naar de daarvoor bestemde velden in de ISBN registratie dan wel verwijderd als ze niet tot de ISBN registratie behoren. Voorbeeld:  een reeksvermelding in de titel wordt verplaatst naar het reeksveld. Een promotionele tekst in de hoofdtitel wordt verwijderd.

Optie

Het is ook mogelijk om gegevens die niet behoren tot de ISBN registratie te verplaatsen naar de daarvoor bestemde velden. Dit is momenteel onderwerp van discussie.

DeeltitelN2000J Titelpagina, coverBetreft het een onzelfstandig deel van een meerdelig werk, en bevat de hoofdtitel zowel gemeenschappelijke elementen als titelspecifieke elementen? Indien ja, dan wordt de hoofdtitel gevuld met de gemeenschappelijke delen van de titel, en de titelspecifieke elementen van dit werk worden verplaatst naar deeltitel. Indien de titelspecifieke elementen ook zijn onder te verdelen in verschillende onderdelen waarvan een deel gemeenschappelijk is en een deel specifiek, dan wordt deeltitel gevuld met het gemeenschappelijk deel en sectietitel met het specifieke deel.
SectietitelN2000J Titelpagina, cover Zie deeltitel
OndertitelN200J Titelpagina, coverIs de ondertitel maximaal 200 tekens lang? Klopt de geregistreerde ondertitel met de ondertitel zoals vermeld in de brondocumenten? Bevat het brondocument een ondertitel die moet worden aangevuld in de registratie?
Commerciële titel 255N  
Commerciële ondertitel 2000N  
Originele titelN 2000N  
Auteur*titelN47N Indien de uitgever zelf bij de aanmelding van de titel in het CB assortiment de auteur*titel niet samenstelt, wordt deze automatisch gegenereerd door het systeem op basis van de achternaam van de 1e auteur + reeksnaam + hoofdtitel + deeltitel + sectietitel
Betrokkene achternaam (auteurs, redacteuren, bewerkers, illustratoren, fotografen, voorlezerscorporaties)J (indien van toepassing) 255JTitelpagina, cover, keerzijde titelpagina, colofonKloppen de vermeldingen van de betrokkenen zoals ze geregistreerd zijn met de vermeldingen in de brondocumenten, en zijn alle betrokkenen vermeld met de juiste rollen?
Betrokkene voornaam (auteurs, redacteuren, bewerkers, illustratoren, fotografen, voorlezers)J (indien van toepassing) 255J  
Betrokkene voorvoegsels ((auteurs, redacteuren, bewerkers, illustratoren, fotografen, voorlezers)J (indien van toepassing) 255J  
Betrokkene rol domeinJ  
Druk/Editie 100JTitelpagina, cover, keerzijde titelpagina, colofonIs het druknummer dat in het boek vermeld staat het juiste druknummer dat bij de ISBN registratie is opgenomen?
Commercieel druknummer N 3N  
ReeksnaamJ (indien van toepassing)  255JTitelpagina, cover, keerzijde titelpagina, colofon, back cover, informatie van de uitgeverBehoort de titel tot een reeks? is de reeksvermelding correct en consistent over alle titels die tot dezelfde reeks behoren? Zijn alle andere titels die tot dezelfde reeks behoren gekoppeld aan dezelfde reeksvermelding?
Nummer in de reeksJ(indien van toepassing)  255JTitelpagina, cover, keerzijde titelpagina, colofon, back cover, informatie van de uitgeverIs er een reeksnummer in de registratie aanwezig en klopt deze met het daadwerkelijke reeksnummer?
Taal J 3 (domein)J Het hele boek Klopt de geregistreerde taal met de daadwerkelijke taal?
Leeftijdscategorie (minimum leeftijd en maximum leeftijd) N 3N  
Boekbeschrijving32000 N  
NUR 3N  
Additionele NUR N 3N  
NSTC nvt 10J Het hele boekHeeft dit werk al een NSTC? Indien ja, koppel dit ISBN dan aan dit werk_id en indien nee, ken een nieuw werk_id toe.
Plaats van uitgave 100N  
ISBNJ13 Back cover, keerzijde titelpagina, colofonKlopt het ISBN waarmee dit boek is geregistreerd met het ISBN dat op het boek staat, is het ISBN rekenkundig correct, behoort het bij de juiste prefixhouder, bij de juiste titel en bij de juiste verschijningsvorm?
Bibliografische imprint 80 Klopt de naam van de uitgever/het merk zoals in het boek staat met de naam van de uitgever/het merk zoals in de bibliografische imprint geregistreerd staat, en is deze consistent geregistreerd over alle boeken heen waar deze merknaam in voorkomt?
Commerciële imprint N 80N  
Uitgever/prefixhouder 80J zie ISBN
Verschijningsvorm J 50J zie ISBN 
Verschijningsdatum Jdd-mm-yyyy J Klopt de verschijningsdatum van het boek met de verschijningsdatum zoals voorkomt in de ISBN-registratie?
Omvang/aantal paginas 20J Indien te vinden/bekend wordt dit aangevuld
PrijsJ N  
Boeksoort 1N  
Verwachte aanleverdatum bij CBdd-mm-yyyyN  
Annotatie (ultrakorte beschrijving) 32000  
Feature 50  
Promotionele tekst 32000  
AVI-code 10  
BISAC-codes J(voor ebooks) 9N  
Recensies   
Vervangend werkN 13  
Vergelijkbaar werk 13  
Inkijktekst/leesfragmentN nvtN  
Front cover nvtFront cover Is de front cover aanwezig en klopt deze met de titel van het boek? Indien afwezig, dan wordt de front cover overgenomen van de gescande brondocumenten
Back coverN nvtN  Indien de back cover afwezig is, dan wordt de back cover overgenomen van de gescande brondocumenten
Kort verhaal kenmerk 1  
Editietype nnbnnvt  
Dyslexie editie nnbnnvt   
Reekbeschrijving nnbnnvt  
Hoofdpersonen nnbnnvt   
Auteurs_idnvt  10 Wordt door CB toegekend 
Auteursbiografie N N  
AuteursfotoN N  
AuteursbibliografieNnnbN  
Begeleidend materiaal 255JHet hele boek + informatie van de uitgeverIs er begeleidend materiaal aanwezig bij het boek en is dit geregistreerd bij het ISBN?
Illustraties J/N 1JHet hele boek Is het boek wel of niet geillustreerd en klopt dit met de registratie?
Trefwoord50   
Literaire prijzennnb  N  

 

 

  • No labels